Skip to content

Shubham Kurutvam Kalyanam Lyrics in Kannada – ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ

Shubham Kurutuvam Kalyanam or Shubham Karoti KalyanamPin

Shubham Kurutvam Kalyanam is popular song that is sung while lighting up and praying a Deep or Diya. Get Shubham Kurutvam Kalyanam Lyrics in Kannada Pdf here and chant it while doing deepam pooja or deep poojanam.

Shubham Kurutvam Kalyanam Lyrics in Kannada – ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ 

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ
ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮೋಸ್ತುತೇ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ಪ ಸ ಪ ರೇ ಗ

ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಜನಾರ್ಧನಃ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಜನಾರ್ಧನಃ

ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ
ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ
ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಸ್ತ್ವಂ
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ಪ್ರಭು ರವ್ಯಾಯಃ
ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಸ್ತ್ವಂ
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ಪ್ರಭು ರವ್ಯಾಯಃ

ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಸ್ಚ್ಚ್
ಯಾಹಿಸ್ವಚ್ಚಮಹಿತೇ ಸದಾ

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ
ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ಪ ಸ ಪ ರೇ ಗ

ದ್ರವ್ ರಾಸ್ಟಮ್ ಸಮನಾಭ್ಯ
ದ್ಯಾವತ್ ಸೂರ್ಯೋದಯೋ ಭವೇತ್
ದ್ರವ್ ರಾಸ್ಟಮ್ ಸಮನಾಭ್ಯ
ದ್ಯಾವತ್ ಸೂರ್ಯೋದಯೋ ಭವೇತ್

ಯಸ್ಯ ದ್ರಿಷ್ಟಿ ಟ್ರಾಹೆದೀಪ
ತಸ್ಯಾನಾಸ್ತಿ ದರಿದ್ರತಃ

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ
ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮೋಸ್ತುತೇ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ
ಶುಭಮ್ ಕುರುತ್ವಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಾಮ್ ಧನ ಸಂಪದಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ