Skip to content

Naga Kavacham in Kannada – ನಾಗ ಕವಚಂ

Naga Kavacham or Nag KavachPin

Naga Kavacham is a very powerful mantra that offers salutations to Nava Naga shakti’s that are present in nature. It is said that Naga Kavacham removes not just Naga Dosha or Sarpa dosha but also Anapatya Dosha. Get Sri Naga Kavacham in Kannada Lyrics Pdf here and chant it to remove Naga Dosha and other dosha’s.

Naga Kavacham in Kannada – ನಾಗ ಕವಚಂ 

ಧ್ಯಾನಂ

ನಾಗರಾಜಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದ೦
ಜಷಿರಸ್ಕ್ಯ ಮಹಾದೇವೋ ಗಾಯತ್ರೀ ಛ೦ದ ಈರಿತ೦
ತಾರಾಬೀಜ೦ ಶಿವಾಶಕ್ತಿ: ಕ್ರೋಧಬೀಜಸ್ತು ಕೀಲಕ:
ದೇವತಾ ನಾಗರಾಜಸ್ತು ಫಣಾಮಣಿ ವಿರಾಜಿತ:
ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ್ಕೇ ವಿನಿಯೋಗ: ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ:

ನಾಗ ಕವಚಂ

ಅನ೦ತೋಮೇ ಶಿರ: ಪಾತು ಕ೦ಠ೦ ಸ೦ರಕ್ಷಣ ಸ್ತಥಾ
ಕರ್ಕೋಟಕೋ ನೇತ್ರ ಯುಗ್ಗೂ ಕಪಿಲಂ ಕರ್ಣಯುಗ್ನಹ೦
ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ೦ ನಾಗಯಕ್ಷ: ಬಾಹೂ ಕಾಲ ಭುಜ೦ಗಮ:
ಉದರಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ವಜ್ರನಾಗಸ್ತು ಪೃಷ್ಟಕ೦
ಮರ್ಮಾಂ೦ಗ೦ ಅಶ್ವಸೇನಸ್ತು ಪಾದಾವಶ್ವತರೋವತು
ವಾಸುಕಿ: ಪಾತುಮಾಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೇ ಆಗ್ನೇಯಾ೦ತು ಧನಂಜಯ:
ತಕ್ಷಕೂೋ ದಕ್ಷಿಣೇಪಾತು ನೈರುತ್ಕಾ೦ ಶ೦ಖಪಾಲಕ:
ಮಹಾಪಧ್ಮ: ಪ್ರತೀಚ್ಯಾ೦ತು ವಾಯವ್ಯಾ೦ ಶ೦ಖವೀಲಕ:
ಉತ್ತರೇ ಕ೦ಬಲ: ಪಾತು ಈಶಾನ್ಯಾ೦ ನಾಗಭೈರವ:
ಊಹ್ಹ್ಜ್ವ೯೦ಚ ಐರಾವತೋ ಥಸ್ತಾತ್‌ ನಾಗಭೇತಾಳ ನಾಯಕ:
ಸದಾಸರ್ವತ್ರಮಾಂ ಪಾತುಂ ನಾಗಲೋಕಾಧಿನಾಯಕಾ:

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ