Skip to content

# Choose Language:

Vinayaka Dandakam in English

Vinayaka DandakamPin

Vinayaka Dandakam, also called Ganesh Dandakam or Ganapathi Dandakam, is a poetic prayer to Lord Ganesha. Get Sri Vinayaka Dandakam in English Pdf Lyrics here and recite it with devotion for the grace of Lord Ganesha.

Vinayaka Dandakam in English 

shri parvatiputra lokatrayistotra, satpanyacharitra, bhadrebhavaktra mahakaya, katyayani nadha samjatasvami shivasiddhi vighnesha, ni pada padmambulan, nidu kamtambu ni bojja ni momu ni mauli balemdu khamdambu ni nalgu hastambu ni karalambu ni pedda vaktrambu ni pada hastambu lambo darambun sadamushakashvambu ni manda hasambu nichinni tomdambu ni gujju rupambu ni surpakarnambu ni naga yajnyopavitambu ni bhavya rupambu darshinchi harshinchi sampriti mrokkamga shri gandhamun gumkumambaksha taljajulun champakambul tagan mallelunmollulunmanchi chemantulun dellagannerulun mamkenalan ponnalan puvvulunmanchi durvambulan dechchi shastroktaritin samarpimchi pujimchi sashtangamunchesi vighneshwara nikutemkaya ponnamtipandlun marinmamchivau nikshukhamdambulan regubamdlappadal vadal neyiburel marin godumappambulu nvadal punugulunbhurelun ngarelun chokkamau chalmidin bellamun deneyumjunnu balajyamu nnanu biyyamchamrambu bilvambu mel bamgurun ballemamdumchi naivedya bamchaniranambun namaskaramul chesi vighneshvara! ninnu bujimpake yanyadaivambulam brardhanala seyutal kamchanam bollake yinmu dagoru chamdambugade mahadeva ! yobhaktamamdara ! yosumdarakara ! yobhagya gambhira ! yodeva chudamani loka raksha mani ! bamdu chimtamani ! svami ninnemcha, nenamta ni dasadasadi dasumda shri domtarajanva vayumda ramabidhanumda nannipdu chepatti sushreyunimchesi shrimamtugan juchi hritpadma simhasanarudatan nilpi kapadutekadu vingolchi prardhimchu bhaktalikin gomgu bamgaramai kamtikin reppavai buddhiyun vidyayun padiyun butrapautrabhivriddhin dagan kalgagajesi poshimchu mamtin grihan gavumamtin mahatma yive vamdanambul shri ganesha ! namaste namaste namaste namah ||

iti shri vinayaka damdakam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *