Skip to content

Vatapi Ganapatim Bhaje in Kannada – ವಾತಾಪಿ ಗಣ ಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ

Vatapi Ganapatim Bhaje Lyrics and meaning pdfPin

Vatapi Ganapatim Bhaje is a very popular keerthana praising Lord Ganesha. It was composed by Muthuswamy Dikshitar, who is considered to be among the trinity of Carnatic music. Get Vatapi Ganapatim Bhaje lyrics in Kannada  Pdf here.

Vatapi Ganapatim Bhaje in Kannada – ವಾತಾಪಿ ಗಣ ಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ 

ವಾತಾಪಿ ಗಣ ಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ
ವಾರಣಾಸ್ಯಂ ವರ ಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ

ಭೂತಾದಿ ಸಂಸೇವಿತ ಚರಣಂ
ಭೂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಭರಣಂ
ವೀತ ರಾಗಿಣಂ ವಿನತ ಯೋಗಿನಂ
ವಿಶ್ವ ಕಾರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಾರಣಂ

ಪುರಾ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಮುನಿ ವರ ಪ್ರಪೂಜಿತಂ ತ್ರಿ-ಕೋಣ ಮಧ್ಯ ಗತಂ
ಮುರಾರಿ ಪ್ರಮುಖಾದ್ಯುಪಾಸಿತಂ ಮೂಲಾಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ
ಪರಾದಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಗಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರ ತುಂಡಂ
ನಿರಂತರಂ ನಿಟಿಲ ಚಂದ್ರ ಖಂಡಂ ನಿಜ ವಾಮ ಕರ ವಿಧೃತೇಕ್ಷು ದಂಡಂ

ಕರಾಂಬುಜ ಪಾಶ ಬೀಜಾ ಪೂರಂ
ಕಲುಷ ವಿದೂರಂ ಭೂತಾಕಾರಂ
ಹರಾದಿ ಗುರು ಗುಹ ತೋಷಿತ ಬಿಂಬಂ
ಹಂಸ ಧ್ವನಿ ಭೂಷಿತ ಹೇರಂಬಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ