Skip to content

Surya Sahasranamavali in Tamil – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ

Surya Sahasranamavali or the 1000 names of Sun God or Lord SuryaPin

Surya Sahasranamavali is the 1000 names of Sun God or Lord Surya. Get Sri Surya Sahasranamavali in Tamil Pdf Lyrics here and chant the 1000 names of Lord Surya or Sun god for his grace.

Surya Sahasranamavali in Tamil – ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ 

ஓம் விஶ்வவிதே³ நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வஜிதே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதோமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வயோநயே நம꞉ ।
ஓம் நியதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் காலாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் காலகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் காலக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் காலநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மஹாஸித்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் மஹாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமஹாப³லாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ । 20

ஓம் பூ⁴தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தப⁴வ்யாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴விதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தாந்த꞉கரணாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் கமலாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் நந்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் நந்த³வர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் வரேண்யாய நம꞉ ।
ஓம் வரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுஸம்யுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரகாஶகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராப்தயாநாய நம꞉ ।
ஓம் பரப்ராணாய நம꞉ ।
ஓம் பூதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியாய நம꞉ । 40

ஓம் நயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே³ நம꞉ ।
ஓம் ஸாத⁴வே நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யகுண்ட³லமண்டி³தாய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யங்க³தா⁴ரிணே நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸவித்ரே நம꞉ ।
ஓம் வாயுவாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாஹிதமதயே நம꞉ ।
ஓம் தா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விதா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதமங்க³ளாய நம꞉ ।
ஓம் கபர்தி³நே நம꞉ ।
ஓம் கல்பபாதே³ நம꞉ ।
ஓம் ருத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் விமுக்தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதாத்மநே நம꞉ । 60

ஓம் க்ருதிநாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் அவிசிந்த்யவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் காந்தாய நம꞉ ।
ஓம் காமாரயே நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³த்யாய நம꞉ ।
ஓம் நியதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் நிராகுலாய நம꞉ ।
ஓம் காமாய நம꞉ ।
ஓம் காருணிகாய நம꞉ ।
ஓம் கர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கமலாகரபோ³த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஸப்தயே நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மஹாகாருணிகோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஞ்ஜீவநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஜயாய நம꞉ । 80

ஓம் ஜீவாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்பதயே நம꞉ ।
ஓம் அயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வநிலயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்விபா⁴கி³நே நம꞉ ।
ஓம் வ்ருஷத்⁴வஜாய நம꞉ ।
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம꞉ ।
ஓம் கல்பகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கல்பாந்தகரணாய நம꞉ ।
ஓம் ரவயே நம꞉ ।
ஓம் ஏகசக்ரரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் மௌநிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ரதி²நாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸக்ரோத⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ரஶ்மிமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் தேஜோராஶயே நம꞉ ।
ஓம் விபா⁴வஸவே நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் தி³நக்ருதே நம꞉ । 100

ஓம் தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் தே³வதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் தி³வஸ்பதயே நம꞉ ।
ஓம் தீ³நநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஹோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் தி³வ்யபா³ஹவே நம꞉ ।
ஓம் தி³வாகராய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் யஜ்ஞபதயே நம꞉ ।
ஓம் பூஷ்ணே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணரேதஸே நம꞉ ।
ஓம் பராவராய நம꞉ ।
ஓம் பராபரஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தரணயே நம꞉ ।
ஓம் அம்ஶுமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் மநோஹராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸூர்யாய நம꞉ । 120

ஓம் ஸவித்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் அம்ஶுமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³க³தயே நம꞉ ।
ஓம் க³ந்த⁴வஹாய நம꞉ ।
ஓம் விஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் வித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஆஶுகா³ய நம꞉ ।
ஓம் பதங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் பதகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தா²ணவே நம꞉ ।
ஓம் விஹங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் விஹகா³ய நம꞉ ।
ஓம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஹர்யஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரிதாஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஹரித³ஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யம்ப³காய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத³மநாய நம꞉ । 140

ஓம் பா⁴விதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பி⁴ஷக்³வராய நம꞉ ।
ஓம் ஆலோகக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் லோகநாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் லோகாலோகநமஸ்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் கல்பாந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நயே நம꞉ ।
ஓம் தபநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப்ரதாபநாய நம꞉ ।
ஓம் விளோசநாய நம꞉ ।
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் புரந்த³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரரஶ்மயே நம꞉ ।
ஓம் மிஹிராய நம꞉ ।
ஓம் விவிதா⁴ம்ப³ரபூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் க²கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதர்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்யாய நம꞉ । 160

ஓம் ஹயகா³ய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³விஶாரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் அஶிஶிராய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³மிநே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநிகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉ ।
ஓம் வஸுப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் காமசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாய நம꞉ ।
ஓம் மஹோக்³ராய நம꞉ ।
ஓம் அவிதி³தாமயாய நம꞉ ।
ஓம் தீர்த²க்ரியாவதே நம꞉ ।
ஓம் ஸுநயாய நம꞉ ।
ஓம் விப⁴க்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ । 180

ஓம் கீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் கீர்திகராய நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் குண்ட³லிநே நம꞉ ।
ஓம் கவசிநே நம꞉ ।
ஓம் ரதி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தாஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரயதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரந்தபாய நம꞉ ।
ஓம் பு³த்³தி⁴மதே நம꞉ ।
ஓம் அமரஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ரோசிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் பாகஶாஸநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமுத்³ராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா³ய நம꞉ ।
ஓம் தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மாந்தா⁴த்ரே நம꞉ ।
ஓம் கஶ்மளாபஹாய நம꞉ ।
ஓம் தமோக்⁴நாய நம꞉ । 200

ஓம் த்⁴வாந்தக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் வஹ்நயே நம꞉ ।
ஓம் ஹோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் அந்த꞉கரணாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாய நம꞉ ।
ஓம் பஶுமதே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரயதாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴தேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் அதி³தாய நம꞉ ।
ஓம் நித்யரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரபூஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் அஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் விஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஜங்க³மஸ்தா²வராத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் நித்யகா³மிநே நம꞉ । 220

ஓம் விஜேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் விஜயப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் பர்ஜந்யாய நம꞉ ।
ஓம் அக்³நயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தே²யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்த²விராய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்³யோதநாய நம꞉ ।
ஓம் ரதா²ரூடா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வலோகப்ரகாஶகாய நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருவாய நம꞉ ।
ஓம் மேஷிநே நம꞉ ।
ஓம் மஹாவீர்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரதாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் மார்தண்டா³ய நம꞉ ।
ஓம் மருதாம் பதயே நம꞉ । 240

ஓம் மருத்வதே நம꞉ ।
ஓம் த³ஹநாய நம꞉ ।
ஓம் த்வஷ்ட்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் அர்யம்ணே நம꞉ ।
ஓம் கபயே நம꞉ ।
ஓம் வருணேஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் க்ருதக்ருத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் விவஸ்வதே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴நுமதே நம꞉ ।
ஓம் கார்யாய நம꞉ ।
ஓம் காரணாய நம꞉ ।
ஓம் தேஜஸாம் நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் அஸங்க³கா³மிநே நம꞉ ।
ஓம் திக்³மாம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் தீ³ப்ததீ³தி⁴தயே நம꞉ । 260

ஓம் ஸஹஸ்ரதீ³தி⁴தயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரத்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் தி³வாகராய நம꞉ ।
ஓம் க³ப⁴ஸ்திமதே நம꞉ ।
ஓம் தீ³தி⁴திமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ரக்³விணே நம꞉ ।
ஓம் மணிகுலத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரகார்யஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தீக்ஷ்ணதீ³தி⁴தயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரபதயே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் வசஸாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் தேஜோநித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்தேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹத்கீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹஸ்பதயே நம꞉ । 280

ஓம் அஹிமதே நம꞉ ।
ஓம் ஊர்ஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴மதே நம꞉ ।
ஓம் ஆமுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் கீர்திவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவைத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணபதயே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நேஶாய நம꞉ ।
ஓம் க³ணநாயகாய நம꞉ ।
ஓம் தீவ்ரப்ரதாபநாய நம꞉ ।
ஓம் தாபிநே நம꞉ ।
ஓம் தாபநாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வதாபநாய நம꞉ ।
ஓம் கார்தஸ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் அதிநந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அம்ருதாஹாராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²திமதே நம꞉ । 300

ஓம் கேதுமதே நம꞉ ।
ஓம் நப⁴ஸே நம꞉ ।
ஓம் அநாத்³யந்தாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் க்⁴ருணயே நம꞉ ।
ஓம் விராஜே நம꞉ ।
ஓம் ஆமுக்தகவசாய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³மிநே நம꞉ ।
ஓம் கஞ்சுகிநே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் அநிமித்தக³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் விகா³ஹிநே நம꞉ ।
ஓம் வேணுரஸஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாயுக்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாக்ரதவே நம꞉ । 320

ஓம் த⁴ர்மகேதவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மரதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்யமாய நம꞉ ।
ஓம் யமாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணதார்திஹராய நம꞉ ।
ஓம் வாயவே நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³த⁴கார்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் நப⁴ஸே நம꞉ ।
ஓம் விகா³ஹநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸவித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மநே நம꞉ ।
ஓம் மநோஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஹராய நம꞉ ।
ஓம் வாயவே நம꞉ ।
ஓம் ருதவே நம꞉ । 340

ஓம் காலாநலத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ஸேவ்யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாதேஜஸே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தாமேககாரணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்டுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தோத்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்துதிஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴கராய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரகராய நம꞉ ।
ஓம் ஆயுஷ்மதே நம꞉ ।
ஓம் அரோஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகி²நே நம꞉ ।
ஓம் வ்யாதி⁴க்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸௌக்²யாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணாய நம꞉ ।
ஓம் கலதாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஆரோக்³யகாரணாய நம꞉ । 360

ஓம் ஸித்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ருத்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³த⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ருஹஸ்பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம꞉ ।
ஓம் ஆரோக்³யாய நம꞉ ।
ஓம் விது³ஷே நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரத்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் பு³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணவதே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருதிமதே நம꞉ ।
ஓம் க⁴ர்மாய நம꞉ ।
ஓம் க⁴ர்மகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ருசிப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யோதநாய நம꞉ । 380

ஓம் த்³யோதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரகிரணாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருதிநே நம꞉ ।
ஓம் கேயூரிணே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஷணோத்³பா⁴ஸிநே நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸிதாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸநாய நம꞉ ।
ஓம் அநலாய நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யார்திஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஹோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் க²த்³யோதாய நம꞉ ।
ஓம் க²க³ஸத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத்³யோதாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴வத்³யோதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத்³யுதிகராய நம꞉ ।
ஓம் மதாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணகராய நம꞉ ।
ஓம் கல்யாய நம꞉ ।
ஓம் கல்யகராய நம꞉ । 400

ஓம் கவயே நம꞉ ।
ஓம் கல்யாணக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் கல்யவபவே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகல்யாணபா⁴ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்திப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸந்நாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஶமப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் உதா³ரகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஸுநயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுவர்சஸே நம꞉ ।
ஓம் வர்சஸோஜ்ஜ்வலாய நம꞉ ।
ஓம் வர்சஸ்விநே நம꞉ ।
ஓம் வர்சஸாமீஶாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரைலோக்யேஶாய நம꞉ ।
ஓம் வஶாநுகா³ய நம꞉ ।
ஓம் தேஜஸ்விநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுயஶஸே நம꞉ ।
ஓம் வர்ஷ்மிணே நம꞉ ।
ஓம் வர்ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ । 420

ஓம் ப³லிப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் யஶஸ்விநே நம꞉ ।
ஓம் தேஜோநிலயாய நம꞉ ।
ஓம் தேஜஸ்விநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரக்ருதிஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ஆகாஶகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶீக்⁴ரக³தயே நம꞉ ।
ஓம் ஆஶுகா³ய நம꞉ ।
ஓம் க³திமதே நம꞉ ।
ஓம் க²கா³ய நம꞉ ।
ஓம் கோ³பதயே நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹதே³வேஶாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³மதே நம꞉ ।
ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாய நம꞉ ।
ஓம் தீ³பாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப்ரகாஶகாய நம꞉ । 440

ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிநே நம꞉ ।
ஓம் யோக³நித்யாய நம꞉ ।
ஓம் நப⁴ஸ்வதே நம꞉ ।
ஓம் அஸுராந்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ரக்ஷோக்⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் விக்⁴நஶமநாய நம꞉ ।
ஓம் கிரீடிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமந꞉ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் மரீசிமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமதயே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதாபி⁴க்²யவிஶேஷகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶிஷ்டாசாராய நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴சாராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வசாராசாரதத்பராய நம꞉ ।
ஓம் மந்தா³ராய நம꞉ ।
ஓம் மாட²ராய நம꞉ ।
ஓம் வேணவே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷுதா⁴பாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷ்மாபதயே நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ । 460

ஓம் ஸுவிஶிஷ்டாய நம꞉ ।
ஓம் விஶிஷ்டாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் விதே⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநஶோப⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶ்வேதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞேயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாமகா³ய நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவேத³ப்ரகீ³தாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவேத³ளயாய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।
ஓம் வேத³மூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வேதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வேத³ப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் வேத³பாரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் க்ரியாவதே நம꞉ ।
ஓம் அஸிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் வரீயாம்ஶவே நம꞉ । 480

ஓம் வரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வ்ரதசாரிணே நம꞉ ।
ஓம் வ்ரதத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் லோகப³ந்த⁴வே நம꞉ ।
ஓம் அலங்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் அலங்காராக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் விதி³தாஶயாய நம꞉ ।
ஓம் ஆகாராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஷ்யாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் பு⁴வநபூஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் சக்ரபாணயே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴வஜத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் லோகவத்ஸலாய நம꞉ ।
ஓம் வாக்³மிபதயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாபா³ஹவே நம꞉ । 500

ஓம் ப்ரக்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் விக்ருதயே நம꞉ ।
ஓம் கு³ணாய நம꞉ ।
ஓம் அந்த⁴காராபஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் யுகா³வர்தாய நம꞉ ।
ஓம் யுகா³தி³க்ருதே நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதா³யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் நிரஹங்காராய நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶுபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஶாஸ்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴கர்மணே நம꞉ ।
ஓம் ஶுப⁴ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்யவதே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிமதே நம꞉ ।
ஓம் உச்சைர்நகாராய நம꞉ ।
ஓம் வ்ருத்³தி⁴தா³ய நம꞉ । 520

ஓம் அநலாய நம꞉ ।
ஓம் ப³லப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் ப³லதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப³ந்த⁴வே நம꞉ ।
ஓம் மதிமதே நம꞉ ।
ஓம் ப³லிநாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் அநங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் நாக³ராஜேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மயோநயே நம꞉ ।
ஓம் க³ணேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்வத்ஸராய நம꞉ ।
ஓம் ருதவே நம꞉ ।
ஓம் நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் காலசக்ரப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மேக்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மயோநயே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴வதே நம꞉ ।
ஓம் அமராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் ஸுமூர்தயே நம꞉ । 540

ஓம் ஸுமதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸோமாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தா³தி³ஜாய நம꞉ ।
ஓம் பீதவாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணவாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் தி³க்³வாஸஸே நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ரியாதிகா³ய நம꞉ ।
ஓம் அதீந்த்³ரியாய நம꞉ ।
ஓம் அநேகரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்கந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் பரபுரஞ்ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்திமதே நம꞉ ।
ஓம் ஜலத்⁴ருகே³ நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்வதே நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் அயோநிஜாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வத³ர்ஶிநே நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாத³ர்ஶாய நம꞉ ।
ஓம் து³꞉ஸ்வப்நாஶுப⁴நாஶநாய நம꞉ । 560

ஓம் மாங்க³ல்யகர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் தரணயே நம꞉ ।
ஓம் வேக³வதே நம꞉ ।
ஓம் கஶ்மளாபஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்பஷ்டாக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் விஶாகா²ய நம꞉ ।
ஓம் யஜநப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶக்தயே நம꞉ ।
ஓம் த்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாய நம꞉ ।
ஓம் விஹங்க³மாய நம꞉ ।
ஓம் விசக்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் த³க்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் இந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யூஷாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியத³ர்ஶநாய நம꞉ ।
ஓம் அகி²ந்நாய நம꞉ ।
ஓம் வேத³நிலயாய நம꞉ । 580

ஓம் வேத³விதே³ நம꞉ ।
ஓம் விதி³தாஶயாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴கராய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதரிபவே நம꞉ ।
ஓம் ஸுஜநாய நம꞉ ।
ஓம் அருணஸாரத²யே நம꞉ ।
ஓம் குநாஶிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்கந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் அபி⁴மதாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹராஜாய நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹபதயே நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹநக்ஷத்ரமண்ட³லாய நம꞉ ।
ஓம் பா⁴ஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஸததாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் நந்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் நரவாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளாய நம꞉ । 600

ஓம் மங்க³ளவதே நம꞉ ।
ஓம் மாங்க³ல்யாய நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ளாவஹாய நம꞉ ।
ஓம் மங்க³ல்யசாருசரிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஶீர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவ்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் வ்ரதிநே நம꞉ ।
ஓம் சதுர்முகா²ய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மமாலிநே நம꞉ ।
ஓம் பூதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணதார்திக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் அகிஞ்சநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸதாமீஶாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ணவதே நம꞉ ।
ஓம் ஶுசயே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் விதே⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் யோக³தத்பராய நம꞉ । 620

ஓம் ஸஹஸ்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் க்ரதுமதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸுவாசே நம꞉ ।
ஓம் ஸுவாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் மால்யதா³ம்நே நம꞉ ।
ஓம் க்ருதாஹாராய நம꞉ ।
ஓம் ஹரிப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரசேதஸே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரதி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரயதாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²ராத்மகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶதவிந்த³வே நம꞉ ।
ஓம் ஶதமுகா²ய நம꞉ ।
ஓம் க³ரீயஸே நம꞉ ।
ஓம் அநலப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தீ⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் மஹத்தராய நம꞉ । 640

ஓம் விப்ராய நம꞉ ।
ஓம் புராணபுருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாராஜாதி⁴ராஜாய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴திதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் அநிர்தே³ஶ்யவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் விபாப்மநே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுமங்க³ளாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வ꞉ஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப³லிகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் நிர்த்³வந்த்³வாய நம꞉ ।
ஓம் த்³வந்த்³வக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ப்ரகாஶகாய நம꞉ । 660

ஓம் த³யாளவே நம꞉ ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மதி⁴யே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷாந்தயே நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேமாக்ஷேமஸ்தி²திப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴பதயே நம꞉ ।
ஓம் வக்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் பவித்ராத்மநே நம꞉ ।
ஓம் த்ரிலோசநாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவராஹாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் தா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் போ⁴க்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் அப⁴யப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் சக்ரவர்திநே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருதிகராய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வேத³த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் அசிந்த்யாய நம꞉ । 680

ஓம் விநிந்த்³யாய நம꞉ ।
ஓம் விவிதா⁴ஶநாய நம꞉ ।
ஓம் விசித்ரரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாகிநே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஸப்தயே நம꞉ ।
ஓம் பராத்பராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வோத³தி⁴ஸ்தி²திகராய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²திஸ்தே²யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²திப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।
ஓம் புஷ்களாய நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் வஸுமதே நம꞉ ।
ஓம் வாஸவப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் பஶுமதே நம꞉ ।
ஓம் வாஸவஸ்வாமிநே நம꞉ ।
ஓம் வஸுதா⁴ம்நே நம꞉ ।
ஓம் வஸுப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப³லவதே நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநவதே நம꞉ । 700

ஓம் தத்த்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஓங்காராய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிஷுஸம்ஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கல்பயோநயே நம꞉ ।
ஓம் தி³நக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் காரணாபஹாய நம꞉ ।
ஓம் நீலகண்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்வேத³ப்ரியம்வதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வஷட்காராய நம꞉ ।
ஓம் உத்³கா³த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஹோத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வாஹாகாராய நம꞉ ।
ஓம் ஹுதாஹுதயே நம꞉ ।
ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் நராய நம꞉ ।
ஓம் நாராயணாய நம꞉ ।
ஓம் அம்பு³தா³ய நம꞉ । 720

ஓம் ஸந்தே³ஹநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் வாயவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ந்விநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுரநமஸ்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் விக்³ரஹிநே நம꞉ ।
ஓம் விமலாய நம꞉ ।
ஓம் விந்த³வே நம꞉ ।
ஓம் விஶோகாய நம꞉ ।
ஓம் விமலத்³யுதயே நம꞉ ।
ஓம் த்³யுதிமதே நம꞉ ।
ஓம் த்³யோதநாய நம꞉ ।
ஓம் வித்³யுதே நம꞉ ।
ஓம் வித்³யாவதே நம꞉ ।
ஓம் விதி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ப³லிநே நம꞉ ।
ஓம் க⁴ர்மதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஹிமதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஹாஸாய நம꞉ ।
ஓம் க்ருஷ்ணவர்த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுதாஜிதாய நம꞉ । 740

ஓம் ஸாவித்ரீபா⁴விதாய நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்ஞே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் க்⁴ருணயே நம꞉ ।
ஓம் விராஜே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தார்சிஷே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்ததுரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தலோகநமஸ்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமநஸே நம꞉ ।
ஓம் ஶோப⁴நப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்ருஷ்டயே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்திமதே நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தமீப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுமேத⁴ஸே நம꞉ ।
ஓம் மேதி⁴காய நம꞉ ।
ஓம் மேத்⁴யாய நம꞉ । 760

ஓம் மேதா⁴விநே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ ।
ஓம் அங்கி³ர꞉பதயே நம꞉ ।
ஓம் காலஜ்ஞாய நம꞉ ।
ஓம் தூ⁴மகேதவே நம꞉ ।
ஓம் ஸுகேதநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகி²நே நம꞉ ।
ஓம் ஸுக²ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸௌக்²யாய நம꞉ ।
ஓம் காந்தயே நம꞉ ।
ஓம் காந்திப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் முநயே நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தாபநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தபநாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதபாய நம꞉ ।
ஓம் தபஸாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் உமாபதயே நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ராம்ஶவே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியகாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியங்கராய நம꞉ । 780

ஓம் ப்ரீதயே நம꞉ ।
ஓம் விமந்யவே நம꞉ ।
ஓம் அம்போ⁴த்தா²ய நம꞉ ।
ஓம் க²ஞ்ஜநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்பித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரீதமநஸே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாய நம꞉ ।
ஓம் க²ர்வாய நம꞉ ।
ஓம் கு³ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அசலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³தா³நந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்நேத்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸுராரிக்⁴நே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸ்கராய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்யாயஸே நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாய நம꞉ । 800

ஓம் உத்³ப⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் உத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் மேருமேயாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரணாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ரணீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ராத்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மராஜாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்தகாய நம꞉ ।
ஓம் ரதா²த்⁴யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் ரத²க³தயே நம꞉ ।
ஓம் தருணாய நம꞉ ।
ஓம் தநிதாய நம꞉ ।
ஓம் அநலாய நம꞉ ।
ஓம் உத்தராய நம꞉ ।
ஓம் அநுத்தராய நம꞉ ।
ஓம் தாபிநே நம꞉ ।
ஓம் அவாக்பதயே நம꞉ ।
ஓம் அபாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் புண்யஸங்கீர்தநாய நம꞉ ।
ஓம் புண்யாய நம꞉ । 820

ஓம் ஹேதவே நம꞉ ।
ஓம் லோகத்ரயாஶ்ரயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்பா⁴நவே நம꞉ ।
ஓம் விக³தாநந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் விஶிஷ்டோத்க்ருஷ்டகர்மக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் வ்யாதி⁴ப்ரணாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷேமாய நம꞉ ।
ஓம் ஶூராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஜிதாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஏகரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ரதா²தீ⁴ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஶநைஶ்சரஸ்ய பித்ரே நம꞉ ।
ஓம் வைவஸ்வதகு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் ம்ருத்யவே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மநித்யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவ்ரதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரளம்ப³ஹாரஸஞ்சாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்³யோதாய நம꞉ ।
ஓம் த்³யோதிதாநலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸந்தாபஹ்ருதே நம꞉ । 840

ஓம் பரஸ்மை நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ரமூர்தயே நம꞉ ।
ஓம் மஹாப³லாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²த்மநே நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஶம்ப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் மருதாமீஶ்வரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரக³திவிச்சே²த்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ஸப்தஜிஹ்வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸஹஸ்ரார்சிஷே நம꞉ ।
ஓம் ரத்நக³ர்பா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் அபராஜிதாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மகேதவே நம꞉ ।
ஓம் அமேயாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாத⁴ர்மவரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் லோகஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் லோககு³ரவே நம꞉ ।
ஓம் லோகேஶாய நம꞉ । 860

ஓம் சண்ட³வாஹநாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மயூபாய நம꞉ ।
ஓம் யூபவ்ருக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுஷ்பாணயே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நுர்த⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் பிநாகத்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாமாயாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் வீராய நம꞉ ।
ஓம் ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வராய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநக³ம்யாய நம꞉ ।
ஓம் து³ராராத்⁴யாய நம꞉ ।
ஓம் லோஹிதாங்கா³ய நம꞉ ।
ஓம் விவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் க²கா³ய நம꞉ ।
ஓம் அந்தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மதா³ய நம꞉ ।
ஓம் நித்யாய நம꞉ । 880

ஓம் த⁴ர்மக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் சித்ரவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் ஆத்மவதே நம꞉ ।
ஓம் மந்த்ராய நம꞉ ।
ஓம் த்ர்யக்ஷராய நம꞉ ।
ஓம் நீலலோஹிதாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகாய நம꞉ ।
ஓம் அநேகாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரயிநே நம꞉ ।
ஓம் காலாய நம꞉ ।
ஓம் ஸவித்ரே நம꞉ ।
ஓம் ஸமிதிஞ்ஜயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶார்ங்க³த⁴ந்வநே நம꞉ ।
ஓம் அநலாய நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴மாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வப்ரஹரணாயுதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸுகர்மணே நம꞉ ।
ஓம் பரமேஷ்டி²நே நம꞉ ।
ஓம் நாகபாலிநே நம꞉ । 900

ஓம் தி³விஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் வதா³ந்யாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுகயே நம꞉ ।
ஓம் வைத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஆத்ரேயாய நம꞉ ।
ஓம் பராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் த்³வாபராய நம꞉ ।
ஓம் பரமோதா³ராய நம꞉ ।
ஓம் பரமாய நம꞉ ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசர்யவதே நம꞉ ।
ஓம் உதீ³ச்யவேஷாய நம꞉ ।
ஓம் முகுடிநே நம꞉ ।
ஓம் பத்³மஹஸ்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஹிமாம்ஶுப்⁴ருதே நம꞉ ।
ஓம் ஸிதாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரஸந்நவத³நாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மோத³ரநிபா⁴நநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாயம் தி³வா தி³வ்யவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் அநிர்தே³ஶ்யாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாலயாய நம꞉ । 920

ஓம் மஹாரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஶேஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஸத்த்வரஜஸ்தமஸே நம꞉ ।
ஓம் த்⁴ருதாதபத்ரப்ரதிமாய நம꞉ ।
ஓம் விமர்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் நிர்ணயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்தி²தாய நம꞉ ।
ஓம் அஹிம்ஸகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴மதயே நம꞉ ।
ஓம் அத்³விதீயாய நம꞉ ।
ஓம் விவர்த⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா³ய நம꞉ ।
ஓம் மோக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் விஹாரிணே நம꞉ ।
ஓம் ப³ஹுதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் சாருராத்ரிஹராய நம꞉ ।
ஓம் நாதா²ய நம꞉ । 940

ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகா³ய நம꞉ ।
ஓம் அவ்யயாய நம꞉ ।
ஓம் மநோஹரவபுஷே நம꞉ ।
ஓம் ஶுப்⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஶோப⁴நாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரபா⁴வநாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரபா⁴வாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுப்ரதாபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுநேத்ராய நம꞉ ।
ஓம் தி³க்³விதி³க்பதயே நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்ஞீப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஶப்³த³கராய நம꞉ ।
ஓம் க்³ரஹேஶாய நம꞉ ।
ஓம் திமிராபஹாய நம꞉ ।
ஓம் ஸைம்ஹிகேயரிபவே நம꞉ ।
ஓம் தே³வாய நம꞉ ।
ஓம் வரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வரநாயகாய நம꞉ ।
ஓம் சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉ । 960

ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் யோகீ³ஶ்வரபதயே நம꞉ ।
ஓம் அநாதி³ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் அதி³திஜாய நம꞉ ।
ஓம் ரத்நகாந்தயே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரபா⁴மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³த்ப்ரதீ³பாய நம꞉ ।
ஓம் விஸ்தீர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிஸ்தீர்ணமண்ட³லாய நம꞉ ।
ஓம் ஏகசக்ரரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணரதா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வர்ணஶரீரத்⁴ருஷே நம꞉ ।
ஓம் நிராளம்பா³ய நம꞉ ।
ஓம் க³க³நகா³ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மகர்மப்ரபா⁴வக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் த⁴ர்மாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் கர்மணாம் ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்யக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் மேருஸேவிநே நம꞉ । 980

ஓம் ஸுமேதா⁴விநே நம꞉ ।
ஓம் மேருரக்ஷாகராய நம꞉ ।
ஓம் மஹதே நம꞉ ।
ஓம் ஆதா⁴ரபூ⁴தாய நம꞉ ।
ஓம் ரதிமதே நம꞉ ।
ஓம் த⁴நதா⁴ந்யக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் பாபஸந்தாபஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் மநோவாஞ்சி²ததா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் ரோக³ஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ராஜ்யதா³யிநே நம꞉ ।
ஓம் ரமணீயகு³ணாய நம꞉ ।
ஓம் அந்ருணிநே நம꞉ ।
ஓம் காலத்ரயாநந்தரூபாய நம꞉ ।
ஓம் முநிவ்ருந்த³நமஸ்க்ருதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸந்த்⁴யாராக³கராய நம꞉ ।
ஓம் ஸித்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஸந்த்⁴யாவந்த³நவந்தி³தாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதா³நநிரதாய நம꞉ ।
ஓம் ஸமாராத⁴நதோஷவதே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க்தது³꞉க²க்ஷயகராய நம꞉ । 1000

ஓம் ப⁴வஸாக³ரதாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ப⁴யாபஹர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம꞉ ।
ஓம் அப்ரமேயபராக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் மநுஸ்வாமிநே நம꞉
ஓம் மநுபதயே நம꞉ ।
ஓம் மாந்யாய நம꞉ ।
ஓம் மந்வந்தராதி⁴பாய நம꞉ । 1008

இதி ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளீ ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன