Skip to content

Varahi Sahasranama Stotram in Tamil – வாராஹீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Varahi Sahasranama StotramPin

Varahi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Varahi devi composed in the form of a hymn. Get Sri Varahi Sahasranama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Varahi devi.

Varahi Sahasranama Stotram in Tamil – வாராஹீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 

தே³வ்யுவாச ।

ஶ்ரீகண்ட² கருணாஸிந்தோ⁴ தீ³நப³ந்தோ⁴ ஜக³த்பதே ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்க³ பராத்பரதர ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

க்ருதாஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா ப்ருச்சா²ம்யேகம் த³யாநிதே⁴ ।
ஆத்³யா யா சித்ஸ்வரூபா யா நிர்விகாரா நிரஞ்ஜநா ॥ 2 ॥

போ³தா⁴தீதா ஜ்ஞாநக³ம்யா கூடஸ்தா²நந்த³விக்³ரஹா ।
அக்³ராஹ்யாதீந்த்³ரியா ஶுத்³தா⁴ நிரீஹா ஸ்வாவபா⁴ஸிகா ॥ 3 ॥

கு³ணாதீதா நிஷ்ப்ரபஞ்சா ஹ்யவாங்மநஸகோ³சரா ।
ப்ரக்ருதிர்ஜக³து³த்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 4 ॥

ரக்ஷார்த²ம் ஜக³தோ தே³வகார்யார்த²ம் வா ஸுரத்³விஷாம் ।
நாஶாய த⁴த்தே ஸா தே³ஹம் தத்தத்கார்யைகஸாத⁴கம் ॥ 5 ॥

தத்ர பூ⁴த⁴ரணார்தா²ய யஜ்ஞவிஸ்தாரஹேதவே ।
வித்³யுத்கேஶஹிரண்யாக்ஷபா³லாகாதி³வதா⁴ய ச ॥ 6 ॥

ஆவிர்ப³பூ⁴வ யா ஶக்திர்கோ⁴ரா பூ⁴தா³ரரூபிணீ ।
வாராஹீ விகடாகாரா தா³நவாஸுரநாஶிநீ ॥ 7 ॥

ஸத்³ய꞉ ஸித்³தி⁴கரீ தே³வீ கோ⁴ராத்³கோ⁴ரதரா ஶிவா ।
தஸ்யா꞉ ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் மே ஸமுதீ³ரய ॥ 8 ॥

க்ருபாலேஶோ(அ)ஸ்தி மயி சேத்³பா⁴க்³யம் மே யதி³ வா ப⁴வேத் ।
அநுக்³ராஹ்யா யத்³யஹம் ஸ்யாம் ததா³ வத³ த³யாநிதே⁴ ॥ 9 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।

ஸாது⁴ ஸாது⁴ வராரோஹே த⁴ந்யா ப³ஹுமதாஸி மே ।
ஶுஶ்ரூஷயா ஸமுத்பந்நா ப⁴க்தி꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ந்விதா தவ ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ரநாம வாராஹ்யா꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யி ச ।
தவ சேந்ந ப்ரவக்ஷ்யாமி ப்ரியே கஸ்ய வதா³ம்யஹம் ॥ 11 ॥

கிந்து கோ³ப்யம் ப்ரயத்நேந ஸம்ரக்ஷ்யம் ப்ராணதோ(அ)பி ச ।
விஶேஷத꞉ கலியுகே³ ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
ஸர்வே(அ)ந்யதா² ஸித்³தி⁴பா⁴ஜோ ப⁴விஷ்யந்தி வராநநே ॥ 12 ॥

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவாராஹீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய மஹாதே³வ ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । வாராஹீ தே³வதா । ஐம் பீ³ஜம் । க்ரோம் ஶக்தி꞉ । ஹும் கீலகம் । மம ஸர்வார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ஓம் வாராஹீ வாமநீ வாமா ப³க³ளா வாஸவீ வஸு꞉ ।
வைதே³ஹீ வீரஸூர்பா³லா வரதா³ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 13 ॥

வந்தி³தா வஸுதா³ வஶ்யா வ்யாத்தாஸ்யா வஞ்சிநீ ப³லா ।
வஸுந்த⁴ரா வீதிஹோத்ரா வீதராகா³ விஹாயஸீ ॥ 14 ॥

ஸர்வா க²நிப்ரியா காம்யா கமலா காஞ்சநீ ரமா ।
தூ⁴ம்ரா கபாலிநீ வாமா குருகுல்லா கலாவதீ ॥ 15 ॥

யாம்யா(ஆ)க்³நேயீ த⁴ரா த⁴ந்யா த⁴ர்மிணீ த்⁴யாநிநீ த்⁴ருவா ।
த்⁴ருதிர்லக்ஷ்மீர்ஜயா துஷ்டி꞉ ஶக்திர்மேதா⁴ தபஸ்விநீ ॥ 16 ॥

வேதா⁴ ஜயா க்ருதி꞉ காந்தி꞉ ஸ்வாஹா ஶாந்திர்த³மா ரதி꞉ ।
லஜ்ஜா மதி꞉ ஸ்ம்ருதிர்நித்³ரா தந்த்ரா கௌ³ரீ ஶிவா ஸ்வதா⁴ ॥ 17 ॥

சண்டீ³ து³ர்கா³(அ)ப⁴யா பீ⁴மா பா⁴ஷா பா⁴மா ப⁴யாநகா ।
பூ⁴தா³ரா ப⁴யஹா பீ⁴ருர்பை⁴ரவீ ப⁴ங்க³ரா ப⁴டீ ॥ 18 ॥

கு⁴ர்கு⁴ரா கோ⁴ஷணா கோ⁴ரா கோ⁴ஷிணீ கோ⁴ணஸம்யுதா ।
க⁴நாக⁴நா க⁴ர்க⁴ரா ச கோ⁴ணயுக்தா(அ)க⁴நாஶிநீ ॥ 19 ॥

பூர்வாக்³நேயீ யாது யாம்யா வாயவ்யுத்தரவாருணீ ।
ஐஶாந்யூர்த்⁴வாத⁴꞉ஸ்தி²தா ச ப்ருஷ்ட²த³க்ஷாக்³ரவாமகா³ ॥ 20 ॥

ஹ்ருந்நாபி⁴ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரார்கஸ்வர்க³பாதாலபூ⁴மிகா³ ।
ஐம் ஶ்ரீ꞉ ஹ்ரீ꞉ க்லீம் தீர்த²க³தி꞉ ப்ரீதிர்தீ⁴ர்கீ³꞉ கலா(அ)வ்யயா ॥ 21 ॥

ருக்³யஜு꞉ ஸாமரூபா ச பரா போத்ரிண்யுது³ம்ப³ரா ।
க³தா³ஸிஶக்திசாபேஷுஶூலசக்ரர்ஷ்டிதா⁴ரிணீ ॥ 22 ॥

ஜரதீ யுவதீ பா³லா சதுரங்க³ப³லோத்கடா ।
ஸத்யாக்ஷரா நிதி⁴ர்நேத்ரீ தா⁴த்ரீ போத்ரீ பரா படு꞉ ॥ 23 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா கம்பிநீ ஜ்யேஷ்டா² து³ராத⁴ர்ஷா து⁴ரந்த⁴ரா ।
மாலிநீ மாநிநீ மாதா மாநநீயா மநஸ்விநீ ॥ 24 ॥

மதோ³த்கடா மந்யுகரீ மநுரூபா மநோஜவா ।
மேத³ஸ்விநீ மத்³யரதா மது⁴பா மங்க³ளா(அ)மரா ॥ 25 ॥

மாயா மாதா(ஆ)மயஹரீ ம்ருடா³நீ மஹிலா ம்ருதி꞉ ।
மஹாதே³வீ மோஹஹரீ மஞ்ஜுர்ம்ருத்யுஞ்ஜயா(அ)மலா ॥ 26 ॥

மாம்ஸலா மாநவா மூலா மஹாராத்ரிர்மதா³ளஸா ।
ம்ருகா³ங்கா மேநகா மாந்யா மஹிஷக்⁴நீ மத³ந்திகா ॥ 27 ॥

மூர்சா²மோஹம்ருஷாமோகா⁴மத³ம்ருத்யுமலாபஹா ।
ஸிம்ஹர்க்ஷமஹிஷவ்யாக்⁴ரம்ருக³க்ரோடா³நநா து⁴நீ ॥ 28 ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ தே⁴நுர்த⁴ரித்ரீ தா⁴வநீ த⁴வா ।
த⁴ர்மத்⁴வநா த்⁴யாநபரா த⁴நதா⁴ந்யத⁴ராப்ரதா³ ॥ 29 ॥

பாபதோ³ஷரிபுவ்யாதி⁴நாஶிநீ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
கலாகாஷ்டா²க்ஷமாபக்ஷாஹஸ்த்ருடிஶ்வாஸரூபிணீ ॥ 30 ॥

ஸம்ருத்³தா⁴ ஸுபு⁴ஜா ரௌத்³ரீ ராதா⁴ ராகா³ ரமாரணி꞉ ।
ராமா ரதிப்ரியா ருஷ்டா ரக்ஷிணீ ரவிமத்⁴யகா³ ॥ 31 ॥

ரஜநீ ரமணீ ரேவா ரங்கிநீ ரஞ்ஜிநீ ரமா ।
ரோஷா ரோஷவதீ ரூக்ஷா கரிராஜ்யப்ரதா³ ரதா ॥ 32 ॥

ரூக்ஷா ரூபவதீ ராஸ்யா ருத்³ராணீ ரணபண்டி³தா ।
க³ங்கா³ ச யமுநா சைவ ஸரஸ்வதிஸ்வஸூர்மது⁴꞉ ॥ 33 ॥

க³ண்ட³கீ துங்க³ப⁴த்³ரா ச காவேரீ கௌஶிகீ படு꞉ ।
கட்வோரக³வதீ சாரா ஸஹஸ்ராக்ஷா ப்ரதர்த³நா ॥ 34 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஶாங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ ஜடாதா⁴ரிண்யயோரதா³ ।
யாவநீ ஸௌரபீ⁴ குப்³ஜா வக்ரதுண்டா³ வதோ⁴த்³யதா ॥ 35 ॥

சந்த்³ராபீடா³ வேத³வேத்³யா ஶங்கி²நீ நீலலோஹிதா ।
த்⁴யாநாதீதா(அ)பரிச்சே²த்³யா ம்ருத்யுரூபா த்ரிவர்க³தா³ ॥ 36 ॥

அரூபா ப³ஹுரூபா ச நாநாரூபா நதாநநா ।
வ்ருஷாகபிர்வ்ருஷாரூடா⁴ வ்ருஷேஶீ வ்ருஷவாஹநா ॥ 37 ॥

வ்ருஷப்ரியா வ்ருஷாவர்தா வ்ருஷபர்வா வ்ருஷாக்ருதி꞉ ।
கோத³ண்டி³நீ நாக³சூடா³ சக்ஷுஷ்யா பரமார்தி²கா ॥ 38 ॥

து³ர்வாஸா து³ர்க³ஹா தே³வீ து³ராவாஸா து³ராரிஹா ।
து³ர்கா³ ராதா⁴ து³꞉க²ஹந்த்ரீ து³ராராத்⁴யா த³வீயஸீ ॥ 39 ॥

து³ராவாஸா து³ஷ்ப்ரஹஸ்தா து³ஷ்ப்ரகம்பா து³ரூஹிணீ ।
ஸுவேணீ ரமணீ ஶ்யாமா ம்ருக³வ்யாதா⁴ர்க⁴தாபிநீ ॥ 40 ॥

உக்³ரா தார்க்ஷீ பாஶுபதீ கௌணபீ குணபாஶநா । [து³ர்கா³]
கபர்தி³நீ காமகாமா கமநீயா கலோஜ்ஜ்வலா ॥ 41 ॥

காஸாவஹ்ருத்காரகாநீ கம்பு³கண்டீ² க்ருதாக³மா ।
கர்கஶா காரணா காந்தா கல்பா(அ)கல்பா கடங்கடா ॥ 42 ॥

ஶ்மஶாநநிலயா பி⁴ந்நா க³ஜாருடா⁴ க³ஜாபஹா ।
தத்ப்ரியா தத்பரா ராயா ஸ்வர்பா⁴நு꞉ காலவஞ்சிநீ ॥ 43 ॥

ஶாகா² விஶாகா² கோ³ஶாகா² ஸுஶாகா² ஶேஷஶாகி²நீ ।
வ்யங்கா³ ஶுபா⁴ங்கா³ வாமாங்கா³ நீலாங்கா³(அ)நங்க³ரூபிணீ ॥ 44 ॥

ஸாங்கோ³பாங்கா³ ச ஸாரங்கா³ ஸுபா⁴ங்கா³ ரங்க³ரூபிணீ ।
ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴த்³ராக்ஷீ ஸிம்ஹிகா விநதா(அ)தி³தி꞉ ॥ 45 ॥

ஹ்ருத்³யா(அ)வத்³யா ஸுபத்³யா ச க³த்³யபத்³யப்ரியா ப்ரஸூ꞉ ।
சர்சிகா போ⁴க³வத்யம்பா³ ஸாரஸீ ஶப³ரீ நடீ ॥ 46 ॥

யோகி³நீ புஷ்களா(அ)நந்தா பரா ஸாங்க்²யா ஶசீ ஸதீ ।
நிம்நகா³ நிம்நநாபி⁴ஶ்ச ஸஹிஷ்ணுர்ஜாக்³ருதீ லிபி꞉ ॥ 47 ॥

த³மயந்தீ த³மீ த³ண்டோ³த்³த³ண்டி³நீ தா³ரதா³யிகா ।
தீ³பிநீ தா³விநீ தா⁴த்ரீ த³க்ஷகந்யா த³ம்யா த³ரத் ॥ 48 ॥

தா³ஹிநீ த்³ரவிணீ த³ர்வீ த³ண்டி³நீ த³ண்ட³நாயிகா ।
தா³நப்ரியா தோ³ஷஹந்த்ரீ து³꞉க²தா³ரித்³ர்யநாஶிநீ ॥ 49 ॥

தோ³ஷதா³ தோ³ஷக்ருத்³தோ³க்³த்⁴ரீ தோ³ஹதீ தே³விகா(அ)த⁴நா ।
த³ர்வீகரீ து³ர்வலிதா து³ர்யுகா³(அ)த்³வயவாதி³நீ ॥ 50 ॥

சராசரா(அ)நந்தவ்ருஷ்டிருந்மத்தா கமலா(அ)லஸா ।
தாரிணீ தாரகாந்தாரா பரமாத்மாப்³ஜலோசநா ॥ 51 ॥

இந்து³ர்ஹிரண்யகவசா வ்யவஸ்தா² வ்யவஸாயிகா ।
ஈஶநந்தா³ நதீ³ நாகீ³ யக்ஷிணீ ஸர்பிணீ வரீ ॥ 52 ॥

ஸுதா⁴ ஸுரா விஶ்வஸஹா ஸுவர்ணாங்க³த³தா⁴ரிணீ ।
ஜநநீ ப்ரீதிபா⁴கே³ஶீ ஸாம்ராஜ்ஞீ ஸம்விது³த்தமா ॥ 53 ॥

அமேயா(அ)ரிஷ்டத³மநீ பிங்க³ளா லிங்க³தா⁴ரிணீ ।
சாமுண்டா³ ப்லாவிநீ ஹாலா ப்³ருஹஜ்ஜ்யோதிருருக்ரமா ॥ 54 ॥

ஸுப்ரதீகா ச ஸுக்³ரீவா ஹவ்யவாஹா ப்ரளாபிநீ ।
நப⁴ஸ்யா மாத⁴வீ ஜ்யேஷ்டா² ஶிஶிரா ஜ்வாலிநீ ருசி꞉ ॥ 55 ॥

ஶுக்லா ஶுக்ரா ஶுசா ஶோகா ஶுகீ பே⁴கீ பிகீ ப³கீ ।
ப்ருஷத³ஶ்வா நபோ⁴யோநி꞉ ஸுப்ரதீகா விபா⁴வரீ ॥ 56 ॥

க³ர்விதா கு³ர்விணீ க³ண்யா கு³ருர்கு³ருத⁴ரீ க³யா ।
க³ந்த⁴ர்வீ க³ணிகா கு³ந்த்³ரா கா³ருடீ³ கோ³பிகா(அ)க்³ரகா³ ॥ 57 ॥

க³ணேஶீ கா³மிநீ க³ந்தா கோ³பதிர்க³ந்தி⁴நீ க³வீ ।
க³ர்ஜிதா கா³நநீ கோ³நா கோ³ரக்ஷா கோ³விதா³ம் க³தி꞉ ॥ 58 ॥

க்³ராதி²கீ க்³ரதி²க்ருத்³கோ³ஷ்டீ² க³ர்ப⁴ரூபா கு³ணைஷிணீ ।
பாரஸ்கரீ பாஞ்சநதா³ ப³ஹுரூபா விரூபிகா ॥ 59 ॥

ஊஹா வ்யூஹா து³ரூஹா ச ஸம்மோஹா மோஹஹாரிணீ ।
யஜ்ஞவிக்³ரஹிணீ யஜ்ஞா யாயஜூகா யஶஸ்விநீ ॥ 60 ॥

அக்³நிஷ்டோமா(அ)த்யக்³நிஷ்டோமா வாஜபேயஶ்ச ஷோட³ஶீ ।
புண்ட³ரீகா(அ)ஶ்வமேத⁴ஶ்ச ராஜஸூயஶ்ச நாப⁴ஸ꞉ ॥ 61 ॥

ஸ்விஷ்டக்ருத்³ப³ஹுஸௌவர்ணோ கோ³ஸவஶ்ச மஹாவ்ரத꞉ ।
விஶ்வஜித்³ப்³ரஹ்மயஜ்ஞஶ்ச ப்ராஜாபத்ய꞉ ஶிலாயவ꞉ ॥ 62 ॥

அஶ்வக்ராந்தா ரத²க்ராந்தா விஷ்ணுக்ராந்தா விபா⁴வஸு꞉ ।
ஸூர்யக்ராந்தா க³ஜக்ராந்தா ப³லிபி⁴ந்நாக³யஜ்ஞக꞉ ॥ 63 ॥

ஸாவித்ரீ சார்த⁴ஸாவித்ரீ ஸர்வதோப⁴த்³ரவாருணா ।
ஆதி³த்யாமய கோ³தோ³ஹ க³வாமய ம்ருகா³மயா ॥ 64 ॥

ஸர்பமய꞉ காலபிஞ்ஜ꞉ கௌண்டி³ந்யோபநாகா³ஹல꞉ ।
அக்³நிவித்³த்³வாத³ஶாஹஸ்வோபாம்ஶு꞉ ஸோம விதோ⁴ ஹந꞉ ॥ 65 ॥

அஶ்வப்ரதிக்³ரஹோ ப³ர்ஹிரதோ²(அ)ப்⁴யுத³ய ருத்³தி⁴ராட் ।
ஸர்வஸ்வத³க்ஷிணோ தீ³க்ஷா ஸோமாக்²யா ஸமிதா³ஹ்வய꞉ ॥ 66 ॥

கடா²யநஶ்ச கோ³தோ³ஹ꞉ ஸ்வாஹாகாரஸ்தநூநபாத் ।
த³ண்டா³ புருஷ மேத⁴ஶ்ச ஶ்யேநோ வஜ்ர இஷுர்யம꞉ ॥ 67 ॥

அங்கி³ரா꞉ கங்கபே⁴ருண்டா³ சாந்த்³ராயணபராயணா ।
ஜ்யோதிஷ்டோம꞉ கு³தோ³ த³ர்ஶோ நந்த்³யாக்²ய꞉ பௌர்ணமாஸிக꞉ ॥ 68 ॥

க³ஜப்ரதிக்³ரஹோ ராத்ரி꞉ ஸௌரப⁴꞉ ஶாங்கலாயந꞉ ।
ஸௌபா⁴க்³யக்ருச்ச காரீஷோ பை³த³ளாயநராமடௌ² ॥ 69 ॥

ஶோசிஷ்காரீ நாசிகேத꞉ ஶாந்திக்ருத்புஷ்டிக்ருத்ததா² ।
வைநதேயோச்சாடநௌ ச வஶீகரண மாரணே ॥ 70 ॥

த்ரைலோக்யமோஹநோ வீர꞉ கந்த³ர்பப³லஶாதந꞉ ।
ஶங்க²சூடோ³ க³ஜச்சா²யோ ரௌத்³ராக்²யோ விஷ்ணுவிக்ரம꞉ ॥ 71 ॥

பை⁴ரவ꞉ கவஹாக்²யஶ்சாவப்⁴ருதோ²(அ)ஷ்டகபாலக꞉ ।
ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் வஷட்கார꞉ பாகஸம்ஸ்தா² பரிஶ்ருதீ ॥ 72 ॥

சயநோ நரமேத⁴ஶ்ச காரீரீ ரத்நதா³நிகா ।
ஸௌத்ராமணீ ச பா⁴ருந்தா³ பா³ர்ஹஸ்பத்யோ ப³லங்க³ம꞉ ॥ 73 ॥

ப்ரசேதா꞉ ஸர்வஸத்ரஶ்ச க³ஜமேத⁴꞉ கரம்ப⁴க꞉ ।
ஹவி꞉ஸம்ஸ்தா² ஸோமஸம்ஸ்தா² பாகஸம்ஸ்தா² க³ருத்மதீ ॥ 74 ॥

ஸத்யஸூர்யஶ்சமஸ꞉ ஸ்ருக் ஸ்ருவோலூக²ல மேக்ஷணீ ।
சபலோ மந்த²நீ மேடீ⁴ யூப꞉ ப்ராக்³வம்ஶகுஞ்சிகா ॥ 75 ॥

ரஶ்மிரம்ஶுஶ்ச தோ³ப்⁴யஶ்ச வாருணோத³꞉ பவி꞉ குதா² ।
ஆப்தோர்யாமோ த்³ரோணகலஶோ மைத்ராவருண ஆஶ்விந꞉ ॥ 76 ॥

பாத்நீவதஶ்ச மந்தீ² ச ஹாரியோஜந ஏவ ச ।
ப்ரதிப்ரஸ்தா²நஶுக்ரௌ ச ஸாமிதே⁴நீ ஸமித்ஸமா ॥ 77 ॥

ஹோதா(அ)த்⁴வர்யுஸ்ததோ²த்³கா³தா நேதா த்வஷ்டா ச யோத்ரிகா ।
ஆக்³நீத்⁴ரோ(அ)ச்சா²வகாஷ்டாவக்³க்³ராவஸ்துத்ப்ரதர்த³க꞉ ॥ 78 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணஶ்ச மைத்ராவருணவாருணௌ ।
ப்ரஸ்தோதா ப்ரதிப்ரஸ்தா²தா யஜமாநோ த்⁴ருவந்த்ரிகா ॥ 79 ॥

ஆமிக்ஷா ப்ருஷதா³ஜ்யம் ச ஹவ்யம் கவ்யம் சரு꞉ பய꞉ ।
ஜுஹுத்³க்⁴ராவோபப்⁴ருத்³ப்³ரஹ்மா த்ரயீ த்ரேதா தரஸ்விநீ ॥ 80 ॥

புரோடா³ஶ꞉ பஶூகர்ஷ꞉ ப்ரோக்ஷணீ ப்³ரஹ்மயஜ்ஞிநீ ।
அக்³நிஜிஹ்வா த³ர்ப⁴ரோமா ப்³ரஹ்மஶீர்ஷா மஹோத³ரீ ॥ 81 ॥

அம்ருதப்ராஶிகா நாராயணீ நக்³நா தி³க³ம்ப³ரா ।
ஓங்காரிணீ சதுர்வேத³ரூபா ஶ்ருதிரநுல்ப³ணா ॥ 82 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ரம்பா⁴ ஸத்யா க³க³நசாரிணீ ।
பீ⁴மவக்த்ரா மஹாவக்த்ரா கீர்திராக்ருஷ்ணபிங்க³ளா ॥ 83 ॥

க்ருஷ்ணமூர்தா⁴ மஹாமூர்தா⁴ கோ⁴ரமூர்தா⁴ ப⁴யாநநா ।
கோ⁴ராநநா கோ⁴ரஜிஹ்வா கோ⁴ரராவா மஹாவ்ரதா ॥ 84 ॥

தீ³ப்தாஸ்யா தீ³ப்தநேத்ரா ச சண்ட³ப்ரஹரணா ஜடீ ।
ஸுரபீ⁴ ஸௌலபீ⁴ வீசீ சா²யா ஸந்த்⁴யா ச மாம்ஸலா ॥ 85 ॥

க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணாம்ப³ரா க்ருஷ்ணஶார்ங்கி³ணீ க்ருஷ்ணவல்லபா⁴ ।
த்ராஸிநீ மோஹிநீ த்³வேஷ்யா ம்ருத்யுரூபா ப⁴யாபஹா ॥ 86 ॥

பீ⁴ஷணா தா³நவேந்த்³ரக்⁴நீ கல்பகர்தா க்ஷயங்கரீ ।
அப⁴யா ப்ருதி²வீ ஸாத்⁴வீ கேஶிநீ வ்யாதி⁴ஜந்மஹா ॥ 87 ॥

அக்ஷோப்⁴யா(ஆ)ஹ்லாதி³நீ கந்யா பவித்ரா ரோபிணீ ஶுபா⁴ ।
கந்யாதே³வீ ஸுராதே³வீ பீ⁴மாதே³வீ மத³ந்திகா ॥ 88 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ மஹாஶ்வேதா தூ⁴ம்ரா தூ⁴ம்ரேஶ்வரீஶ்வரீ ।
வீரப⁴த்³ரா மஹாப⁴த்³ரா மஹாதே³வீ மஹாஸுரீ ॥ 89 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீ தீ³ப்தா சிதிஸம்ஸ்தா² சிதிப்ரியா ।
கபாலஹஸ்தா க²ட்வாங்கீ³ க²ட்³கி³நீ ஶூலிநீ ஹலீ ॥ 90 ॥

காந்தாரிணீ மஹாயோகீ³ யோக³மார்கா³ யுக³க்³ரஹா ।
தூ⁴ம்ரகேதுர்மஹாஸ்யாயுர்யுகா³நாம் பரிவர்திநீ ॥ 91 ॥

அங்கா³ரிண்யங்குஶகரா க⁴ண்டாவர்ணா ச சக்ரிணீ ।
வேதாலீ ப்³ரஹ்மவேதாலீ மஹாவேதாலிகா ததா² ॥ 92 ॥

வித்³யாராஜ்ஞீ மோஹராஜ்ஞீ மஹாராஜ்ஞீ மஹோத³ரீ ।
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யம் ச ஸாங்க்²யம் யோக³ஸ்தபோ த³ம꞉ ॥ 93 ॥

அத்⁴யாத்மம் சாதி⁴தை³வம் சாதி⁴பூ⁴தாம்ஶ ஏவ ச ।
க⁴ண்டாரவா விரூபாக்ஷீ ஶிகி²விச்ச்²ரீசயப்ரியா ॥ 94 ॥

க²ட்³க³ஶூலக³தா³ஹஸ்தா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
மாதங்கீ³ மத்தமாதங்கீ³ கௌஶிகீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 95 ॥

உக்³ரதேஜா ஸித்³த⁴ஸேநா ஜ்ரும்பி⁴ணீ மோஹிநீ ததா² ।
ஜயா ச விஜயா சைவ விநதா கத்³ருரேவ ச ॥ 96 ॥

தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ விக்ராந்தா த்⁴வஸ்தா மூர்சா² ச மூர்ச²நீ ।
த³மநீ த⁴ர்மிணீ த³ம்யா சே²தி³நீ தாபிநீ தபீ ॥ 97 ॥

ப³ந்தி⁴நீ பா³தி⁴நீ ப³ந்தா⁴ போ³தா⁴தீதா பு³த⁴ப்ரியா ।
ஹரிணீ ஹாரிணீ ஹந்த்ரீ த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ த⁴ரா ॥ 98 ॥

விஸாதி⁴நீ ஸாதி⁴நீ ச ஸந்த்⁴யா ஸங்கோ³பநீ ப்ரியா ।
ரேவதீ காலகர்ணீ ச ஸித்³தி⁴ர்லக்ஷ்மீரருந்த⁴தீ ॥ 99 ॥

த⁴ர்மப்ரியா த⁴ர்மரதி꞉ த⁴ர்மிஷ்டா² த⁴ர்மசாரிணீ ।
வ்யுஷ்டி꞉ க்²யாதி꞉ ஸிநீவாலீ குஹூ꞉ ருதுமதீ ம்ருதி꞉ ॥ 100 ॥

த்வாஷ்ட்ரீ வைரோசநீ மைத்ரீ நீரஜா கைடபே⁴ஶ்வரீ ।
ப்⁴ரமணீ ப்⁴ராமணீ ப்⁴ராமா ப்⁴ரமரீ ப்⁴ராமரீ ப்⁴ரமா ॥ 101 ॥

நிஷ்களா கலஹா நீதா கௌலாகாரா கலேப³ரா ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா வர்ஷிணீ ச ஹிரண்யாக்ஷநிபாதிநீ ॥ 102 ॥

ஜிதகாமா காம்ருக³யா கோலா கல்பாங்கி³நீ கலா । [காமக³மா]
ப்ரதா⁴நா தாரகா தாரா ஹிதாத்மா ஹிதபே⁴தி³நீ ॥ 103 ॥

து³ரக்ஷரா பரப்³ரஹ்ம மஹாதா³நா மஹாஹவா ।
வாருணீ வ்யருணீ வாணீ வீணா வேணீ விஹங்க³மா ॥ 104 ॥

மோத³ப்ரியா மோத³கிநீ ப்லவநீ ப்லாவிநீ ப்லுதி꞉ ।
அஜரா லோஹிதா லாக்ஷா ப்ரதப்தா விஶ்வபோ⁴ஜிநீ ॥ 105 ॥

மநோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞா க்ஷேத்ரபாலிகா ।
சதுர்வேதா³ சதுர்பா⁴ரா சதுரந்தா சருப்ரியா ॥ 106 ॥

சர்விணீ சோரிணீ சாரீ ஶாங்கரீ சர்மபை⁴ரவீ ।
நிர்லேபா நிஷ்ப்ரபஞ்சா ச ப்ரஶாந்தா நித்யவிக்³ரஹா ॥ 107 ॥

ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்ரியா வ்யாளா கு³ருராஶ்ரிதவத்ஸலா ।
நிஷ்களங்கா நிராளம்பா³ நிர்த்³வந்த்³வா நிஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 108 ॥

நிர்கு³ணா நிர்மலா நித்யா நிரீஹா நிரகா⁴ நவா ।
நிரிந்த்³ரியா நிராபா⁴ஸா நிர்மோஹா நீதிநாயிகா ॥ 109 ॥

நிரிந்த⁴நா நிஷ்களா ச லீலாகாரா நிராமயா ।
முண்டா³ விரூபா விக்ருதா பிங்க³ளாக்ஷீ கு³ணோத்தரா ॥ 110 ॥

பத்³மக³ர்பா⁴ மஹாக³ர்பா⁴ விஶ்வக³ர்பா⁴ விளக்ஷணா ।
பரமாத்மா பரேஶாநீ பரா பாரா பரந்தபா ॥ 111 ॥

ஸம்ஸாரஸேது꞉ க்ரூராக்ஷீ மூர்சா²முக்தா மநுப்ரியா । [மக்³நா]
விஸ்மயா து³ர்ஜயா த³க்ஷா த³நுஹந்த்ரீ த³யாளயா ॥ 112 ॥

பரப்³ரஹ்மா(ஆ)நந்த³ரூபா ஸர்வஸித்³தி⁴விதா⁴யிநீ । ஓம் ।
ஏவமுட்³டா³மராதந்த்ராந்மயோத்³த்⁴ருத்ய ப்ரகாஶிதம் ॥ 113 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந நாக்²யேயம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
யதீ³ச்ச²ஸி த்³ருதம் ஸித்³தி⁴மைஶ்வர்யம் சிரஜீவிதாம் ॥ 114 ॥

ஆரோக்³யம் ந்ருபஸம்மாநம் தா³நாந்யஸ்ய து கீர்தயேத் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் வாராஹ்யா꞉ மயா தே ஸமுதீ³ரிதம் ॥ 115 ॥

ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ॥ 116 ॥

புண்ட³ரீகாயுதஸ்யாபி ப²லம் பாடா²த் ப்ரஜாயதே ।
பட²த꞉ ஸர்வபா⁴வேந ஸர்வா ஸ்யு꞉ ஸித்³த⁴ய꞉ கரே ॥ 117 ॥

ஜாயதே மஹதை³ஶ்வர்யம் ஸர்வேஷாம் த³யிதோ ப⁴வேத் ।
க⁴நஸாராயதே வஹ்நிரகா³தோ⁴ப்³தி⁴꞉ கணாயதே ॥ 118 ॥

ஸித்³த⁴யஶ்ச த்ருணாயந்தே விஷமப்யம்ருதாயதே ।
ஹாராயந்தே மஹாஸர்பா꞉ ஸிம்ஹ꞉ க்ரீடா³ம்ருகா³யதே ॥ 119 ॥

தா³ஸாயந்தே மஹீபாலா ஜக³ந்மித்ராயதே(அ)கி²லம் ।
தஸ்மாந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ஸ்துதா ஸா ஜக³த³ம்பி³கா ।
ப்ரயச்ச²த்யகி²லான் காமான் தே³ஹாந்தே பரமாம் க³திம் ॥ 120 ॥

இதி உட்³டா³மரதந்த்ரே ஶ்ரீ வாராஹீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

 

மேலும் ஶ்ரீ வாராஹீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன