Skip to content

Lakshmi Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

Sri Lakshmi Sahasranama StotramPin

Lakshmi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lakshmi Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Lakshmi Sahasranama Stotram in Tamil lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lakshmi Devi and be blessed with riches and good fortune in life.

Lakshmi Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் 

நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் ச ப்³ரூஹி கா³ர்க்³ய மஹாமதே ।
மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதே³வ்யா꞉ பு⁴க்திமுக்த்யர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 1 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।

ஸநத்குமாரமாஸீநம் த்³வாத³ஶாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ।
அப்ருச்ச²ந்யோகி³நோ ப⁴க்த்யா யோகி³நாமர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 2 ॥

ஸர்வலௌகிககர்மப்⁴யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ஜப்யமநுப்³ரூஹி த³யாநிதே⁴ ॥ 3 ॥

ஸநத்குமார ப⁴க³வந் ஸர்வஜ்ஞோ(அ)ஸி விஶேஷத꞉ ।
ஆஸ்திக்யஸித்³த⁴யே ந்ரூணாம் க்ஷிப்ரத⁴ர்மார்த²ஸாத⁴நம் ॥ 4 ॥

கி²த்³யந்தி மாநவாஸ்ஸர்வே த⁴நாபா⁴வேந கேவலம் ।
ஸித்³த்⁴யந்தி த⁴நிநோ(அ)ந்யஸ்ய நைவ த⁴ர்மார்த²காமநா꞉ ॥ 5 ॥

தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ நாம கேந வித்³யா ப்ரகீர்திதா ।
கேந வா ப்³ரஹ்மவித்³யா(அ)பி கேந ம்ருத்யுவிநாஶிநீ ॥ 6 ॥

ஸர்வாஸாம் ஸாரபூ⁴தைகா வித்³யாநாம் கேந கீர்திதா ।
ப்ரத்யக்ஷஸித்³தி⁴தா³ ப்³ரஹ்மந் தாமாசக்ஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥ 7 ॥

ஸநத்குமார உவாச ।

ஸாது⁴ ப்ருஷ்டம் மஹாபா⁴கா³꞉ ஸர்வலோகஹிதைஷிண꞉ ।
மஹதாமேஷ த⁴ர்மஶ்ச நாந்யேஷாமிதி மே மதி꞉ ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹாதே³வமஹேந்த்³ராதி³மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ஸம்ப்ரோக்தம் கத²யாம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 9 ॥

யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண தா³ரித்³ர்யாந்முச்யதே நர꞉ ।
கிம் புநஸ்தஜ்ஜபாஜ்ஜாபீ ஸர்வேஷ்டார்தா²நவாப்நுயாத் ॥ 10 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீதி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஆநந்த³கர்த³மசிக்லீதேந்தி³ராஸுதாத³யோ மஹாத்மாநோ மஹர்ஷய꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ விஷ்ணுமாயா ஶக்தி꞉ மஹாலக்ஷ்மீ꞉ பராதே³வதா ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ப்ரஸாத³த்³வாரா ஸர்வேஷ்டார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ஶ்ரீமித்யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ꞉ ।

த்⁴யாநம் ।

பத்³மநாப⁴ப்ரியாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷீம் பத்³மவாஸிநீம் ।
பத்³மவக்த்ராம் பத்³மஹஸ்தாம் வந்தே³ பத்³மாமஹர்நிஶம் ॥ 1 ॥

பூர்ணேந்து³வத³நாம் தி³வ்யரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாட்⁴யாம் த்⁴யாயேச்சந்த்³ரஸஹோத³ரீம் ॥ 2 ॥

இச்சா²ரூபாம் ப⁴க³வதஸ்ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீம் ।
ஸர்வஜ்ஞாம் ஸர்வஜநநீம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்ஸ்த²லாலயாம் ।
த³யாளுமநிஶம் த்⁴யாயேத்ஸுக²ஸித்³தி⁴ஸ்வரூபிணீம் ॥ 3 ॥

ஸ்தோத்ரம்

ஓம் நித்யாக³தாநந்தநித்யா நந்தி³நீ ஜநரஞ்ஜநீ ।
நித்யப்ரகாஶிநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபிணீ ॥ 1 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாளீ மஹாகந்யா ஸரஸ்வதீ ।
போ⁴க³வைப⁴வஸந்தா⁴த்ரீ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 2 ॥

ஈஶாவாஸ்யா மஹாமாயா மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ।
ஹ்ருல்லேகா² பரமா ஶக்திர்மாத்ருகாபீ³ஜரூபிணீ ॥ 3 ॥

நித்யாநந்தா³ நித்யபோ³தா⁴ நாதி³நீ ஜநமோதி³நீ ।
ஸத்யப்ரத்யயநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶாத்மரூபிணீ ॥ 4 ॥

த்ரிபுரா பை⁴ரவீ வித்³யா ஹம்ஸா வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ।
வாக்³தே³வீ ச மஹாராத்ரி꞉ காலராத்ரிஸ்த்ரிலோசநா ॥ 5 ॥

ப⁴த்³ரகாளீ கராளீ ச மஹாகாளீ திலோத்தமா ।
காளீ கராளவக்த்ராந்தா காமாக்ஷீ காமதா³ ஶுபா⁴ ॥ 6 ॥

சண்டி³கா சண்ட³ரூபேஶா சாமுண்டா³ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
த்ரைலோக்யஜயிநீ தே³வீ த்ரைலோக்யவிஜயோத்தமா ॥ 7 ॥

ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீ꞉ க்ரியாளக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸாதி³நீ ।
உமா ப⁴க³வதீ து³ர்கா³ சாந்த்³ரீ தா³க்ஷாயணீ ஶிவா ॥ 8 ॥

ப்ரத்யங்கி³ரா த⁴ரா வேலா லோகமாதா ஹரிப்ரியா ।
பார்வதீ பரமா தே³வீ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

அரூபா ப³ஹுரூபா ச விரூபா விஶ்வரூபிணீ ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா வாணீ பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா பரா ॥ 10 ॥

காளீ மா பஞ்சிகா வாக்³மீ ஹவி꞉ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ।
தே³வமாதா ஸுரேஶாநா தே³வக³ர்பா⁴(அ)ம்பி³கா த்⁴ருதி꞉ ॥ 11 ॥

ஸங்க்²யா ஜாதி꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ ப்ரக்ருதிர்மோஹிநீ மஹீ ।
யஜ்ஞவித்³யா மஹாவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா விபா⁴வரீ ॥ 12 ॥

ஜ்யோதிஷ்மதீ மஹாமாதா ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³ ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஹ்ருத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 13 ॥

ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶா சந்த்³ரிகா சந்த்³ரரூபிணீ ।
கா³யத்ரீ ஸோமஸம்பூ⁴திஸ்ஸாவித்ரீ ப்ரணவாத்மிகா ॥ 14 ॥

ஶாங்கரீ வைஷ்ணவீ ப்³ராஹ்மீ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதா ।
ஸேவ்யது³ர்கா³ குபே³ராக்ஷீ கரவீரநிவாஸிநீ ॥ 15 ॥

ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயந்தீ சா(அ)பராஜிதா ।
குப்³ஜிகா காளிகா ஶாஸ்த்ரீ வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 16 ॥

ஸர்வஜ்ஞஶக்தி꞉ ஶ்ரீஶக்திர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
இடா³பிங்க³ளிகாமத்⁴யம்ருணாலீதந்துரூபிணீ ॥ 17 ॥

யஜ்ஞேஶாநீ ப்ரதா² தீ³க்ஷா த³க்ஷிணா ஸர்வமோஹிநீ ।
அஷ்டாங்க³யோகி³நீ தே³வீ நிர்பீ³ஜத்⁴யாநகோ³சரா ॥ 18 ॥

ஸர்வதீர்த²ஸ்தி²தா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வபர்வதவாஸிநீ ।
வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரமா தே³வீ ஷட³ங்கா³தி³பத³க்ரமா ॥ 19 ॥

ஶிவா தா⁴த்ரீ ஶுபா⁴நந்தா³ யஜ்ஞகர்மஸ்வரூபிணீ ।
வ்ரதிநீ மேநகா தே³வீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 20 ॥

ஏகாக்ஷரபரா தாரா ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிநீ ।
விஶ்வம்ப⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா நிராதா⁴ரா(அ)தி⁴கஸ்வரா ॥ 21 ॥

ராகா குஹூரமாவாஸ்யா பூர்ணிமா(அ)நுமதிர்த்³யுதி꞉ ।
ஸிநீவாலீ ஶிவா(அ)வஶ்யா வைஶ்வதே³வீ பிஶங்கி³ளா ॥ 22 ॥

பிப்பலா ச விஶாலாக்ஷீ ரக்ஷோக்⁴நீ வ்ருஷ்டிகாரிணீ ।
து³ஷ்டவித்³ராவிணீ தே³வீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 23 ॥

ஶாரதா³ ஶரஸந்தா⁴நா ஸர்வஶஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ।
யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 24 ॥

அயுத்³தா⁴ யுத்³த⁴ரூபா ச ஶாந்தா ஶாந்திஸ்வரூபிணீ ।
க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீவேணீயமுநாநர்மதா³பகா³ ॥ 25 ॥

ஸமுத்³ரவஸநாவாஸா ப்³ரஹ்மாண்ட³ஶ்ரேணிமேக²லா ।
பஞ்சவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிபா⁴ ॥ 26 ॥

ரக்தா க்ருஷ்ணா ஸிதா பீதா ஸர்வவர்ணா நிரீஶ்வரீ ।
காளிகா சக்ரிகா தே³வீ ஸத்யா து ப³டுகாஸ்தி²தா ॥ 27 ॥

தருணீ வாருணீ நாரீ ஜ்யேஷ்டா²தே³வீ ஸுரேஶ்வரீ ।
விஶ்வம்ப⁴ராத⁴ரா கர்த்ரீ க³ளார்க³ளவிப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 28 ॥

ஸந்த்⁴யாராத்ரிர்தி³வாஜ்யோத்ஸ்நா கலாகாஷ்டா² நிமேஷிகா ।
உர்வீ காத்யாயநீ ஶுப்⁴ரா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ॥ 29 ॥

கபிலா கீலிகா(அ)ஶோகா மல்லிகாநவமல்லிகா ।
தே³விகா நந்தி³கா ஶாந்தா ப⁴ஞ்ஜிகா ப⁴யப⁴ஞ்ஜிகா ॥ 30 ॥

கௌஶிகீ வைதி³கீ தே³வீ ஸௌரீ ரூபாதி⁴கா(அ)திபா⁴ ।
தி³க்³வஸ்த்ரா நவவஸ்த்ரா ச கந்யகா கமலோத்³ப⁴வா ॥ 31 ॥

ஶ்ரீஸ்ஸௌம்யலக்ஷணா(அ)தீதது³ர்கா³ ஸூத்ரப்ரபோ³தி⁴கா ।
ஶ்ரத்³தா⁴ மேதா⁴ க்ருதி꞉ ப்ரஜ்ஞா தா⁴ரணா காந்திரேவ ச ॥ 32 ॥

ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதிர்த⁴ந்யா பூ⁴திரிஷ்டிர்மநீஷிணீ ।
விரக்திர்வ்யாபிநீ மாயா ஸர்வமாயாப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 33 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மந்த்ரிணீ ஸிம்ஹீ சேந்த்³ரஜாலஸ்வரூபிணீ ।
அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தா கு³ணத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 34 ॥

ஈஷணத்ரயநிர்முக்தா ஸர்வரோக³விவர்ஜிதா ।
யோகி³த்⁴யாநாந்தக³ம்யா ச யோக³த்⁴யாநபராயணா ॥ 35 ॥

த்ரயீஶிகா² விஶேஷஜ்ஞா வேதா³ந்தஜ்ஞாநரூபிணீ ।
பா⁴ரதீ கமலா பா⁴ஷா பத்³மா பத்³மவதீ க்ருதி꞉ ॥ 36 ॥

கௌ³தமீ கோ³மதீ கௌ³ரீ ஈஶாநா ஹம்ஸவாஹிநீ ।
நாராயணீ ப்ரபா⁴தா⁴ரா ஜாஹ்நவீ ஶங்கராத்மஜா ॥ 37 ॥

சித்ரக⁴ண்டா ஸுநந்தா³ ஶ்ரீர்மாநவீ மநுஸம்ப⁴வா ।
ஸ்தம்பி⁴நீ க்ஷோபி⁴ணீ மாரீ ப்⁴ராமிணீ ஶத்ருமாரிணீ ॥ 38 ॥

மோஹிநீ த்³வேஷிணீ வீரா அகோ⁴ரா ருத்³ரரூபிணீ ।
ருத்³ரைகாத³ஶிநீ புண்யா கல்யாணீ லாப⁴காரிணீ ॥ 39 ॥

தே³வது³ர்கா³ மஹாது³ர்கா³ ஸ்வப்நது³ர்கா³(அ)ஷ்டபை⁴ரவீ ।
ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிரூபா ச க்³ரஹநக்ஷத்ரரூபிணீ ॥ 40 ॥

பி³ந்து³நாத³கலாதீதா பி³ந்து³நாத³கலாத்மிகா ।
த³ஶவாயுஜயாகாரா கலாஷோட³ஶஸம்யுதா ॥ 41 ॥

காஶ்யபீ கமலாதே³வீ நாத³சக்ரநிவாஸிநீ ।
ம்ருடா³தா⁴ரா ஸ்தி²ரா கு³ஹ்யா தே³விகா சக்ரரூபிணீ ॥ 42 ॥

அவித்³யா ஶார்வரீ பு⁴ஞ்ஜா ஜம்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ।
ஶ்ரீகாயா ஶ்ரீகலா ஶுப்⁴ரா கர்மநிர்மூலகாரிணீ ॥ 43 ॥

ஆதி³ளக்ஷ்மீர்கு³ணாதா⁴ரா பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
ஶ்ருதிர்ப்³ரஹ்மமுகா²வாஸா ஸர்வஸம்பத்திரூபிணீ ॥ 44 ॥

ம்ருதஸஞ்ஜீவநீ மைத்ரீ காமிநீ காமவர்ஜிதா ।
நிர்வாணமார்க³தா³ தே³வீ ஹம்ஸிநீ காஶிகா க்ஷமா ॥ 45 ॥

ஸபர்யா கு³ணிநீ பி⁴ந்நா நிர்கு³ணா க²ண்டி³தாஶுபா⁴ ।
ஸ்வாமிநீ வேதி³நீ ஶக்யா ஶாம்ப³ரீ சக்ரதா⁴ரிணீ ॥ 46 ॥

த³ண்டி³நீ முண்டி³நீ வ்யாக்⁴ரீ ஶிகி²நீ ஸோமஸம்ஹதி꞉ ।
சிந்தாமணிஶ்சிதா³நந்தா³ பஞ்சபா³ணப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 47 ॥

பா³ணஶ்ரேணிஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜபாது³கா ।
ஸந்த்⁴யாவளிஸ்த்ரிஸந்த்⁴யாக்²யா ப்³ரஹ்மாண்ட³மணிபூ⁴ஷணா ॥ 48 ॥

வாஸவீ வாருணீஸேநா குலிகா மந்த்ரரஞ்ஜநீ ।
ஜிதப்ராணஸ்வரூபா ச காந்தா காம்யவரப்ரதா³ ॥ 49 ॥

மந்த்ரப்³ராஹ்மணவித்³யார்தா² நாத³ரூபா ஹவிஷ்மதீ ।
ஆத²ர்வணி꞉ ஶ்ருதி꞉ ஶூந்யா கல்பநாவர்ஜிதா ஸதீ ॥ 50 ॥

ஸத்தாஜாதி꞉ ப்ரமா(அ)மேயா(அ)ப்ரமிதி꞉ ப்ராணதா³ க³தி꞉ ।
அவர்ணா பஞ்சவர்ணா ச ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 51 ॥

த்ரைலோக்யமோஹிநீ வித்³யா ஸர்வப⁴ர்த்ரீ க்ஷரா(அ)க்ஷரா ।
ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 52 ॥

கைவல்யபத³வீரேகா² ஸூர்யமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வஹ்நிமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ॥ 53 ॥

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வ்யோமமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
சக்ரிகா சக்ரமத்⁴யஸ்தா² சக்ரமார்க³ப்ரவர்திநீ ॥ 54 ॥

கோகிலாகுலசக்ரேஶா பக்ஷதி꞉ பங்க்திபாவநீ ।
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தமார்க³ஸ்தா² ஷட்³வர்ணாவரவர்ஜிதா ॥ 55 ॥

ஶரருத்³ரஹரா ஹந்த்ரீ ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ ।
புருஷா பௌருஷீ துஷ்டிஸ்ஸர்வதந்த்ரப்ரஸூதிகா ॥ 56 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வரீ தே³வீ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யிநீ ।
பா⁴ர்க³வீ பூ⁴ஜுஷீவித்³யா ஸர்வோபநிஷதா³ஸ்தி²தா ॥ 57 ॥

வ்யோமகேஶாகி²லப்ராணா பஞ்சகோஶவிளக்ஷணா ।
பஞ்சகோஶாத்மிகா ப்ரத்யக்பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா ஶிவா ॥ 58 ॥

ஜக³ஜ்ஜராஜநித்ரீ ச பஞ்சகர்மப்ரஸூதிகா ।
வாக்³தே³வ்யாப⁴ரணாகாரா ஸர்வகாம்யஸ்தி²தாஸ்தி²தி꞉ ॥ 59 ॥

அஷ்டாத³ஶசதுஷ்ஷஷ்டிபீடி²கா வித்³யயாயுதா ।
காளிகாகர்ஷணஶ்யாமா யக்ஷிணீ கிந்நரேஶ்வரீ ॥ 60 ॥

கேதகீ மல்லிகா(அ)ஶோகா வாராஹீ த⁴ரணீ த்⁴ருவா ।
நாரஸிம்ஹீ மஹோக்³ராஸ்யா ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிநீ ॥ 61 ॥

அந்தர்ப³லா ஸ்தி²ரா லக்ஷ்மீர்ஜராமரணநாஶிநீ ।
ஶ்ரீரஞ்ஜிதா மஹாகாயா ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநா ॥ 62 ॥

அதி³திர்தே³வமாதா ச அஷ்டபுத்ரா(அ)ஷ்டயோகி³நீ ।
அஷ்டப்ரக்ருதிரஷ்டாஷ்டவிப்⁴ராஜத்³விக்ருதாக்ருதி꞉ ॥ 63 ॥

து³ர்பி⁴க்ஷத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஸீதா ஸத்யா ச ருக்மிணீ ।
க்²யாதிஜா பா⁴ர்க³வீ தே³வீ தே³வயோநிஸ்தபஸ்விநீ ॥ 64 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ மஹாஶோணா க³ருடோ³பரிஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸிம்ஹகா³ வ்யாக்⁴ரகா³ தே³வீ வாயுகா³ ச மஹாத்³ரிகா³ ॥ 65 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தா ஸர்வவித்³யாதி⁴தே³வதா ।
மந்த்ரவ்யாக்²யாநநிபுணா ஜ்யோதிஶ்ஶாஸ்த்ரைகலோசநா ॥ 66 ॥

இடா³பிங்க³ளிகாமத்⁴யஸுஷும்நா க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
காலசக்ராஶ்ரயோபேதா காலசக்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥

வைஶாரதீ³ மதிஶ்ரேஷ்டா² வரிஷ்டா² ஸர்வதீ³பிகா ।
வைநாயகீ வராரோஹா ஶ்ரோணிவேலா ப³ஹிர்வலி꞉ ॥ 68 ॥

ஜம்பி⁴நீ ஜ்ரும்பி⁴ணீ ஜம்ப⁴காரிணீ க³ணகாரிகா ।
ஶரணீ சக்ரிகா(அ)நந்தா ஸர்வவ்யாதி⁴சிகித்ஸகீ ॥ 69 ॥

தே³வகீ தே³வஸங்காஶா வாரிதி⁴꞉ கருணாகரா ।
ஶர்வரீ ஸர்வஸம்பந்நா ஸர்வபாபப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 70 ॥

ஏகமாத்ரா த்³விமாத்ரா ச த்ரிமாத்ரா ச ததா² பரா ।
அர்த⁴மாத்ரா பரா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மார்தா²ர்த²பரா(அ)பரா ॥ 71 ॥

ஏகவீரா விஶேஷாக்²யா ஷஷ்டீ²தே³வீ மநஸ்விநீ ।
நைஷ்கர்ம்யா நிஷ்களாலோகா ஜ்ஞாநகர்மாதி⁴கா கு³ணா ॥ 72 ॥

ஸப³ந்த்⁴வாநந்த³ஸந்தோ³ஹா வ்யோமாகாரா(அ)நிரூபிதா ।
க³த்³யபத்³யாத்மிகா வாணீ ஸர்வாலங்காரஸம்யுதா ॥ 73 ॥

ஸாது⁴ப³ந்த⁴பத³ந்யாஸா ஸர்வௌகோ க⁴டிகாவளி꞉ ।
ஷட்கர்மா கர்கஶாகாரா ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதா ॥ 74 ॥

ஆதி³த்யவர்ணா சாபர்ணா காமிநீ வரரூபிணீ ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஸந்தாநா வேத³வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ॥ 75 ॥

புராணந்யாயமீமாம்ஸாத⁴ர்மஶாஸ்த்ராக³மஶ்ருதா ।
ஸத்³யோவேத³வதீ ஸர்வா ஹம்ஸீ வித்³யாதி⁴தே³வதா ॥ 76 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶ்வநிர்மாணகாரிணீ ।
வைதி³கீ வேத³ரூபா ச காளிகா காலரூபிணீ ॥ 77 ॥

நாராயணீ மஹாதே³வீ ஸர்வதத்த்வப்ரவர்திநீ ।
ஹிரண்யவர்ணரூபா ச ஹிரண்யபத³ஸம்ப⁴வா ॥ 78 ॥

கைவல்யபத³வீ புண்யா கைவல்யஜ்ஞாநலக்ஷிதா ।
ப்³ரஹ்மஸம்பத்திரூபா ச ப்³ரஹ்மஸம்பத்திகாரிணீ ॥ 79 ॥

வாருணீ வாருணாராத்⁴யா ஸர்வகர்மப்ரவர்திநீ ।
ஏகாக்ஷரபரா(ஆ)யுக்தா ஸர்வதா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 80 ॥

பாஶாங்குஶாந்விதா தி³வ்யா வீணாவ்யாக்²யாக்ஷஸூத்ரப்⁴ருத் ।
ஏகமூர்திஸ்த்ரயீமூர்திர்மது⁴கைடப⁴ப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 81 ॥

ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யவதீ ஜ்வாலா ஜ்வலந்தீ காமரூபிணீ ।
ஜாக்³ரந்தீ ஸர்வஸம்பத்திஸ்ஸுஷுப்தா ஸ்வேஷ்டதா³யிநீ ॥ 82 ॥

கபாலிநீ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
ஸர்வாவாஸா ஸுவாஸா ச ப்³ருஹத்யஷ்டிஶ்ச ஶக்வரீ ॥ 83 ॥

ச²ந்தோ³க³ணப்ரதிஷ்டா² ச கல்மாஷீ கருணாத்மிகா ।
சக்ஷுஷ்மதீ மஹாகோ⁴ஷா க²ட்³க³சர்மத⁴ரா(அ)ஶநி꞉ ॥ 84 ॥

ஶில்பவைசித்ர்யவித்³யோதா ஸர்வதோப⁴த்³ரவாஸிநீ ।
அசிந்த்யலக்ஷணாகாரா ஸூத்ரபா⁴ஷ்யநிப³ந்த⁴நா ॥ 85 ॥

ஸர்வவேதா³ர்த²ஸம்பத்தி꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²மாத்ருகா ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தஸர்வவர்ணக்ருதஸ்த²லா ॥ 86 ॥

ஸர்வலக்ஷ்மீஸ்ஸதா³நந்தா³ ஸாரவித்³யா ஸதா³ஶிவா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச கே²சரீரூபகோ³ச்ச்²ரிதா ॥ 87 ॥

அணிமாதி³கு³ணோபேதா பரா காஷ்டா² பரா க³தி꞉ ।
ஹம்ஸயுக்தவிமாநஸ்தா² ஹம்ஸாரூடா⁴ ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 88 ॥

ப⁴வாநீ வாஸநாஶக்திராக்ருதிஸ்தா²கி²லா(அ)கி²லா ।
தந்த்ரஹேதுர்விசித்ராங்கீ³ வ்யோமக³ங்கா³விநோதி³நீ ॥ 89 ॥

வர்ஷா ச வார்ஷிகா சைவ ருக்³யஜுஸ்ஸாமரூபிணீ ।
மஹாநதீ³ நதீ³புண்யா(அ)க³ண்யபுண்யகு³ணக்ரியா ॥ 90 ॥

ஸமாதி⁴க³தலப்⁴யார்தா² ஶ்ரோதவ்யா ஸ்வப்ரியா க்⁴ருணா ।
நாமாக்ஷரபரா தே³வீ உபஸர்க³நகா²ஞ்சிதா ॥ 91 ॥

நிபாதோருத்³வயீஜங்கா⁴ மாத்ருகா மந்த்ரரூபிணீ ।
ஆஸீநா ச ஶயாநா ச திஷ்ட²ந்தீ தா⁴வநாதி⁴கா ॥ 92 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணயோகா³ட்⁴யா தாத்³ரூப்யக³ணநாக்ருதி꞉ ।
ஸைகரூபா நைகரூபா ஸேந்து³ரூபா ததா³க்ருதி꞉ ॥ 93 ॥

ஸமாஸதத்³தி⁴தாகாரா விப⁴க்திவசநாத்மிகா ।
ஸ்வாஹாகாரா ஸ்வதா⁴காரா ஶ்ரீபத்யர்தா⁴ங்க³நந்தி³நீ ॥ 94 ॥

க³ம்பீ⁴ரா க³ஹநா கு³ஹ்யா யோநிலிங்கா³ர்த⁴தா⁴ரிணீ ।
ஶேஷவாஸுகிஸம்ஸேவ்யா சபலா வரவர்ணிநீ ॥ 95 ॥

காருண்யாகாரஸம்பத்தி꞉ கீலக்ருந்மந்த்ரகீலிகா ।
ஶக்திபீ³ஜாத்மிகா ஸர்வமந்த்ரேஷ்டா(அ)க்ஷயகாமநா ॥ 96 ॥

ஆக்³நேயீ பார்தி²வா ஆப்யா வாயவ்யா வ்யோமகேதநா ।
ஸத்யஜ்ஞாநாத்மிகா நந்தா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்ம ஸநாதநீ ॥ 97 ॥

அவித்³யாவாஸநா மாயாப்ரக்ருதிஸ்ஸர்வமோஹிநீ ।
ஶக்திர்தா⁴ரணஶக்திஶ்ச சித³சிச்ச²க்தியோகி³நீ ॥ 98 ॥

வக்த்ராருணா மஹாமாயா மரீசிர்மத³மர்தி³நீ ।
விராட் ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஶுத்³தா⁴ நிருபாஸ்திஸ்ஸுப⁴க்திகா³ ॥ 99 ॥

நிரூபிதாத்³வயீ வித்³யா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ।
வைராஜமார்க³ஸஞ்சாரா ஸர்வஸத்பத²த³ர்ஶிநீ ॥ 100 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ம்ருடா³நீ ச ப⁴வாநீ ப⁴வப⁴ஞ்ஜநீ ।
த்ரைகாளிகஜ்ஞாநதந்துஸ்த்ரிகாலஜ்ஞாநதா³யிநீ ॥ 101 ॥

நாதா³தீதா ஸ்ம்ருதி꞉ ப்ரஜ்ஞா தா⁴த்ரீரூபா த்ரிபுஷ்கரா ।
பராஜிதா விதா⁴நஜ்ஞா விஶேஷிதகு³ணாத்மிகா ॥ 102 ॥

ஹிரண்யகேஶிநீ ஹேமப்³ரஹ்மஸூத்ரவிசக்ஷணா ।
அஸங்க்²யேயபரார்தா⁴ந்தஸ்வரவ்யஞ்ஜநவைக²ரீ ॥ 103 ॥

மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴மதீ மது⁴மாஸோத³யா மது⁴꞉ ।
மாத⁴வீ ச மஹாபா⁴கா³ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிஸ்வநா ॥ 104 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாதி³ஜ்ஞாதவ்யார்த²விஶேஷகா³ ।
நாபௌ⁴ வஹ்நிஶிகா²காரா லலாடே சந்த்³ரஸந்நிபா⁴ ॥ 105 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யே பா⁴ஸ்கராகாரா ஸர்வதாராக்ருதிர்ஹ்ருதி³ ।
க்ருத்திகாதி³ப⁴ரண்யந்தநக்ஷத்ரேஷ்ட்யர்சிதோத³யா ॥ 106 ॥

க்³ரஹவித்³யாத்மிகா ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்விந்மதிஜீவிகா ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்பி⁴ணீ பா³லா ஸப்தாவரணதே³வதா ॥ 107 ॥

வைராஜோத்தமஸாம்ராஜ்யா குமாரகுஶலோத³யா ।
ப³க³ளா ப்⁴ரமராம்பா³ ச ஶிவதூ³தீ ஶிவாத்மிகா ॥ 108 ॥

மேருவிந்த்⁴யாதி³ஸம்ஸ்தா²நா காஶ்மீரபுரவாஸிநீ ।
யோக³நித்³ரா மஹாநித்³ரா விநித்³ரா ராக்ஷஸாஶ்ரிதா ॥ 109 ॥

ஸுவர்ணதா³ மஹாக³ங்கா³ பஞ்சாக்²யா பஞ்சஸம்ஹதி꞉ ।
ஸுப்ரஜாதா ஸுவீரா ச ஸுபோஷா ஸுபதிஶ்ஶிவா ॥ 110 ॥

ஸுக்³ருஹா ரக்தபீ³ஜாந்தா ஹதகந்த³ர்பஜீவிகா ।
ஸமுத்³ரவ்யோமமத்⁴யஸ்தா² ஸமபி³ந்து³ஸமாஶ்ரயா ॥ 111 ॥

ஸௌபா⁴க்³யரஸஜீவாதுஸ்ஸாராஸாரவிவேகத்³ருக் ।
த்ரிவல்யாதி³ஸுபுஷ்டாங்கா³ பா⁴ரதீ ப⁴ரதாஶ்ரிதா ॥ 112 ॥

நாத³ப்³ரஹ்மமயீவித்³யா ஜ்ஞாநப்³ரஹ்மமயீபரா ।
ப்³ரஹ்மநாடீ³ நிருக்திஶ்ச ப்³ரஹ்மகைவல்யஸாத⁴நம் ॥ 113 ॥

காளிகேயமஹோதா³ரவீர்யவிக்ரமரூபிணீ ।
ப³ட³பா³க்³நிஶிகா²வக்த்ரா மஹாகப³லதர்பணா ॥ 114 ॥

மஹாபூ⁴தா மஹாத³ர்பா மஹாஸாரா மஹாக்ரது꞉ ।
பஞ்ஜபூ⁴தமஹாக்³ராஸா பஞ்சபூ⁴தாதி⁴தே³வதா ॥ 115 ॥

ஸர்வப்ரமாணா ஸம்பத்தி꞉ ஸர்வரோக³ப்ரதிக்ரியா ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்ப³ஹிர்வ்யாப்தா விஷ்ணுவக்ஷோவிபூ⁴ஷிணீ ॥ 116 ॥

ஶாங்கரீ விதி⁴வக்த்ரஸ்தா² ப்ரவரா வரஹேதுகீ ।
ஹேமமாலா ஶிகா²மாலா த்ரிஶிகா² பஞ்சமோசநா ॥ 117 ॥

ஸர்வாக³மஸதா³சாரமர்யாதா³ யாதுப⁴ஞ்ஜநீ ।
புண்யஶ்லோகப்ரப³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸர்வாந்தர்யாமிரூபிணீ ॥ 118 ॥

ஸாமகா³நஸமாராத்⁴யா ஶ்ரோத்ரகர்ணரஸாயநம் ।
ஜீவலோகைகஜீவாதுர்ப⁴த்³ரோதா³ரவிளோகநா ॥ 119 ॥

தடித்கோடிலஸத்காந்திஸ்தருணீ ஹரிஸுந்த³ரீ ।
மீநநேத்ரா ச ஸேந்த்³ராக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ஸுமங்க³ளா ॥ 120 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்பந்நா ஸாக்ஷாந்மங்க³ளதே³வதா ।
தே³ஹஹ்ருத்³தீ³பிகா தீ³ப்திர்ஜிஹ்மபாபப்ரணாஶிநீ ॥ 121 ॥

அர்த⁴சந்த்³ரோல்லஸத்³த³ம்ஷ்ட்ரா யஜ்ஞவாடீவிளாஸிநீ ।
மஹாது³ர்கா³ மஹோத்ஸாஹா மஹாதே³வப³லோத³யா ॥ 122 ॥

டா³கிநீட்³யா ஶாகிநீட்³யா ஸாகிநீட்³யா ஸமஸ்தஜுட் ।
நிரங்குஶா நாகிவந்த்³யா ஷடா³தா⁴ராதி⁴தே³வதா ॥ 123 ॥

பு⁴வநஜ்ஞாநிநி꞉ஶ்ரேணீ பு⁴வநாகாரவல்லரீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதாகாரா லோகாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 124 ॥

ஸாரஸீ மாநஸீ ஹம்ஸீ ஹம்ஸலோகப்ரதா³யிநீ ।
சிந்முத்³ராளங்க்ருதகரா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா⁴ ॥ 125 ॥

ஸுக²ப்ராணிஶிரோரேகா² ஸத³த்³ருஷ்டப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வஸாங்கர்யதோ³ஷக்⁴நீ க்³ரஹோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 126 ॥

க்ஷுத்³ரஜந்துப⁴யக்⁴நீ ச விஷரோகா³தி³ப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஸதா³ஶாந்தா ஸதா³ஶுத்³தா⁴ க்³ருஹச்சி²த்³ரநிவாரிணீ ॥ 127 ॥

கலிதோ³ஷப்ரஶமநீ கோலாஹலபுரஸ்தி²தா ।
கௌ³ரீ லாக்ஷணிகீ முக்²யா ஜக⁴ந்யாக்ருதிவர்ஜிதா ॥ 128 ॥

மாயா வித்³யா மூலபூ⁴தா வாஸவீ விஷ்ணுசேதநா ।
வாதி³நீ வஸுரூபா ச வஸுரத்நபரிச்ச²தா³ ॥ 129 ॥

சா²ந்த³ஸீ சந்த்³ரஹ்ருத³யா மந்த்ரஸ்வச்ச²ந்த³பை⁴ரவீ ।
வநமாலா வைஜயந்தீ பஞ்சதி³வ்யாயுதா⁴த்மிகா ॥ 130 ॥

பீதாம்ப³ரமயீ சஞ்சத்கௌஸ்துபா⁴ ஹரிகாமிநீ ।
நித்யா தத்²யா ரமா ராமா ரமணீ ம்ருத்யுப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 131 ॥

ஜ்யேஷ்டா² காஷ்டா² த⁴நிஷ்டா²ந்தா ஶராங்கீ³ நிர்கு³ணப்ரியா ।
மைத்ரேயா மித்ரவிந்தா³ ச ஶேஷ்யஶேஷகலாஶயா ॥ 132 ॥

வாராணஸீவாஸரதா சார்யாவர்தஜநஸ்துதா ।
ஜக³து³த்பத்திஸம்ஸ்தா²நஸம்ஹாரத்ரயகாரணம் ॥ 133 ॥

த்வமம்ப³ விஷ்ணுஸர்வஸ்வம் நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹேஶ்வரி ।
நமஸ்தே ஸர்வலோகாநாம் ஜநந்யை புண்யமூர்தயே ॥ 134 ॥

ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீர்மஹாகாளி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
ஸத்³யோஜாதாதி³பஞ்சாக்³நிரூபா பஞ்சகபஞ்சகம் ॥ 135 ॥

யந்த்ரளக்ஷ்மீர்ப⁴வத்யாதி³ராத்³யாத்³யே தே நமோ நம꞉ ।
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³காரணாகாரவிததே தோ³ஷவர்ஜிதே ॥ 136 ॥

ஜக³ள்லக்ஷ்மீர்ஜக³ந்மாதர்விஷ்ணுபத்நி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
நவகோடிமஹாஶக்திஸமுபாஸ்யபதா³ம்பு³ஜே ॥ 137 ॥

கநத்ஸௌவர்ணரத்நாட்⁴யே ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதே ।
அநந்தநித்யமஹிஷீ ப்ரபஞ்சேஶ்வரநாயகி ॥ 138 ॥

அத்யுச்ச்²ரிதபதா³ந்தஸ்தே² பரமவ்யோமநாயகி ।
நாகப்ருஷ்ட²க³தாராத்⁴யே விஷ்ணுலோகவிளாஸிநி ॥ 139 ॥

வைகுண்ட²ராஜமஹிஷி ஶ்ரீரங்க³நக³ராஶ்ரிதே ।
ரங்க³நாயகி பூ⁴புத்ரி க்ருஷ்ணே வரத³வல்லபே⁴ ॥ 140 ॥

கோடிப்³ரஹ்மாதி³ஸம்ஸேவ்யே கோடிருத்³ராதி³கீர்திதே ।
மாதுலுங்க³மயம் கே²டம் ஸௌவர்ணசஷகம் ததா² ॥ 141 ॥

பத்³மத்³வயம் பூர்ணகும்ப⁴ம் கீரம் ச வரதா³ப⁴யே ।
பாஶமங்குஶகம் ஶங்க²ம் சக்ரம் ஶூலம் க்ருபாணிகாம் ॥ 142 ॥

த⁴நுர்பா³ணௌ சாக்ஷமாலாம் சிந்முத்³ராமபி பி³ப்⁴ரதீ ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜே லக்ஷ்மீர்மஹாஷ்டாத³ஶபீட²கே³ ॥ 143 ॥

பூ⁴மிநீலாதி³ஸம்ஸேவ்யே ஸ்வாமிசித்தாநுவர்திநி ।
பத்³மே பத்³மாலயே பத்³மி பூர்ணகும்பா⁴பி⁴ஷேசிதே ॥ 144 ॥

இந்தி³ரேந்தி³ந்தி³ராபா⁴க்ஷி க்ஷீரஸாக³ரகந்யகே ।
பா⁴ர்க³வி த்வம் ஸ்வதந்த்ரேச்சா² வஶீக்ருதஜக³த்பதி꞉ ॥ 145 ॥

மங்க³ளம் மங்க³ளாநாம் த்வம் தே³வதாநாம் ச தே³வதா ।
த்வமுத்தமோத்தமாநாம் ச த்வம் ஶ்ரேய꞉ பரமாம்ருதம் ॥ 146 ॥

த⁴நதா⁴ந்யாபி⁴வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச ஸார்வபௌ⁴மஸுகோ²ச்ச்²ரயா ।
ஆந்தோ³ளிகாதி³ஸௌபா⁴க்³யம் மத்தேபா⁴தி³மஹோத³ய꞉ ॥ 147 ॥

புத்ரபௌத்ராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச வித்³யாபோ⁴க³ப³லாதி³கம் ।
ஆயுராரோக்³யஸம்பத்திரஷ்டைஶ்வர்யம் த்வமேவ ஹி ॥ 148 ॥

பரமேஶவிபூ⁴திஶ்ச ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரா க³தி꞉ ।
ஸத³யாபாங்க³ஸந்த³த்தப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி³பத³ஸ்தி²தி꞉ ॥ 149 ॥

அவ்யாஹதமஹாபா⁴க்³யம் த்வமேவாக்ஷோப்⁴யவிக்ரம꞉ ।
ஸமந்வயஶ்ச வேதா³நாமவிரோத⁴ஸ்த்வமேவ ஹி ॥ 150 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸபத³ப்ராப்திஸாத⁴நம் ப²லமேவ ச ।
ஶ்ரீமந்த்ரராஜராஜ்ஞீ ச ஶ்ரீவித்³யா க்ஷேமகாரிணீ ॥ 151 ॥

ஶ்ரீம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டா ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பீ³ஜபாலிகா ।
ப்ரபத்திமார்க³ஸுலபா⁴ விஷ்ணுப்ரத²மகிங்கரீ ॥ 152 ॥

க்லீங்காரார்த²ஸவித்ரீ ச ஸௌமங்க³ல்யாதி⁴தே³வதா ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா ஶ்ரீயந்த்ரபுரவாஸிநீ ॥ 153 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 154 ॥

புந꞉ புநர்நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸாஷ்டாங்க³மயுதம் புந꞉ ।

ஸநத்குமார உவாச ।

ஏவம் ஸ்துதா மஹாலக்ஷ்மீர்ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³பி⁴ஸ்ஸுரை꞉ ।
நமத்³பி⁴ரார்தைர்தீ³நைஶ்ச நிஸ்ஸத்வைர்போ⁴க³வர்ஜிதை꞉ ॥ 1 ॥

ஜ்யேஷ்டா²ஜுஷ்டைஶ்ச நி꞉ஶ்ரீகைஸ்ஸம்ஸாராத்ஸ்வபராயணை꞉ ।
விஷ்ணுபத்நீ த³தௌ³ தேஷாம் த³ர்ஶநம் த்³ருஷ்டிதர்பணம் ॥ 2 ॥

ஶரத்பூர்ணேந்து³கோட்யாப⁴த⁴வளாபாங்க³வீக்ஷணை꞉ ।
ஸர்வாந் ஸத்வஸமாவிஷ்டாம்ஶ்சக்ரே ஹ்ருஷ்டா வரம் த³தௌ³ ॥ 3 ॥

மஹாலக்ஷ்மீருவாச ।

நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே ப்ரமாதா³த்³வாபி யஸ்ஸக்ருத் ।
கீர்தயேத்தத்குலே ஸத்யம் வஸாம்யாசந்த்³ரதாரகம் ॥ 4 ॥

கிம் புநர்நியமாஜ்ஜப்துர்மதே³கஶரணஸ்ய ச ।
மாத்ருவத்ஸாநுகம்பாஹம் போஷகீ ஸ்யாமஹர்நிஶம் ॥ 5 ॥

மந்நாம ஸ்துவதாம் லோகே து³ர்லப⁴ம் நாஸ்தி சிந்திதம் ।
மத்ப்ரஸாதே³ந ஸர்வே(அ)பி ஸ்வஸ்வேஷ்டார்த²மவாப்ஸ்யத² ॥ 6 ॥

லுப்தவைஷ்ணவத⁴ர்மஸ்ய மத்³வ்ரதேஷ்வவகீர்ணிந꞉ ।
ப⁴க்திப்ரபத்திஹீநஸ்ய வந்த்³யோ நாம்நாம் ஜபோ(அ)பி மே ॥ 7 ॥

தஸ்மாத³வஶ்யம் தைர்தோ³ஷைர்விஹீந꞉ பாபவர்ஜித꞉ ।
ஜபேத்ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே நாம்நாம் ப்ரத்யஹமாத³ராத் ॥ 8 ॥

ஸாக்ஷாத³ளக்ஷ்மீபுத்ரோ(அ)பி து³ர்பா⁴க்³யோ(அ)ப்யலஸோ(அ)பி வா ।
அப்ரயத்நோ(அ)பி மூடோ⁴(அ)பி விகல꞉ பதிதோ(அ)பி ச ॥ 9 ॥

அவஶ்யம் ப்ராப்நுயாத்³பா⁴க்³யம் மத்ப்ரஸாதே³ந கேவலம் ।
ஸ்ப்ருஹேயமசிராத்³தே³வா வரதா³நாய ஜாபிந꞉ ।
த³தா³மி ஸர்வமிஷ்டார்த²ம் லக்ஷ்மீதி ஸ்மரதாம் த்⁴ருவம் ॥ 10 ॥

ஸநத்குமார உவாச ।

இத்யுக்த்வா(அ)ந்தர்த³தே⁴ லக்ஷ்மீர்வைஷ்ணவீ ப⁴க³வத்கலா ।
இஷ்டாபூர்தம் ச ஸுக்ருதம் பா⁴க³தே⁴யம் ச சிந்திதம் ॥ 11 ॥

ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தா²நம் ச போ⁴க³ம் ச விஜயம் லேபி⁴ரே ஸுரா꞉ ।
ததே³தத்³ப்ரவதா³ம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
யோகி³ந꞉ பட²த க்ஷிப்ரம் சிந்திதார்தா²நவாப்ஸ்யத² ॥ 12 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।

ஸநத்குமாரயோகீ³ந்த்³ர இத்யுக்த்வா ஸ த³யாநிதி⁴꞉ ।
அநுக்³ருஹ்ய யயௌ க்ஷிப்ரம் தாம்ஶ்ச த்³வாத³ஶயோகி³ந꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்மாதே³தத்³ரஹஸ்யம் ச கோ³ப்யம் ஜப்யம் ப்ரயத்நத꞉ ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் ப்⁴ருகு³வாஸரே ॥ 14 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாமமாயாம் ச பர்வகாலே விஶேஷத꞉ ।
ஜபேத்³வா நித்யகார்யேஷு ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன