Skip to content

Varahi Moola Mantra in Kannada – ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಂ

Sri Maha Varahi Moola MantraPin

Varahi Moola Mantra is a powerful hymn that carries the essence of the mantras pertaining to Goddess Varahi, who is is one of the Saptha Mathrukas (mother goddesses). With the head of a sow, Varahi Devi is the consort of Varaha, the boar avatar of Lord Vishnu. Varahi is another form of Lakshmi, who is the goddess of wealth. While Lakshmi provides wealth, Varahi Devi removes bad luck. Chanting Varaha Moola Mantra removes Kala Sarpa dosha and any other doshas that you have. Get Sri Maha Varahi Moola Mantra in Kannada lyrics pdf here and chant it with utmost devotion for the grace of Varahi Devi.

Varahi Moola Mantra in Kannada – ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಂ 

ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಐಂ
ನಮೋ ಭಗವತಿ
ವಾರ್ತಾಳಿ ವಾರ್ತಾಳಿ
ವಾರಾಹಿ ವಾರಾಹಿ
ವರಾಹಮುಖಿ ವರಾಹಮುಖಿ
ಅಂಧೇ ಅಂಧಿನಿ ನಮಃ
ರುಂಧೇ ರುಂಧಿನಿ ನಮಃ
ಜಂಭೇ ಜಂಭಿನಿ ನಮಃ
ಮೋಹೇ ಮೋಹಿನಿ ನಮಃ
ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ತಂಭಿನಿ ನಮಃ
ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಸರ್ವ ವಕ್ ಸಿದ್ಧ ಸಾಕ್ಚೂರ್
ಮುಖಗತಿ ಜಿಹ್ವಾಂ
ಸ್ತಂಭನಂ ಕುರು ಕುರು
ಶೀಘ್ರಂ ವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು
ಐಂ ಗ್ಲೌಂ
ಠಃ ಠಃ ಠಃ ಠಃ
ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಂ ||

ವರಹಿ ಮೂಲಾ ಮಂತ್ರವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 21 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ 48 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಕಲಸರ್ಪಾ ದೋಷ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ವರಾಹಿ ದೇವಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪುಲಿಹೋರಾವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವರಹಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.

 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

1 thought on “Varahi Moola Mantra in Kannada – ವಾರಾಹಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಂ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ