Skip to content

Ratha Saptami Sloka in English

Ratha Saptami Sloka or Ratha Saptami MantraPin

Ratha Saptami Sloka is a powerful mantra that is chanted during the auspicious day of Ratha Saptami. Get Sri Ratha Saptami Sloka is English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of the Sun God or Lord Suryanarayana.

Ratha Saptami Sloka in English 

arkapatra snāna ślōkāḥ

saptasaptipriyē dēvi saptalōkaikadīpikē |
saptajanmārjitaṁ pāpaṁ hara saptami satvaram || 1 ||

yanmayātra kr̥taṁ pāpaṁ pūrvaṁ saptasu janmasu |
tatsarvaṁ śōkamōhau ca mākarī hantu saptamī || 2 ||

namāmi saptamīṁ dēvīṁ sarvapāpapraṇāśinīm |
saptārkapatrasnānēna mama pāpaṁ vyāpōhatu || 3 ||

arghya ślōkam

sapta sapti vahaprīta saptalōka pradīpana |
saptamī sahitō dēva gr̥hāṇārghyaṁ divākara || 1 ||

anya pāṭhaḥ

yadā janmakr̥taṁ pāpaṁ mayā janmasu janmasu |
tanmē rōgaṁ ca śōkaṁ ca mākarī hantu saptamī || 1 ||

ētajjanma kr̥taṁ pāpaṁ yacca janmāntarārjitam |
manō vākkāyajaṁ yacca jñātājñātē ca yē punaḥ || 2 ||

iti saptavidhaṁ pāpaṁ snānānmē sapta saptikē |
saptavyādhi samāyuktaṁ hara mākari saptamī || 3 ||

sapta sapta mahāsapta sapta dvīpā vasundharā |
śvētārka parṇamādāya saptamī ratha saptamī || 4 ||

ithi sri ratha saptami sloka ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *