Skip to content

Kiratha Ashtakam in Tamil – ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம்

Kiratha Ashtakam or Kirathashtakam or KiratashtakamPin

Kiratha Ashtakam or Kirathashtakam is the mantra dedicated to Lord Kiratha or Kirathamurthy. Kirata is the son of Lord Shiva and Goddess Parvathi devi, when they took form of hunters. Get Sri Kiratha Ashtakam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Kiratha or Lord Ayyappa.

Kiratha Ashtakam in Tamil – ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம் 

அஸ்ய ஶ்ரீகிராதஶஸ்துர்மஹாமந்த்ரஸ்ய ரேமந்த ருஷி꞉ தே³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ கிராத ஶாஸ்தா தே³வதா, ஹ்ராம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஹ்ரூம் கீலகம், ஶ்ரீ கிராத ஶஸ்து ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉

ஓம் ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் ।

கோத³ண்ட³ம் ஸஶரம் பு⁴ஜேந பு⁴ஜகே³ந்த்³ரபோ⁴கா³ பா⁴ஸாவஹன்
வாமேநச்சு²ரிகாம் விப⁴க்ஷலநே பக்ஷேண த³க்ஷேண ச ।
காந்த்யா நிர்ஜித நீரத³꞉ புரபி⁴த³꞉ க்ரீட³ந்கிராதாக்ருதே
புத்ரோஸ்மாகமநல்ப நிர்மலயா ச நிர்மாது ஶர்மாநிஶம் ॥

ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் ।

ப்ரத்யர்தி²வ்ராதவக்ஷ꞉ஸ்த²லருதி⁴ரஸுராபாநமத்தா ப்ருஷத்கம்
சாபே ஸந்தா⁴ய திஷ்ட²ன் ஹ்ருத³யஸரஸிஜே மாமகே தாபஹம் தம் ।
பிஞ்சோ²த்தம்ஸ꞉ ஶரண்ய꞉ பஶுபதிதநயோ நீரதா³ப⁴꞉ ப்ரஸந்நோ
தே³வ꞉ பாயாத³பாயாச்ச²ப³ரவபுரஸௌ ஸாவதா⁴ந꞉ ஸதா³ ந꞉ ॥ 1 ॥

ஆகே²டாய வநேசரஸ்ய கி³ரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ⁴꞉ ஸுத꞉
த்ராதும் யோ பு⁴வநம் புரா ஸமஜநி க்²யாத꞉ கிராதாக்ருதி꞉ ।
கோத³ண்ட³க்ஷுரிகாத⁴ரோ க⁴நரவ꞉ பிஞ்சா²வதம்ஸோஜ்ஜ்வல꞉
ஸ த்வம் மாமவ ஸர்வதா³ ரிபுக³ணத்ரஸ்தம் த³யாவாரிதே⁴ ॥ 2 ॥

யோ மாம் பீட³யதி ப்ரஸஹ்ய ஸததம் தே³ஹீத்யநந்யாஶ்ரயம்
பி⁴த்வா தஸ்ய ரிபோருர꞉ க்ஷுரிகயா ஶாதாக்³ரயா து³ர்மதே꞉ ।
தே³வ த்வத்கரபங்கஜோல்லஸிதயா ஶ்ரீமத்கிராதாக்ருதே꞉
தத்ப்ராணாந்விதராந்தகாய ப⁴க³வன் காலாரிபுத்ராஞ்ஜஸா ॥ 3 ॥

வித்³தோ⁴ மர்மஸு து³ர்வசோபி⁴ரஸதாம் ஸந்தப்தஶல்யோபமை꞉
த்³ருப்தாநாம் த்³விஷதாமஶாந்தமநஸாம் கி²ந்நோ(அ)ஸ்மி யாவத்³ப்⁴ருஶம் ।
தாவத்த்வம் க்ஷுரிகாஶராஸநத⁴ரஶ்சித்தே மமாவிர்ப⁴வன்
ஸ்வாமின் தே³வ கிராதரூப ஶமய ப்ரத்யர்தி²க³ர்வம் க்ஷணாத் ॥ 4 ॥

ஹர்தும் வித்தமத⁴ர்மதோ மம ரதாஶ்சோராஶ்ச யே து³ர்ஜநா-
-ஸ்தேஷாம் மர்மஸு தாட³யாஶு விஶிகை²ஸ்த்வத்கார்முகாந்நி꞉ஸ்ருதை꞉ ॥
ஶாஸ்தாரம் த்³விஷதாம் கிராதவபுஷம் ஸர்வார்த²த³ம் த்வாம்ருதே
பஶ்யாம்யத்ர புராரிபுத்ர ஶரணம் நாந்யம் ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 5 ॥

யக்ஷ꞉ ப்ரேதபிஶாசபூ⁴தநிவஹா꞉ து³꞉க²ப்ரதா³ பீ⁴ஷணா꞉
பா³த⁴ந்தே நரஶோணிதோத்ஸுகதி⁴யோ யே மாம் ரிபுப்ரேரிதா꞉ ।
சாபஜ்யாநிநதை³ஸ்த்வமீஶ ஸகலான் ஸம்ஹ்ருத்ய து³ஷ்டக்³ரஹான்
கௌ³ரீஶாத்மஜ தை³வதேஶ்வர கிராதாகார ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 6 ॥

தோ³க்³து⁴ம் யே நிரதாஸ்த்வமத்³ய பத³பத்³மைகாந்தப⁴க்தாய மே
மாயாச்ச²ந்நகலேப³ராஶ்ருவிஷதா³நாத்³யை꞉ ஸதா³ கர்மபி⁴꞉ ।
வஶ்யஸ்தம்ப⁴நமாரணாதி³குஶலப்ராரம்ப⁴த³க்ஷாநரீன்
து³ஷ்டான் ஸம்ஹர தே³வதே³வ ஶப³ராகார த்ரிலோகேஶ்வர ॥ 7 ॥

தந்வா வா மநஸா கி³ராபி ஸததம் தோ³ஷம் சிகீர்ஷத்யலம்
த்வத்பாத³ப்ரணதஸ்ய நிரபராத⁴ஸ்யாபி யே மாநவா꞉ ।
ஸர்வான் ஸம்ஹர தான் கி³ரீஶஸுத மே தாபத்ரயௌகா⁴நபி
த்வாமேகம் ஶப³ராக்ருதே ப⁴யஹரம் நாத²ம் ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 8 ॥

க்லிஷ்டோ ராஜப⁴டைஸ்ததா³பி பரிபூ⁴தோ(அ)ஹம் குலைர்வைரிபி⁴-
-ஶ்சாந்யைர்கோ⁴ரதரைர்விபஜ்ஜலநிதௌ⁴ மக்³நோ(அ)ஸ்மி து³꞉கா²துரம் ।
ஹா ஹா கிங்கரவை விபோ⁴ ஶப³ரவேஷம் த்வாமபீ⁴ஷ்டார்த²த³ம்
வந்தே³(அ)ஹம் பரதை³வதம் குரு க்ருபாநாதா²ர்தப³ந்தோ⁴ மயி ॥ 9 ॥

ஸ்தோத்ரம் ய꞉ ப்ரஜபேத் ப்ரஶாந்தகரணைர்நித்யம் கிராதாஷ்டகம்
ஸ க்ஷிப்ரம் வஶகா³ன் கரோதி ந்ருபதீநாப³த்³த⁴வைராநபி ।
ஸம்ஹ்ருத்யாத்மவிரோதி⁴ந꞉ கி²லஜநான் து³ஷ்டக்³ரஹாநப்யஸௌ
யாத்யந்தே யமதூ³தபீ⁴திரஹிதோ தி³வ்யாம் க³திம் ஶாஶ்வதீம் ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீ கிராதாஷ்டகம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன