Skip to content

Tara Kavacham in English

Tara Kavacham or Kavach of Urgatara DeviPin

Tara Kavacham or “Armour of Tara Devi” is powerful stotram, which protects the devotee like an armour against various evils. Get Sri Tara Kavacham in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Sri Ugra Tara Devi.

Tara Kavacham in English 

īśvara uvāca |

kōṭitantrēṣu gōpyā hi vidyātibhayamōcinī |
divyaṁ hi kavacaṁ tasyāḥ śr̥ṇuṣva sarvakāmadam || 1 ||

asya śrītārākavacasya akṣōbhya r̥ṣiḥ triṣṭup chandaḥ bhagavatī tārā dēvatā sarvamantrasiddhi samr̥ddhayē japē viniyōgaḥ |

ugratara kavacham |

praṇavō mē śiraḥ pātu brahmarūpā mahēśvarī |
lalāṭē pātu hrīṅkārō bījarūpā mahēśvarī || 2 ||

strīṅkārō vadanē nityaṁ lajjārūpā mahēśvarī |
hūṅkāraḥ pātu hr̥dayē bhavānīrūpaśaktidhr̥k || 3 ||

phaṭkāraḥ pātu sarvāṅgē sarvasiddhiphalapradā |
kharvā māṁ pātu dēvēśī gaṇḍayugmē bhayāpahā || 4 ||

nimnōdarī sadā skandhayugmē pātu mahēśvarī |
vyāghracarmāvr̥tā kaṭyāṁ pātu dēvī śivapriyā || 5 ||

pīnōnnatastanī pātu pārśvayugmē mahēśvarī |
raktavartulanētrā ca kaṭidēśē sadā:’vatu || 6 ||

lalajjihvā sadā pātu nābhau māṁ bhuvanēśvarī |
karālāsyā sadā pātu liṅgē dēvī harapriyā || 7 ||

piṅgōgraikajaṭā pātu jaṅghāyāṁ vighnanāśinī |
prētakharparabhr̥ddēvī jānucakrē mahēśvarī || 8 ||

nīlavarṇā sadā pātu jānunī sarvadā mama |
nāgakuṇḍaladhartrī ca pātu pādayugē tataḥ || 9 ||

nāgahāradharā dēvī sarvāṅgaṁ pātu sarvadā |
nāgakaṅkadharā dēvī pātu prāntaradēśataḥ || 10 ||

caturbhujā sadā pātu gamanē śatrunāśinī |
khaḍgahastā mahādēvī śravaṇē pātu sarvadā || 11 ||

nīlāmbaradharā dēvī pātu māṁ vighnanāśinī |
kartrihastā sadā pātu vivādē śatrumadhyataḥ || 12 ||

brahmarūpadharā dēvī saṅgrāmē pātu sarvadā |
nāgakaṅkaṇadhartrī ca bhōjanē pātu sarvadā || 13 ||

śavakarṇā mahādēvī śayanē pātu sarvadā |
vīrāsanadharā dēvī nidrāyāṁ pātu sarvadā || 14 ||

dhanurbāṇadharā dēvī pātu māṁ vighnasaṅkulē |
nāgāñcitakaṭī pātu dēvī māṁ sarvakarmasu || 15 ||

chinnamuṇḍadharā dēvī kānanē pātu sarvadā |
citāmadhyasthitā dēvī māraṇē pātu sarvadā || 16 ||

dvīpicarmadharā dēvī putradāradhanādiṣu |
alaṅkārānvitā dēvī pātu māṁ haravallabhā || 17 ||

rakṣa rakṣa nadīkuñjē hūṁ hūṁ phaṭ susamanvitē |
bījarūpā mahādēvī parvatē pātu sarvadā || 18 ||

maṇibhr̥dvajriṇī dēvī mahāpratisarē tathā |
rakṣa rakṣa sadā hūṁ hūṁ ōṁ hrīṁ svāhā mahēśvarī || 19 ||

puṣpakēturajārhēti kānanē pātu sarvadā |
ōṁ hrīṁ vajrapuṣpaṁ huṁ phaṭ prāntarē sarvakāmadā || 20 ||

ōṁ puṣpē puṣpē mahāpuṣpē pātu putrānmahēśvarī |
hūṁ svāhā śaktisamyuktā dārān rakṣatu sarvadā || 21 ||

ōṁ āṁ hūṁ svāhā mahēśānī pātu dyūtē harapriyā |
ōṁ hrīṁ sarvavighnōtsāriṇī dēvī vighnānmāṁ sadā:’vatu || 22 ||

ōṁ pavitravajrabhūmē huṁ phaṭ svāhā samanvitā |
pūrikā pātu māṁ dēvī sarvavighnavināśinī || 23 ||

ōṁ āḥ surēkhē vajrarēkhē huṁ phaṭ svāhā samanvitā |
pātālē pātu sā dēvī lākinī nāmasañjñikā || 24 ||

hrīṅkārī pātu māṁ pūrvē śaktirūpā mahēśvarī |
strīṅkārī pātu dēvēśī vadhūrūpā mahēśvarī || 25 ||

hūṁsvarūpā mahādēvī pātu māṁ krōdharūpiṇī |
phaṭ svarūpā mahāmāyā uttarē pātu sarvadā || 26 ||

paścimē pātu māṁ dēvī phaṭ svarūpā harapriyā |
madhyē māṁ pātu dēvēśī hūṁ svarūpā nagātmajā || 27 ||

nīlavarṇā sadā pātu sarvatō vāgbhavā sadā |
bhavānī pātu bhavanē sarvaiśvaryapradāyinī || 28 ||

vidyādānaratā dēvī vaktrē nīlasarasvatī |
śāstrē vādē ca saṅgrāmē jalē ca viṣamē girau || 29 ||

bhīmarūpā sadā pātu śmaśānē bhayanāśinī |
bhūtaprētālayē ghōrē durgamā śrīghanā:’vatu || 30 ||

pātu nityaṁ mahēśānī sarvatra śivadūtikā |
kavacasya māhātmyaṁ nāhaṁ varṣaśatairapi || 31 ||

śaknōmi gadituṁ dēvi bhavēttasya phalaṁ ca yat |
putradārēṣu bandhūnāṁ sarvadēśē ca sarvadā || 32 ||

na vidyatē bhayaṁ tasya nr̥papūjyō bhavēcca saḥ |
śucirbhūtvā:’śucirvāpi kavacaṁ sarvakāmadam || 33 ||

prapaṭhan vā smaranmartyō duḥkhaśōkavivarjitaḥ |
sarvaśāstrē mahēśāni kavirāḍbhavati dhruvam || 34 ||

sarvavāgīśvarō martyō lōkavaśyō dhanēśvaraḥ |
raṇē dyūtē vivādē ca jayastatra bhavēddhruvam || 35 ||

putrapautrānvitō martyō vilāsī sarvayōṣitām |
śatravō dāsatāṁ yānti sarvēṣāṁ vallabhaḥ sadā || 36 ||

garvī kharvī bhavatyēva vādī skhalati darśanāt |
mr̥tyuśca vaśyatāṁ yāti dāsāstasyāvanībhujaḥ || 37 ||

prasaṅgātkathitaṁ sarvaṁ kavacaṁ sarvakāmadam |
prapaṭhanvā smaranmartyaḥ śāpānugrahaṇē kṣamaḥ || 38 ||

ānandavr̥ndasindhūnāmadhipaḥ kavirāḍbhavēt |
sarvavāgīśvarō martyō lōkavaśyaḥ sadā sukhī || 39 ||

gurōḥ prasādamāsādya vidyāṁ prāpya sugōpitām |
tatrāpi kavacaṁ dēvi durlabhaṁ bhuvanatrayē || 40 ||

gururdēvō haraḥ sākṣāttatpatnī tu harapriyā |
abhēdēna bhajēdyastu tasya siddhiradūrataḥ || 41 ||

mantrācārā mahēśāni kathitāḥ pūrvavatpriyē |
nābhau jyōtistathā raktaṁ hr̥dayōpari cintayēt || 42 ||

aiśvaryaṁ sukavitvaṁ ca mahāvāgīśvarō nr̥paḥ |
nityaṁ tasya mahēśāni mahilāsaṅgamaṁ carēt || 43 ||

pañcācāraratō martyaḥ siddhō bhavati nānyathā |
śaktiyuktō bhavēnmartyaḥ siddhō bhavati nānyathā || 44 ||

brahmā viṣṇuśca rudraśca yē dēvāsuramānuṣāḥ |
taṁ dr̥ṣṭvā sādhakaṁ dēvi lajjāyuktā bhavanti tē || 45 ||

svargē martyē ca pātālē yē dēvāḥ siddhidāyakāḥ |
praśaṁsanti sadā dēvi taṁ dr̥ṣṭvā sādhakōttamam || 46 ||

vighnātmakāśca yē dēvāḥ svargē martyē rasātalē |
praśaṁsanti sadā sarvē taṁ dr̥ṣṭvā sādhakōttamam || 47 ||

iti tē kathitaṁ dēvi mayā samyakprakīrtitam |
bhuktimuktikaraṁ sākṣātkalpavr̥kṣasvarūpakam || 48 ||

āsādyādyaguruṁ prasādya ya idaṁ kalpadrumālambanaṁ
mōhēnāpi madēna cāpi rahitō jāḍyēna vā yujyatē |
siddhō:’sau bhuvi sarvaduḥkhavipadāṁ pāraṁ prayātyantakē
mitraṁ tasya nr̥pāśca dēvi vipadō naśyanti tasyāśu ca || 49 ||

tadgātraṁ prāpya śastrāṇi brahmāstrādīni vai bhuvi |
tasya gēhē sthirā lakṣmīrvāṇī vaktrē vasēddhruvam || 50 ||

idaṁ kavacamajñātvā tārāṁ yō bhajatē naraḥ |
alpāyurnirdhanō mūrkhō bhavatyēva na saṁśayaḥ || 51 ||

likhitvā dhārayēdyastu kaṇṭhē vā mastakē bhujē |
tasya sarvārthasiddhiḥ syādyadyanmanasi vartatē || 52 ||

gōrōcanā kuṅkumēna raktacandanakēna vā |
yāvakairvā mahēśāni likhēnmantraṁ samāhitaḥ || 53 ||

aṣṭamyāṁ maṅgaladinē caturdaśyāmathāpi vā |
sandhyāyāṁ dēvadēvēśi likhēdyantraṁ samāhitaḥ || 54 ||

maghāyāṁ śravaṇē vāpi rēvatyāṁ vā viśēṣataḥ |
siṁharāśau gatē candrē karkaṭasthē divākarē || 55 ||

mīnarāśau gurau yātē vr̥ścikasthē śanaiścarē |
likhitvā dhārayēdyastu uttarābhimukhō bhavēt || 56 ||

śmaśānē prāntarē vāpi śūnyāgārē viśēṣataḥ |
niśāyāṁ vā likhēnmantraṁ tasya siddhiracañcalā || 57 ||

bhūrjapatrē likhēnmantraṁ guruṇā ca mahēśvari |
dhyāna dhāraṇa yōgēna dhārayēdyastu bhaktitaḥ |
acirāttasya siddhiḥ syānnātra kāryā vicāraṇā || 58 ||

iti śrīrudrayāmalē tantrē ugra tārā kavacaṁ sampūrṇam |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *