Skip to content

Matangi Kavacham in Tamil – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ கவசம் (ஸுமுகீ² கவசம்)

Matangi Kavacham or Sumukhi KavachamPin

Matangi Kavacham is the Armor of Matangi Devi, who is one of the Dasamahavidyas and is the tantric form of Goddess Saraswathi. It is also called Sumukhi Kavacham. It appears in the Rudrayamala Tantra as a conversation between Lord Shiva and Goddess Parvathi. Get Sri Matangi Kavacham in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Matangi Devi.

Matangi Kavacham in Tamil – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ கவசம் 

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச

தே³வதே³வ மஹாதே³வ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரக ।
மாதங்க்³யா꞉ கவசம் ப்³ரூஹி யதி³ ஸ்நேஹோ(அ)ஸ்தி தே மயி ॥ 1 ॥

ஶிவ உவாச

அத்யந்தகோ³பநம் கு³ஹ்யம் கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ।
தவ ப்ரீத்யா மயா(ஆ)க்²யாதம் நாந்யேஷு கத்²யதே ஶுபே⁴ ॥ 2 ॥

ஶபத²ம் குரு மே தே³வி யதி³ கிஞ்சித்ப்ரகாஶஸே ।
அநயா ஸத்³ருஶீ வித்³யா ந பூ⁴தா ந ப⁴விஷ்யதி ॥ 3 ॥

த்⁴யாநம்

ஶவாஸநாம் ரக்தவஸ்த்ராம் யுவதீம் ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் படே²த்கவசமுத்தமம் ॥ 4 ॥

கவசம்

உச்சி²ஷ்டம் ரக்ஷது ஶிர꞉ ஶிகா²ம் சண்டா³லிநீ தத꞉ ।
ஸுமுகீ² கவசம் ரக்ஷேத்³தே³வீ ரக்ஷது சக்ஷுஷீ ॥ 5 ॥

மஹாபிஶாசிநீ பாயாந்நாஸிகாம் ஹ்ரீம் ஸதா³(அ)வது ।
ட²꞉ பாது கண்ட²தே³ஶம் மே ட²꞉ பாது ஹ்ருத³யம் ததா² ॥ 6 ॥

டோ² பு⁴ஜௌ பா³ஹுமூலே ச ஸதா³ ரக்ஷது சண்டி³கா ।
ஐம் ச ரக்ஷது பாதௌ³ மே ஸௌ꞉ குக்ஷிம் ஸர்வத꞉ ஶிவா ॥ 7 ॥

ஐம் ஹ்ரீம் கடிதே³ஶம் ச ஆம் ஹ்ரீம் ஸந்தி⁴ஷு ஸர்வதா³ ।
ஜ்யேஷ்ட²மாதங்க்³யங்கு³ளிர்மே அங்கு³ல்யக்³ரே நமாமி ச ॥ 8 ॥

உச்சி²ஷ்டசாண்டா³லி மாம் பாது த்ரைலோக்யஸ்ய வஶங்கரீ ।
ஶிவே ஸ்வாஹா ஶரீரம் மே ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ॥ 9 ॥

உச்சி²ஷ்டசாண்டா³லி மாதங்கி³ ஸர்வவஶங்கரி நம꞉ ।
ஸ்வாஹா ஸ்தநத்³வயம் பாது ஸர்வஶத்ருவிநாஶிநீ ॥ 10 ॥

அத்யந்தகோ³பநம் தே³வி தே³வைரபி ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
ப்⁴ரஷ்டேப்⁴ய꞉ ஸாத⁴கேப்⁴யோ(அ)பி த்³ரஷ்டவ்யம் ந கதா³சந ॥ 11 ॥

த³த்தேந ஸித்³தி⁴ஹாநி꞉ ஸ்யாத்ஸர்வதா² ந ப்ரகாஶ்யதாம் ।
உச்சி²ஷ்டேந ப³லிம் த³த்வா ஶநௌ வா மங்க³ளே நிஶி ॥ 12 ॥

ரஜஸ்வலாப⁴க³ம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஜபேந்மந்த்ரம் ச ஸாத⁴க꞉ ।
ரஜஸ்வலாயா வஸ்த்ரேண ஹோமம் குர்யாத்ஸதா³ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஸித்³த⁴வித்³யா இதோ நாஸ்தி நியமோ நாஸ்தி கஶ்சந ।
அஷ்டஸஹஸ்ரம் ஜபேந்மந்த்ரம் த³ஶாம்ஶம் ஹவநாதி³கம் ॥ 14 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே லிகி²த்வா ச ரக்தஸூத்ரேண வேஷ்டயேத் ।
ப்ராணப்ரதிஷ்டா²மந்த்ரேண ஜீவந்யாஸம் ஸமாசரேத் ॥ 15 ॥

ஸ்வர்ணமத்⁴யே து ஸம்ஸ்தா²ப்ய தா⁴ரயேத்³த³க்ஷிணே கரே ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய அசிராத்புத்ரவாந்ப⁴வேத் ॥ 16 ॥

ஸ்த்ரீபி⁴ர்வாமகரே தா⁴ர்யம் ப³ஹுபுத்ரா ப⁴வேத்ததா³ ।
வந்த்³யா வா காகவந்த்³யா வா ம்ருதவத்ஸா ச ஸாங்க³நா ॥ 17 ॥

ஜீவத்³வத்ஸா ப⁴வேத்ஸாபி ஸம்ருத்³தி⁴ர்ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
ஶக்திபூஜாம் ஸதா³ குர்யாச்சி²வாப³லிம் ப்ரதா³பயேத் ॥ 18 ॥

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா மாதங்கீ³ யோ ஜபேத்ஸதா³ ।
தஸ்ய ஸித்³தி⁴ர்ந ப⁴வதி புரஶ்சரணலக்ஷத꞉ ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தந்த்ரே மாதங்கீ³ஸுமுகீ²கவசம் ஸமாப்தம் ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன