Skip to content

Manasa Devi Moola Mantram in English

Manasa Devi Moola Mantram Lyrics or Manasa Devi Mool MantraPin

Manasa Devi Moola Mantram is a powerful hymn that carries the essence of the mantras pertaining to Goddess Manasa Devi. Get Sri Manasa Moola Mantram in English Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Manasa.

Manasa Devi Moola Mantram in English 

dhyānam |

śvētacampakavarṇābhāṁ ratnabhūṣaṇabhūṣitām |
vahniśuddhāṁśukādhānāṁ nāgayajñōpavītinīm || 1 ||

mahājñānayutāṁ caiva pravarāṁ jñānināṁ satām |
siddhādhiṣṭātr̥dēvīṁ ca siddhāṁ siddhipradāṁ bhajē || 2 ||

pañcōpacāra pūjā |

ōṁ namō manasāyai – gandhaṁ parikalpayāmi |
ōṁ namō manasāyai – puṣpaṁ parikalpayāmi |
ōṁ namō manasāyai – dhūpaṁ parikalpayāmi |
ōṁ namō manasāyai – dīpaṁ parikalpayāmi |
ōṁ namō manasāyai – naivēdyaṁ parikalpayāmi |

manasā dēvī mūla mantram |

ōṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ aiṁ manasādēvyai svāhā ||

iti śrībrahmavaivartē mahāpurāṇē prakr̥tikhaṇḍē ṣaṭcatvāriṁśattamō:’dhyāyē dvādaśākṣara mūlamantram ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *