छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Ahobila Narasimha Stotram in Hindi – श्री अहोबिल नृसिंह स्तोत्र

Ahobila Narasimha Stotram LyricsPin

Ahobila Narasimha Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Lakshmi Nrusimha of Ahobilam. Get Sri Ahobila Narasimha Stotram in Hindi Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Lakshmi Narasimha of Ahobilam.

Ahobila Narasimha Stotram in Hindi – श्री अहोबिल नृसिंह स्तोत्र 

लक्ष्मीकटाक्षसरसीरुहराजहंसं
पक्षीन्द्रशैलभवनं भवनाशमीशम् ।
गोक्षीरसार घनसारपटीरवर्णं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ १ ॥

आद्यन्तशून्यमजमव्ययमप्रमेयं
आदित्यचन्द्रशिखिलोचनमादिदेवम् ।
अब्जामुखाब्जमदलोलुपमत्तभृङ्गं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ २ ॥

कोटीरकोटिघटितोज्ज्वलकान्तिकान्तं
केयूरहारमणिकुण्डलमण्डिताङ्गम् ।
चूडाग्ररञ्जितसुधाकरपूर्णबिम्बं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ ३ ॥

वराहवामननृसिंहसुभाग्यमीशं
क्रीडाविलोलहृदयं विबुधेन्द्रवन्द्यम् ।
हंसात्मकं परमहंसमनोविहारं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ ४ ॥

मन्दाकिनीजननहेतुपदारविन्दं
बृन्दारकालयविनोदनमुज्ज्वलाङ्गम् ।
मन्दारपुष्पतुलसीरचिताङ्घ्रिपद्मं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ ५ ॥

तारुण्यकृष्णतुलसीदलधामरम्यं
धात्रीरमाभिरमणं महनीयरूपम् ।
मन्त्राधिराजमथदानवमानभृङ्गं
वन्दे कृपानिधिम अहोबिल नारसिंहम् ॥ ६ ॥

इति श्री अहोबिल नृसिंह स्तोत्र ॥

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *