Skip to content

Mahakali Stotram in Tamil – ஶ்ரீ மஹாகாளீ ஸ்தோத்ரம்

Mahakali Stotram or Maha Kali Stotram or Mahakali StotraPin

Mahakali Stotram is a devotional hymn to worship Goddess Mahakali or Kalika Devi.  Get Sri Mahakali Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Mahakali Devi.

Mahakali Stotram in Tamil – ஶ்ரீ மஹாகாளீ ஸ்தோத்ரம் 

த்⁴யானம்

ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் வரப்ரதா³ம்
ஹாஸ்யயுக்தாம் த்ரிணேத்ராஞ்ச கபால கர்த்ரிகா கராம் |
முக்தகேஶீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பிப³ந்தீம் ருதி⁴ரம் முஹு꞉
சதுர்பா³ஹுயுதாம் தே³வீம் வராப⁴யகராம் ஸ்மரேத் ||

ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் ஹஸன்முகீ²ம்
சதுர்பு⁴ஜாம் க²ட்³க³முண்ட³வராப⁴யகராம் ஶிவாம் |
முண்ட³மாலாத⁴ராம் தே³வீம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் தி³க³ம்ப³ராம்
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயேத்காளீம் ஶ்மஶனாலயவாஸினீம் ||

ஸ்தோத்ரம் |

ஓம் விஶ்வேஶ்வரீம் ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீம் |
நித்³ராம் ப⁴க³வதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸ꞉ ப்ரபா⁴ம் ||

த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா⁴ த்வம் ஹி வஷட்கார꞉ ஸ்வரான்விகா |
ஸுதா⁴த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா ||

அர்த²மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சா²ர்யா விஶேஷத꞉ |
த்வமேவ ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்வம் தே³வீ ஜனநீ பரா ||

த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே விஶ்வம் த்வயைதத்³ ஸ்ருஜ்யதே ஜக³த் |
த்வயைதத்பால்யதே தே³வி த்வமத்ஸ்யந்தே ச ஸர்வதா³ ||

விஸ்ருஷ்டௌ ஸ்ருஷ்டிரூபா த்வம் ஸ்தி²திரூபா ச பாலனே |
ததா² ஸம்ஹ்ருதிரூபாந்தே ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஜக³ன்மயே ||

மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹாஸ்ம்ருதி꞉ |
மஹாமோஹா ச ப⁴வதீ மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ||

ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய கு³ணத்ரயவிபா⁴வினீ |
காலராத்ரி-ர்மஹாராத்ரி-ர்மோஹராத்ரிஶ்ச தா³ருணா ||

த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் பு³த்³தி⁴ர்போ³த⁴லக்ஷணா |
லஜ்ஜா புஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டி꞉ த்வம் ஶாந்தி꞉ க்ஷாந்திரேவ ச ||

க²ட்³கி³னீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² |
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணா பு⁴ஶுண்டீ³ பரிகா⁴ யுதா⁴ ||

ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷா ஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ |
பராபராணாம் ச பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ ||

யச்ச கிஞ்சித்³க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே |
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸே ததா³ ||

யயா த்வயா ஜக³த் ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் |
ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம் நீத꞉ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ ||

விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச |
காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம் க꞉ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் ப⁴வேத் ||

ஸா த்வமித்த²ம் ப்ரபா⁴வை꞉ ஸ்வைருதா³ரைர்தே³வி ஸம்ஸ்துதா |
மோஹயைதௌ து³ராத⁴ர்ஷாவஸுரௌ மது⁴கைடபௌ⁴ ||

ப்ரபோ³த⁴ம் ச ஜக³த்ஸ்வாமீ நீயதாமச்யுதோ லகு⁴ |
போ³த⁴ஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹந்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ||

த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வம் ஜலம் ச த்வமஸிஹுதவஹ ஸ்த்வம் ஜக³த்³வாயுரூபா |
த்வம் சாகாஶம்மனஶ்ச ப்ரக்ருதி ரஸிமஹத்பூர்விகா பூர்வ பூர்வா ||

ஆத்மாத்வம் சாஸி மாத꞉ பரமஸி ப⁴க³வதி த்வத்பரான்னைவ கிஞ்சித் |
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³னே காமரூபே கராளே ||

காலாப்⁴ராம் ஶ்யாமலாங்கீ³ம் விக³ளித சிகுராம் க²ட்³க³முண்டா³பி⁴ராமாம் |
த்ராஸத்ராணேஷ்டதா³த்ரீம் குணபக³ண ஶிரோமாலினீம் தீ³ர்க⁴னேத்ராம் ||

ஸம்ஸாரஸ்யைகஸாராம் ப⁴வஜனநஹராம் பா⁴விதோ பா⁴வனாபி⁴꞉ |
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³னே காம ரூபே கராளே ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

இதி ஶ்ரீ மஹாகாளீ ஸ்தோத்ரம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன