Skip to content

Varahi Shodasa Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ

Varahi Shodasa Namavali lyrics or 16 names of Varahi DeviPin

Varahi Shodasa Namavali is the 16 names of Goddess Varahi Devi. Get Sri Varahi Shodasa Namavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Varahi Devi.

Varahi Shodasa Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಶ್ರೀ ಬೃಹತ್ ವರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮೂಲ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಪ್ನ ವರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಉಚಿಷ್ಟ ವರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾರ್ದಾಲೀ ವರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಭುವನ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತಂಭನ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬನ್ಧನ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಮೀ ಪ್ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ವಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 10 |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ವರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ದಂಡಿನೀ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ವ ರುದ ವರ್ಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಿಷ ವಾಹನ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿಂಹ ವಾಹನ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | 16 |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ ||

 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ