Skip to content

Varahi Gayathri Mantra in Kannada – ವಾರಾಹಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

Varahi Amman Gayathri Mantram or Varahi Gayatri mantraPin

Varahi Gayathri Mantra is a very powerful mantra of Goddess Varahi Devi. Get Sri Varahi Gayathri Mantra in Kannada Lyrics Pdf here and chant it to get rid of problems caused by enemies and to lead a great life.

Varahi Gayathri Mantra in Kannada – ವಾರಾಹಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ 

ಓಂ ಮಹಿಷಧ್ವಜಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ
ದಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ