Skip to content

Naga Kavacham in English – Nagarajasya Devasya

Naga Kavacham or Nag KavachPin

Naga Kavacham (or the Armor of Naga Devata) is a very powerful mantra that offers salutations to Nava Naga shakti’s that are present in nature. It is said that Naga Kavacham removes not just Naga Dosha or Sarpa dosha but also Anapatya Dosha. Get Sri Naga Kavacham in English Lyrics Pdf here and chant it to remove Naga Dosha and other dosha’s.

Naga Kavacham in English 

dhyaanam

naagaraajasya daevasya kavacham sarvakaamadam
bushirasya mahaadaevo gaayatree chamda eerita:
taaraabeejam sivaasakti: krodhabeejastu keelaka:
daevataa naagaraajastu phanaamani viraajita:
sarvakaamaartha sidhdhyardhae viniyoga: prakeertita:

kavacham

anamtomae sira: paatu kamtham samkarshana stathaa
karkotako naetra yugmam kapila: karnayugmakam
vakshasthalam naagayaksha: baahoo kaala bhujamgama:
udaram dhrtaraashtrascha vajranaagastu prshtakam
marmaamgam asvasaenastu paadaavasvatarovatu

vaasuki: paatumaam praachyae aagnaeyaamtu dhanamjaya:
takshako dakshinaepaatu nairutyaam samkhapaalaka:
mahaapadma: prateechyaamtu vaayavyaam samkhaneelaka:
uttarae kambala: paatu eesaanyaam naagabhairava:
oorthvamcha airaavato dhastaat naagabaetaala naayaka:
sadaasarvatramaam paatum naagalokaadhinaayakaa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *