Skip to content

Siddha Mangala Stotram in English – Srimadanata Sri Vibhooshita

Siddha Mangala Stotram or Siddha Mangal Stotra - from sripada srivallabha charitamrutamPin

Siddha Mangala Stotram appears in Sripada Srivallabha Charitamrutam. Chanting this stotra regularly with devotion removes all your bad afflictions, destroys all your obstacles, and fulfills all your desires in life. Get Sri Siddha Mangala Stotram English lyrics Pdf here and chant it regularly with devotion for the grace of Lord Dattatreya.

Siddha Mangala Stotram in English – Srimadanata Sri Vibhooshita 

Srimadanata Sri Vibhooshita Appala Lakshmi Narasimharaajaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 1 ||

Sri Vidyaadhari Radhaa Surekha Sri raakheedhara Sreepadaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 2 ||

Maataa Sumati Vaatschalyaamruta pariposhita Jaya Sripadaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 3 ||

Satya Rusheeswara Duhitaanandana Baapanaaryanuta Sree Charanaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 4 ||

Savitrakaataka Chayana Punyaphala Bharadwaja Rushigotra Sambhavaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 5 ||

DoChowpaatee Dev Lakshmi Ghanasamkhyaa Bodhita Sree Charanaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 6 ||

Punyaroopinee Raajamaambasuta Garbhapunyaphala Samjaataa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 7 ||

Sumateenandana Naraharinandana Dattadevaprabhu Sreepadaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 8 ||

Peethikaapura Nityavihaara Madhumati Datta, Mangalaroopaa |
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava Sri Madakhanda Sri Vijayeebhava || 9 ||

Ithi Sri Sidda Mangala Stotram Sampoornam ||

1 thought on “Siddha Mangala Stotram in English – Srimadanata Sri Vibhooshita”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *