Skip to content

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama StotramPin

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Sage Yajnavalkya composed as a hymn. Yajnavalkya is one of the notable sages or gurus figuring the Brihadranyaka Upanishad. Get Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Yajnavalkya.

Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 

அஸ்ய ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யாஷ்டோத்தர ஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய, காத்யாயந ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யோ கு³ரு꞉, ஹ்ராம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஹ்ரூம் கீலகம், மம ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ந்யாஸம் ।

ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।

வந்தே³(அ)ஹம் மங்க³ளாத்மாநம் பா⁴ஸ்வந்தம் வேத³விக்³ரஹம் ।
யாஜ்ஞவல்க்யம் முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஜிஷ்ணும் ஹரிஹரப்ரப⁴ம் ॥

ஜிதேந்த்³ரியம் ஜிதக்ரோத⁴ம் ஸதா³த்⁴யாநபராயணம் ।
ஆநந்த³நிலயம் வந்தே³ யோகா³நந்த³ம் முநீஶ்வரம் ॥

வேதா³ந்தவேத்³யம் ஸகலாக³மக்³நம்
த³யாஸுதா⁴ஸிந்து⁴மநந்தரூபம் ।
ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யம் பரிபூர்ணசந்த்³ரம்
ஶ்ரீமத்³கு³ரும் நித்யமஹம் நமாமி ॥

ப்ரணமாத்³யம் தி³நமணிம் யோகீ³ஶ்வர ஶிரோமணிம் ।
ஸர்வஜ்ஞம் யாஜ்ஞவல்க்யம் தச்சி²ஷ்யம் காத்யாயநம் முநிம் ॥

பஞ்சபூஜா ।

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மநே க³ந்தா⁴ந் தா⁴ரயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் வஹ்ந்யாத்மநே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மநே தி³வ்யாம்ருதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸமஸ்தராஜோபசாராந் தே³வோபசாராந் ஸமர்பயாமி ।

முநய꞉ ஊசு꞉ ।

ப⁴க³வந்முநிஶார்தூ³ள கௌ³தம ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ ।
உபாயம் க்ருபயா ப்³ரூஹி தத்த்வஜ்ஞாநஸ்ய நோ த்³ருட⁴ம் ॥

க்ருதப்ரஶ்நேஷு தேஷ்வேவம் க்ருபயா முநிஸத்தம꞉ ।
த்⁴யாத்வாமுஹூர்தம் த⁴ர்மாத்மா இத³ம் ப்ராஹ ஸ கௌ³தம꞉ ॥

கௌ³தம உவாச ।

உபாயஶ்ஶ்ரூயதாம் ஸம்யக் தத்த்வ ஜ்ஞாநஸ்ய ஸித்³த⁴யே ।
யதா² மதி ப்ரவக்ஷ்யாமி விசார்ய மநஸா முஹு꞉ ॥

ஶ்ருணுத்⁴வம் முநயோ யூயம் தத்த்வஜ்ஞாந பு³பு⁴த்ஸவ꞉।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸுலப⁴ஸ்தத்வ நிஶ்சய꞉ ॥

ப்³ரஹ்மிஷ்ட² ப்ரவரஸ்யா(அ)ஸ்ய யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ஶோப⁴நம் ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் தத்த்வஜ்ஞாநப்ரதா³யகம் ॥

ஸர்வபாபப்ரஶமநம் சா(அ)யுராரோக்³யவர்த⁴நம் ।
அஷ்டோத்தர ஶதஸ்யா(அ)ஸ்ய ருஷி꞉ காத்யாயந꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ॥

ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப் தே³வதா ச யாஜ்ஞவல்க்யோ மஹாமுநி꞉ ।
இத³ம் ஜபந்தி யே வை தே முக்தி மே வஸமாப்நுயு꞉ ॥

॥ ஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீயாஜ்ஞ்யவல்க்யோ ப்³ரஹ்மிஷ்டோ² ஜநகஸ்யகு³ருஸ்ததா² ।
லோகாசார்யஸ்ததா² ப்³ரஹ்மமநோஜோ யோகி³நாம்பதி꞉ ॥

ஶாகல்ய ப்ராணதா³தா ச மைத்ரேயீ ஜ்ஞாநதோ³ மஹாந் ।
காத்யாயநீப்ரிய꞉ ஶாந்த꞉ ஶரணத்ராணதத்பர꞉ ॥

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரணேதா ச ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ராஹ்மணோத்தம꞉ ।
யோகீ³ஶ்வரோ யோக³மூர்தி꞉ யோக³ஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக꞉ ॥

க³தா(அ)க³தஜ்ஞோபூ⁴தாநாம் வித்³யா(அ)வித்³யாவிபா⁴க³வித் ।
ப⁴க³வாந் ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞ꞉ தபஸ்வீஶரணம்விபு⁴꞉ ॥

தத்த்வஜ்ஞாந ப்ரதா³தா ச ஸர்வஜ்ஞ꞉ கருணாத்மவாந் ।
ஸந்யாஸிநாமாதி³மஶ்ச ஸூர்யஶிஷ்யோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥

அயாதயாம ஸஞ்ஜ்ஞாயாம் ப்ரவர்தந பரோ கு³ரு꞉ ।
வாஜி விப்ரோத்தம꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யவாதீ³ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ॥

தா⁴த்ரு ப்ரஸாத³ ஸம்லப்³த⁴ கா³யத்ரீ மஹிமா மதி꞉ ।
கா³ர்கி³ஸ்துதோ த⁴ர்மபுத்ர யாகா³த்⁴வர்யுர்விசக்ஷண꞉ ॥

து³ஷ்டராஜ்ஞாம்ஶாபதா³தா ஶிஷ்டாநுக்³ரஹகாரக꞉ ।
அநந்தகு³ணரத்நாட்⁴யோ ப⁴வஸாக³ரதாரக꞉ ॥

ஸ்ம்ருதிமாத்ராத்பாபஹந்தா ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிவிதா³ம் வர꞉ ।
விஶ்வாசார்யோ விஷ்ணுரூபோ விஶ்வப்ரிய ஹிதேரத꞉ ॥

ஶ்ருதிப்ரஸித்³த⁴꞉ ஸித்³தா⁴த்மா ஸமசித்த꞉ கலாத⁴ர꞉ ।
ஆதி³த்யரூப ஆதி³த்யஸஹிஷ்ணுர்முநிஸத்தம꞉ ॥

ஸாமஶ்ரவாதி³ஶிஷ்யைஶ்ச பூஜதாங்க்⁴ரி꞉ த³யாநிதி⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மராதஸுத꞉ ஶ்ரீமாந் பங்க்திபாவந பாவந꞉ ॥

ஸம்ஶயஸ்யாபிஸர்வஸ்யநிவர்தநபடுவ்ரத꞉ ।
ஸநகாதி³மஹாயோகி³பூஜித꞉ புண்யக்ருத்தம꞉ ॥

ஸூர்யாவதார꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா யஜ்ஞநாராயணாம்ஶப்⁴ருத் ।
ஆதி³வைதே³ஹஶாலாங்க-ருஷிஜேதாத்ரயீமய꞉ ॥

ஹோதாஶ்வலமுநிப்ராப்தப்ரபா⁴வ꞉ கார்யஸாத⁴க꞉ ।
ஶரணாக³தவைதே³ஹ꞉ க்ருபாலு꞉ லோகபாவந꞉ ॥

ப்³ரஹ்மிஷ்ட²ப்ரவரோ தா³ந்தோ வேத³வேத்³யோ மஹாமுநி꞉ ।
வாஜீவாஜஸநேயஶ்ச வாஜிவிப்ரக்ருதாதி⁴க்ருத் ॥

கல்யாணதோ³ யஜ்ஞராஶிர்யஜ்ஞாத்மா யஜ்ஞவத்ஸல꞉ ।
யஜ்ஞப்ரதா⁴நோ யஜ்ஞேஶப்ரீதிஸஞ்ஜநநோ த்⁴ருவ꞉ ॥

க்ருஷ்ணத்³வைபாயநாசார்யோ ப்³ரஹ்மத³த்தப்ரஸாத³க꞉ ।
ஶாண்டி³ல்யவித்³யா ப்ரப்⁴ருதி வித்³யாவாதே³ஷு நிஷ்டி²த꞉ ॥

அஜ்ஞாநாந்த⁴தம꞉ஸூர்யோ ப⁴க³வத்³த்⁴யாந பூஜித꞉ ।
த்ரயீமயோ க³வாம்நேதா ஜயஶீல꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ॥

வைஶம்பாயந ஶிஷ்யாணாம் தைத்தரீயத்வதா³யக꞉ ।
கண்வாதி³ப்⁴யோ யாத யாம ஶாகா²த்⁴யா பயித்ருத்த்வ பா⁴க் ॥

பங்க்திபாவநவிப்ரேப்⁴ய꞉ பரமாத்மைகபு³த்³தி⁴மாந் ।
தேஜோராஶி꞉ பிஶங்கா³க்ஷ꞉ பரிவ்ராஜகராண்முநி꞉ ॥

நித்யா(அ)நித்யவிபா⁴க³ஜ்ஞ꞉ ஸத்யா(அ)ஸத்யவிபா⁴க³வித்।

ப²லஶ்ருதி:-

ஏதத³ஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் கு³ஹ்யதமம் விது³꞉ ।
யாஜ்ஞவல்க்யப்ரஸாதே³ந ஜ்ஞாத்வோக்தம் ப⁴வதாம் மயம் ॥

ஜபத்⁴வம் முநி ஶார்தூ³ளாஸ்தத்வஜ்ஞாநம் த்³ருட⁴ம் ப⁴வேத் ।
ப்ராத꞉ காலே ஸமுத்தா²ய ஸ்நாத்வா நியத மாநஸ꞉ ॥

இத³ம் ஜபதி யோகீ³ஶ நாம்நாமஷ்டோத்தரம்ஶதம் ।
ஸ ஏவ முநிஶார்தூ³ளோ த்³ருட⁴ தத்த்வ தி⁴யாம் வர꞉ ॥

வித்³யார்தீ² சாப்நுயாத் வித்³யாம் த⁴நார்தீ² சாப்நுயாத்³த⁴நம் ।
ஆயுரர்தீ² ச தீ³ர்கா⁴யு꞉ நா(அ)பம்ருத்யுரவாப்நுயாத் ॥

ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யபா⁴க்³பூ⁴யாத் கந்யார்தீ² கந்யகாம் லபே⁴த் ।
ரோக³ர்தோ முச்யதே ரோகா³த் த்ரிம்ஶத்³வாரஞ்ஜபேந்நர꞉ ॥

ஶதவாரம் பா⁴நுவாரே ஜப்த்வா(அ)பீ⁴ஷ்ட மவாப்நுயாத் ।
இத்யுக்தம் ஸமுபாஶ்ரித்ய கௌ³தமேந மஹாத்மநா ॥

ததை²வ ஜஜபுஸ்தத்ர தே ஸர்வே(அ)பி யதா²க்ரமம் ।
ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜயாமாஸு꞉ புநஶ்சரணகர்மணி ॥

அஷ்டோத்தரஶதஸ்யாஸ்ய யஜ்ஞவல்க்யஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
அத்யந்தகூ³ட⁴ மாஹாத்ம்யம் ப⁴ஸ்மச்ச²ந்மாநலோபமம் ॥

ததஸ்து ப்³ரஹ்மவிச்சே²ஷ்டோ கௌ³தமோ முநிஸத்தம꞉ ।
ப்ராணாயாமபரோ பூ⁴த்வா ஸ்நாத்வா தத்³த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ ॥

ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ॥

இதி ஶ்ரீமதா³தி³த்யபுராணே ஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் கௌ³தமமுநிவ்ருந்த³ ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்யா(அ)ஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

ஓம் யோகீ³ஶ்வராய வித்³மஹே யாஜ்ஞவல்க்யய தீ⁴மஹி। தந்ந ஶ்ஶுக்ல꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன