Skip to content

Sabarigirivasa Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sabarigirivasa Stotram Lyrics PdfPin

Sabarigirivasa Stotram is a devotional hymn for worshipping the Lord of the Sabari hill – Lord Ayyappa. Get Sri Sabarigirivasa Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Ayyappa.

Sabarigirivasa Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶಬರಿಗಿರಿನಿವಾಸಂ ಶಾಂತಹೃತ್ಪದ್ಮಹಂಸಂ
ಶಶಿರುಚಿಮೃದುಹಾಸಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬೋಧಭಾಸಮ್ |
ಕಲಿತರಿಪುನಿರಾಸಂ ಕಾಂತಮುತ್ತುಂಗನಾಸಂ
ನತಿನುತಿಪರದಾಸಂ ನೌಮಿ ಪಿಂಛಾವತಂಸಮ್ || ೧ ||

ಶಬರಿಗಿರಿನಿಶಾಂತಂ ಶಂಖಕುಂದೇಂದುದಂತಂ
ಶಮಧನಹೃದಿಭಾಂತಂ ಶತ್ರುಪಾಲೀಕೃತಾಂತಮ್ |
ಸರಸಿಜರಿಪುಕಾಂತಂ ಸಾನುಕಂಪೇಕ್ಷಣಾಂತಂ
ಕೃತನುತವಿಪದಂತಂ ಕೀರ್ತಯೇಽಹಂ ನಿತಾಂತಮ್ || ೨ ||

ಶಬರಿಗಿರಿಕಲಾಪಂ ಶಾಸ್ತ್ರವದ್ಧ್ವಾಂತದೀಪಂ
ಶಮಿತಸುಜನತಾಪಂ ಶಾಂತಿಹಾನೈರ್ದುರಾಪಮ್ |
ಕರಧೃತಸುಮಚಾಪಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತರೂಪಂ
ಕಚಕಲಿತಕಲಾಪಂ ಕಾಮಯೇ ಪುಷ್ಕಲಾಭಮ್ || ೩ ||

ಶಬರಿಗಿರಿನಿಕೇತಂ ಶಂಕರೋಪೇಂದ್ರಪೋತಂ
ಶಕಲಿತದಿತಿಜಾತಂ ಶತ್ರುಜೀಮೂತಪಾತಮ್ |
ಪದನತಪುರಹೂತಂ ಪಾಲಿತಾಶೇಷಭೂತಂ
ಭವಜಲನಿಧಿಪೋತಂ ಭಾವಯೇ ನಿತ್ಯಭೂತಮ್ || ೪ ||

ಶಬರಿವಿಹೃತಿಲೋಲಂ ಶ್ಯಾಮಲೋದಾರಚೇಲಂ
ಶತಮಖರಿಪುಕಾಲಂ ಸರ್ವವೈಕುಂಠಬಾಲಮ್ |
ನತಜನಸುರಜಾಲಂ ನಾಕಿಲೋಕಾನುಕೂಲಂ
ನವಮಯಮಣಿಮಾಲಂ ನೌಮಿ ನಿಃಶೇಷಮೂಲಮ್ || ೫ ||

ಶಬರಿಗಿರಿಕುಟೀರಂ ಶತ್ರುಸಂಘಾತಘೋರಂ
ಶಠಗಿರಿಶತಧಾರಂ ಶಷ್ಪಿತೇಂದ್ರಾರಿಶೂರಮ್ |
ಹರಿಗಿರೀಶಕುಮಾರಂ ಹಾರಿಕೇಯೂರಹಾರಂ
ನವಜಲದಶರೀರಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವೈಕವೀರಮ್ || ೬ ||

ಸರಸಿಜದಳನೇತ್ರಂ ಸಾರಸಾರಾತಿವಕ್ತ್ರಂ
ಸಜಲಜಲದಗಾತ್ರಂ ಸಾಂದ್ರಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಮ್ |
ಸಹತನಯಕಳತ್ರಂ ಸಾಂಬಗೋವಿಂದಪುತ್ರಂ
ಸಕಲವಿಬುಧಮಿತ್ರಂ ಸನ್ನಮಾಮಃ ಪವಿತ್ರಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

1 thought on “Sabarigirivasa Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ