Skip to content

Shyamala Ashtottara Shatanamavali in English – 108 Names of Shyamala Devi

Shyamala Ashtottara Shatanamavali or Shyamala Ashtothram or 108 names of Shyamala DeviPin

Shyamala Ashtottara Shatanamavali is the 108 names of Shyamala Devi. Get Sri Shyamala Ashtottara Shatanamavali in English Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Shyamala Devi or Matangi Devi.

Shyamala Ashtottara Shatanamavali in English – 108 Names of Shyamala Devi 

ōṁ mātaṅgyai namaḥ |
ōṁ vijayāyai namaḥ |
ōṁ śyāmāyai namaḥ |
ōṁ sacivēśyai namaḥ |
ōṁ śukapriyāyai namaḥ |
ōṁ nīpapriyāyai namaḥ |
ōṁ kadambēśyai namaḥ |
ōṁ madaghūrṇitalōcanāyai namaḥ |
ōṁ bhaktānuraktāyai namaḥ | 9

ōṁ mantrēśyai namaḥ |
ōṁ puṣpiṇyai namaḥ |
ōṁ mantriṇyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ kalāvatyai namaḥ |
ōṁ raktavastrāyai namaḥ |
ōṁ abhirāmāyai namaḥ |
ōṁ sumadhyamāyai namaḥ |
ōṁ trikōṇamadhyanilayāyai namaḥ | 18

ōṁ cārucandrāvataṁsinyai namaḥ |
ōṁ rahaḥ pūjyāyai namaḥ |
ōṁ rahaḥ kēlayē namaḥ |
ōṁ yōnirūpāyai namaḥ |
ōṁ mahēśvaryai namaḥ |
ōṁ bhagapriyāyai namaḥ |
ōṁ bhagārādhyāyai namaḥ |
ōṁ subhagāyai namaḥ |
ōṁ bhagamālinyai namaḥ | 27

ōṁ ratipriyāyai namaḥ |
ōṁ caturbāhavē namaḥ |
ōṁ suvēṇyai namaḥ |
ōṁ cāruhāsinyai namaḥ |
ōṁ madhupriyāyai namaḥ |
ōṁ śrījananyai namaḥ |
ōṁ śarvāṇyai namaḥ |
ōṁ śivātmikāyai namaḥ |
ōṁ rājyalakṣmīpradāyai namaḥ | 36

ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ nīpōdyānanivāsinyai namaḥ |
ōṁ vīṇāvatyai namaḥ |
ōṁ kambukaṇṭhyai namaḥ |
ōṁ kāmēśyai namaḥ |
ōṁ yajñarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ saṅgītarasikāyai namaḥ |
ōṁ nādapriyāyai namaḥ |
ōṁ nīlōtpaladyutayē namaḥ | 45

ōṁ mataṅgatanayāyai namaḥ |
ōṁ lakṣmyai namaḥ |
ōṁ vyāpinyai namaḥ |
ōṁ sarvarañjinyai namaḥ |
ōṁ divyacandanadigdhāṅgyai namaḥ |
ōṁ yāvakārdrapadāmbujāyai namaḥ |
ōṁ kastūrītilakāyai namaḥ |
ōṁ subhruvē namaḥ |
ōṁ bimbōṣṭhyai namaḥ | 54

ōṁ madālasāyai namaḥ |
ōṁ vidyārājñyai namaḥ |
ōṁ bhagavatyai namaḥ |
ōṁ sudhāpānānumōdinyai namaḥ |
ōṁ śaṅkhatāṭaṅkinyai namaḥ |
ōṁ guhyāyai namaḥ |
ōṁ yōṣitpuruṣamōhinyai namaḥ |
ōṁ kiṅkarībhūtagīrvāṇyai namaḥ |
ōṁ kaulinyai namaḥ | 63

ōṁ akṣararūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vidyutkapōlaphalikāyai namaḥ |
ōṁ muktāratnavibhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ sunāsāyai namaḥ |
ōṁ tanumadhyāyai namaḥ |
ōṁ śrīvidyāyai namaḥ |
ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ |
ōṁ pr̥thustanyai namaḥ |
ōṁ brahmavidyāyai namaḥ | 72

ōṁ sudhāsāgaravāsinyai namaḥ |
ōṁ guhyavidyāyai namaḥ |
ōṁ anavadyāṅgyai namaḥ |
ōṁ yantriṇyai namaḥ |
ōṁ ratilōlupāyai namaḥ |
ōṁ trailōkyasundaryai namaḥ |
ōṁ ramyāyai namaḥ |
ōṁ sragviṇyai namaḥ |
ōṁ kīradhāriṇyai namaḥ | 81

ōṁ ātmaikyasumukhībhūtajagadāhlādakāriṇyai namaḥ |
ōṁ kalpātītāyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍalinyai namaḥ |
ōṁ kalādhārāyai namaḥ |
ōṁ manasvinyai namaḥ |
ōṁ acintyānantavibhavāyai namaḥ |
ōṁ ratnasiṁhāsanēśvaryai namaḥ |
ōṁ padmāsanāyai namaḥ |
ōṁ kāmakalāyai namaḥ | 90

ōṁ svayambhūkusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ kalyāṇyai namaḥ |
ōṁ nityapuṣpāyai namaḥ |
ōṁ śāmbhavīvaradāyinyai namaḥ |
ōṁ sarvavidyāpradāyai namaḥ |
ōṁ vācyāyai namaḥ |
ōṁ guhyōpaniṣaduttamāyai namaḥ |
ōṁ nr̥pavaśyakaryai namaḥ |
ōṁ bhōktryai namaḥ | 99

ōṁ jagatpratyakṣasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ brahmaviṣṇvīśajananyai namaḥ |
ōṁ sarvasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
ōṁ guhyātiguhyagōptryai namaḥ |
ōṁ nityaklinnāyai namaḥ |
ōṁ amr̥tōdbhavāyai namaḥ |
ōṁ kaivalyadātryai namaḥ |
ōṁ vaśinyai namaḥ |
ōṁ sarvasampatpradāyinyai namaḥ | 108

iti śrī śyāmalāṣṭōttaraśatanāmāvalī |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *