Skip to content

Varahi Dwadasa Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿಃ

Varahi Dwadasa Namavali Lyrics or 12 Names of Varahi DeviPin

Varahi Dwadasa Namavali is the 12 names of Goddess Varahi Devi. Get Sri Varahi Dwadasa Namavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Varahi Devi.

Varahi Dwadasa Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಸಂಕೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ೬
ಓಂ ಪೋತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ತಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೨ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿಃ ||

 
ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ