Skip to content

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

Venkateswara Ashtottara Shatanama StotramPin

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Lord Venkateswara composed in the form of a hymn. Get Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Venkateswara.

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 

த்⁴யாநம் ।

ஶ்ரீ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶம் ஶ்ரியாத்⁴யாஸிதவக்ஷஸம் ।
ஶ்ரிதசேதநமந்தா³ரம் ஶ்ரீநிவாஸமஹம் ப⁴ஜே ॥

முநய ஊசு꞉ ।

ஸூத ஸர்வார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வவேதா³ந்தபாரக³ ।
யேந சாராதி⁴த꞉ ஸத்³ய꞉ ஶ்ரீமத்³வேங்கடநாயக꞉ ॥ 1 ॥

ப⁴வத்யபீ⁴ஷ்டஸர்வார்த²ப்ரத³ஸ்தத்³ப்³ரூஹி நோ முநே ।
இதி ப்ருஷ்டஸ்ததா³ ஸூதோ த்⁴யாத்வா ஸ்வாத்மநி தத் க்ஷணாத் ।
உவாச முநிஶார்தூ³ளாந் ஶ்ரூயதாமிதி வை முநி꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச ।

அஸ்தி கிஞ்சிந்மஹத்³கோ³ப்யம் ப⁴க³வத்ப்ரீதிகாரகம் ।
புரா ஶேஷேண கதி²தம் கபிலாய மஹாத்மநே ॥ 3 ॥

நாம்நாமஷ்டஶதம் புண்யம் பவித்ரம் பாபநாஶநம் ।
ஆதா³ய ஹேமபத்³மாநி ஸ்வர்ணதீ³ஸம்ப⁴வாநி ச ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மா து பூர்வமப்⁴யர்ச்ய ஶ்ரீமத்³வேங்கடநாயகம் ।
அஷ்டோத்தரஶதைர்தி³வ்யைர்நாமபி⁴ர்முநிபூஜிதை꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்வாபீ⁴ஷ்டம் லப்³த⁴வாந் ப்³ரஹ்மா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ।
ப⁴வத்³பி⁴ரபி பத்³மைஶ்ச ஸமர்ச்யஸ்தைஶ்ச நாமபி⁴꞉ ॥ 6 ॥

தேஷாம் ஶேஷநகா³தீ⁴ஶமாநஸோல்லாஸகாரிணாம் ।
நாம்நாமஷ்டஶதம் வக்ஷ்யே வேங்கடாத்³ரிநிவாஸிந꞉ ॥ 7 ॥

ஆயுராரோக்³யத³ம் பும்ஸாம் த⁴நதா⁴ந்யஸுக²ப்ரத³ம் ।
ஜ்ஞாநப்ரத³ம் விஶேஷேண மஹதை³ஶ்வர்யகாரகம் ॥ 8 ॥

அர்சயேந்நாமபி⁴ர்தி³வ்யை꞉ வேங்கடேஶபதா³ங்கிதை꞉ ।
நாம்நாமஷ்டஶதஸ்யாஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 9 ॥

ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப்ததா² தே³வோ வேங்கடேஶ உதா³ஹ்ருத꞉ ।
நீலகோ³க்ஷீரஸம்பூ⁴தோ பீ³ஜமித்யுச்யதே பு³தை⁴꞉ ॥ 10 ॥

ஶ்ரீநிவாஸஸ்ததா² ஶக்திர்ஹ்ருத³யம் வேங்கடாதி⁴ப꞉ ।
விநியோக³ஸ்ததா²(அ)பீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ச நிக³த்³யதே ॥ 11 ॥

(ஸ்தோத்ரம்)
ஓம் நமோ வேங்கடேஶாய ஶேஷாத்³ரிநிலயாய ச ।
வ்ருஷத்³ருக்³கோ³சராயா(அ)த² விஷ்ணவே ஸததம் நம꞉ ॥ 12 ॥

ஸத³ஞ்ஜநகி³ரீஶாய வ்ருஷாத்³ரிபதயே நம꞉ ।
மேருபுத்ரகி³ரீஶாய ஸர꞉ஸ்வாமிதடீஜுஷே ॥ 13 ॥

குமாராகல்பஸேவ்யாய வஜ்ரித்³ருக்³விஷயாய ச ।
ஸுவர்சலாஸுதந்யஸ்தஸைநாபத்யப⁴ராய ச ॥ 14 ॥

ராமாய பத்³மநாபா⁴ய ஸதா³வாயுஸ்துதாய ச ।
த்யக்தவைகுண்ட²லோகாய கி³ரிகுஞ்ஜவிஹாரிணே ॥ 15 ॥

ஹரிசந்த³நகோ³த்ரேந்த்³ரஸ்வாமிநே ஸததம் நம꞉ ।
ஶங்க²ராஜந்யநேத்ராப்³ஜவிஷயாய நமோ நம꞉ ॥ 16 ॥

வஸூபரிசரத்ராத்ரே க்ருஷ்ணாய ஸததம் நம꞉ ।
அப்³தி⁴கந்யாபரிஷ்வக்தவக்ஷஸே வேங்கடாய ச ॥ 17 ॥

ஸநகாதி³மஹாயோகி³பூஜிதாய நமோ நம꞉ ।
தே³வஜித்ப்ரமுகா²நந்ததை³த்யஸங்க⁴ப்ரணாஶிநே ॥ 18 ॥

ஶ்வேதத்³வீபவஸந்முக்தபூஜிதாங்க்⁴ரியுகா³ய ச ।
ஶேஷபர்வதரூபத்வப்ரகாஶநபராய ச ॥ 19 ॥

ஸாநுஸ்தா²பிததார்க்ஷ்யாய தார்க்ஷ்யாசலநிவாஸிநே ।
மாயாகூ³ட⁴விமாநாய க³ருட³ஸ்கந்த⁴வாஸிநே ॥ 20 ॥

அநந்தஶிரஸே நித்யமநந்தாக்ஷாய தே நம꞉ ।
அநந்தசரணாயா(அ)த² ஶ்ரீஶைலநிலயாய ச ॥ 21 ॥

தா³மோத³ராய தே நித்யம் நீலமேக⁴நிபா⁴ய ச ।
ப்³ரஹ்மாதி³தே³வது³ர்த³ர்ஶவிஶ்வரூபாய தே நம꞉ ॥ 22 ॥

வைகுண்டா²க³தஸத்³தே⁴மவிமாநாந்தர்க³தாய ச ।
அக³ஸ்த்யாப்⁴யர்தி²தாஶேஷஜநத்³ருக்³கோ³சராய ச ॥ 23 ॥

வாஸுதே³வாய ஹரயே தீர்த²பஞ்சகவாஸிநே ।
வாமதே³வப்ரியாயா(அ)த² ஜநகேஷ்டப்ரதா³ய ச ॥ 24 ॥

மார்கண்டே³யமஹாதீர்த²ஜாதபுண்யப்ரதா³ய ச ।
வாக்பதிப்³ரஹ்மதா³த்ரே ச சந்த்³ரளாவண்யதா³யிநே ॥ 25 ॥

நாராயணநகே³ஶாய ப்³ரஹ்மக்லுப்தோத்ஸவாய ச ।
ஶங்க²சக்ரவராநம்ரளஸத்கரதலாய ச ॥ 26 ॥

த்³ரவந்ம்ருக³மதா³ஸக்தவிக்³ரஹாய நமோ நம꞉ ।
கேஶவாய நமோ நித்யம் நித்யயௌவநமூர்தயே ॥ 27 ॥

அர்தி²தார்த²ப்ரதா³த்ரே ச விஶ்வதீர்தா²க⁴ஹாரிணே ।
தீர்த²ஸ்வாமிஸரஸ்ஸ்நாதஜநாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநே ॥ 28 ॥

குமாரதா⁴ரிகாவாஸஸ்கந்தா³பீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய ச ।
ஜாநுத³க்⁴நஸமத்³பூ⁴தபோத்ரிணே கூர்மமூர்தயே ॥ 29 ॥

கிந்நரத்³வந்த்³வஶாபாந்தப்ரதா³த்ரே விப⁴வே நம꞉ ।
வைகா²நஸமுநிஶ்ரேஷ்ட²பூஜிதாய நமோ நம꞉ ॥ 30 ॥

ஸிம்ஹாசலநிவாஸாய ஶ்ரீமந்நாராயணாய ச ।
ஸத்³ப⁴க்தநீலகண்டா²ர்ச்யந்ருஸிம்ஹாய நமோ நம꞉ ॥ 31 ॥

குமுதா³க்ஷக³ணஶ்ரேஷ்ட²ஸைநாபத்யப்ரதா³ய ச ।
து³ர்மேத⁴꞉ப்ராணஹர்த்ரே ச ஶ்ரீத⁴ராய நமோ நம꞉ ॥ 32 ॥

க்ஷத்ரியாந்தகராமாய மத்ஸ்யரூபாய தே நம꞉ ।
பாண்ட³வாரிப்ரஹர்த்ரே ச ஶ்ரீகராய நமோ நம꞉ ॥ 33 ॥

உபத்யகாப்ரதே³ஶஸ்த²ஶங்கரத்⁴யாதமூர்தயே ।
ருக்மாப்³ஜஸரஸீகூலலக்ஷ்மீக்ருததபஸ்விநே ॥ 34 ॥

லஸல்லக்ஷ்மீகராம்போ⁴ஜத³த்தகல்ஹாரகஸ்ரஜே ।
ஶாலக்³ராமநிவாஸாய ஶுகத்³ருக்³கோ³சராய ச ॥ 35 ॥

நாராயணார்தி²தாஶேஷஜநத்³ருக்³விஷயாய ச ।
ம்ருக³யாரஸிகாயா(அ)த² வ்ருஷபா⁴ஸுரஹாரிணே ॥ 36 ॥

அஞ்ஜநாகோ³த்ரபதயே வ்ருஷபா⁴சலவாஸிநே ।
அஞ்ஜநாஸுததா³த்ரே ச மாத⁴வீயாக⁴ஹாரிணே ॥ 37 ॥

ப்ரியங்கு³ப்ரியப⁴க்ஷாய ஶ்வேதகோலவராய ச ।
நீலதே⁴நுபயோதா⁴ராஸேகதே³ஹோத்³ப⁴வாய ச ॥ 38 ।

ஶங்கரப்ரியமித்ராய சோலபுத்ரப்ரியாய ச ।
ஸுத⁴ர்மிணீஸுசைதந்யப்ரதா³த்ரே மது⁴கா⁴திநே ॥ 39 ॥

க்ருஷ்ணாக்²யவிப்ரவேதா³ந்ததே³ஶிகத்வப்ரதா³ய ச ।
வராஹாசலநாதா²ய ப³லப⁴த்³ராய தே நம꞉ ॥ 40 ॥

த்ரிவிக்ரமாய மஹதே ஹ்ருஷீகேஶாய தே நம꞉ ।
அச்யுதாய நமோ நித்யம் நீலாத்³ரிநிலயாய ச ॥ 41 ॥

நம꞉ க்ஷீராப்³தி⁴நாதா²ய வைகுண்டா²சலவாஸிநே ।
முகுந்தா³ய நமோ நித்யமநந்தாய நமோ நம꞉ ॥ 42 ॥

விரிஞ்சாப்⁴யர்தி²தாநீதஸௌம்யரூபாய தே நம꞉ ।
ஸுவர்ணமுக²ரீஸ்நாதமநுஜாபீ⁴ஷ்டதா³யிநே ॥ 43 ॥

ஹலாயுத⁴ஜக³த்தீர்த²ஸமஸ்தப²லதா³யிநே ।
கோ³விந்தா³ய நமோ நித்யம் ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 44 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் சதுர்த்²யா நமஸா(அ)ந்விதம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாந்நித்யம் ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமந்வித꞉ ॥ 45 ॥

தஸ்ய ஶ்ரீவேங்கடேஶஸ்து ப்ரஸந்நோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
அர்சநாயாம் விஶேஷேண க்³ராஹ்யமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 46 ॥

வேங்கடேஶாபி⁴தே⁴யைர்யோ வேங்கடாத்³ரிநிவாஸிநம் ।
அர்சயேந்நாமபி⁴ஸ்தஸ்ய ப²லம் முக்திர்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 46 ॥

கோ³பநீயமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வேஷாம் ந ப்ரகாஶயேத் ।
ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தியுஜாமேவ தா³பயேந்நாமஸங்க்³ரஹம் ॥ 48 ॥

இதி ஶேஷேண கதி²தம் கபிலாய மஹாத்மநே ।
கபிலாக்²யமஹாயோகி³ஸகாஶாத்து மயா ஶ்ருதம் ।
தது³க்தம் ப⁴வதாமத்³ய ஸத்³ய꞉ ப்ரீதிகரம் ஹரே꞉ ॥ 49 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ஶ்ரீவேங்கடாசலமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீ வேங்கடேஶாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன