Skip to content

Varahi Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Varahi Ashtottara Shatanama Stotram LyricsPin

Varahi Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Varahi devi composed as a hymn. Get Sri Varahi Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Varahi Devi.

Varahi Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಂಡನಾಥಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೧ ||

ಹಲಾಯುಧಾ ಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ಹಲನಿರ್ಭಿನ್ನಶಾತ್ರವಾ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿತಾಪಶಮನೀ ಮುಸಲಾಯುಧಶೋಭಿನೀ || ೨ ||

ಕುರ್ವಂತೀ ಕಾರಯಂತೀ ಚ ಕರ್ಮಮಾಲಾತರಂಗಿಣೀ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ || ೩ ||

ಉಗ್ರರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಸ್ವಪ್ನಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನೀ |
ಕೋಲಾಸ್ಯಾ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಹಯವಾಹನಾ || ೪ ||

ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಃ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಧಾರಿಣಿ |
ಹಸ್ತಾಂಕುಶಾ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ || ೫ ||

ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾ ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾ ಶತ್ರುವರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ |
ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನವರಪ್ರದಾ || ೬ ||

ವಾರ್ತಾಳೀ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ವರಾಹಾಸ್ಯಾ ವರಪ್ರದಾ |
ಅಂಧಿನೀ ರುಂಧಿನೀ ಚೈವ ಜಂಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ತಥಾ || ೭ ||

ಸ್ತಂಭಿನೀ ಚೇತಿವಿಖ್ಯಾತಾ ದೇವ್ಯಷ್ಟಕವಿರಾಜಿತಾ |
ಉಗ್ರರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೮ ||

ಕಿರಾತರೂಪಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಅಂತಃಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ |
ಪರಿಣಾಮಕ್ರಮಾ ವೀರಾ ಪರಿಪಾಕಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ನೀಲೋತ್ಪಲತಿಲೈಃ ಪ್ರೀತಾ ಶಕ್ತಿಷೋಡಶಸೇವಿತಾ |
ನಾರಿಕೇಳೋದಕ ಪ್ರೀತಾ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸಮಾದರಾ || ೧೦ ||

ಉಚ್ಚಾಟನೀ ತದೀಶೀ ಚ ಶೋಷಣೀ ಶೋಷಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾರಣೀ ಮಾರಣೇಶೀ ಚ ಭೀಷಣೀ ಭೀಷಣೇಶ್ವರೀ || ೧೧ ||

ತ್ರಾಸನೀ ತ್ರಾಸನೇಶೀ ಚ ಕಂಪನೀ ಕಂಪನೀಶ್ವರೀ |
ಆಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನೀ ಪಶ್ಚಾದಾಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನೀಶ್ವರೀ || ೧೨ ||

ವಸ್ತುಜಾತೇಶ್ವರೀ ಚಾಥ ಸರ್ವಸಂಪಾದನೀಶ್ವರೀ |
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹದಕ್ಷಾ ಚ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಶೋಭಿನೀ || ೧೩ ||

ಕಿರಾತಸ್ವಪ್ನರೂಪಾ ಚ ಬಹುಧಾಭಕ್ತರಕ್ಷಿಣೀ |
ವಶಂಕರೀ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ಹುಂಬೀಜೇನಸಮನ್ವಿತಾ || ೧೪ ||

ರಂಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾ ಚ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ |
ಜಪಧ್ಯಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹೋಮತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ || ೧೫ ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾ ವಿಕೃತಾಸ್ಯಾ ಮಹಾರವಾ |
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚೋಗ್ರಧರಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ || ೧೬ ||

ರೌದ್ರೀಶಕ್ತಿಃ ಪರಾವ್ಯಕ್ತಾ ಚೇಶ್ವರೀ ಪರದೇವತಾ |
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವಾದ್ಯರ್ಚ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಭೀತ್ಯಪನೋದಿನೀ || ೧೭ ||

ಜಿತರಂಭೋರುಯುಗಳಾ ರಿಪುಸಂಹಾರತಾಂಡವಾ |
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಸಂಲಗ್ನಾ ಶತ್ರುಕರ್ಮವಿನಾಶಿನೀ || ೧೮ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಶತ್ರುಮಾರಣಕಾರಿಣೀ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕೃತಾ || ೧೯ ||

ಜನವಶ್ಯಕರೀ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನೀ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಧೃತಧರಾ ದೇವೀ ಪ್ರಾಣವಾಯುಪ್ರದಾ ಸದಾ || ೨೦ ||

ದೂರ್ವಾಸ್ಯಾ ಭೂಪ್ರದಾ ಚಾಪಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ |
ತ್ರಿಲೋಚನಋಷಿಪ್ರೀತಾ ಪಂಚಮೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಣೀ ಚೋಗ್ರಾ ವಾರಾಹೀ ಚ ಶುಭಪ್ರದಾ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ