Skip to content

Shani Sahasranama Stotram in Tamil – ஸ்ரீ சனி சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம்

Shani Sahasranama Stotram Lyrics or Shani Sahasranam Stotra of Lord ShaniPin

Shani Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Shani composed as a hymn. Get Sri Shani Sahasranama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shani.

Shani Sahasranama Stotram in Tamil – ஸ்ரீ சனி சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் 

அஸ்ய ஶ்ரீஶனைஶ்சரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய |
காஶ்யப ருʼஷி꞉ | அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ |
ஶனைஶ்சரோ தே³வதா | ஶம் பீ³ஜம் |
நம் ஶக்தி꞉ | மம் கீலகம் |
ஶனைஶ்சரப்ரஸாதா³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ |
ஶனைஶ்சராய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
மந்த³க³தயே தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
அதோ⁴க்ஷஜாய மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
ஸௌரயே அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
ஶுஷ்கோத³ராய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
சா²யாத்மஜாய கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ |
ஶனைஶ்சராய ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ |
மந்த³க³தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
அதோ⁴க்ஷஜாய ஶிகா²யை வஷட் |
ஸௌரயே கவசாய ஹும் |
ஶுஷ்கோத³ராய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
சா²யாத்மஜாய அஸ்த்ராய ப²ட் |
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ |

த்⁴யானம் |

சாபாஸனோ க்³ருʼத்⁴ரத⁴ரஸ்து நீல꞉
ப்ரத்யங்முக²꞉ காஶ்யப கோ³த்ரஜாத꞉ |
ஸஶூலசாபேஷு க³தா³த⁴ரோ(அ)வ்யாத்
ஸௌராஷ்ட்ரதே³ஶப்ரப⁴வஶ்ச ஶௌரி꞉ ||

நீலாம்ப³ரோ நீலவபு꞉ கிரீடீ
க்³ருʼத்⁴ராஸனஸ்தோ² விக்ருʼதானனஶ்ச |
கேயூரஹாராதி³விபூ⁴ஷிதாங்க³꞉
ஸதா³(அ)ஸ்து மே மந்த³க³தி꞉ ப்ரஸன்ன꞉ ||

ௐ || அமிதாபா⁴ஷ்யக⁴ஹர꞉ அஶேஷது³ரிதாபஹ꞉ |
அகோ⁴ரரூபோ(அ)திதீ³ர்க⁴காயோ(அ)ஶேஷப⁴யானக꞉ || 1 ||

அனந்தோ அன்னதா³தா சாஶ்வத்த²மூலஜபப்ரிய꞉ |
அதிஸம்பத்ப்ரதோ³(அ)மோக⁴꞉ அன்யஸ்துத்யா ப்ரகோபித꞉ || 2 ||

அபராஜிதோ அத்³விதீய꞉ அதிதேஜோ(அ)ப⁴யப்ரத³꞉ |
அஷ்டமஸ்தோ²(அ)ஞ்ஜனனிப⁴꞉ அகி²லாத்மார்கநந்த³ன꞉ || 3 ||

அதிதா³ருண அக்ஷோப்⁴ய꞉ அப்ஸரோபி⁴꞉ ப்ரபூஜித꞉ |
அபீ⁴ஷ்டப²லதோ³(அ)ரிஷ்டமத²னோ(அ)மரபூஜித꞉ || 4 ||

அனுக்³ராஹ்யோ அப்ரமேய பராக்ரம விபீ⁴ஷண꞉ |
அஸாத்⁴யயோகோ³ அகி²ல தோ³ஷக்⁴ன꞉ அபராக்ருʼத꞉ || 5 ||

அப்ரமேயோ(அ)திஸுக²த³꞉ அமராதி⁴பபூஜித꞉ |
அவலோகாத் ஸர்வநாஶ꞉ அஶ்வத்தா²ம த்³விராயுத⁴꞉ || 6 ||

அபராத⁴ஸஹிஷ்ணுஶ்ச அஶ்வத்தா²ம ஸுபூஜித꞉ |
அனந்தபுண்யப²லதோ³ அத்ருʼப்தோ(அ)திப³லோ(அ)பி ச || 7 ||

அவலோகாத் ஸர்வவந்த்³ய꞉ அக்ஷீணகருணாநிதி⁴꞉ |
அவித்³யாமூலநாஶஶ்ச அக்ஷய்யப²லதா³யக꞉ || 8 ||

ஆனந்த³பரிபூர்ணஶ்ச ஆயுஷ்காரக ஏவ ச |
ஆஶ்ரிதேஷ்டார்த²வரத³꞉ ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹரோ(அ)பி ச || 9 ||

ஆனந்த³மய ஆனந்த³கரோ ஆயுத⁴தா⁴ரக꞉ |
ஆத்மசக்ராதி⁴காரீ ச ஆத்மஸ்துத்யபராயண꞉ || 10 ||

ஆயுஷ்கரோ ஆனுபூர்வ்ய꞉ ஆத்மாயத்தஜக³த்த்ரய꞉ |
ஆத்மநாமஜபப்ரீத꞉ ஆத்மாதி⁴கப²லப்ரத³꞉ || 11 ||

ஆதி³த்யஸம்ப⁴வோ ஆர்திப⁴ஞ்ஜனோ ஆத்மரக்ஷக꞉ |
ஆபத்³பா³ந்த⁴வ ஆனந்த³ரூபோ ஆயு꞉ப்ரதோ³(அ)பி ச || 12 ||

ஆகர்ணபூர்ணசாபஶ்ச ஆத்மோத்³தி³ஷ்ட த்³விஜப்ரத³꞉ |
ஆனுகூல்யோ ஆத்மரூப ப்ரதிமாதா³ன ஸுப்ரிய꞉ || 13 ||

ஆத்மாராமோ ஆதி³தே³வோ ஆபன்னார்தி விநாஶன꞉ |
இந்தி³ரார்சிதபாத³ஶ்ச இந்த்³ரபோ⁴க³ப²லப்ரத³꞉ || 14 ||

இந்த்³ரதே³வஸ்வரூபஶ்ச இஷ்டேஷ்டவரதா³யக꞉ |
இஷ்டாபூர்திப்ரத³ இந்து³மதீஷ்டவரதா³யக꞉ || 15 ||

இந்தி³ராரமணப்ரீத இந்த்³ரவம்ʼஶந்ருʼபார்சித꞉ |
இஹாமுத்ரேஷ்டப²லத³ இந்தி³ராரமணார்சித꞉ || 16 ||

ஈத்³ரிய ஈஶ்வரப்ரீத ஈஷணாத்ரயவர்ஜித꞉ |
உமாஸ்வரூப உத்³போ³த்⁴ய உஶனா உத்ஸவப்ரிய꞉ || 17 ||

உமாதே³வ்யர்சனப்ரீத உச்சஸ்தோ²ச்சப²லப்ரத³꞉ |
உருப்ரகாஶ உச்சஸ்த² யோக³த³ உருபராக்ரம꞉ || 18 ||

ஊர்த்⁴வலோகாதி³ஸஞ்சாரீ ஊர்த்⁴வலோகாதி³நாயக꞉ |
ஊர்ஜஸ்வீ ஊனபாத³ஶ்ச ருʼகாராக்ஷரபூஜித꞉ || 19 ||

ருʼஷிப்ரோக்த புராணஜ்ஞ ருʼஷிபி⁴꞉ பரிபூஜித꞉ |
ருʼக்³வேத³வந்த்³ய ருʼக்³ரூபீ ருʼஜுமார்க³ ப்ரவர்தக꞉ || 20 ||

லுளிதோத்³தா⁴ரகோ லூத ப⁴வபாஶப்ரப⁴ஞ்ஜன꞉ |
லூகாரரூபகோ லப்³த⁴த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தக꞉ || 21 ||

ஏகாதி⁴பத்யஸாம்ராஜ்யப்ரத³ ஏனௌக⁴நாஶன꞉ |
ஏகபாத்³யேக ஏகோனவிம்ʼஶதிமாஸபு⁴க்தித³꞉ || 22 ||

ஏகோனவிம்ʼஶதிவர்ஷத³ஶ ஏணாங்கபூஜித꞉ |
ஐஶ்வர்யப²லத³ ஐந்த்³ர ஐராவதஸுபூஜித꞉ || 23 ||

ஓங்கார ஜபஸுப்ரீத ஓங்கார பரிபூஜித꞉ |
ஓங்காரபீ³ஜ ஔதா³ர்ய ஹஸ்த ஔன்னத்யதா³யக꞉ || 24 ||

ஔதா³ர்யகு³ண ஔதா³ர்ய ஶீல ஔஷத⁴காரக꞉ |
கரபங்கஜஸன்னத்³த⁴த⁴னுஶ்ச கருணாநிதி⁴꞉ || 25 ||

கால꞉ கடி²னசித்தஶ்ச காலமேக⁴ஸமப்ரப⁴꞉ |
கிரீடீ கர்மக்ருʼத் காரயிதா காலஸஹோத³ர꞉ || 26 ||

காலாம்ப³ர꞉ காகவாஹ꞉ கர்மட²꞉ காஶ்யபான்வய꞉ |
காலசக்ரப்ரபே⁴தீ³ ச காலரூபீ ச காரண꞉ || 27 ||

காரிமூர்தி꞉ காலப⁴ர்தா கிரீடமகுடோஜ்வல꞉ |
கார்யகாரண காலஜ்ஞ꞉ காஞ்சநாப⁴ரதா²ன்வித꞉ || 28 ||

காலத³ம்ʼஷ்ட்ர꞉ க்ரோத⁴ரூப꞉ கராளீ க்ருʼஷ்ணகேதன꞉ |
காலாத்மா காலகர்தா ச க்ருʼதாந்த꞉ க்ருʼஷ்ணகோ³ப்ரிய꞉ || 29 ||

காலாக்³நிருத்³ரரூபஶ்ச காஶ்யபாத்மஜஸம்ப⁴வ꞉ |
க்ருʼஷ்ணவர்ணஹயஶ்சைவ க்ருʼஷ்ணகோ³க்ஷீரஸுப்ரிய꞉ || 30 ||

க்ருʼஷ்ணகோ³க்⁴ருʼதஸுப்ரீத꞉ க்ருʼஷ்ணகோ³த³தி⁴ஷுப்ரிய꞉ |
க்ருʼஷ்ணகா³வைகசித்தஶ்ச க்ருʼஷ்ணகோ³தா³னஸுப்ரிய꞉ || 31 ||

க்ருʼஷ்ணகோ³த³த்தஹ்ருʼத³ய꞉ க்ருʼஷ்ணகோ³ரக்ஷணப்ரிய꞉ |
க்ருʼஷ்ணகோ³க்³ராஸசித்தஸ்ய ஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ || 32 ||

க்ருʼஷ்ணகோ³தா³ன ஶாந்தஸ்ய ஸர்வஶாந்தி ப²லப்ரத³꞉ |
க்ருʼஷ்ணகோ³ஸ்னான காமஸ்ய க³ங்கா³ஸ்னான ப²லப்ரத³꞉ || 33 ||

க்ருʼஷ்ணகோ³ரக்ஷணஸ்யாஶு ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ |
க்ருʼஷ்ணகா³வப்ரியஶ்சைவ கபிலாபஶுஷு ப்ரிய꞉ || 34 ||

கபிலாக்ஷீரபானஸ்ய ஸோமபானப²லப்ரத³꞉ |
கபிலாதா³னஸுப்ரீத꞉ கபிலாஜ்யஹுதப்ரிய꞉ || 35 ||

க்ருʼஷ்ணஶ்ச க்ருʼத்திகாந்தஸ்த²꞉ க்ருʼஷ்ணகோ³வத்ஸஸுப்ரிய꞉ |
க்ருʼஷ்ணமால்யாம்ப³ரத⁴ர꞉ க்ருʼஷ்ணவர்ணதனூருஹ꞉ || 36 ||

க்ருʼஷ்ணகேது꞉ க்ருʼஶக்ருʼஷ்ணதே³ஹ꞉ க்ருʼஷ்ணாம்ப³ரப்ரிய꞉ |
க்ரூரசேஷ்ட꞉ க்ரூரபா⁴வ꞉ க்ரூரத³ம்ʼஷ்ட்ர꞉ குரூபி ச || 37 ||

கமலாபதி ஸம்ʼஸேவ்ய꞉ கமலோத்³ப⁴வபூஜித꞉ |
காமிதார்த²ப்ரத³꞉ காமதே⁴னு பூஜனஸுப்ரிய꞉ || 38 ||

காமதே⁴னுஸமாராத்⁴ய꞉ க்ருʼபாயுஷ விவர்த⁴ன꞉ |
காமதே⁴ன்வைகசித்தஶ்ச க்ருʼபராஜ ஸுபூஜித꞉ || 39 ||

காமதோ³க்³தா⁴ ச க்ருத்³த⁴ஶ்ச குருவம்ʼஶஸுபூஜித꞉ |
க்ருʼஷ்ணாங்க³மஹிஷீதோ³க்³தா⁴ க்ருʼஷ்ணேன க்ருʼதபூஜன꞉ || 40 ||

க்ருʼஷ்ணாங்க³மஹிஷீதா³னப்ரிய꞉ கோணஸ்த² ஏவ ச |
க்ருʼஷ்ணாங்க³மஹிஷீதா³னலோலுப꞉ காமபூஜித꞉ || 41 ||

க்ரூராவலோகனாத்ஸர்வநாஶ꞉ க்ருʼஷ்ணாங்க³த³ப்ரிய꞉ |
க²த்³யோத꞉ க²ண்ட³ன꞉ க²ட்³க³த⁴ர꞉ கே²சரபூஜித꞉ || 42 ||

க²ராம்ʼஶுதனயஶ்சைவ க²கா³னாம்ʼ பதிவாஹன꞉ |
கோ³ஸவாஸக்தஹ்ருʼத³யோ கோ³சரஸ்தா²னதோ³ஷஹ்ருʼத் || 43 ||

க்³ருʼஹராஶ்யாதி⁴பஶ்சைவ க்³ருʼஹராஜ மஹாப³ல꞉ |
க்³ருʼத்⁴ரவாஹோ க்³ருʼஹபதிர்கோ³சரோ கா³னலோலுப꞉ || 44 ||

கோ⁴ரோ க⁴ர்மோ க⁴னதமா க⁴ர்மீ க⁴னக்ருʼபான்வித꞉ |
க⁴னநீலாம்ப³ரத⁴ரோ ஙாதி³வர்ண ஸுஸஞ்ஜ்ஞித꞉ || 45 ||

சக்ரவர்திஸமாராத்⁴யஶ்சந்த்³ரமத்யா ஸமர்சித꞉ |
சந்த்³ரமத்யார்திஹாரீ ச சராசர ஸுக²ப்ரத³꞉ || 46 ||

சதுர்பு⁴ஜஶ்சாபஹஸ்தஶ்சராசரஹிதப்ரத³꞉ |
சா²யாபுத்ரஶ்ச²த்ரத⁴ரஶ்சா²யாதே³வீஸுதஸ்ததா² || 47 ||

ஜயப்ரதோ³ ஜக³ந்நீலோ ஜபதாம்ʼ ஸர்வஸித்³தி⁴த³꞉ |
ஜபவித்⁴வஸ்தவிமுகோ² ஜம்பா⁴ரிபரிபூஜித꞉ || 48 ||

ஜம்பா⁴ரிவந்த்³யோ ஜயதோ³ ஜக³ஜ்ஜனமனோஹர꞉ |
ஜக³த்த்ரயப்ரகுபிதோ ஜக³த்த்ராணபராயண꞉ || 49 ||

ஜயோ ஜயப்ரத³ஶ்சைவ ஜக³தா³னந்த³காரக꞉ |
ஜ்யோதிஶ்ச ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யோதி꞉ஶாஸ்த்ர ப்ரவர்தக꞉ || 50 ||

ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருʼததே³ஹஶ்ச ஜ²ல்லரீவாத்³யஸுப்ரிய꞉ |
ஜ்ஞானமூர்திர்ஜ்ஞானக³ம்யோ ஜ்ஞானீ ஜ்ஞானமஹாநிதி⁴꞉ || 51 ||

ஜ்ஞானப்ரபோ³த⁴கஶ்சைவ ஜ்ஞானத்³ருʼஷ்ட்யாவலோகித꞉ |
டங்கிதாகி²லலோகஶ்ச டங்கிதைனஸ்தமோரவி꞉ || 52 ||

டங்காரகாரகஶ்சைவ டங்க்ருʼதோ டாம்ப⁴த³ப்ரிய꞉ |
ட²காரமய ஸர்வஸ்வஷ்ட²காரக்ருʼதபூஜித꞉ || 53 ||

ட⁴க்காவாத்³யப்ரீதிகரோ ட³மட்³ட³மருகப்ரிய꞉ |
ட³ம்ப³ரப்ரப⁴வோ ட³ம்போ⁴ ட⁴க்காநாத³ப்ரியங்கர꞉ || 54 ||

டா³கினீ ஶாகினீ பூ⁴த ஸர்வோபத்³ரவகாரக꞉ |
டா³கினீ ஶாகினீ பூ⁴த ஸர்வோபத்³ரவநாஶக꞉ || 55 ||

ட⁴காரரூபோ டா⁴ம்பீ⁴கோ ணகாரஜபஸுப்ரிய꞉ |
ணகாரமயமந்த்ரார்தோ² ணகாரைகஶிரோமணி꞉ || 56 ||

ணகாரவசனானந்தோ³ ணகாரகருணாமய꞉ |
ணகாரமய ஸர்வஸ்வோ ணகாரைகபராயண꞉ || 57 ||

தர்ஜனீத்⁴ருʼதமுத்³ரஶ்ச தபஸாம்ʼ ப²லதா³யக꞉ |
த்ரிவிக்ரமனுதஶ்சைவ த்ரயீமயவபுர்த⁴ர꞉ || 58 ||

தபஸ்வீ தபஸா த³க்³த⁴தே³ஹஸ்தாம்ராத⁴ரஸ்ததா² |
த்ரிகாலவேதி³தவ்யஶ்ச த்ரிகாலமதிதோஷித꞉ || 59 ||

துலோச்சயஸ்த்ராஸகரஸ்திலதைலப்ரியஸ்ததா² |
திலான்ன ஸந்துஷ்டமனாஸ்திலதா³னப்ரியஸ்ததா² || 60 ||

திலப⁴க்ஷ்யப்ரியஶ்சைவ திலசூர்ணப்ரியஸ்ததா² |
திலக²ண்ட³ப்ரியஶ்சைவ திலாபூபப்ரியஸ்ததா² || 61 ||

திலஹோமப்ரியஶ்சைவ தாபத்ரயநிவாரக꞉ |
திலதர்பணஸந்துஷ்டஸ்திலதைலான்னதோஷித꞉ || 62 ||

திலைகத³த்தஹ்ருʼத³யஸ்தேஜஸ்வீ தேஜஸாந்நிதி⁴꞉ |
தேஜஸாதி³த்யஸங்காஶஸ்தேஜோமய வபுர்த⁴ர꞉ || 63 ||

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வக³ஸ்தீவ்ரஸ்தபோரூபஸ்தபோமய꞉ |
துஷ்டித³ஸ்துஷ்டிக்ருʼத் தீக்ஷ்ணஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக꞉ || 64 ||

திலதீ³பப்ரியஶ்சைவ தஸ்ய பீடா³நிவாரக꞉ |
திலோத்தமாமேனகாதி³னர்தனப்ரிய ஏவ ச || 65 ||

த்ரிபா⁴க³மஷ்டவர்க³ஶ்ச ஸ்தூ²லரோமா ஸ்தி²ரஸ்ததா² |
ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²யீ ஸ்தா²பகஶ்ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶக꞉ || 66 ||

த³ஶரதா²ர்சிதபாத³ஶ்ச த³ஶரத²ஸ்தோத்ரதோஷித꞉ |
த³ஶரத² ப்ரார்த²னாக்லுʼப்த து³ர்பி⁴க்ஷ விநிவாரக꞉ || 67 ||

த³ஶரத² ப்ரார்த²னாக்லுʼப்த வரத்³வய ப்ரதா³யக꞉ |
த³ஶரத²ஸ்வாத்மத³ர்ஶீ ச த³ஶரதா²பீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ || 68 ||

தோ³ர்பி⁴ர்த⁴னுர்த⁴ரஶ்சைவ தீ³ர்க⁴ஶ்மஶ்ருஜடாத⁴ர꞉ |
த³ஶரத²ஸ்தோத்ரவரதோ³ த³ஶரதா²பீ⁴ப்ஸிதப்ரத³꞉ || 69 ||

த³ஶரத²ஸ்தோத்ரஸந்துஷ்டோ த³ஶரதே²ன ஸுபூஜித꞉ |
த்³வாத³ஶாஷ்டமஜன்மஸ்தோ² தே³வபுங்க³வபூஜித꞉ || 70 ||

தே³வதா³னவத³ர்பக்⁴னோ தி³னம்ʼ ப்ரதிமுநிஸ்துத꞉ |
த்³வாத³ஶஸ்தோ² த்³வாத³ஶாத்மா ஸுதோ த்³வாத³ஶ நாமப்⁴ருʼத் || 71 ||

த்³விதீயஸ்தோ² த்³வாத³ஶார்கஸூனுர்தை³வஜ்ஞபூஜித꞉ |
தை³வஜ்ஞசித்தவாஸீ ச த³மயந்த்யா ஸுபூஜித꞉ || 72 ||

த்³வாத³ஶாப்³த³ந்து து³ர்பி⁴க்ஷகாரீ து³꞉ஸ்வப்னநாஶன꞉ |
து³ராராத்⁴யோ து³ராத⁴ர்ஷோ த³மயந்தீ வரப்ரத³꞉ || 73 ||

து³ஷ்டதூ³ரோ து³ராசார ஶமனோ தோ³ஷவர்ஜித꞉ |
து³꞉ஸஹோ தோ³ஷஹந்தா ச து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மஸ்ததா² || 74 ||

து³꞉க²ப்ரதோ³ து³꞉க²ஹந்தா தீ³ப்தரஞ்ஜித தி³ங்முக²꞉ |
தீ³ப்யமான முகா²ம்போ⁴ஜோ த³மயந்த்யா꞉ ஶிவப்ரத³꞉ || 75 ||

து³ர்நிரீக்ஷ்யோ த்³ருʼஷ்டமாத்ர தை³த்யமண்ட³லநாஶக꞉ |
த்³விஜதா³னைகநிரதோ த்³விஜாராத⁴னதத்பர꞉ || 76 ||

த்³விஜஸர்வார்திஹாரீ ச த்³விஜராஜ ஸமர்சித꞉ |
த்³விஜதா³னைகசித்தஶ்ச த்³விஜராஜ ப்ரியங்கர꞉ || 77 ||

த்³விஜோ த்³விஜப்ரியஶ்சைவ த்³விஜராஜேஷ்டதா³யக꞉ |
த்³விஜரூபோ த்³விஜஶ்ரேஷ்டோ² தோ³ஷதோ³ து³꞉ஸஹோ(அ)பி ச || 78 ||

தே³வாதி³தே³வோ தே³வேஶோ தே³வராஜ ஸுபூஜித꞉ |
தே³வராஜேஷ்ட வரதோ³ தே³வராஜ ப்ரியங்கர꞉ || 79 ||

தே³வாதி³வந்தி³தோ தி³வ்யதனுர்தே³வஶிகா²மணி꞉ |
தே³வகா³னப்ரியஶ்சைவ தே³வதே³ஶிகபுங்க³வ꞉ || 80 ||

த்³விஜாத்மஜாஸமாராத்⁴யோ த்⁴யேயோ த⁴ர்மீ த⁴னுர்த⁴ர꞉ |
த⁴னுஷ்மான் த⁴னதா³தா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜித꞉ || 81 ||

த⁴ர்மரூபோ த⁴னுர்தி³வ்யோ த⁴ர்மஶாஸ்த்ராத்மசேதன꞉ |
த⁴ர்மராஜ ப்ரியகரோ த⁴ர்மராஜ ஸுபூஜித꞉ || 82 ||

த⁴ர்மராஜேஷ்டவரதோ³ த⁴ர்மாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ |
நித்யத்ருʼப்தஸ்வபா⁴வஶ்ச நித்யகர்மரதஸ்ததா² || 83 ||

நிஜபீடா³ர்திஹாரீ ச நிஜப⁴க்தேஷ்டதா³யக꞉ |
நிர்மாஸதே³ஹோ நீலஶ்ச நிஜஸ்தோத்ர ப³ஹுப்ரிய꞉ || 84 ||

நளஸ்தோத்ர ப்ரியஶ்சைவ நளராஜஸுபூஜித꞉ |
நக்ஷத்ரமண்ட³லக³தோ நமதாம்ʼ ப்ரியகாரக꞉ || 85 ||

நித்யார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜோ நிஜாஜ்ஞா பரிபாலக꞉ |
நவக்³ரஹவரோ நீலவபுர்னளகரார்சித꞉ || 86 ||

நளப்ரியானந்தி³தஶ்ச நளக்ஷேத்ரநிவாஸக꞉ |
நளபாக ப்ரியஶ்சைவ நளபத்³ப⁴ஞ்ஜனக்ஷம꞉ || 87 ||

நளஸர்வார்திஹாரீ ச நளேனாத்மார்த²பூஜித꞉ |
நிபாடவீநிவாஸஶ்ச நளாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ || 88 ||

நளதீர்த²ஸக்ருʼத் ஸ்னான ஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ |
நளேஶத³ர்ஶனஸ்யாஶு ஸாம்ராஜ்யபத³வீப்ரத³꞉ || 89 ||

நக்ஷத்ரராஶ்யதி⁴பஶ்ச நீலத்⁴வஜவிராஜித꞉ |
நித்யயோக³ரதஶ்சைவ நவரத்னவிபூ⁴ஷித꞉ || 90 ||

நவதா⁴ ப⁴ஜ்யதே³ஹஶ்ச நவீக்ருʼதஜக³த்த்ரய꞉ |
நவக்³ரஹாதி⁴பஶ்சைவ நவாக்ஷரஜபப்ரிய꞉ || 91 ||

நவாத்மா நவசக்ராத்மா நவதத்த்வாதி⁴பஸ்ததா² |
நவோத³ன ப்ரியஶ்சைவ நவதா⁴ன்யப்ரியஸ்ததா² || 92 ||

நிஷ்கண்டகோ நிஸ்ப்ருʼஹஶ்ச நிரபேக்ஷோ நிராமய꞉ |
நாக³ராஜார்சிதபதோ³ நாக³ராஜப்ரியங்கர꞉ || 93 ||

நாக³ராஜேஷ்டவரதோ³ நாகா³ப⁴ரண பூ⁴ஷித꞉ |
நாகே³ந்த்³ரகா³ன நிரதோ நாநாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ || 94 ||

நவமித்ர ஸ்வரூபஶ்ச நாநாஶ்சர்யவிதா⁴யக꞉ |
நாநாத்³வீபாதி⁴கர்தா ச நானாலிபிஸமாவ்ருʼத꞉ || 95 ||

நானாரூப ஜக³த் ஸ்ரஷ்டா நானாரூபஜநாஶ்ரய꞉ |
நானாலோகாதி⁴பஶ்சைவ நாநாபா⁴ஷாப்ரியஸ்ததா² || 96 ||

நானாரூபாதி⁴காரீ ச நவரத்னப்ரியஸ்ததா² |
நானாவிசித்ரவேஷாட்⁴யோ நானாசித்ர விதா⁴யக꞉ || 97 ||

நீலஜீமூதஸங்காஶோ நீலமேக⁴ஸமப்ரப⁴꞉ |
நீலாஞ்ஜனசயப்ரக்²யோ நீலவஸ்த்ரத⁴ரப்ரிய꞉ || 98 ||

நீசபா⁴ஷா ப்ரசாரஜ்ஞோ நீசே ஸ்வல்பப²லப்ரத³꞉ |
நாநாக³ம விதா⁴னஜ்ஞோ நானாந்ருʼபஸமாவ்ருʼத꞉ || 99 ||

நானாவர்ணாக்ருʼதிஶ்சைவ நானாவர்ணஸ்வரார்தவ꞉ |
நாக³லோகாந்தவாஸீ ச நக்ஷத்ரத்ரயஸம்ʼயுத꞉ || 100 ||

நபா⁴தி³லோகஸம்பூ⁴தோ நாமஸ்தோத்ரப³ஹுப்ரிய꞉ |
நாமபாராயணப்ரீதோ நாமார்சனவரப்ரத³꞉ || 101 ||

நாமஸ்தோத்ரைகசித்தஶ்ச நானாரோகா³ர்திப⁴ஞ்ஜன꞉ |
நவக்³ரஹஸமாராத்⁴யோ நவக்³ரஹ ப⁴யாபஹ꞉ || 102 ||

நவக்³ரஹஸுஸம்பூஜ்யோ நானாவேத³ ஸுரக்ஷக꞉ |
நவக்³ரஹாதி⁴ராஜஶ்ச நவக்³ரஹஜபப்ரிய꞉ || 103 ||

நவக்³ரஹமயஜ்யோதிர்னவக்³ரஹ வரப்ரத³꞉ |
நவக்³ரஹாணாமதி⁴போ நவக்³ரஹ ஸுபீடி³த꞉ || 104 ||

நவக்³ரஹாதீ⁴ஶ்வரஶ்ச நவமாணிக்யஶோபி⁴த꞉ |
பரமாத்மா பரப்³ரஹ்ம பரமைஶ்வர்யகாரண꞉ || 105 ||

ப்ரபன்னப⁴யஹாரீ ச ப்ரமத்தாஸுரஶிக்ஷக꞉ |
ப்ராஸஹஸ்த꞉ பங்கு³பாத³꞉ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபவான் || 106 ||

பாவன꞉ பரிஶுத்³தா⁴த்மா புத்ரபௌத்ர ப்ரவர்த⁴ன꞉ |
ப்ரஸன்னாத்ஸர்வஸுக²த³꞉ ப்ரஸன்னேக்ஷண ஏவ ச || 107 ||

ப்ரஜாபத்ய꞉ ப்ரியகர꞉ ப்ரணதேப்ஸிதராஜ்யத³꞉ |
ப்ரஜானாம்ʼ ஜீவஹேதுஶ்ச ப்ராணினாம்ʼ பரிபாலக꞉ || 108 ||

ப்ராணரூபீ ப்ராணதா⁴ரீ ப்ரஜானாம்ʼ ஹிதகாரக꞉ |
ப்ராஜ்ஞ꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ப்ரஜ்ஞாவான் ப்ரஜாரக்ஷணதீ³க்ஷித꞉ || 109 ||

ப்ராவ்ருʼஷேண்ய꞉ ப்ராணகாரீ ப்ரஸன்னோத்ஸவவந்தி³த꞉ |
ப்ரஜ்ஞாநிவாஸஹேதுஶ்ச புருஷார்தை²கஸாத⁴ன꞉ || 110 ||

ப்ரஜாகர꞉ ப்ராதிகூல்ய꞉ பிங்க³ளாக்ஷ꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ |
ப்ரபஞ்சாத்மா ப்ரஸவிதா புராண புருஷோத்தம꞉ || 111 ||

புராண புருஷஶ்சைவ புருஹூத꞉ ப்ரபஞ்சத்⁴ருʼத் |
ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ப்ரீதிகர꞉ ப்ரியகாரீ ப்ரயோஜன꞉ || 112 ||

ப்ரீதிமான் ப்ரவரஸ்துத்ய꞉ புரூரவஸமர்சித꞉ |
ப்ரபஞ்சகாரீ புண்யஶ்ச புருஹூத ஸமர்சித꞉ || 113 ||

பாண்ட³வாதி³ ஸுஸம்ʼஸேவ்ய꞉ ப்ரணவ꞉ புருஷார்த²த³꞉ |
பயோத³ஸமவர்ணஶ்ச பாண்டு³புத்ரார்திப⁴ஞ்ஜன꞉ || 114 ||

பாண்டு³புத்ரேஷ்டதா³தா ச பாண்ட³வானாம்ʼ ஹிதங்கர꞉ |
பஞ்சபாண்ட³வபுத்ராணாம்ʼ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ || 115 ||

பஞ்சபாண்ட³வபுத்ராணாம்ʼ ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரக꞉ |
பாண்டு³புத்ராத்³யர்சிதஶ்ச பூர்வஜஶ்ச ப்ரபஞ்சப்⁴ருʼத் || 116 ||

பரசக்ரப்ரபே⁴தீ³ ச பாண்ட³வேஷு வரப்ரத³꞉ |
பரப்³ரஹ்ம ஸ்வரூபஶ்ச பராஜ்ஞா பரிவர்ஜித꞉ || 117 ||

பராத்பர꞉ பாஶஹந்தா பரமாணு꞉ ப்ரபஞ்சக்ருʼத் |
பாதங்கீ³ புருஷாகார꞉ பரஶம்பு⁴ஸமுத்³ப⁴வ꞉ || 118 ||

ப்ரஸன்னாத்ஸர்வஸுக²த³꞉ ப்ரபஞ்சோத்³ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ |
ப்ரஸன்ன꞉ பரமோதா³ர꞉ பராஹங்காரப⁴ஞ்ஜன꞉ || 119 ||

பர꞉ பரமகாருண்ய꞉ பரப்³ரஹ்மமயஸ்ததா² |
ப்ரபன்னப⁴யஹாரீ ச ப்ரணதார்திஹரஸ்ததா² || 120 ||

ப்ரஸாத³க்ருʼத் ப்ரபஞ்சஶ்ச பராஶக்தி ஸமுத்³ப⁴வ꞉ |
ப்ரதா³னபாவனஶ்சைவ ப்ரஶாந்தாத்மா ப்ரபா⁴கர꞉ || 121 ||

ப்ரபஞ்சாத்மா ப்ரபஞ்சோபஶமன꞉ ப்ருʼதி²வீபதி꞉ |
பரஶுராம ஸமாராத்⁴ய꞉ பரஶுராமவரப்ரத³꞉ || 122 ||

பரஶுராம சிரஞ்ஜீவிப்ரத³꞉ பரமபாவன꞉ |
பரமஹம்ʼஸஸ்வரூபஶ்ச பரமஹம்ʼஸஸுபூஜித꞉ || 123 ||

பஞ்சநக்ஷத்ராதி⁴பஶ்ச பஞ்சநக்ஷத்ரஸேவித꞉ |
ப்ரபஞ்ச ரக்ஷிதஶ்சைவ ப்ரபஞ்சஸ்ய ப⁴யங்கர꞉ || 124 ||

ப²லதா³னப்ரியஶ்சைவ ப²லஹஸ்த꞉ ப²லப்ரத³꞉ |
ப²லாபி⁴ஷேகப்ரியஶ்ச ப²ல்கு³னஸ்ய வரப்ரத³꞉ || 125 ||

பு²டச்ச²மித பாபௌக⁴꞉ ப²ல்கு³னேன ப்ரபூஜித꞉ |
ப²ணிராஜப்ரியஶ்சைவ பு²ல்லாம்பு³ஜ விலோசன꞉ || 126 ||

ப³லிப்ரியோ ப³லீ ப³ப்⁴ருர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶ க்லேஶக்ருʼத் |
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶரூபஶ்ச ப்³ரஹ்மஶக்ராதி³து³ர்லப⁴꞉ || 127 ||

பா³ஸத³ர்ஷ்ட்யா ப்ரமேயாங்கோ³ பி³ப்⁴ரத்கவசகுண்ட³ல꞉ |
ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமதிர்ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய꞉ || 128 ||

ப³லப்ரமத²னோ ப்³ரஹ்மா ப³ஹுரூபோ ப³ஹுப்ரத³꞉ |
பா³லார்கத்³யுதிமான்பா³லோ ப்³ருʼஹத்³வக்ஷா ப்³ருʼஹத்தனு꞉ || 129 ||

ப்³ரஹ்மாண்ட³பே⁴த³க்ருʼச்சைவ ப⁴க்தஸர்வார்த²ஸாத⁴க꞉ |
ப⁴வ்யோ போ⁴க்தா பீ⁴திக்ருʼச்ச ப⁴க்தானுக்³ரஹகாரக꞉ || 130 ||

பீ⁴ஷணோ பை⁴க்ஷகாரீ ச பூ⁴ஸுராதி³ ஸுபூஜித꞉ |
போ⁴க³பா⁴க்³யப்ரத³ஶ்சைவ ப⁴ஸ்மீக்ருʼத ஜக³த்த்ரய꞉ || 131 ||

ப⁴யானகோ பா⁴னுஸூனுர்பூ⁴திபூ⁴ஷித விக்³ரஹ꞉ |
பா⁴ஸ்வத்³ரதோ ப⁴க்திமதாம்ʼ ஸுலபோ⁴ ப்⁴ருகுடீமுக²꞉ || 132 ||

ப⁴வபூ⁴த க³ணை꞉ஸ்துத்யோ பூ⁴தஸங்க⁴ஸமாவ்ருʼத꞉ |
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ப⁴க³வான்பீ⁴மோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ || 133 ||

ப⁴வப⁴க்தைகசித்தஶ்ச ப⁴க்திகீ³தஸ்தவோன்முக²꞉ |
பூ⁴தஸந்தோஷகாரீ ச ப⁴க்தானாம்ʼ சித்தஶோத⁴ன꞉ || 134 ||

ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴யஹரோ பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴க்தஸுப்ரிய꞉ |
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருʼத்³ போ⁴ஜ்யோ பூ⁴தாத்மா பு⁴வனேஶ்வர꞉ || 135 ||

மந்தோ³ மந்த³க³திஶ்சைவ மாஸமேவ ப்ரபூஜித꞉ |
முசுகுந்த³ ஸமாராத்⁴யோ முசுகுந்த³ வரப்ரத³꞉ || 136 ||

முசுகுந்தா³ர்சிதபதோ³ மஹாரூபோ மஹாயஶா꞉ |
மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ மஹாகாயோ மஹாப்ரபு⁴꞉ || 137 ||

மஹேஶோ மஹதை³ஶ்வர்யோ மந்தா³ர குஸுமப்ரிய꞉ |
மஹாக்ரதுர்மஹாமானீ மஹாதீ⁴ரோ மஹாஜய꞉ || 138 ||

மஹாவீரோ மஹாஶாந்தோ மண்ட³லஸ்தோ² மஹாத்³யுதி꞉ |
மஹாஸுதோ மஹோதா³ரோ மஹனீயோ மஹோத³ய꞉ || 139 ||

மைதி²லீவரதா³யீ ச மார்தாண்ட³ஸ்ய த்³விதீயஜ꞉ |
மைதி²லீப்ரார்த²னாக்லுʼப்த த³ஶகண்ட² ஶிரோபஹ்ருʼத் || 140 ||

மராமரஹராராத்⁴யோ மஹேந்த்³ராதி³ ஸுரார்சித꞉ |
மஹாரதோ² மஹாவேகோ³ மணிரத்னவிபூ⁴ஷித꞉ || 141 ||

மேஷநீசோ மஹாகோ⁴ரோ மஹாஸௌரிர்மனுப்ரிய꞉ |
மஹாதீ³ர்கோ⁴ மஹாக்³ராஸோ மஹதை³ஶ்வர்யதா³யக꞉ || 142 ||

மஹாஶுஷ்கோ மஹாரௌத்³ரோ முக்திமார்க³ ப்ரத³ர்ஶக꞉ |
மகரகும்பா⁴தி⁴பஶ்சைவ ம்ருʼகண்டு³தனயார்சித꞉ || 143 ||

மந்த்ராதி⁴ஷ்டா²னரூபஶ்ச மல்லிகாகுஸுமப்ரிய꞉ |
மஹாமந்த்ர ஸ்வரூபஶ்ச மஹாயந்த்ரஸ்தி²தஸ்ததா² || 144 ||

மஹாப்ரகாஶதி³வ்யாத்மா மஹாதே³வப்ரியஸ்ததா² |
மஹாப³லி ஸமாராத்⁴யோ மஹர்ஷிக³ணபூஜித꞉ || 145 ||

மந்த³சாரீ மஹாமாயீ மாஷதா³னப்ரியஸ்ததா² |
மாஷோத³ன ப்ரீதசித்தோ மஹாஶக்திர்மஹாகு³ண꞉ || 146 ||

யஶஸ்கரோ யோக³தா³தா யஜ்ஞாங்கோ³(அ)பி யுக³ந்த⁴ர꞉ |
யோகீ³ யோக்³யஶ்ச யாம்யஶ்ச யோக³ரூபீ யுகா³தி⁴ப꞉ || 147 ||

யஜ்ஞப்⁴ருʼத்³ யஜமானஶ்ச யோகோ³ யோக³விதா³ம்ʼ வர꞉ |
யக்ஷராக்ஷஸவேதாள கூஷ்மாண்டா³தி³ப்ரபூஜித꞉ || 148 ||

யமப்ரத்யதி⁴தே³வஶ்ச யுக³பத்³ போ⁴க³தா³யக꞉ |
யோக³ப்ரியோ யோக³யுக்தோ யஜ்ஞரூபோ யுகா³ந்தக்ருʼத் || 149 ||

ரகு⁴வம்ʼஶ ஸமாராத்⁴யோ ரௌத்³ரோ ரௌத்³ராக்ருʼதிஸ்ததா² |
ரகு⁴நந்த³ன ஸல்லாபோ ரகு⁴ப்ரோக்த ஜபப்ரிய꞉ || 150 ||

ரௌத்³ரரூபீ ரதா²ரூடோ⁴ ராக⁴வேஷ்ட வரப்ரத³꞉ |
ரதீ² ரௌத்³ராதி⁴காரீ ச ராக⁴வேண ஸமர்சித꞉ || 151 ||

ரோஷாத்ஸர்வஸ்வஹாரீ ச ராக⁴வேண ஸுபூஜித꞉ |
ராஶித்³வயாதி⁴பஶ்சைவ ரகு⁴பி⁴꞉ பரிபூஜித꞉ || 152 ||

ராஜ்யபூ⁴பாகரஶ்சைவ ராஜராஜேந்த்³ர வந்தி³த꞉ |
ரத்னகேயூரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ரமாநந்த³னவந்தி³த꞉ || 153 ||

ரகு⁴பௌருஷஸந்துஷ்டோ ரகு⁴ஸ்தோத்ரப³ஹுப்ரிய꞉ |
ரகு⁴வம்ʼஶந்ருʼபை꞉பூஜ்யோ ரணன்மஞ்ஜீரநூபுர꞉ || 154 ||

ரவிநந்த³ன ராஜேந்த்³ரோ ரகு⁴வம்ʼஶப்ரியஸ்ததா² |
லோஹஜப்ரதிமாதா³னப்ரியோ லாவண்யவிக்³ரஹ꞉ || 155 ||

லோகசூடா³மணிஶ்சைவ லக்ஷ்மீவாணீஸ்துதிப்ரிய꞉ |
லோகரக்ஷோ லோகஶிக்ஷோ லோகலோசனரஞ்ஜித꞉ || 156 ||

லோகாத்⁴யக்ஷோ லோகவந்த்³யோ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜித꞉ |
வேத³வேத்³யோ வஜ்ரதே³ஹோ வஜ்ராங்குஶத⁴ரஸ்ததா² || 157 ||

விஶ்வவந்த்³யோ விரூபாக்ஷோ விமலாங்க³விராஜித꞉ |
விஶ்வஸ்தோ² வாயஸாரூடோ⁴ விஶேஷஸுக²காரக꞉ || 158 ||

விஶ்வரூபீ விஶ்வகோ³ப்தா விபா⁴வஸு ஸுதஸ்ததா² |
விப்ரப்ரியோ விப்ரரூபோ விப்ராராத⁴ன தத்பர꞉ || 159 ||

விஶாலநேத்ரோ விஶிகோ² விப்ரதா³னப³ஹுப்ரிய꞉ |
விஶ்வஸ்ருʼஷ்டி ஸமுத்³பூ⁴தோ வைஶ்வானரஸமத்³யுதி꞉ || 160 ||

விஷ்ணுர்விரிஞ்சிர்விஶ்வேஶோ விஶ்வகர்தா விஶாம்பதி꞉ |
விராடா³தா⁴ரசக்ரஸ்தோ² விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வபா⁴வன꞉ || 161 ||

விஶ்வவ்யாபாரஹேதுஶ்ச வக்ரக்ரூரவிவர்ஜித꞉ |
விஶ்வோத்³ப⁴வோ விஶ்வகர்மா விஶ்வஸ்ருʼஷ்டி விநாயக꞉ || 162 ||

விஶ்வமூலநிவாஸீ ச விஶ்வசித்ரவிதா⁴யக꞉ |
விஶ்வாதா⁴ரவிலாஸீ ச வ்யாஸேன க்ருʼதபூஜித꞉ || 163 ||

விபீ⁴ஷணேஷ்டவரதோ³ வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யக꞉ |
விபீ⁴ஷணஸமாராத்⁴யோ விஶேஷஸுக²தா³யக꞉ || 164 ||

விஷமவ்யயாஷ்டஜன்மஸ்தோ²(அ)ப்யேகாத³ஶப²லப்ரத³꞉ |
வாஸவாத்மஜஸுப்ரீதோ வஸுதோ³ வாஸவார்சித꞉ || 165 ||

விஶ்வத்ராணைகநிரதோ வாங்மனோதீதவிக்³ரஹ꞉ |
விராண்மந்தி³ரமூலஸ்தோ² வலீமுக²ஸுக²ப்ரத³꞉ || 166 ||

விபாஶோ விக³தாதங்கோ விகல்பபரிவர்ஜித꞉ |
வரிஷ்டோ² வரதோ³ வந்த்³யோ விசித்ராங்கோ³ விரோசன꞉ || 167 ||

ஶுஷ்கோத³ர꞉ ஶுக்லவபு꞉ ஶாந்தரூபீ ஶனைஶ்சர꞉ |
ஶூலீ ஶரண்ய꞉ ஶாந்தஶ்ச ஶிவாயாமப்ரியங்கர꞉ || 168 ||

ஶிவப⁴க்திமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶூலபாணீ ஶுசிப்ரிய꞉ |
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணஜ்ஞ꞉ ஶ்ருதிஜாலப்ரபோ³த⁴க꞉ || 169 ||

ஶ்ருதிபாரக³ ஸம்பூஜ்ய꞉ ஶ்ருதிஶ்ரவணலோலுப꞉ |
ஶ்ருத்யந்தர்க³தமர்மஜ்ஞ꞉ ஶ்ருத்யேஷ்டவரதா³யக꞉ || 170 ||

ஶ்ருதிரூப꞉ ஶ்ருதிப்ரீத꞉ ஶ்ருதீப்ஸிதப²லப்ரத³꞉ |
ஶுசிஶ்ருத꞉ ஶாந்தமூர்தி꞉ ஶ்ருதிஶ்ரவணகீர்தன꞉ || 171 ||

ஶமீமூலநிவாஸீ ச ஶமீக்ருʼதப²லப்ரத³꞉ |
ஶமீக்ருʼதமஹாகோ⁴ர꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ || 172 ||

ஶமீதருஸ்வரூபஶ்ச ஶிவமந்த்ரஜ்ஞமுக்தித³꞉ |
ஶிவாக³மைகநிலய꞉ ஶிவமந்த்ரஜபப்ரிய꞉ || 173 ||

ஶமீபத்ரப்ரியஶ்சைவ ஶமீபர்ணஸமர்சித꞉ |
ஶதோபநிஷத³ஸ்துத்ய꞉ ஶாந்த்யாதி³கு³ணபூ⁴ஷித꞉ || 174 ||

ஶாந்த்யாதி³ஷட்³கு³ணோபேத꞉ ஶங்க²வாத்³யப்ரியஸ்ததா² |
ஶ்யாமரக்தஸிதஜ்யோதி꞉ ஶுத்³த⁴பஞ்சாக்ஷரப்ரிய꞉ || 175 ||

ஶ்ரீஹாலாஸ்யக்ஷேத்ரவாஸீ ஶ்ரீமான் ஶக்தித⁴ரஸ்ததா² |
ஷோட³ஶத்³வயஸம்பூர்ணலக்ஷண꞉ ஷண்முக²ப்ரிய꞉ || 176 ||

ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்ʼயுக்த꞉ ஷட³ங்கா³வரணோஜ்வல꞉ |
ஷட³க்ஷரஸ்வரூபஶ்ச ஷட்சக்ரோபரி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ || 177 ||

ஷோட³ஶீ ஷோட³ஶாந்தஶ்ச ஷட்ஶக்திவ்யக்தமூர்திமான் |
ஷட்³பா⁴வரஹிதஶ்சைவ ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரக³꞉ || 178 ||

ஷட்கோணமத்⁴யநிலய꞉ ஷட்ஶாஸ்த்ரஸ்ம்ருʼதிபாரக³꞉ |
ஸ்வர்ணேந்த்³ரநீலமகுட꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக꞉ || 179 ||

ஸர்வாத்மா ஸர்வதோ³ஷக்⁴ன꞉ ஸர்வக³ர்வப்ரப⁴ஞ்ஜன꞉ |
ஸமஸ்தலோகாப⁴யத³꞉ ஸர்வதோ³ஷாங்க³நாஶக꞉ || 180 ||

ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²த³꞉ ஸர்வதோ³ஷநிவர்தக꞉ |
ஸர்வநாஶக்ஷம꞉ ஸௌம்ய꞉ ஸர்வக்லேஶநிவாரக꞉ || 181 ||

ஸர்வாத்மா ஸர்வதா³ துஷ்ட꞉ ஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ |
ஸர்வரூபீ ஸர்வகர்மா ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வகாரக꞉ || 182 ||

ஸுக்ருʼதீ ஸுலப⁴ஶ்சைவ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ |
ஸூர்யாத்மஜ꞉ ஸதா³துஷ்ட꞉ ஸூர்யவம்ʼஶப்ரதீ³பன꞉ || 183 ||

ஸப்தத்³வீபாதி⁴பஶ்சைவ ஸுராஸுரப⁴யங்கர꞉ |
ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ஹாரீ ச ஸர்வலோகஹிதங்கர꞉ || 184 ||

ஸர்வௌதா³ர்யஸ்வபா⁴வஶ்ச ஸந்தோஷாத்ஸகலேஷ்டத³꞉ |
ஸமஸ்தருʼஷிபி⁴꞉ஸ்துத்ய꞉ ஸமஸ்தக³ணபாவ்ருʼத꞉ || 185 ||

ஸமஸ்தக³ணஸம்ʼஸேவ்ய꞉ ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶன꞉ |
ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³தா ச ஸர்வவ்யாகுலநாஶன꞉ || 186 ||

ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ஹாரீ ச ஸர்வாரிஷ்ட ப²லப்ரத³꞉ |
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமன꞉ ஸர்வம்ருʼத்யுநிவாரக꞉ || 187 ||

ஸர்வானுகூலகாரீ ச ஸௌந்த³ர்யம்ருʼது³பா⁴ஷித꞉ |
ஸௌராஷ்ட்ரதே³ஶோத்³ப⁴வஶ்ச ஸ்வக்ஷேத்ரேஷ்டவரப்ரத³꞉ || 188 ||

ஸோமயாஜி ஸமாராத்⁴ய꞉ ஸீதாபீ⁴ஷ்ட வரப்ரத³꞉ |
ஸுகா²ஸனோபவிஷ்டஶ்ச ஸத்³ய꞉பீடா³நிவாரக꞉ || 189 ||

ஸௌதா³மனீஸன்னிப⁴ஶ்ச ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸன꞉ |
ஸூர்யமண்ட³லஸஞ்சாரீ ஸம்ʼஹாராஸ்த்ரநியோஜித꞉ || 190 ||

ஸர்வலோகக்ஷயகர꞉ ஸர்வாரிஷ்டவிதா⁴யக꞉ |
ஸர்வவ்யாகுலகாரீ ச ஸஹஸ்ரஜபஸுப்ரிய꞉ || 191 ||

ஸுகா²ஸனோபவிஷ்டஶ்ச ஸம்ʼஹாராஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶித꞉ |
ஸர்வாலங்கார ஸம்ʼயுக்தக்ருʼஷ்ணகோ³தா³னஸுப்ரிய꞉ || 192 ||

ஸுப்ரஸன்ன꞉ ஸுரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸுகோ⁴ஷ꞉ ஸுக²த³꞉ ஸுஹ்ருʼத் |
ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³꞉ ஸுகீ² || 193 ||

ஸுக்³ரீவ꞉ ஸுத்⁴ருʼதி꞉ ஸார꞉ ஸுகுமார꞉ ஸுலோசன꞉ |
ஸுவ்யக்த꞉ ஸச்சிதா³னந்த³꞉ ஸுவீர꞉ ஸுஜநாஶ்ரய꞉ || 194 ||

ஹரிஶ்சந்த்³ரஸமாராத்⁴யோ ஹேயோபாதே³யவர்ஜித꞉ |
ஹரிஶ்சந்த்³ரேஷ்டவரதோ³ ஹம்ʼஸமந்த்ராதி³ ஸம்ʼஸ்துத꞉ || 195 ||

ஹம்ʼஸவாஹ ஸமாராத்⁴யோ ஹம்ʼஸவாஹவரப்ரத³꞉ |
ஹ்ருʼத்³யோ ஹ்ருʼஷ்டோ ஹரிஸகோ² ஹம்ʼஸோ ஹம்ʼஸக³திர்ஹவி꞉ || 196 ||

ஹிரண்யவர்ணோ ஹிதக்ருʼத்³த⁴ர்ஷதோ³ ஹேமபூ⁴ஷண꞉ |
ஹவிர்ஹோதா ஹம்ʼஸக³திர்ஹம்ʼஸமந்த்ராதி³ஸம்ʼஸ்துத꞉ || 197 ||

ஹனூமத³ர்சிதபதோ³ ஹலத்⁴ருʼத் பூஜித꞉ ஸதா³ |
க்ஷேமத³꞉ க்ஷேமக்ருʼத்க்ஷேம்ய꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷாமவர்ஜித꞉ || 198 ||

க்ஷுத்³ரக்⁴ன꞉ க்ஷாந்தித³꞉ க்ஷேம꞉ க்ஷிதிபூ⁴ஷ꞉ க்ஷமாஶ்ரய꞉ |
க்ஷமாத⁴ர꞉ க்ஷயத்³வாரோ நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரகம் || 199 ||

வாக்யேனைகேன வக்ஷ்யாமி வாஞ்சிதார்த²ம்ʼ ப்ரயச்ச²தி |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன நியமேன ஜபேத்ஸுதீ⁴꞉ || 200 ||

|| இதி ஶனைஶ்சரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன