Skip to content

Subrahmanya Trishati Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்

Subramanya Trishati Stotram lyrics PdfPin

Subrahmanya Trishati Stotram is the 300 names of lord Subramanya composed as a hymn. Get Sri Subramanya Trishati Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Subramanya or Skanda or Karthikeya or Murugan.

Subrahmanya Trishati Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம் 

ஶ்ரீம் ஸௌம் ஶரவணப⁴வ꞉ ஶரச்சந்த்³ராயுதப்ரப⁴꞉ ।
ஶஶாங்கஶேக²ரஸுத꞉ ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷக꞉ ॥ 1 ॥

ஶதாயுஷ்யப்ரதா³தா ச ஶதகோடிரவிப்ரப⁴꞉ ।
ஶசீவல்லப⁴ஸுப்ரீத꞉ ஶசீநாயகபூஜித꞉ ॥ 2 ॥

ஶசீநாத²சதுர்வக்த்ரதே³வதை³த்யாபி⁴வந்தி³த꞉ ।
ஶசீஶார்திஹரஶ்சைவ ஶம்பு⁴꞉ ஶம்பூ⁴பதே³ஶக꞉ ॥ 3 ॥

ஶங்கர꞉ ஶங்கரப்ரீத꞉ ஶம்யாககுஸுமப்ரிய꞉ ।
ஶங்குகர்ணமஹாகர்ணப்ரமுகா²த்³யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 4 ॥

ஶசீநாத²ஸுதாப்ராணநாயக꞉ ஶக்திபாணிமான் ।
ஶங்க²பாணிப்ரிய꞉ ஶங்கோ²பமஷட்³க³ளஸுப்ரப⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஶங்க²கோ⁴ஷப்ரிய꞉ ஶங்க²சக்ரஶூலாதி³காயுத⁴꞉ ।
ஶங்க²தா⁴ராபி⁴ஷேகாதி³ப்ரிய꞉ ஶங்கரவல்லப⁴꞉ ॥ 6 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயஶ்சைவ ஶப்³த³மூலாந்தராத்மக꞉ ।
ஶப்³த³ப்ரிய꞉ ஶப்³த³ரூப꞉ ஶப்³தா³நந்த³꞉ ஶசீஸ்துத꞉ ॥ 7 ॥

ஶதகோடிப்ரவிஸ்தாரயோஜநாயதமந்தி³ர꞉ ।
ஶதகோடிரவிப்ரக்²யரத்நஸிம்ஹாஸநாந்வித꞉ ॥ 8 ॥

ஶதகோடிமஹர்ஷீந்த்³ரஸேவிதோப⁴யபார்ஶ்வபூ⁴꞉ ।
ஶதகோடிஸுரஸ்த்ரீணாம் ந்ருத்தஸங்கீ³தகௌதுக꞉ ॥ 9 ॥

ஶதகோடீந்த்³ரதி³க்பாலஹஸ்தசாமரஸேவித꞉ ।
ஶதகோட்யகி²லாண்டா³தி³மஹாப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக꞉ ॥ 10 ॥

ஶங்க²பாணிவிதி⁴ப்⁴யாம் ச பார்ஶ்வயோருபஸேவித꞉ ।
ஶங்க²பத்³மநிதீ⁴நாம் ச கோடிபி⁴꞉ பரிஸேவித꞉ ॥ 11 ॥

ஶஶாங்காதி³த்யகோடீபி⁴꞉ ஸவ்யத³க்ஷிணஸேவித꞉ ।
ஶங்க²பாலாத்³யஷ்டநாக³கோடீபி⁴꞉ பரிஸேவித꞉ ॥ 12 ॥

ஶஶாங்காரபதங்கா³தி³க்³ரஹநக்ஷத்ரஸேவித꞉ ।
ஶஶிபா⁴ஸ்கரபௌ⁴மாதி³க்³ரஹதோ³ஷார்திப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 13 ॥

ஶதபத்ரத்³வயகர꞉ ஶதபத்ரார்சநப்ரிய꞉ ।
ஶதபத்ரஸமாஸீந꞉ ஶதபத்ராஸநஸ்துத꞉ ॥ 14 ॥

ஶாரீரப்³ரஹ்மமூலாதி³ஷடா³தா⁴ரநிவாஸக꞉ ।
ஶதபத்ரஸமுத்பந்நப்³ரஹ்மக³ர்வவிபே⁴த³ந꞉ ॥ 15 ॥

ஶஶாங்கார்த⁴ஜடாஜூட꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ।
ரகாரரூபோ ரமணோ ராஜீவாக்ஷோ ரஹோக³த꞉ ॥ 16 ॥

ரதீஶகோடிஸௌந்த³ர்யோ ரவிகோட்யுத³யப்ரப⁴꞉ ।
ராக³ஸ்வரூபோ ராக³க்⁴நோ ரக்தாப்³ஜப்ரிய ஏவ ச ॥ 17 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீபுத்ரோ ராஜேந்த்³ரவிப⁴வப்ரத³꞉ ।
ரத்நப்ரபா⁴கிரீடாக்³ரோ ரவிசந்த்³ராக்³நிலோசந꞉ ॥ 18 ॥

ரத்நாங்க³த³மஹாபா³ஹூ ரத்நதாடங்கபூ⁴ஷண꞉ ।
ரத்நகேயூரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ரத்நஹாரவிராஜித꞉ ॥ 19 ॥

ரத்நகிங்கிணிகாஞ்ச்யாதி³ப³த்³த⁴ஸத்கடிஶோபி⁴த꞉ ।
ரவஸம்யுக்தரத்நாப⁴நூபுராங்க்⁴ரிஸரோருஹ꞉ ॥ 20 ॥

ரத்நகங்கணசூல்யாதி³ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநோ ரத்நஶோபி⁴தமந்தி³ர꞉ ॥ 21 ॥

ராகேந்து³முக²ஷட்கஶ்ச ரமாவாண்யாதி³பூஜித꞉ ।
ராக்ஷஸாமரக³ந்த⁴ர்வகோடிகோட்யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 22 ॥

ரணரங்கே³ மஹாதை³த்யஸங்க்³ராமஜயகௌதுக꞉ ।
ராக்ஷஸாநீகஸம்ஹாரகோபாவிஷ்டாயுதா⁴ந்வித꞉ ॥ 23 ॥

ராக்ஷஸாங்க³ஸமுத்பந்நரக்தபாநப்ரியாயுத⁴꞉ ।
ரவயுக்தத⁴நுர்ஹஸ்தோ ரத்நகுக்குடதா⁴ரண꞉ ॥ 24 ॥

ரணரங்க³ஜயோ ராமாஸ்தோத்ரஶ்ரவணகௌதுக꞉ ।
ரம்பா⁴க்⁴ருதாசீவிஶ்வாசீமேநகாத்³யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 25 ॥

ரக்தபீதாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபந꞉ ।
ரக்தத்³வாத³ஶபத்³மாக்ஷோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 26 ॥

ரவிப்ரியோ ராவணேஶஸ்தோத்ரஸாமமநோஹர꞉ ।
ராஜ்யப்ரதோ³ ரந்த்⁴ரகு³ஹ்யோ ரதிவல்லப⁴ஸுப்ரிய꞉ ॥ 27 ॥

ரணாநுப³ந்த⁴நிர்முக்தோ ராக்ஷஸாநீகநாஶக꞉ ।
ராஜீவஸம்ப⁴வத்³வேஷீ ராஜீவாஸநபூஜித꞉ ॥ 28 ॥

ரமணீயமஹாசித்ரமயூராரூட⁴ஸுந்த³ர꞉ ।
ரமாநாத²ஸ்துதோ ராமோ ரகாராகர்ஷணக்ரிய꞉ ॥ 29 ॥

வகாரரூபோ வரதோ³ வஜ்ரஶக்த்யப⁴யாந்வித꞉ ।
வாமதே³வாதி³ஸம்பூஜ்யோ வஜ்ரபாணிமநோஹர꞉ ॥ 30 ॥

வாணீஸ்துதோ வாஸவேஶோ வல்லீகல்யாணஸுந்த³ர꞉ ।
வல்லீவத³நபத்³மார்கோ வல்லீநேத்ரோத்பலோடு³ப꞉ ॥ 31 ॥

வல்லீத்³விநயநாநந்தோ³ வல்லீசித்ததடாம்ருதம் ।
வல்லீகல்பலதாவ்ருக்ஷோ வல்லீப்ரியமநோஹர꞉ ॥ 32 ॥

வல்லீகுமுத³ஹாஸ்யேந்து³꞉ வல்லீபா⁴ஷிதஸுப்ரிய꞉ ।
வல்லீமநோஹ்ருத்ஸௌந்த³ர்யோ வல்லீவித்³யுல்லதாக⁴ந꞉ ॥ 33 ॥

வல்லீமங்க³ளவேஷாட்⁴யோ வல்லீமுக²வஶங்கர꞉ ।
வல்லீகுசகி³ரித்³வந்த்³வகுங்குமாங்கிதவக்ஷக꞉ ॥ 34 ॥

வல்லீஶோ வல்லபோ⁴ வாயுஸாரதி²ர்வருணஸ்துத꞉ ।
வக்ரதுண்டா³நுஜோ வத்ஸோ வத்ஸலோ வத்ஸரக்ஷக꞉ ॥ 35 ॥

வத்ஸப்ரியோ வத்ஸநாதோ² வத்ஸவீரக³ணாவ்ருத꞉ ।
வாரணாநநதை³த்யக்⁴நோ வாதாபிக்⁴நோபதே³ஶக꞉ ॥ 36 ॥

வர்ணகா³த்ரமயூரஸ்தோ² வர்ணரூபோ வரப்ரபு⁴꞉ ।
வர்ணஸ்தோ² வாரணாரூடோ⁴ வஜ்ரஶக்த்யாயுத⁴ப்ரிய꞉ ॥ 37 ॥

வாமாங்கோ³ வாமநயநோ வசத்³பூ⁴ர்வாமநப்ரிய꞉ ।
வரவேஷத⁴ரோ வாமோ வாசஸ்பதிஸமர்சித꞉ ॥ 38 ॥

வஸிஷ்டா²தி³முநிஶ்ரேஷ்ட²வந்தி³தோ வந்த³நப்ரிய꞉ ।
வகாரந்ருபதே³வஸ்த்ரீசோரபூ⁴தாரிமோஹந꞉ ॥ 39 ॥

ணகாரரூபோ நாதா³ந்தோ நாரதா³தி³முநிஸ்துத꞉ ।
ணகாரபீட²மத்⁴யஸ்தோ² நக³பே⁴தீ³ நகே³ஶ்வர꞉ ॥ 40 ॥

ணகாரநாத³ஸந்துஷ்டோ நாகா³ஶநரத²ஸ்தி²த꞉ ।
ணகாரஜபஸுப்ரீதோ நாநாவேஷோ நக³ப்ரிய꞉ ॥ 41 ॥

ணகாரபி³ந்து³நிலயோ நவக்³ரஹஸுரூபக꞉ ।
ணகாரபட²நாநந்தோ³ நந்தி³கேஶ்வரவந்தி³த꞉ ॥ 42 ॥

ணகாரக⁴ண்டாநிநதோ³ நாராயணமநோஹர꞉ ।
ணகாரநாத³ஶ்ரவணோ ளிநோத்³ப⁴வஶிக்ஷக꞉ ॥ 43 ॥

ணகாரபங்கஜாதி³த்யோ நவவீராதி⁴நாயக꞉ ।
ணகாரபுஷ்பப்⁴ரமரோ நவரத்நவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 44 ॥

ணகாராநர்க⁴ஶயநோ நவஶக்திஸமாவ்ருத꞉ ।
ணகாரவ்ருக்ஷகுஸுமோ நாட்யஸங்கீ³தஸுப்ரிய꞉ ॥ 45 ॥

ணகாரபி³ந்து³நாத³ஜ்ஞோ நயஜ்ஞோ நயநோத்³ப⁴வ꞉ ।
ணகாரபர்வதேந்த்³ராக்³ரஸமுத்பந்நஸுதா⁴ரணி꞉ ॥ 46 ॥

ணகாரபேடகமணிர்நாக³பர்வதமந்தி³ர꞉ ।
ணகாரகருணாநந்தோ³ நாதா³த்மா நாக³பூ⁴ஷண꞉ ॥ 47 ॥

ணகாரகிங்கிணீபூ⁴ஷோ நயநாத்³ருஶ்யத³ர்ஶந꞉ ।
ணகாரவ்ருஷபா⁴வாஸோ நாமபாராயணப்ரிய꞉ ॥ 48 ॥

ணகாரகமலாரூடோ⁴ நாமாநந்தஸமந்வித꞉ ।
ணகாரதுரகா³ரூடோ⁴ நவரத்நாதி³தா³யக꞉ ॥ 49 ॥

ணகாரமகுடஜ்வாலாமணிர்நவநிதி⁴ப்ரத³꞉ ।
ணகாரமூலமந்த்ரார்தோ² நவஸித்³தா⁴தி³பூஜித꞉ ॥ 50 ॥

ணகாரமூலநாதா³ந்தோ ணகாரஸ்தம்ப⁴நக்ரிய꞉ ।
ப⁴காரரூபோ ப⁴க்தார்தோ² ப⁴வோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴யாபஹ꞉ ॥ 51 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தவந்த்³யோ ப⁴க³வாந்ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநோ ப⁴த்³ரோ ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யக꞉ ॥ 52 ॥

ப⁴க்தமங்க³ளதா³தா ச ப⁴க்தகல்யாணத³ர்ஶந꞉ ।
ப⁴க்தத³ர்ஶநஸந்துஷ்டோ ப⁴க்தஸங்க⁴ஸுபூஜித꞉ ॥ 53 ॥

ப⁴க்தஸ்தோத்ரப்ரியாநந்தோ³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக꞉ ।
ப⁴க்தஸம்பூர்ணப²லதோ³ ப⁴க்தஸாம்ராஜ்யபோ⁴க³த³꞉ ॥ 54 ॥

ப⁴க்தஸாலோக்யஸாமீப்யரூபமோக்ஷவரப்ரத³꞉ ।
ப⁴வௌஷதி⁴ர்ப⁴வக்⁴நஶ்ச ப⁴வாரண்யத³வாநல꞉ ॥ 55 ॥

ப⁴வாந்த⁴காரமார்தாண்டோ³ ப⁴வவைத்³யோ ப⁴வாயுத⁴ம் ।
ப⁴வஶைலமஹாவஜ்ரோ ப⁴வஸாக³ரநாவிக꞉ ॥ 56 ॥

ப⁴வம்ருத்யுப⁴யத்⁴வம்ஸீ பா⁴வநாதீதவிக்³ரஹ꞉ ।
ப⁴வபூ⁴தபிஶாசக்⁴நோ பா⁴ஸ்வரோ பா⁴ரதீப்ரிய꞉ ॥ 57 ॥

பா⁴ஷிதத்⁴வநிமூலாந்தோ பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜித꞉ ।
பா⁴நுகோபபித்ருத்⁴வம்ஸீ பா⁴ரதீஶோபதே³ஶக꞉ ॥ 58 ॥

பா⁴ர்க³வீநாயகஶ்ரீமத்³பா⁴கி³நேயோ ப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ ।
பா⁴ரக்ரௌஞ்சாஸுரத்³வேஷோ பா⁴ர்க³வீநாத²வல்லப⁴꞉ ॥ 59 ॥

ப⁴டவீரநமஸ்க்ருத்யோ ப⁴டவீரஸமாவ்ருத꞉ ।
ப⁴டதாராக³ணோட்³வீஶோ ப⁴டவீரக³ணஸ்துத꞉ ॥ 60 ॥

பா⁴கீ³ரதே²யோ பா⁴ஷார்தோ² பா⁴வநாஶப³ரீப்ரிய꞉ ।
ப⁴காரே கலிசோராரிபூ⁴தாத்³யுச்சாடநோத்³யத꞉ ॥ 61 ॥

வகாரஸுகலாஸம்ஸ்தோ² வரிஷ்டோ² வஸுதா³யக꞉ ।
வகாரகுமுதே³ந்து³ஶ்ச வகாராப்³தி⁴ஸுதா⁴மய꞉ ॥ 62 ॥

வகாராம்ருதமாது⁴ர்யோ வகாராம்ருததா³யக꞉ ।
த³க்ஷே வஜ்ராபீ⁴தியுதோ வாமே ஶக்திவராந்வித꞉ ॥ 63 ॥

வகாரோத³தி⁴பூர்ணேந்து³꞉ வகாரோத³தி⁴மௌக்திகம் ।
வகாரமேக⁴ஸலிலோ வாஸவாத்மஜரக்ஷக꞉ ॥ 64 ॥

வகாரப²லஸாரஜ்ஞோ வகாரகலஶாம்ருதம் ।
வகாரபங்கஜரஸோ வஸுர்வம்ஶவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 65 ॥

வகாரதி³வ்யகமலப்⁴ரமரோ வாயுவந்தி³த꞉ ।
வகாரஶஶிஸங்காஶோ வஜ்ரபாணிஸுதாப்ரிய꞉ ॥ 66 ॥

வகாரபுஷ்பஸத்³க³ந்தோ⁴ வகாரதடபங்கஜம் ।
வகாரப்⁴ரமரத்⁴வாநோ வயஸ்தேஜோப³லப்ரத³꞉ ॥ 67 ॥

வகாரவநிதாநாதோ² வஶ்யாத்³யஷ்டப்ரியாப்ரத³꞉ ।
வகாரப²லஸத்காரோ வகாராஜ்யஹுதாஶந꞉ ॥ 68 ॥

வர்சஸ்வீ வாங்மநோ(அ)தீதோ வாதாப்யரிக்ருதப்ரிய꞉ ।
வகாரவடமூலஸ்தோ² வகாரஜலதே⁴ஸ்தட꞉ ॥ 69 ॥

வகாரக³ங்கா³வேகா³ப்³தி⁴꞉ வஜ்ரமாணிக்யபூ⁴ஷண꞉ ।
வாதரோக³ஹரோ வாணீகீ³தஶ்ரவணகௌதுக꞉ ॥ 70 ॥

வகாரமகராரூடோ⁴ வகாரஜலதே⁴꞉ பதி꞉ ।
வகாராமலமந்த்ரார்தோ² வகாரக்³ருஹமங்க³ளம் ॥ 71 ॥

வகாரஸ்வர்க³மாஹேந்த்³ரோ வகாராரண்யவாரண꞉ ।
வகாரபஞ்ஜரஶுகோ வலாரிதநயாஸ்துத꞉ ॥ 72 ॥

வகாரமந்த்ரமலயஸாநுமந்மந்த³மாருத꞉ ।
வாத்³யந்தபா⁴ந்த ஷட்க்ரம்ய ஜபாந்தே ஶத்ருப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 73 ॥

வஜ்ரஹஸ்தஸுதாவள்லீவாமத³க்ஷிணஸேவித꞉ ।
வகுலோத்பலகாத³ம்ப³புஷ்பதா³மஸ்வலங்க்ருத꞉ ॥ 74 ॥

வஜ்ரஶக்த்யாதி³ஸம்பந்நத்³விஷட்பாணிஸரோருஹ꞉ ।
வாஸநாக³ந்த⁴ளிப்தாங்கோ³ வஷட்காரோ வஶீகர꞉ ॥ 75 ॥

வாஸநாயுக்ததாம்பூ³லபூரிதாநநஸுந்த³ர꞉ ।
வல்லபா⁴நாத²ஸுப்ரீதோ வரபூர்ணாம்ருதோத³தி⁴꞉ ॥ 76 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன