Skip to content

Mallikarjuna Suprabhatam in Tamil – ஶ்ரீ மல்லிகார்ஜுன ஸுப்ரபா⁴தம்

Sri Mallikarjuna Suprabhatam LyricsPin

Mallikarjuna Suprabhatam is a devotional prayer that is recited to awaken Lord Mallikarjuna of Srisailam from his divine celestial sleep. Get Sri Mallikarjuna Suprabhatam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Mallikarjuna Suprabhatam in Tamil – ஶ்ரீ மல்லிகார்ஜுன ஸுப்ரபா⁴தம் 

ப்ராதஸ்ஸ்மராமி க³ணநாத²மநாத²ப³ந்து⁴ம்ʼ
ஸிந்தூ³ரபூரபரிஶோபி⁴தக³ண்ட³யுக்³மம் .
உத்³த³ண்ட³விக்⁴னபரிக²ண்ட³னசண்ட³த³ண்ட³-
மாக²ண்ட³லாதி³ஸுரநாயகவ்ருʼந்த³வந்த்³யம் || 1 ||

கலாப்⁴யாம்ʼ சூடா³லங்க்ருʼதஶஶிகலாப்⁴யாம்ʼ நிஜதப꞉
ப²லாப்⁴யாம்ʼ ப⁴க்தேஷு ப்ரகடிதப²லாப்⁴யாம்ʼ ப⁴வது மே .
ஶிவாப்⁴யாமாஸ்தீகத்ரிபு⁴வனஶிவாப்⁴யாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ புன-
ர்ப⁴வாப்⁴யாமானந்த³ஸ்பு²ரத³னுப⁴வாப்⁴யாம்ʼ நதிரியம் || 2 ||

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாதே³வ! ஶம்போ⁴!
நமஸ்தே நமஸ்தே த³யாபூர்ணஸிந்தோ⁴!
நமஸ்தே நமஸ்தே ப்ரபன்னாத்மப³ந்தோ⁴!
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஶ || 3 ||

ஶஶ்வச்ச்²ரீகி³ரிமூர்த⁴னி த்ரிஜக³தாம்ʼ ரக்ஷாக்ருʼதௌ லக்ஷிதாம்ʼ
ஸாக்ஷாத³க்ஷதஸத்கடாக்ஷஸரணிஶ்ரீமத்ஸுதா⁴வர்ஷிணீம் .
ஸோமார்தா⁴ங்கிதமஸ்தகாம்ʼ ப்ரணமதாம்ʼ நிஸ்ஸீமஸம்பத்ப்ரதா³ம்ʼ
ஸுஶ்லோகாம்ʼ ப்⁴ரமராம்பி³காம்ʼ ஸ்மிதமுகீ²ம்ʼ ஶம்போ⁴ஸ்ஸகீ²ம்ʼ த்வாம்ʼ ஸ்தும꞉ || 4 ||

மாத꞉! ப்ரஸீத³, ஸத³யா ப⁴வ, ப⁴வ்யஶீலே !
லீலாலவாகுலிததை³த்யகுலாபஹாரே !
ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயே ! ஶ்ருதிகீ³தகீர்தே !
ஶ்ரீஶைலநாத²த³யிதே ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 5 ||

ஶம்போ⁴ ! ஸுரேந்த்³ரனுத ! ஶங்கர ! ஶூலபாணே !
சந்த்³ராவதம்ʼஸ ! ஶிவ ! ஶர்வ ! பினாகபாணே !
க³ங்கா³த⁴ர ! க்ரதுபதே ! க³ருட³த்⁴வஜாப்த !
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 6 ||

விஶ்வேஶ ! விஶ்வஜனஸேவித ! விஶ்வமூர்தே !
விஶ்வம்ப⁴ர ! த்ரிபுரபே⁴த³ன ! விஶ்வயோனே !
பா²லாக்ஷ ! ப⁴வ்யகு³ண ! போ⁴கி³விபூ⁴ஷணேஶ !
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 7 ||

கல்யாணரூப ! கருணாகர ! காலகண்ட² !
கல்பத்³ருமப்ரஸவபூஜித ! காமதா³யின் !
து³ர்நீதிதை³த்யத³லனோத்³யத ! தே³வ தே³வ !
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 8 ||

கௌ³ரீமனோஹர ! க³ணேஶ்வரஸேவிதாங்க்⁴ரே !
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷஸுரகிந்நரகீ³தகீர்தே !
க³ண்டா³வலம்பி³ப²ணிகுண்ட³லமண்டி³தாஸ்ய !
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 9 ||

நாகே³ந்த்³ரபூ⁴ஷண ! நிரீஹித ! நிர்விகார !
நிர்மாய ! நிஶ்சல ! நிரர்க³ல ! நாக³பே⁴தி³ன் .
நாராயணீப்ரிய ! நதேஷ்டத³ ! நிர்மலாத்மன் !
ஶ்ரீபர்வதாதி⁴ப ! விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 10 ||

ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ த்வயைவ ஜக³தே³தத³ஶேஷமீஶ !
ரக்ஷாவிதி⁴ஶ்ச விதி⁴கோ³சர ! தாவகீன꞉ .
ஸம்ʼஹாரஶக்திரபி ஶங்கர ! கிங்கரீ தே
ஶ்ரீஶைலஶேக²ர விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 11 ||

ஏகஸ்த்வமேவ ப³ஹுதா⁴ ப⁴வ ! பா⁴ஸி லோகே
நிஶ்ஶங்கதீ⁴ர்வ்ருʼஷப⁴கேதன ! மல்லிநாத² !
ஶ்ரீப்⁴ராமரீப்ரய ! ஸுகா²ஶ்ரய ! லோகநாத² !
ஶ்ரீஶைலஶேக²ர விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 12 ||

பாதாலகா³ங்க³ஜலமஜ்ஜனநிர்மலாங்கா³꞉
ப⁴ஸ்மத்ரிபுண்ட்³ரஸமலங்க்ருʼதபா²லபா⁴கா³꞉ .
கா³யந்தி தே³வமுனிப⁴க்தஜனா ப⁴வந்தம்ʼ
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 13 ||

ஸாரஸ்வதாம்பு³யுதபோ⁴க³வதீஶ்ரிதாயா꞉
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுகி³ரிசும்பி³தக்ருʼஷ்ணவேண்யா꞉ .
ஸோபானமார்க³மதி⁴ருஹ்ய ப⁴ஜந்தி ப⁴க்தா꞉
ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுன விபோ⁴ ! தவ ஸுப்ரபா⁴தம் || 14 ||

ஶ்ரீமல்லிகார்ஜுனமஹேஶ்வரஸுப்ரபா⁴த-
ஸ்தோத்ரம்ʼ பட²ந்தி பு⁴வி யே மனுஜா꞉ ப்ரபா⁴தே .
தே ஸர்வ ஸௌக்²யமனுபூ⁴ய பரானவாப்யம்ʼ
ஶ்ரீஶாம்ப⁴வம்ʼ பத³மவாப்ய முத³ம்ʼ லப⁴ந்தே || 15 ||

இதி ஶ்ரீ மல்லிகார்ஜுனஸுப்ரபா⁴தம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன