Skip to content

Gayatri Ashtakam in English – śrī gāyatryaṣṭakam

Gayatri AshtakamPin

Gayatri Astakam is a very powerful 8 verse hymn in praise of Goddess Gayatri Devi. Get Sri Gayatri Ashtakam in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Gayatri Devi.

Gayatri Ashtakam in English – śrī gāyatryaṣṭakam 

viśvāmitratapaḥphalāṁ priyatarāṁ viprālisaṁsēvitāṁ
nityānityavivēkadāṁ smitamukhīṁ khaṇḍēndubhūṣōjjvalām |
tāmbūlāruṇabhāsamānavadanāṁ mārtāṇḍamadhyasthitāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 1 ||

jātīpaṅkajakētakīkuvalayaiḥ sampūjitāṅghridvayāṁ
tattvārthātmikavarṇapaṅktisahitāṁ tattvārthabuddhipradām |
prāṇāyāmaparāyaṇairbudhajanaiḥ saṁsēvyamānāṁ śivāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 2 ||

mañjīradhvanibhiḥ samastajagatāṁ mañjutvasaṁvardhanīṁ
vipraprēṅkhitavārivāritamahārakṣōgaṇāṁ mr̥ṇmayīm |
japtuḥ pāpaharāṁ japāsumanibhāṁ haṁsēna saṁśōbhitāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 3 ||

kāñcīcēlavibhūṣitāṁ śivamayīṁ mālārdhamālādikā-
nbibhrāṇāṁ paramēśvarīṁ śaraṇadāṁ mōhāndhabuddhicchidām |
bhūrāditripurāṁ trilōkajananīmadhyātmaśākhānutāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 4 ||

dhyāturgarbhakr̥śānutāpaharaṇāṁ sāmātmikāṁ sāmagāṁ
sāyaṅkālasusēvitāṁ svaramayīṁ dūrvādalaśyāmalām |
māturdāsyavilōcanaikamatimatkhēṭīndrasaṁrājitāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 5 ||

sandhyārāgavicitravastravilasadviprōttamaiḥ sēvitāṁ
tārāhārasumālikāṁ suvilasadratnēndukumbhāntarām |
rākācandramukhīṁ ramāpatinutāṁ śaṅkhādibhāsvatkarāṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 6 ||

vēṇībhūṣitamālakadhvanikarairbhr̥ṅgaiḥ sadā śōbhitāṁ
tattvajñānarasāyanajñarasanāsaudhabhramadbhrāmarīm |
nāsālaṅkr̥tamauktikēndukiraṇaiḥ sāyantamaśchēdinīṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 7 ||

pādābjāntararēṇukuṅkumalasatphāladyurāmāvr̥tāṁ
rambhānāṭyavilōkanaikarasikāṁ vēdāntabuddhipradām |
vīṇāvēṇumr̥daṅgakāhalaravāndēvaiḥ kr̥tāñchr̥ṇvatīṁ
gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 8 ||

 

hatyāpānasuvarṇataskaramahāgurvaṅganāsaṅgamā-
ndōṣāñchailasamān purandarasamāḥ sañcchidya sūryōpamāḥ |
gāyatrīṁ śrutimāturēkamanasā sandhyāsu yē bhūsurā
japtvā yānti parāṁ gatiṁ manumimaṁ dēvyāḥ paraṁ vaidikāḥ ||

ithi śrī gāyatryaṣṭakam sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *