Skip to content

Jagannatha Panchakam in Telugu – శ్రీ జగన్నాథ పంచకం

Jagannath Panchakam - Lord Jagannatha of PuriPin

Jagannatha Panchakam is a five stanza stotram for worshipping Lord Jagannatha. Get Sri Jagannatha Panchakam in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Jagannatha of Puri.

Jagannatha Panchakam in Telugu – శ్రీ జగన్నాథ పంచకం 

రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయం
ముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ |
వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం
పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే || ౧ ||

ఫుల్లేందీవరలోచనం నవఘనశ్యామాభిరామాకృతిం
విశ్వేశం కమలావిలాసవిలసత్పాదారవిందద్వయమ్ |
దైత్యారిం సకలేందుమండితముఖం చక్రాబ్జహస్తద్వయం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం లక్ష్మీనివాసాలయమ్ || ౨ ||

ఉద్యన్నీరదనీలసుందరతనుం పూర్ణేందుబింబాననం
రాజీవోత్పలపత్రనేత్రయుగలం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ |
భక్తానాం సకలార్తినాశనకరం చింతాబ్ధిచింతామణిం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం నీలాద్రిచూడామణిమ్ || ౩ ||

నీలాద్రౌ శంఖమధ్యే శతదలకమలే రత్నసింహాసనస్థం
సర్వాలంకారయుక్తం నవఘనరుచిరం సంయుతం చాగ్రజేన |
భద్రాయా వామభాగే రథచరణయుతం బ్రహ్మరుద్రేంద్రవంద్యం
వేదానాం సారమీశం సుజనపరివృతం బ్రహ్మతాతం స్మరామి || ౪ ||

దోర్భ్యాం శోభితలాంగలం సముసలం కాదంబరీచంచలం
రత్నాఢ్యం వరకుండలం భుజబలేనాక్రాంతభూమండలమ్ |
వజ్రాభామలచారుగండయుగలం నాగేంద్రచూడోజ్జ్వలం
సంగ్రామే చపలం శశాంకధవలం శ్రీకామపాలం భజే || ౫ ||

ఇతి శ్రీ జగన్నాథ పంచకం సమాప్తమ్ |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి