Skip to content

Panchasloki Ganesha Puranam in English

Panchasloki Ganesha Puranam or Ganesh Puran or Vinayagar PuranamPin

Get Sri Panchasloki Ganesha Puranam in English Pdf lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ganesha. 

Panchasloki Ganesha Puranam in English 

śrī vighnēśapurāṇasāramuditaṁ vyāsāya dhātrā purā
tatkhaṇḍaṁ prathamaṁ mahāgaṇapatēścōpāsanākhyaṁ yathā |
saṁhartuṁ tripuraṁ śivēna gaṇapasyādau kr̥taṁ pūjanaṁ
kartuṁ sr̥ṣṭimimāṁ stutaḥ sa vidhinā vyāsēna buddhyāptayē || 1 ||

saṅkaṣṭyāśca vināyakasya ca manōḥ sthānasya tīrthasya vai
dūrvāṇāṁ mahimēti bhakticaritaṁ tatpārthivasyārcanam |
tēbhyō yairyadabhīpsitaṁ gaṇapatistattatpratuṣṭō dadau
tāḥ sarvā na samartha ēva kathituṁ brahmā kutō mānavaḥ || 2 ||

krīḍākāṇḍamathō vadē kr̥tayugē śvētacchaviḥ kāśyapaḥ
siṁhāṅkaḥ sa vināyakō daśabhujō bhūtvātha kāśīṁ yayau |
hatvā tatra narāntakaṁ tadanujaṁ dēvāntakaṁ dānavaṁ
trētāyāṁ śivanandanō rasabhujō jātō mayūradhvajaḥ || 3 ||

hatvā taṁ kamalāsuraṁ ca sagaṇaṁ sindhuṁ mahādaityapaṁ
paścāt siddhimatīsutē kamalajastasmai ca jñānaṁ dadau |
dvāpārē tu gajānanō yugabhujō gaurīsutaḥ sinduraṁ
sammardya svakarēṇa taṁ nijamukhē cākhudhvajō liptavān || 4 ||

gītāyā upadēśa ēva hi kr̥tō rājñē varēṇyāya vai
tuṣṭāyātha ca dhūmrakēturabhidhō vipraḥ sadharmardhikaḥ |
aśvāṅkō dvibhujō sitō gaṇapatirmlēcchāntakaḥ svarṇadaḥ
krīḍākāṇḍamidaṁ gaṇasya hariṇā prōktaṁ vidhātrē purā || 5 ||

ētacchlōkasupañcakaṁ pratidinaṁ bhaktyā paṭhēdyaḥ pumān |
nirvāṇaṁ paramaṁ vrajētsa sakalān bhuktvā subhōgānapi ||

iti pañcaślōki gaṇēśa purāṇam |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *