Skip to content

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Tamil – அஷ்டாக்ஷர ஶ்ரீராம மந்த்ர ஸ்தோத்ரம்

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Sri Rama. Get Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Rama.

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram in Tamil – அஷ்டாக்ஷர ஶ்ரீராம மந்த்ர ஸ்தோத்ரம்

ஸ ஸர்வம் ஸித்³தி⁴மாஸாத்³ய ஹ்யந்தே ராமபத³ம் வ்ரஜேத் ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 1 ॥

விஶ்வஸ்ய சாத்மநோ நித்யம் பாரதந்த்ர்யம் விசிந்த்ய ச ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 2 ॥

அசிந்த்யோ(அ)பி ஶரீராதே³꞉ ஸ்வாதந்த்ர்யேணைவ வித்³யதே ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 3 ॥

ஆத்மாதா⁴ரம் ஸ்வதந்த்ரம் ச ஸர்வஶக்திம் விசிந்த்ய ச ।
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 4 ॥

நித்யாத்மகு³ணஸம்யுக்தோ நித்யாத்மதநுமண்டி³த꞉ ।
நித்யாத்மகேலிநிரத꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 5 ॥

கு³ணலீலாஸ்வரூபைஶ்ச மிதிர்யஸ்ய ந வித்³யதே ।
அதோ(அ)வாங்மநஸா வேத்³ய꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 6 ॥

கர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³தோ ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வக³꞉ ।
ஆஹர்தா கார்ய ஜாதஸ்ய ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 7 ॥

வாஸுதே³வாதி³மூர்தீநாம் சதுர்ணாம் காரணம் பரம் ।
சதுர்விம்ஶதி மூர்தீநாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 8 ॥

நித்யமுக்தஜநைர்ஜுஷ்டோ நிவிஷ்ட꞉ பரமே பதே³ ।
பத³ம் பரமப⁴க்தாநாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 9 ॥

மஹதா³தி³ஸ்வரூபேண ஸம்ஸ்தி²த꞉ ப்ராக்ருதே பதே³ ।
ப்³ரஹ்மாதி³தே³வரூபைஶ்ச ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 10 ॥

மந்வாதி³ந்ருபரூபேண ஶ்ருதிமார்க³ம் பி³ப⁴ர்திய꞉ ।
ய꞉ ப்ராக்ருத ஸ்வரூபேண ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 11 ॥

ருஷிரூபேண யோ தே³வோ வந்யவ்ருத்திமபாலயத் ।
யோ(அ)ந்தராத்மா ச ஸர்வேஷாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 12 ॥

யோ(அ)ஸௌ ஸர்வதநு꞉ ஸர்வ꞉ ஸர்வநாமா ஸநாதந꞉ ।
ஆஸ்தி²த꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 13 ॥

ப³ஹிர்மத்ஸ்யாதி³ரூபேண ஸத்³த⁴ர்மமநுபாலயந் ।
பரிபாதி ஜநாந் தீ³நாந் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 14 ॥

யஶ்சாத்மாநம் ப்ருத²க்க்ருத்ய பா⁴வேந புருஷோத்தம꞉ ।
அர்சாயாமாஸ்தி²தோ தே³வ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 15 ॥

அர்சாவதார ரூபேண த³ர்ஶநஸ்பர்ஶநாதி³பி⁴꞉ ।
தீ³நாநுத்³த⁴ரதே யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 16 ॥

கௌஶல்யாஶுக்திஸஞ்ஜாதோ ஜாநகீகண்ட²பூ⁴ஷண꞉ ।
முக்தாப²லஸமோ யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 17 ॥

விஶ்வாமித்ரமக²த்ராதா தாடகாக³திதா³யக꞉ ।
அஹல்யாஶாபஶமந꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 18 ॥

பிநாகப⁴ஞ்ஜந꞉ ஶ்ரீமாந் ஜாநகீப்ரேமபாலக꞉ ।
ஜாமத³க்³ந்யப்ரதாபக்⁴ந꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 19 ॥

ராஜ்யாபி⁴ஷேகஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ கைகேயீ வசநாத்புந꞉ ।
பித்ருத³த்தவநக்ரீட³꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 20 ॥

ஜடாசீரத⁴ரோத⁴ந்வீ ஜாநகீலக்ஷ்மணாந்வித꞉ ।
சித்ரகூடக்ருதாவாஸ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 21 ॥

மஹாபஞ்சவடீலீலா ஸஞ்ஜாதபரமோத்ஸவ꞉ ।
த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரீ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 22 ॥

க²ரதூ³ஷணவிச்சே²தீ³ து³ஷ்டராக்ஷஸப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஹ்ருதஶூர்பணகா²ஶோப⁴꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 23 ॥

மாயாம்ருக³விபே⁴த்தா ச ஹ்ருதஸீதாநுதாபக்ருத் ।
ஜாநகீவிரஹாக்ரோஶீ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 24 ॥

லக்ஷ்மணாநுசரோத⁴ந்வீ லோகயாத்ராவிட³ம்ப³க்ருத் ।
பம்பாதீரக்ருதாந்வேஷ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 25 ॥

ஜடாயுக³தி தா³தா ச கப³ந்த⁴க³திதா³யக꞉ ।
ஹநுமத்க்ருதஸாஹித்ய ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 26 ॥

ஸுக்³ரீவராஜ்யத³꞉ ஶ்ரீஶோ வாலிநிக்³ரஹகாரக꞉ ।
அங்க³தா³ஶ்வாஸநகர꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 27 ॥

ஸீதாந்வேஷணநிர்முக்தஹநுமத்ப்ரமுக²வ்ரஜ꞉ ।
முத்³ராநிவேஶிதப³ல꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 28 ॥

ஹேலோத்தரிதபாதோ²தி⁴ர்ப³லநிர்தூ⁴தராக்ஷஸ꞉ ।
லங்காதா³ஹகரோ தீ⁴ர꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 29 ॥

ரோஷஸம்ப³த்³த⁴பாதோ²தி⁴ர்லங்காப்ராஸாத³ரோத⁴க꞉ ।
ராவணாதி³ப்ரபே⁴த்தா ச ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 30 ॥

ஜாநகீ ஜீவநத்ராதா விபீ⁴ஷணஸம்ருத்³தி⁴த³꞉ ।
புஷ்பகாரோஹணாஸக்த꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 31 ॥

ராஜ்யஸிம்ஹாஸநாரூட⁴꞉ கௌஶல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
நாமநிர்தூ⁴தநிரய꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 32 ॥

யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞபோ⁴க்தா யஜ்ஞப⁴ர்தாமஹேஶ்வர꞉ ।
அயோத்⁴யாமுக்தித³꞉ ஶாஸ்தா ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 33 ॥

ப்ரபடே²த்³ய꞉ ஶுப⁴ம் ஸ்தோத்ரம் முச்யேத ப⁴வப³ந்த⁴நாத் ।
மந்த்ரஶ்சாஷ்டாக்ஷரோ தே³வ꞉ ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம ॥ 34 ॥

ப்ரபந்ந꞉ ஸர்வத⁴ர்மேப்⁴யோ꞉ மாமேகம் ஶரணம் க³த꞉ ।
படே²ந்நித³ம் மம ஸ்தோத்ரம் முச்யதே ப⁴வ ப³ந்த⁴நாத் ॥ 35 ॥

இதி ப்³ருஹத்³ப்³ரஹ்மஸம்ஹிதாந்தர்க³த அஷ்டாக்ஷர ஶ்ரீராம மந்த்ர ஸ்தோத்ரம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன