Skip to content

Daya Satakam in English – dayā śatakam

Daya Satakam or Daya ShatakamPin

Daya Satakam is a powerful stotram composed by Sri Vedantacharya for praying to Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Daya Satakam in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Venkateswara or Lord Vishnu.

Daya Satakam in English – dayā śatakam 

prapadyē taṁ giriṁ prāyaḥ śrīnivāsānukampayā |
ikṣusārasravantyēva yanmūrtyā śarkarāyitam || 1 ||

vigāhē tīrthabahulāṁ śītalāṁ gurusantatim |
śrīnivāsadayāmbhōdhiparīvāhaparamparām || 2 ||

kr̥tinaḥ kamalāvāsakāruṇyaikāntinō bhajē |
dhattē yatsūktirūpēṇa trivēdī sarvayōgyatām || 3 ||

parāśaramukhānvandē bhagīrathanayē sthitān |
kamalākāntakāruṇyagaṅgāplāvitamadvidhān || 4 ||

aśēṣavighnaśamanamanīkēśvaramāśrayē |
śrīmataḥ karuṇāmbhōdhau śikṣāsrōta ivōtthitam || 5 ||

samastajananīṁ vandē caitanyastanyadāyinīm |
śrēyasīṁ śrīnivāsasya karuṇāmiva rūpiṇīm || 6 ||

vandē vr̥ṣagirīśasya mahiṣīṁ viśvadhāriṇīm |
tatkr̥pāpratighātānāṁ kṣamayā vāraṇaṁ yayā || 7 ||

niśāmayatu māṁ nīlā yadbhōgapaṭalairdhruvam |
bhāvitaṁ śrīnivāsasya bhaktadōṣēṣvadarśanam || 8 ||

kamapyanavadhiṁ vandē karuṇāvaruṇālayam |
vr̥ṣaśailataṭasthānāṁ svayaṁ vyaktimupāgatam || 9 ||

akiñcananidhiṁ sūtimapavargatrivargayōḥ |
añjanādrīśvaradayāmabhiṣṭaumi nirañjanām || 10 ||

anucaraśaktyādiguṇāmagrēsarabōdhaviracitālōkām |
svādhīnavr̥ṣagirīśāṁ svayaṁ prabhūtāṁ pramāṇayāmi dayām || 11 ||

api nikhilalōkasucaritamuṣṭindhayaduritamūrchanājuṣṭam |
sañjīvayatu dayē māmañjanagirinātharañjanī bhavatī || 12 ||

bhagavati dayē bhavatyāṁ vr̥ṣagirināthē samāplutē tuṅgē |
apratighamajjanānāṁ hastālambō madāgasāṁ mr̥gyaḥ || 13 ||

kr̥paṇajanakalpalatikāṁ kr̥tāparādhasya niṣkriyāmādyām |
vr̥ṣagirināthadayē tvāṁ vidanti saṁsāratāriṇīṁ vibudhāḥ || 14 ||

vr̥ṣagirigr̥hamēdhiguṇā bōdhabalaiśvaryavīryaśaktimukhāḥ |
dōṣā bhavēyurētē yadi nāma dayē tvayā vinābhūtāḥ || 15 ||

āsr̥ṣṭi santatānāmaparādhānāṁ nirōdhinīṁ jagataḥ |
padmāsahāyakaruṇē pratisañcarakēlimācarasi || 16 ||

acidaviśiṣṭānpralayē jantūnavalōkya jātanirvēdā |
karaṇakalēbarayōgaṁ vitarasi vr̥ṣaśailanāthakaruṇē tvam || 17 ||

anuguṇadaśārpitēna śrīdharakaruṇē samāhitasnēhā |
śamayasi tamaḥ prajānāṁ śāstramayēna sthirapradīpēna || 18 ||

ruḍhā vr̥ṣācalapatēḥ pādē mukhakāntipatralacchāyā |
karuṇē sukhayasi vinatāṅkaṭākṣaviṭapaiḥ karāpacēyaphalaiḥ || 19 ||

nayanē vr̥ṣācalēndōstārāmaitrīṁ dadhānayā karuṇē |
dr̥ṣṭastvayaiva janimānapavargamakr̥ṣṭapacyamanubhavati || 20 ||

samayōpanataistava pravāhairanukampē kr̥tasamplavā dharitrī |
śaraṇāgatasasyamālinīyaṁ vr̥ṣaśailēśakr̥ṣīvalaṁ dhinōti || 21 ||

kalaśōdadhisampadō bhavatyāḥ karuṇē sanmatimanthasaṁskr̥tāyāḥ |
amr̥tāṁśamavaimi divyadēhaṁ mr̥tasañjīvanamañjanācalēndōḥ || 22 ||

jaladhēriva śītatā dayē tvaṁ vr̥ṣaśailādhipatēssvabhāvabhūtā |
pralayārabhaṭīṁnaṭīṁ tadīkṣāṁ prasabhaṁ grāhayasi prasaktilāsyam || 23 ||

praṇatapratikūlamūlaghātī pratighaḥ kō:’pi vr̥ṣācalēśvarasya |
kalamē yavasāpacāyanītyā karuṇē kiṅkaratāṁ tavōpayāti || 24 ||

abahiṣkr̥tanigrahānvidantaḥ kamalākāntaguṇānsvatantratādīn |
avikalpamanugrahaṁ duhānāṁ bhavatīmēva dayē bhajanti santaḥ || 25 ||

kamalānilayastvayā dayāluḥ karuṇē niṣkaruṇā nirūpaṇē tvam |
ata ēva hi tāvakāśritānāṁ duritānāṁ bhavati tvadēva bhītiḥ || 26 ||

atilaṅghitaśāsanēṣvabhīkṣṇaṁ vr̥ṣaśailādhipatirvijr̥mbhitōṣmā |
punarēva dayē kṣamānidānairbhavatīmādriyatē bhavatyadhīnaiḥ || 27 ||

karuṇē duritēṣu māmakēṣu pratikārāntaradurjayēṣu khinnaḥ |
kavacāyitayā tvayaiva śārṅgī vijayasthānamupāśritō vr̥ṣādrim || 28 ||

mayi tiṣṭhati duṣkr̥tāṁ pradhānē mitadōṣānitarānvicinvatī tvam |
aparādhagaṇairapūrṇakukṣiḥ kamalākāntadayē kathaṁ bhavitrī || 29 ||

ahamasmyaparādhacakravartī karuṇē tvaṁ ca guṇēṣu sārvabhaumī |
viduṣī sthitimīdr̥śīṁ svayaṁ māṁ vr̥ṣaśailēśvarapādasātkuru tvam || 30 ||

aśithilakaraṇē:’sminnakṣataśvāsavr̥ttau
vapuṣi gamanayōgyē vāsamāsādayēyam |
vr̥ṣagirikaṭakēṣu vyañjayatsu pratītai-
rmadhumathanadayē tvāṁ vāridhārāviśēṣaiḥ || 31 ||

aviditanijayōgakṣēmamātmānabhijñaṁ
guṇalavarahitaṁ māṁ gōptukāmā dayē tvam |
paravati caturaistē vibhramaiḥ śrīnivāsē
bahumatimanapāyāṁ vindasi śrīdharaṇyōḥ || 32 ||

phalavitaraṇadakṣaṁ pakṣapātānabhijñaṁ
praguṇamanuvidhēyaṁ prāpya padmāsahāyam |
mahati guṇasamājē mānapūrvaṁ dayē tvaṁ
prativadasi yathārhaṁ pāpmanāṁ māmakānām || 33 ||

anubhavitumaghaughaṁ nālamāgāmikālaḥ
praśamayitumaśēṣaṁ niṣkriyābhirna śakyam |
svayamiti hi dayē tvaṁ svīkr̥taśrīnivāsā
śithilitabhavabhītiśśrēyasē jāyasē naḥ || 34 ||

avataraṇaviśēṣairātmalīlāpadēśai-
ravamatimanukampē mandacittēṣu vindan |
vr̥ṣabhaśikharināthastvannidēśēna nūnaṁ
bhajati caraṇabhājāṁ bhāvinō janmabhēdān || 35 ||

parahitamanukampē bhāvayantyāṁ bhavatyāṁ
sthiramanupadhi hārdaṁ śrīnivāsō dadhānaḥ |
lalitaruciṣu lakṣmībhūminīlāsu nūnaṁ
prathayati bahumānaṁ tvatpraticchandabuddhyā || 36 ||

vr̥ṣagirisavidhēṣu vyājatō vāsabhājāṁ
duritakaluṣitānāṁ dūyamānā dayē tvam |
karaṇavilayakālē kāndiśīkasmr̥tīnāṁ
smarayasi bahulīlaṁ mādhavaṁ sāvadhānā || 37 ||

diśi diśi gatividbhirdēśikairnīyamānā
sthirataramanukampē styānalagnā guṇaistvam |
parigatavr̥ṣaśailaṁ pāramārōpayantī
bhavajaladhigatānāṁ pōtapātrī bhavitrī || 38 ||

parimitaphalasaṅgātprāṇinaḥ kimpacānā
nigamavipaṇimadhyē nityamuktānuṣaktam |
prasadanamanukampē prāptavatyāṁ bhavatyāṁ
vr̥ṣagiriharinīlaṁ vyañjitaṁ nirviśanti || 39 ||

tvayi bahumatihīnaḥ śrīnivāsānukampē
jagati gatimihānyāṁ dēvi sammanyatē yaḥ |
sa khalu vibudhasindhau sannikarṣē vahantyāṁ
śamayati mr̥gatr̥ṣṇāvīcikābhiḥ pipāsām || 40 ||

ājñāṁ khyātiṁ dhanamanucarānādhirājyādikaṁ vā
kālē dr̥ṣṭvā kamalavasatērapyakiñcitkarāṇi |
padmākāntaṁ praṇihitavatīṁ pālanē:’nanyasādhyē
sārābhijñā jagati kr̥tinassaṁśrayantē dayē tvām || 41 ||

prājāpatyaprabhr̥tivibhavaṁ prēkṣya paryāyaduḥkhaṁ
janmākāṅkṣan vr̥ṣagirivanē jagmuṣāṁ tasthuṣāṁ vā |
āśāsānāḥ katicana vibhōḥ tvatpariṣvaṅgadhanyaiḥ
aṅgīkāraṁ kṣaṇamapi dayē hārdatuṅgairapāṅgaiḥ || 42 ||

nābhīpadmasphuraṇasubhagā navyanīlōtpalābhā
krīḍāśailaṁ kamapi karuṇē vr̥ṇvatī vēṅkaṭākhyam |
śītā nityaṁ prasadanavatī śraddhadhānāvagāhyā
divyā kācijjayati mahatī dīrghikā tāvakīnā || 43 ||

yasmindr̥ṣṭē taditarasukhairgamyatē gōṣpadatvaṁ
satyaṁ jñānaṁ tribhiravadhibhirmuktamānandasindhum |
tvatsvīkārāttamiha kr̥tinassūribr̥ndānubhāvyaṁ
nityāpūrvaṁ nidhimiva dayē nirviśantyañjanādrau || 44 ||

sāraṁ labdhvā kamapi mahataḥ śrīnivāsāmburāśēḥ
kālē kālē ghanarasavatī kālikēvānukampē |
vyaktōnmēṣā mr̥gapatigirau viśvamāpyāyayantī
śīlōpajñaṁ kṣarati bhavatī śītalaṁ sadguṇaugham || 45 ||

bhīmē nityaṁ bhavajalanidhau majjatāṁ mānavānā-
mālambārthaṁ vr̥ṣagiripatistvannidēśātprayuṅktē |
prajñāsāraṁ prakr̥timahatā mūlabhāgēna juṣṭaṁ
śākhābhēdaissubhagamanaghaṁ śāśvataṁ śāstrapāṇim || 46 ||

vidvatsēvākatakanikaṣairvītapaṅkāśayānāṁ
padmākāntaḥ praṇayati dayē darpaṇaṁ tē svaśāstram |
līlādakṣāṁ tvadanavasarē lālayanvipralipsāṁ
māyāśāstrāṇyapi damayituṁ tvatprapannapratīpān || 47 ||

daivātprāptē vr̥ṣagiritaṭaṁ dēhini tvannidānā-
tsvāminpāhītyavaśavacanē vindati svāpamantyam |
dēvaḥ śrīmān diśati karuṇē dr̥ṣṭimicchaṁstvadīyā-
mudghātēna śrutipariṣadāmuttarēṇābhimukhyam || 48 ||

śrēyassūtiṁ sakr̥dapi dayē sammatāṁ yassakhīṁ tē
śītōdārāmalabhata janaḥ śrīnivāsasya dr̥ṣṭim |
dēvādīnāmayamanr̥ṇatāṁ dēhavattvē:’pi vinda-
nbandhānmuktō balibhiranaghaiḥ pūryatē tatprayuktaiḥ || 49 ||

divyāpāṅgaṁ diśasi karuṇē yēṣu saddēśikātmā
kṣipraṁ prāptā vr̥ṣagiripatiṁ kṣatrabandhvādayastē |
viśvācāryā vidhiśivamukhāssvādhikārōparuddhā
manyē mātā jaḍa iva sutē vatsalā mādr̥śē tvam || 50 ||

atikr̥paṇō:’pi janturadhigamya dayē bhavatī-
maśithiladharmasētupadavīṁ rucirāmacirāt |
amitamahōrmijālamatilaṅghya bhavāmbunidhiṁ
bhavati vr̥ṣācalēśapadapattananityadhanī || 51 ||

abhimukhabhāvasampadabhisambhavināṁ bhavināṁ
kvacidupalakṣitā kvacidabhaṅguragūḍhagatiḥ |
vimalarasāvahā vr̥ṣagirīśadayē bhavatī
sapadi sarasvatīva śamayatyaghamapratigham || 52 ||

api karuṇē janasya taruṇēnduvibhūṣaṇatā-
mapi kamalāsanatvamapi dhāma vr̥ṣādripatēḥ |
taratamatāvaśēna tanutē nanu tē vitatiḥ
parahitavarṣmaṇā paripacēlimakēlimatī || 53 ||

dhr̥tabhuvanā dayē trividhagatyanukūlatarā
vr̥ṣagirināthapādaparirambhavatī bhavatī |
aviditavaibhavā:’pi surasindhurivātanutē
sakr̥davagāhamānamapatāpamapāpamapi || 54 ||

nigamasamāśritā nikhilalōkasamr̥ddhikarī
bhajadaghakūlamudvahagatiḥ paritaptahitā |
prakaṭitahaṁsamatsyakamaṭhādyavatāraśatā
vibudhasaricchriyaṁ vr̥ṣagirīśadayē vahasi || 55 ||

jagati mitampacā tvaditarā tu dayē taralā
phalaniyamōjjhitā bhavati santapanāya punaḥ |
tvamiha niraṅkuśapraśakanādivibhūtimatī
vitarasi dēhināṁ niravadhiṁ vr̥ṣaśailanidhim || 56 ||

sakaruṇalaukikaprabhuparigrahanigrahayō-
rniyatimupādhicakraparivr̥ttiparamparayā |
vr̥ṣabhamahīdharēśakaruṇē vitaraṅgayatāṁ
śrutimitasampadi tvayi kathaṁ bhavitā viśayaḥ || 57 ||

vr̥ṣagirikr̥ṣṇamēghajanitāṁ janitāpaharāṁ
tvadabhimatiṁ suvr̥ṣṭimupajīvya nivr̥ttatr̥ṣaḥ |
bahuṣu jalāśayēṣu bahumānamapōhya dayē
na jahati satpathaṁ jagati cātakavatkr̥tinaḥ || 58 ||

tvadudayatūlikābhiramunā vr̥ṣaśailajuṣā
sthirataraśilpinaiva parikalpitacitradhiyaḥ |
yatipatiyāmunaprabhr̥tayaḥ prathayanti dayē
jagati hitaṁ na nastvayi bharanyasanādadhikam || 59 ||

mr̥duhr̥dayē dayē mr̥ditakāmahitē mahitē
dhr̥tavibudhē budhēṣu vitatātmadhurē madhurē |
vr̥ṣagirisārvabhaumadayitē mayi tē mahatīṁ
bhavukanidhē nidhēhi bhavamūlaharāṁ laharīm || 60 ||

akūpārairēkōdakasamayavaitaṇḍikajavai-
ranirvāpyāṁ kṣipraṁ kṣapayitumavidyākhyabaḍabām |
kr̥pē tvaṁ tattādr̥kprathimavr̥ṣapr̥thvīdharapati-
svarūpadvaiguṇyadviguṇanijabinduḥ prabhavasi || 61 ||

vivitsāvētālīvigamapariśuddhē:’pi hr̥dayē
paṭupratyāhāraprabhr̥tipuṭapākapracakitāḥ |
namantastvāṁ nārāyaṇaśikharikūṭasthakaruṇē
niruddhatvaddrōhā nr̥patisutanītiṁ na jahati || 62 ||

ananyādhīnassanbhavati paratantraḥ praṇamatāṁ
kr̥pē sarvadraṣṭā na gaṇayati tēṣāmapakr̥tim |
patistvatpārārthyaṁ prathayati vr̥ṣakṣmādharapati-
rvyavasthāṁ vaiyātyāditi vighaṭayantī viharasi || 63 ||

apāṁ patyuśśatrūnasahanamunērdharmanigalaṁ
kr̥pē kākasyaikaṁ hitamiti hinasti sma nayanam |
vilīnasvātantryō vr̥ṣagiripatistvadvihr̥tibhi-
rdiśatyēvaṁ dēvō janitasugatiṁ daṇḍanagatim || 64 ||

niṣādānāṁ nētā kapikulapatiḥ kāpi śabarī
kucēlaḥ kubjā sā vrajayuvatayō mālyakr̥diti |
amīṣāṁ nimnatvaṁ vr̥ṣagiripatērunnatimapi
prabhūtaissrōtōbhiḥ prasabhamanukampē śamayasi || 65 ||

tvayā dr̥ṣṭastuṣṭiṁ bhajati paramēṣṭhī nijapadē
vahanmūrtīraṣṭau viharati mr̥ḍānīparibr̥ḍhaḥ |
bibharti svārājyaṁ vr̥ṣaśikhariśr̥ṅgārikaruṇē
śunāsīrō dēvāsurasamaranāsīrasubhaṭaḥ || 66 ||

dayē dugdhōdanvadvyatiyutasudhāsindhunayata-
stvadāślēṣānnityaṁ janitamr̥tasañjīvanadaśāḥ |
svadantē dāntēbhyaśśrutivadanakarpūragulikā
vivr̥ṇvantaścittaṁ vr̥ṣaśikhariviśvambharaguṇāḥ || 67 ||

jagajjanmasthēmapralayaracanākēlirasikō
vimuktyaikadvāraṁ vighaṭitakavāṭaṁ praṇayinām |
iti tvayyāyattaṁ dvitayamupadhīkr̥tya karuṇē
viśuddhānāṁ vācāṁ vr̥ṣaśikharināthasstutipadam || 68 ||

kalikṣōbhōnmīlatkṣitikaluṣakūlaṅkaṣajavai-
ranucchēdai rētairavaṭataṭavaiṣamyarahitaiḥ |
pravāhaistē padmāsahacarapariṣkāriṇi kr̥pē
vikalpantē:’nalpā vr̥ṣaśikhariṇō nirjharaguṇāḥ || 69 ||

khilaṁ cētōvr̥ttēḥ kimidamiti vismērabhuvanaṁ
kr̥pē siṁhakṣmābhr̥tkr̥tamukhacamatkārakaraṇam |
bharanyāsacchannaprabalavr̥jinaprābhr̥tabhr̥tāṁ
pratiprasthānaṁ tē śrutinagaraśr̥ṅgāṭakajuṣaḥ || 70 ||

trividhacidacitsattāsthēmapravr̥ttiniyāmikā
vr̥ṣagirivibhōricchā sā tvaṁ parairaparāhatā |
kr̥paṇabharabhr̥tkiṅkurvāṇaprabhūtaguṇāntarā
vahasi karuṇē vaicakṣaṇyaṁ madīkṣaṇasāhasē || 71 ||

vr̥ṣagiripatērhr̥dyā viśvāvatārasahāyinī
kṣapitanikhilāvadyā dēvi kṣamādiniṣēvitā |
bhuvanajananī puṁsāṁ bhōgāpavargavidhāyinī
vitamasi padē vyaktiṁ nityāṁ bibharṣi dayē svayam || 72 ||

svayamudayinassiddhādyāviṣkr̥tāśca śubhālayā
vividhavibhavavyūhāvāsāḥ paraṁ ca padaṁ vibhōḥ |
vr̥ṣagirimukhēṣvētēṣvicchāvadhi pratilabdhayē
dr̥ḍhavinihitā niśrēṇistvaṁ dayē nijaparvabhiḥ || 73 ||

hitamiti jagaddr̥ṣṭyā kluptairakluptaphalāntarai-
ramativihitairanyairdharmāyitaiśca yadr̥cchayā |
pariṇatabahucchadmā padmāsahāyadayē svayaṁ
pradiśasi nijābhiprētaṁ naḥ praśāmyadapatrapā || 74 ||

atividhiśivairaiśvaryātmānubhūtirasairjanā-
nahr̥dayamihōpacchandyaiṣāmasaṅgadaśārthinī |
tr̥ṣitajanatātīrthasnānakramakṣapitainasāṁ
vitarasi dayē vītātaṅkā vr̥ṣādripatēḥ padam || 75 ||

vr̥ṣagirisudhāsindhau janturdayē nihitastvayā
bhavabhayaparītāpacchittyai bhajannaghamarṣaṇam |
muṣitakaluṣō muktēragrēsarairabhipūryatē
svayamupanataissvātmānandaprabhr̥tyanubandhibhiḥ || 76 ||

anitarajuṣāmantarmūlē:’pyapāyapariplavē
kr̥tavidanaghā vicchidyaiṣāṁ kr̥pē yamavaśyatām |
prapadanaphalapratyādēśaprasaṅgavivarjitaṁ
pratividhimupādhatsē sārdhaṁ vr̥ṣādrihitaiṣiṇā || 77 ||

kṣaṇavilayināṁ śāstrārthānāṁ phalāya nivēśitē
pitr̥suragaṇē nirvēśātprāgapi pralayaṁ gatē |
adhigatavr̥ṣakṣmābhr̥nnāthāmakālavaśaṁvadāṁ
pratibhuvamiha vyācakhyustvāṁ kr̥pē nirupaplavām || 78 ||

tvadupasadanādadya śvō vā mahāpralayē:’pi vā
vitarati nijaṁ pādāmbhōjaṁ vr̥ṣācalaśēkharaḥ |
tadiha karuṇē tattatkrīḍātaraṅgaparamparā-
taratamatayā juṣṭāyāstē duratyayatāṁ viduḥ || 79 ||

praṇihitadhiyāṁ tvatsampr̥ktē vr̥ṣādriśikhāmaṇau
prasr̥marasudhādhārākārā prasīdati bhāvanā |
dr̥ḍhamiti dayē dattāsvādaṁ vimuktivalāhakaṁ
nibhr̥tagarutō nidhyāyanti sthirāśayacātakāḥ || 80 ||

kr̥pē vigatavēlayā kr̥tasamagrapōṣaistvayā
kalijvalanadurgatē jagati kālamēghāyitam |
vr̥ṣakṣitidharādiṣu sthitipadēṣu sānuplavai-
rvr̥ṣādripativigrahairvyapagatākhilāvagrahaiḥ || 81 ||

prasūya vividhaṁ jagattadabhivr̥ddhayē tvaṁ dayē
samīkṣaṇavicintanaprabhr̥tibhissvayaṁ tādr̥śaiḥ |
vicitraguṇacitritāṁ vividhadōṣavaidēśikīṁ
vr̥ṣācalapatēstanuṁ viśasi matsyakūrmādikām || 82 ||

yugāntasamayōcitaṁ bhajati yōganidrārasaṁ
vr̥ṣakṣitibhr̥dīśvarē viharaṇakramājjāgrati |
udīrṇacaturarṇavīkadanavēdinīṁ mēdinīṁ
samuddhr̥tavatī dayē tvadabhijuṣṭayā daṁṣṭrayā || 83 ||

saṭāpaṭalabhīṣaṇē sarabhasāṭ-ṭahāsōdbhaṭē
sphuratkrudhi parisphuṭabhrukuṭikē:’pi vaktrē kr̥tē |
dayē vr̥ṣagirīśiturdanujaḍimbhadattastanā
sarōjasadr̥śā dr̥śā samuditākr̥tirdr̥śyasē || 84 ||

prasaktamadhunā vidhipraṇihitaissaparyōdakai-
ssamastaduritacchidā nigamagandhinā tvaṁ dayē |
aśēṣamaviśēṣatastrijagadañjanādrīśitu-
ścarācaramacīkaraścaraṇapaṅkajēnāṅkitam || 85 ||

paraśvathatapōdhanaprathanasatkr̥tūpākr̥ta-
kṣitīśvarapaśukṣaratkṣatajakuṅkumasthāsakaiḥ |
vr̥ṣācaladayālunā nanu vihartumālipyathāḥ
nidhāya hr̥dayē dayē nihatarakṣitānāṁ hitam || 86 ||

kr̥pē kr̥tajagaddhitē kr̥paṇajantucintāmaṇē
ramāsahacaraṁ tadā raghudhurīṇayantyā tvayā |
vyabhajyata saritpatissakr̥davēkṣaṇāttatkṣaṇā-
tprakr̥ṣṭabahupātakapraśamahētunā sētunā || 87 ||

kr̥pē paravatastvayā vr̥ṣagirīśituḥ krīḍitaṁ
jagaddhitamaśēṣatastadidamitthamarthāpyatē |
madacchalaparicyutapraṇataduṣkr̥taprēkṣitai-
rhataprabaladānavairhaladharasya hēlāśataiḥ || 88 ||

prabhūtavibudhadviṣadbharaṇakhinnaviśvambharā-
bharāpanayanacchalāttvamavatārya lakṣmīdharam |
nirākr̥tavatī dayē nigamasaudhadīpaśriyā
vipaścidavigītayā jagati gītayā:’ndhaṁ tamaḥ || 89 ||

vr̥ṣādrihayasādinaḥ prabaladōrmarutprēṅkhita-
stviṣā sphuṭataṭidguṇastvadavasēkasaṁskāravān |
kariṣyati dayē kaliprabalagharmanirmūlanaṁ
punaḥ kr̥tayugāṅkuraṁ bhuvi kr̥pāṇadhārādharaḥ || 90 ||

viśvōpakāramiti nāma sadā duhānā-
madyāpi dēvi bhavatīmavadhīrayantam |
nāthē nivēśaya vr̥ṣādripatau dayē tvaṁ
nyastasvarakṣaṇabharaṁ tvayi māṁ tvayaiva || 91 ||

naisargikēṇa tarasā karuṇē niyuktā
nimnētarē:’pi mayi tē vitatiryadi syāt |
vismāpayēdvr̥ṣagirīśvaramapyavāryā
vēlātilaṅghanadaśēva mahāmburāśēḥ || 92 ||

vijñātaśāsanagatirviparītavr̥ttyā
vr̥trādibhiḥ paricitāṁ padavīṁ bhajāmi |
ēvaṁ vidhē vr̥ṣagirīśadayē mayi tvaṁ
dīnē vibhōśśamaya daṇḍadharatvalīlām || 93 ||

māsāhasōktighanakañcukavañcitānyaḥ
paśyatsu tēṣu vidadhāmyatisāhasāni |
padmāsahāyakaruṇē na ruṇatsi kiṁ tvaṁ
ghōraṁ kuliṅgaśakunēriva cēṣṭitaṁ mē || 94 ||

vikṣēpamarhasi dayē vipalāyitē:’pi
vyājaṁ vibhāvya vr̥ṣaśailapatērvihāram |
svādhīnasatvasaraṇissvayamatra jantau
drāghīyasī dr̥ḍhatarā guṇavāgurā tvam || 95 ||

santanyamānamaparādhagaṇaṁ vicintya
trasyāmi hanta bhavatīṁ ca vibhāvayāmi |
ahnāya mē vr̥ṣagirīśadayē jahīmā-
māśīviṣagrahaṇakēlinibhāmavasthām || 96 ||

autsukyapūrvamupahr̥tya mahāparādhā-
nmātaḥ prasādayitumicchati mē manastvām |
ālihya tānniravaśēṣamalabdhatr̥pti-
stāmyasyahō vr̥ṣagirīśadhr̥tā dayē tvam || 97 ||

jahyādvr̥ṣācalapatiḥ pratighē:’pi na tvāṁ
gharmōpatapta iva śītalatāmudanvān |
sā māmaruntudabharanyasanānuvr̥tti-
stadvīkṣaṇaiḥ spr̥śa dayē tava kēlipadmaiḥ || 98 ||

dr̥ṣṭē:’pi durbaladhiyaṁ damanē:’pi dr̥ptaṁ
snātvā:’pi dhūlirasikaṁ bhajanē:’pi bhīmam |
baddhvā gr̥hāṇa vr̥ṣaśailapatērdayē māṁ
tvadvāraṇaṁ svayamanugrahaśr̥ṅkhalābhiḥ || 99 ||

nātaḥ paraṁ kimapi mē tvayi nāthanīyaṁ
mātardayē mayi kuruṣva tathā prasādam |
baddhādarō vr̥ṣagiripraṇayī yathā:’sau
muktānubhūtimiha dāsyati mē mukundaḥ || 100 ||

nissīmavaibhavajuṣāṁ miṣatāṁ guṇānāṁ
stōturdayē vr̥ṣagirīśaguṇēśvarīṁ tvām |
tairēva nūnamavaśairabhinanditaṁ mē
satyāpitaṁ tava balādakutōbhayatvam || 101 ||

adyāpi tadvr̥ṣagirīśadayē bhavatyā-
mārambhamātramanidaṁ prathamastutīnām |
sandarśitasvaparanirvahaṇā sahēthāḥ
mandasya sāhasamidaṁ tvayi vandinō mē || 102 ||

prāyō dayē tvadanubhāvamahāmburāśau
prācētasaprabhr̥tayō:’pi paraṁ taṭasthāḥ |
tatrāvatīrṇamatalaspr̥śamāplutaṁ māṁ
padmāpatēḥ prahasanōcitamādriyēthāḥ || 103 ||

vēdāntadēśikapadē vinivēśya bālaṁ
dēvō dayāśatakamētadavādayanmām |
vaihārikēṇa vidhinā samayē gr̥hītaṁ
vīṇāviśēṣamiva vēṅkaṭaśailanāthaḥ || 104 ||

anavadhimadhikr̥tya śrīnivāsānukampā-
mavitathaviṣayatvādviśvamavrīlayantī |
vividhakuśalanīvī vēṅkaṭēśaprasūtā
stutiriyamanavadyā śōbhatē satvabhājām || 105 ||

śatakamidamudāraṁ samyagabhyasyamānān
vr̥ṣagirimadhiruhya vyaktamālōkayantī |
anitaraśaraṇānāmādhirājyē:’bhiṣiñcē-
cchamitavimatapakṣā śārṅgadhanvānukampā || 106 ||

viśvānugrahamātaraṁ vyatiṣajatsvargāpavargāṁ sudhā-
sadhrīcīmiva vēṅkaṭēśvarakavirbhaktyā dayāmastuta |
padmānāmiha yadvidhēyabhagavatsaṅkalpakalpadrumā-
jjañjhāmārutadhūtacūtanayatassāmpātikō:’yaṁ kramaḥ || 107 ||

kāmaṁ santu mithaḥ karambitaguṇāvadyāni padyāni naḥ
kasyāsmin śatakē sadambukatakē dōṣaśrutiṁ kṣāmyati |
niṣpratyūhavr̥ṣādrinirjharajharatkāracchalēnōccala-
ddīnālambanadivyadampatidayākallōlakōlāhalaḥ || 108 ||

iti śrīkavitārkikasiṁhasya sarvatantrasvatantrasya śrīmadvēṅkaṭanāthasya vēdāntācāryasya kr̥tiṣu dayā śatakam |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *