Skip to content

Raghavendra Kavacham in English

Raghavendra Kavacham Lyrics or Raghavendra KavachPin

Raghavendra Kavacham means the “Armor of Sri Raghavendra Swamy”. Chanting this hymn protects a devotee from evil like an Armor protects a soldier in battle. It was composed by Sri Appanacharya, who is a great devotee of Guru Raghavendra Swamigal. Get Sri Raghavendra Kavacham in English Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Raghavendra Swamy.

Raghavendra Kavacham in English 

kavacaṁ śrī rāghavēndrasya yatīndrasya mahātmanaḥ |
vakṣyāmi guruvaryasya vāñchitārthapradāyakam || 1 ||

r̥ṣirasyāppaṇācāryaḥ chandō:’nuṣṭup prakīrtitam |
dēvatā śrīrāghavēndra gururiṣṭārthasiddhayē || 2 ||

aṣṭōttaraśataṁ japyaṁ bhaktiyuktēna cētasā |
udyatpradyōtanadyōta dharmakūrmāsanē sthitam || 3 ||

khadyōkhadyōtanadyōta dharmakūrmāsanē sthitam |
dhr̥takāṣāyavasanaṁ tulasīhāravakṣasam || 4 ||

dōrdaṇḍavilasaddaṇḍa kamaṇḍalavirājitam |
abhayajñānamudrā:’kṣamālālōlakarāmbujam || 5 ||

yōgīndravandyapādābjaṁ rāghavēndra guruṁ bhajē |
śirō rakṣatu mē nityaṁ rāghavēndrō:’khilēṣṭadaḥ || 6 ||

pāpādripāṭanē vajraḥ kēśān rakṣatu mē sadā |
kṣamāsuragaṇādhīśō mukhaṁ rakṣatu mē guruḥ || 7 ||

harisēvālabdhasarvasampatphālaṁ mamāvatu |
dēvasvabhāvō:’vatu mē dr̥śau tattvapradarśakaḥ || 8 ||

iṣṭapradānē kalpadruḥ śrōtrē śrutyarthabōdhakaḥ |
bhavyasvarūpō mē nāsāṁ jihvāṁ mē:’vatu bhavyakr̥t || 9 ||

āsyaṁ rakṣatu mē duḥkhatūlasaṅghāgnicaryakaḥ |
sukhadhairyādisuguṇō bhruvau mama sadā:’vatu || 10 ||

ōṣṭhau rakṣatu mē sarvagrahanigrahaśaktimān |
upaplavōdadhēssēturdantān rakṣatu mē sadā || 11 ||

nirastadōṣō mē pātu kapōlau sarvapālakaḥ |
niravadyamahāvēṣaḥ kaṇṭhaṁ mē:’vatu sarvadā || 12 ||

karṇamūlē tu pratyarthimūkatvākaravāṅmama |
bahuvadijayē pātu hastau sattattvavādakr̥t || 13 ||

karau rakṣatu mē vidvatparijñēyaviśēṣavān |
vāgvaikharībhavyaśēṣajayī vakṣasthalaṁ mama || 14 ||

satīsantānasampattibhaktijñānādivr̥ddhikr̥t |
stanau rakṣatu mē nityaṁ śarīrāvadyahānikr̥t || 15 ||

puṇyavardhanapādābjābhiṣēkajalasañcayaḥ |
nābhiṁ rakṣatu mē pārśvau dyunadītulyasadguṇaḥ || 16 ||

pr̥ṣṭhaṁ rakṣatu mē nityaṁ tāpatrayavināśakr̥t |
kaṭiṁ mē rakṣatu sadā vandyā satputradāyakaḥ || 17 ||

jaghanaṁ mē:’vatu sadā vyaṅgasvaṅgasamr̥ddhikr̥t |
guhyaṁ rakṣatu mē pāpagrahāriṣṭavināśakr̥t || 18 ||

bhaktāghavidhvaṁsakaranijamūrtipradarśakaḥ |
mūrtimānpātu mē rōmaṁ rāghavēndrō jagadguruḥ || 19 ||

sarvatantrasvatantrō:’sau jānunī mē sadā:’vatu |
jaṅghē rakṣatu mē nityaṁ śrīmadhvamatavardhanaḥ || 20 ||

vijayīndrakarābjōtthasudhīndravaraputrakaḥ |
gulphau śrīrāghavēndrō mē yatirāṭ sarvadā:’vatu || | 21 ||

pādau rakṣatu mē sarvabhayahārī kr̥pānidhiḥ |
jñānabhaktisuputrāyuryaśaḥ śrīpuṇyavardhanaḥ || 22 ||

karapādāṅgulīḥ sarvā mamāvatu jagadguruḥ |
prativādijayasvāntabhēdacihnādarō guruḥ || 23 ||

nakhānavatu mē sarvān sarvaśāstraviśāradaḥ |
aparōkṣīkr̥taśrīśaḥ prācyāṁ diśi sadā:’vatu || 24 ||

sa dakṣiṇē cā:’vatu māṁ samupēkṣitabhāvajaḥ |
apēkṣitapradātā ca pratīcyāmavatu prabhuḥ || 25 ||

dayādākṣiṇyavairāgyavākpāṭavamukhāṅkitaḥ |
sadōdīcyāmavatu māṁ śāpānugrahaśaktimān || 26 ||

nikhilēndriyadōṣaghnō mahānugrahakr̥dguruḥ |
adhaścōrdhvaṁ cā:’vatu māmaṣṭākṣaramanūditam || 27 ||

ātmātmīyāgharāśighnō māṁ rakṣatu vidikṣu ca |
caturṇāṁ ca pumarthānāṁ dātā prātaḥ sadā:’vatu || 28 ||

saṅgrāmē:’vatu māṁ nityaṁ tattvavitsarvasaukhyakr̥t |
madhyāhnē:’gamyamahimā māṁ rakṣatu mahāyaśāḥ || 29 ||

mr̥tapōtaprāṇadātā sāyāhnē māṁ sadā:’vatu |
vēdisthapuruṣōjjīvī niśīthē pātu māṁ guruḥ || 30 ||

vahnisthamālikōddhartā vahnitāpātsadā:’vatu |
samagraṭīkāvyākhyātā gururmē viṣayē:’vatu || 31 ||

kāntārē:’vatu māṁ nityaṁ bhāṣya saṅgrahakr̥dguruḥ |
sudhāparimalōddhartā svacchandastu sadā:’vatu || 32 ||

rājacōraviṣavyādhiyādōvanyamr̥gādibhiḥ |
apasmārāpahartā naḥ śāstravitsarvadā:’vatu || 33 ||

gatau sarvatra māṁ pātūpaniṣadarthakr̥dguruḥ |
cāgvaṣyānakr̥dācāryaḥ sthitau rakṣatu māṁ sadā || 34 ||

mantrālayanivāsī māṁ jāgratkālē sadā:’vatu |
nyāyamuktāvalīkartā svapnē rakṣatu māṁ sadā || 35 ||

māṁ pātu candrikāvyākhyākartā suptau hi tattvakr̥t |
sutantradīpikākartā muktau rakṣatu māṁ guruḥ || 36 ||

gītārthasaṅgrahakaraḥ sadā rakṣatu māṁ guruḥ |
śrīmadhvamatadugdhābdhicandrō:’vatu sadā:’naghaḥ || 37 ||

iti śrīrāghavēndrasya kavacaṁ pāpanāśanam |
sarvavyādhiharaṁ sadyaḥ pāvanaṁ puṇyavardhanam || 38 ||

ya idaṁ paṭhatē nityaṁ niyamēna samāhitaḥ |
adr̥ṣṭiḥ pūrṇadr̥ṣṭiḥ syādēḍamūkō:’pi vākpatiḥ || 39 ||

pūrṇāyuḥ pūrṇasampattibhaktijñānābhivr̥ddhikr̥t |
pītvā vāri narō yēna kavacēnābhimantritam || 40 ||

jahāti kukṣigān rōgān guruvaryaprasādataḥ |
pradakṣiṇanamaskārān gurōrvr̥ndāvanasya yaḥ || 41 ||

karōti parayā bhaktyā tadētatkavacaṁ paṭhan |
paṅguḥ kūṇiśca paugaṇḍaḥ pūrṇāṅgō jāyatē dhruvam || 42 ||

śēṣāśca kuṣṭhapūrvāśca naśyantyāmayarāśayaḥ |
aṣṭākṣarēṇa mantrēṇa stōtrēṇa kavacēna ca || 43 ||

vr̥ndāvanē sannihitamabhiṣicya yathāvidhi |
yantrē mantrākṣarāṇyaṣṭau vilikhyātra pratiṣṭhitam || 44 ||

ṣōḍaśairupacāraiśca sampūjya trijagadgurum |
aṣṭōttaraśatākhyābhirarcayētkusumādibhiḥ || 45 ||

phalaiśca vividhairēva gurōrarcāṁ prakurvataḥ |
nāmaśravaṇamātrēṇa guruvaryaprasādataḥ || 46 ||

bhūtaprētapiśācādyāḥ vidravanti diśō daśa |
paṭhēdētattrikaṁ nityaṁ gurōrvr̥ndāvanāntikē || 47 ||

dīpaṁ samyōjya vidyāvān sabhāsu vijayī bhavēt |
rājacōramahāvyāghrasarpanakrādipīḍanāt || 48 ||

kavacasya prabhāvēṇa bhayaṁ tasya na jāyatē |
sōmasūryōparāgādikālē vr̥ndāvanāntikē || 49 ||

kavacāditrikaṁ puṇyamappaṇācāryadarśitam |
japēdyaḥ sa dhanaṁ putrān bhāryāṁ ca sumanōramām || 50 ||

jñānaṁ bhaktiṁ ca vairāgyaṁ bhuktiṁ muktiṁ ca śāśvatīm |
samprāpya mōdatē nityaṁ guruvaryaprasādataḥ || 51 ||

iti śrīmad appaṇācārya viracitaṁ śrī rāghavēndra kavacaṁ sampūrṇam |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *