Skip to content

Govinda Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳೀ

Govinda Namalu or Govinda Namavali or 108 namesPin

Govinda Namavali in Kannada below is exactly as they are recited in the Tirumala Tirupathi Devasthanam (TTD) and Sri Venkateswara Bhakti Channel’s (SVBC) Govinda Namalu audio. Govinda Namalu or Govinda Namavali are the different names of Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Venkateswara Govinda Namavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant them with devotion for the grace of Lord Srinivasa. Om Namo Venkateswaraya.

Govinda Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳೀ 

ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ |

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಭಾಗವತಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ || ೧

ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪುರಾಣಪುರುಷಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ || ೨

ನಂದನಂದನಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ನವನೀತಚೋರ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಾಪವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದಾ || ೩

ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದಾ |
ದುರಿತನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಕಷ್ಟನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ || ೪

ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗೋಪೀಜನಲೋಲ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದಾ || ೫

ದಶರಥನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ |
ದಶಮುಖಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ || ೬

ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದಾ |
ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ || ೭

ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದಾ |
ಬೌದ್ಧಕಲ್ಕಿಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ವೇಣುಗಾನಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ |
ವೇಂಕಟರಮಣಾ ಗೋವಿಂದಾ || ೮

ಸೀತಾನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶ್ರಿತಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ದರಿದ್ರಜನಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದಾ || ೯

ಅನಾಥರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ |
ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೦

ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ |
ಕಾಮಿತಫಲದಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಾಪವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೧

ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ |
ಧರಣೀನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ದಿನಕರತೇಜಾ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೨

ಪದ್ಮಾವತಿಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತೀ ಗೋವಿಂದಾ |
ಅಭಯಹಸ್ತ ಗೋವಿಂದಾ |
ಅಕ್ಷಯವರದ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೩

ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶಾರ್ಙ್ಗಗದಾಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಿರಜಾತೀರ್ಥಸ್ಥ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಿರೋಧಿಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೪

ಸಾಲಗ್ರಾಮಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೫

ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಕಾಂಚನಾಂಬರಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗರುಡವಾಹನ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗಜರಾಜರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೬

ವಾನರಸೇವಿತ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಾರಧಿಬಂಧನ ಗೋವಿಂದಾ |
ಏಡುಕೊಂಡಲವಾಡ ಗೋವಿಂದಾ |
ಏಕಸ್ವರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೭

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ರಘುಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪರಮದಯಾಕರ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೮

ವಜ್ರಕವಚಧರ ಗೋವಿಂದಾ |
ವೈಜಯಂತಿಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಡ್ಡಿಕಾಸುಲವಾಡ ಗೋವಿಂದಾ |
ವಸುದೇವತನಯಾ ಗೋವಿಂದಾ || ೧೯

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತ ಗೋವಿಂದಾ |
ಭಿಕ್ಷುಕಸಂಸ್ತುತ ಗೋವಿಂದಾ |
ಸ್ತ್ರೀಪುಂರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶಿವಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೦

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಭಕ್ತರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದಾ |
ನೀರಜನಾಭ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೧

ಹಥೀರಾಮಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ |
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿಂದಾ |
ಜನಾರ್ದನಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೨

ಅಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ |
ಆಪನ್ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ |
ರತ್ನಕಿರೀಟಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ರಾಮಾನುಜನುತ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೩

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಆಶ್ರಿತಪಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ |
ನಿತ್ಯಶುಭಪ್ರದ ಗೋವಿಂದಾ |
ನಿಖಿಲಲೋಕೇಶ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೪

ಆನಂದರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಇಹಪರದಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ |
ಇಭರಾಜರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೫

ಪರಮದಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದಾ |
ಪದ್ಮನಾಭಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ತಿರುಮಲವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ತುಲಸೀವನಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೬

ಶೇಷಸಾಯಿನೇ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ |
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ || ೨೭

ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ |

2 thoughts on “Govinda Namavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳೀ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ