Skip to content

Anjaneya Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

Anjaneya or Hanuman Sahasranama StotramPin

Anjaneya Sahasranama Stotram or Sri Hanuman Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Hanuman composed in the form of a hymn. Get Sri Anjaneya Sahasranama Stotram in Tamil Lyrics Pdf here and chant the 1000 names of Lord Hanuman with devotion.

Anjaneya Sahasranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் 

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஹநுமாந்மஹாருத்³ரோ தே³வதா ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் பீ³ஜம் ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி꞉ கிலிகில பு³பு³ காரேண இதி கீலகம் லங்காவித்⁴வம்ஸநேதி கவசம் மம ஸர்வோபத்³ரவஶாந்த்யர்தே² மம ஸர்வகார்யஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் 

ப்ரதப்தஸ்வர்ணவர்ணாப⁴ம் ஸம்ரக்தாருணலோசநம் ।
ஸுக்³ரீவாதி³யுதம் த்⁴யாயேத் பீதாம்ப³ரஸமாவ்ருதம் ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாராஶிம் புச்ச²மஸ்தகமீஶ்வரம் ।
ஜ்ஞாநமுத்³ராம் ச பி³ப்⁴ராணம் ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதம் ॥

வாமஹஸ்தஸமாக்ருஷ்டத³ஶாஸ்யாநநமண்ட³லம் ।
உத்³யத்³த³க்ஷிணதோ³ர்த³ண்ட³ம் ஹநூமந்தம் விசிந்தயேத் ॥

ஸ்தோத்ரம் 

ஹநூமாந் ஶ்ரீப்ரதோ³ வாயுபுத்ரோ ருத்³ரோ நயோ(அ)ஜர꞉ ।
அம்ருத்யுர்வீரவீரஶ்ச க்³ராமவாஸோ ஜநாஶ்ரய꞉ ॥ 1 ॥

த⁴நதோ³ நிர்கு³ணாகாரோ வீரோ நிதி⁴பதிர்முநி꞉ ।
பிங்கா³க்ஷோ வரதோ³ வாக்³மீ ஸீதாஶோகவிநாஶந꞉ ॥ 2 ॥

ஶிவ꞉ ஶர்வ꞉ பரோ(அ)வ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ த⁴ராத⁴ர꞉ ।
பிங்க³கேஶ꞉ பிங்க³ரோமா ஶ்ருதிக³ம்ய꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 3 ॥

அநாதி³ர்ப⁴க³வாந் தி³வ்யோ விஶ்வஹேதுர்நராஶ்ரய꞉ ।
ஆரோக்³யகர்தா விஶ்வேஶோ விஶ்வநாதோ² ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 4 ॥

ப⁴ர்கோ³ ராமோ ராமப⁴க்த꞉ கல்யாணப்ரக்ருதீஶ்வர꞉ ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாகாரோ(அ)த² விஶ்வப꞉ ॥ 5 ॥

விஶ்வாத்மா விஶ்வஸேவ்யோ(அ)த² விஶ்வோ விஶ்வத⁴ரோ ரவி꞉ ।
விஶ்வசேஷ்டோ விஶ்வக³ம்யோ விஶ்வத்⁴யேய꞉ கலாத⁴ர꞉ ॥ 6 ॥

ப்லவங்க³ம꞉ கபிஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டோ² வேத்³யோ வநேசர꞉ ।
பா³லோ வ்ருத்³தோ⁴ யுவா தத்த்வம் தத்த்வக³ம்ய꞉ ஸகா² ஹ்யஜ꞉ ॥ 7 ॥

அஞ்ஜநாஸூநுரவ்யக்³ரோ க்³ராமஸ்யாந்தோ த⁴ராத⁴ர꞉ ।
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வர்மஹர்லோகோ ஜநோலோகஸ்தபோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 8 ॥

ஸத்யமோங்காரக³ம்யஶ்ச ப்ரணவோ வ்யாபகோ(அ)மல꞉ ।
ஶிவத⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²தா ராமேஷ்ட꞉ ப²ல்கு³நப்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாரீஶ꞉ பூர்ணகாமோ த⁴ராபதி꞉ ।
ரக்ஷோக்⁴ந꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ॥ 10 ॥

ஜாநகீப்ராணதா³தா ச ரக்ஷ꞉ப்ராணாபஹாரக꞉ ।
பூர்ண꞉ ஸத்ய꞉ பீதவாஸா தி³வாகரஸமப்ரப⁴꞉ ॥ 11 ॥

த்³ரோணஹர்தா ஶக்திநேதா ஶக்திராக்ஷஸமாரக꞉ ।
அக்ஷக்⁴நோ ராமதூ³தஶ்ச ஶாகிநீஜீவிதாஹர꞉ ॥ 12 ॥

பு³பூ⁴காரஹதாராதிர்க³ர்வபர்வதமர்த³ந꞉ ।
ஹேதுஸ்த்வஹேது꞉ ப்ராம்ஶுஶ்ச விஶ்வகர்தா ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 13 ॥

ஜக³ந்நாதோ² ஜக³ந்நேதா ஜக³தீ³ஶோ ஜநேஶ்வர꞉ ।
ஜக³த்ஶ்ரிதோ ஹரி꞉ ஶ்ரீஶோ க³ருட³ஸ்மயப⁴ஞ்ஜக꞉ ॥ 14 ॥

பார்த²த்⁴வஜோ வாயுபுத்ர꞉ ஸிதபுச்சோ²(அ)மிதப்ரப⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மபுச்ச²꞉ பரப்³ரஹ்மபுச்சோ² ராமேஷ்டகாரக꞉ ॥ 15 ॥

ஸுக்³ரீவாதி³யுதோ ஜ்ஞாநீ வாநரோ வாநரேஶ்வர꞉ ।
கல்பஸ்தா²யீ சிரஞ்ஜீவீ ப்ரஸந்நஶ்ச ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 16 ॥

ஸந்மதி꞉ ஸத்³க³திர்பு⁴க்திமுக்தித³꞉ கீர்திதா³யக꞉ ।
கீர்தி꞉ கீர்திப்ரத³ஶ்சைவ ஸமுத்³ர꞉ ஶ்ரீப்ரத³꞉ ஶிவ꞉ ॥ 17 ॥

உத³தி⁴க்ரமணோ தே³வ꞉ ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந꞉ ।
வாலிப³ந்த⁴நக்ருத்³விஶ்வஜேதா விஶ்வப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 18 ॥

லங்காரி꞉ காலபுருஷோ லங்கேஶக்³ருஹப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
பூ⁴தாவாஸோ வாஸுதே³வோ வஸுஸ்த்ரிபு⁴வநேஶ்வர꞉ ॥

ஶ்ரீராமரூப꞉ க்ருஷ்ணஸ்து லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணஸ்துத꞉ ஶாந்த꞉ ஶாந்திதோ³ விஶ்வபா⁴வந꞉ ॥ 20 ॥

விஶ்வபோ⁴க்தா(அ)த² மாரக்⁴நோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஊர்த்⁴வகோ³ லாங்கு³ளீ மாலீ லாங்கூ³ளாஹதராக்ஷஸ꞉ ॥ 21 ॥

ஸமீரதநுஜோ வீரோ வீரமாரோ ஜயப்ரத³꞉ ।
ஜக³ந்மங்க³ளத³꞉ புண்ய꞉ புண்யஶ்ரவணகீர்தந꞉ ॥ 22 ॥

புண்யகீர்தி꞉ புண்யகீ³திர்ஜக³த்பாவநபாவந꞉ ।
தே³வேஶோ(அ)மிதரோமா(அ)த² ராமப⁴க்தவிதா⁴யக꞉ ॥ 23 ॥

த்⁴யாதா த்⁴யேயோ ஜக³த்ஸாக்ஷீ சேதா சைதந்யவிக்³ரஹ꞉ ।
ஜ்ஞாநத³꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ராணோ ஜக³த்ப்ராண꞉ ஸமீரண꞉ ॥ 24 ॥

விபீ⁴ஷணப்ரிய꞉ ஶூர꞉ பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴த³꞉ ।
ஸித்³த⁴꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ரய꞉ கால꞉ காலப⁴க்ஷகபூஜித꞉ ॥ 25 ॥

லங்கேஶநித⁴நஸ்தா²யீ லங்காதா³ஹக ஈஶ்வர꞉ ।
சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிநேத்ரஶ்ச காலாக்³நி꞉ ப்ரளயாந்தக꞉ ॥ 26 ॥

கபில꞉ கபிஶ꞉ புண்யராதிர்த்³வாத³ஶராஶிக³꞉ ।
ஸர்வாஶ்ரயோ(அ)ப்ரமேயாத்மா ரேவத்யாதி³நிவாரக꞉ ॥ 27 ॥

லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச ஸீதாஜீவநஹேதுக꞉ ।
ராமத்⁴யாயீ ஹ்ருஷீகேஶோ விஷ்ணுப⁴க்தோ ஜடீ ப³லீ ॥ 28 ॥

தே³வாரித³ர்பஹா ஹோதா தா⁴தா கர்தா ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ।
நக³ரக்³ராமபாலஶ்ச ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நிரந்தர꞉ ॥ 29 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிர்விகல்போ கு³ணாதீதோ ப⁴யங்கர꞉ ।
ஹநுமாம்ஶ்ச து³ராராத்⁴யஸ்தப꞉ஸாத்⁴யோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 30 ॥

ஜாநகீக⁴நஶோகோத்த²தாபஹர்தா பராஶர꞉ ।
வாங்மய꞉ ஸத³ஸத்³ரூப꞉ காரணம் ப்ரக்ருதே꞉ பர꞉ ॥ 31 ॥

பா⁴க்³யதோ³ நிர்மலோ நேதா புச்ச²லங்காவிதா³ஹக꞉ ।
புச்ச²ப³த்³தோ⁴ யாதுதா⁴நோ யாதுதா⁴நரிபுப்ரிய꞉ ॥ 32 ॥

சா²யாபஹாரீ பூ⁴தேஶோ லோகேஶ꞉ ஸத்³க³திப்ரத³꞉ ।
ப்லவங்க³மேஶ்வர꞉ க்ரோத⁴꞉ க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசந꞉ ॥ 33 ॥

க்ரோத⁴ஹர்தா தாபஹர்தா ப⁴க்தாப⁴யவரப்ரத³꞉ ।
ப⁴க்தாநுகம்பீ விஶ்வேஶ꞉ புருஹூத꞉ புரந்த³ர꞉ ॥ 34 ॥

அக்³நிர்விபா⁴வஸுர்பா⁴ஸ்வாந் யமோ நிர்ருதிரேவ ச ।
வருணோ வாயுக³திமாந் வாயு꞉ குபே³ர ஈஶ்வர꞉ ॥ 35 ॥

ரவிஶ்சந்த்³ர꞉ குஜ꞉ ஸௌம்யோ கு³ரு꞉ காவ்ய꞉ ஶநைஶ்சர꞉ ।
ராஹு꞉ கேதுர்மருத்³தா³தா தா⁴தா ஹர்தா ஸமீரஜ꞉ ॥ 36 ॥

மஶகீக்ருததே³வாரிர்தை³த்யாரிர்மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
காம꞉ கபி꞉ காமபால꞉ கபிலோ விஶ்வஜீவந꞉ ॥ 37 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²பதா³ம்போ⁴ஜ꞉ ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரத³꞉ ।
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஹவி꞉ கவ்யம் ஹவ்யவாஹ꞉ ப்ரகாஶக꞉ ॥ 38 ॥

ஸ்வப்ரகாஶோ மஹாவீரோ மது⁴ரோ(அ)மிதவிக்ரம꞉ ।
உட்³டீ³நோட்³டீ³நக³திமாந் ஸத்³க³தி꞉ புருஷோத்தம꞉ ॥ 39 ॥

ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³யோநிர்ஜக³த³ந்தோ ஹ்யநந்தர꞉ ।
விபாப்மா நிஷ்களங்கோ(அ)த² மஹாந் மஹத³ஹங்க்ருதி꞉ ॥ 40 ॥

க²ம் வாயு꞉ ப்ருதி²வீ சாபோ வஹ்நிர்தி³க் கால ஏகல꞉ ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷேத்ரபாலஶ்ச பல்வலீக்ருதஸாக³ர꞉ ॥ 41 ॥

ஹிரண்மய꞉ புராணஶ்ச கே²சரோ பூ⁴சரோ மநு꞉ ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஸூத்ராத்மா ராஜராஜோ விஶாம் பதி꞉ ॥ 42 ॥

வேதா³ந்தவேத்³ய உத்³கீ³தோ² வேதா³ங்கோ³ வேத³பாரக³꞉ ।
ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²த꞉ ஸத்³ய꞉ ஸ்பூ²ர்திதா³தா கு³ணாகர꞉ ॥ 43 ॥

நக்ஷத்ரமாலீ பூ⁴தாத்மா ஸுரபி⁴꞉ கல்பபாத³ப꞉ ।
சிந்தாமணிர்கு³ணநிதி⁴꞉ ப்ரஜாத்³வாரமநுத்தம꞉ ॥ 44 ॥

புண்யஶ்லோக꞉ புராராதி꞉ மதிமாந் ஶர்வரீபதி꞉ ।
கில்கிலாராவஸந்த்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசக꞉ ॥ 45 ॥

ருணத்ரயஹர꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸ்தூ²ல꞉ ஸர்வக³தி꞉ புமாந் ।
அபஸ்மாரஹர꞉ ஸ்மர்தா ஶ்ருதிர்கா³தா² ஸ்ம்ருதிர்மநு꞉ ॥ 46 ॥

ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் யதீஶ்வர꞉ ।
நாத³ரூபம் பரம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மபுராதந꞉ ॥ 47 ॥

ஏகோ(அ)நேகோ ஜந꞉ ஶுக்ல꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரநாகுல꞉ ।
ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரநாதி³ஶ்ச ஸாத்த்விகோ ராஜஸஸ்தம꞉ ॥ 48 ॥

தமோஹர்தா நிராளம்போ³ நிராகாரோ கு³ணாகர꞉ ।
கு³ணாஶ்ரயோ கு³ணமயோ ப்³ருஹத்காயோ ப்³ருஹத்³யஶா꞉ ॥

ப்³ருஹத்³த⁴நுர்ப்³ருஹத்பாதோ³ ப்³ருஹந்மூர்தா⁴ ப்³ருஹத்ஸ்வந꞉ ।
ப்³ருஹத்கர்ணோ ப்³ருஹந்நாஸோ ப்³ருஹத்³பா³ஹுர்ப்³ருஹத்தநு꞉ ॥ 50 ॥

ப்³ருஹத்³க³ளோ ப்³ருஹத்காயோ ப்³ருஹத்புச்சோ² ப்³ருஹத்கர꞉ ।
ப்³ருஹத்³க³திர்ப்³ருஹத்ஸேவோ ப்³ருஹல்லோகப²லப்ரத³꞉ ॥ 51 ॥

ப்³ருஹத்³ப⁴க்திர்ப்³ருஹத்³வாஞ்சா²ப²லதோ³ ப்³ருஹதீ³ஶ்வர꞉ ।
ப்³ருஹல்லோகநுதோ த்³ரஷ்டா வித்³யாதா³தா ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 52 ॥

தே³வாசார்ய꞉ ஸத்யவாதீ³ ப்³ரஹ்மவாதீ³ கலாத⁴ர꞉ ।
ஸப்தபாதாலகா³மீ ச மலயாசலஸம்ஶ்ரய꞉ ॥ 53 ॥

உத்தராஶாஸ்தி²த꞉ ஶ்ரீஶோ தி³வ்யௌஷதி⁴வஶ꞉ க²க³꞉ ।
ஶாகா²ம்ருக³꞉ கபீந்த்³ரோ(அ)த² புராண꞉ ப்ராணசஞ்சுர꞉ ॥ 54 ॥

சதுரோ ப்³ராஹ்மணோ யோகீ³ யோகி³க³ம்ய꞉ பரோ(அ)வர꞉ ।
அநாதி³நித⁴நோ வ்யாஸோ வைகுண்ட²꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 55 ॥

அபராஜிதோ ஜிதாராதி꞉ ஸதா³நந்த³த³ ஈஶிதா ।
கோ³பாலோ கோ³பதிர்யோத்³தா⁴ கலி꞉ ஸ்பா²ல꞉ பராத்பர꞉ ॥ 56 ॥

மநோவேகீ³ ஸதா³யோகீ³ ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந꞉ ।
தத்த்வதா³தா(அ)த² தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வம் தத்த்வப்ரகாஶக꞉ ॥ 57 ॥

ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நித்யயுக்தோ ப⁴க்தாகாரோ ஜக³த்³ரத²꞉ ।
ப்ரளயோ(அ)மிதமாயஶ்ச மாயாதீதோ விமத்ஸர꞉ ॥ 58 ॥

மாயாநிர்ஜிதரக்ஷாஶ்ச மாயாநிர்மிதவிஷ்டப꞉ ।
மாயாஶ்ரயஶ்ச நிர்லேபோ மாயாநிர்வர்தக꞉ ஸுகீ² ॥

ஸுகீ² ஸுக²ப்ரதோ³ நாகோ³ மஹேஶக்ருதஸம்ஸ்தவ꞉ ।
மஹேஶ்வர꞉ ஸத்யஸந்த⁴꞉ ஶரப⁴꞉ கலிபாவந꞉ ॥ 60 ॥

ரஸோ ரஸஜ்ஞ꞉ ஸந்மாநோ ரூபம் சக்ஷு꞉ ஶ்ருதீ ரவ꞉ ।
க்⁴ராணம் க³ந்த⁴꞉ ஸ்பர்ஶநம் ச ஸ்பர்ஶோ ஹிங்காரமாநக³꞉ ॥ 61 ॥

நேதி நேதீதி க³ம்யஶ்ச வைகுண்ட²ப⁴ஜநப்ரிய꞉ ।
கி³ரிஶோ கி³ரிஜாகாந்தோ து³ர்வாஸா꞉ கவிரங்கி³ரா꞉ ॥ 62 ॥

ப்⁴ருகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவநோ நாரத³ஸ்தும்பு³ருர்ஹர꞉ ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் விஶ்வபீ³ஜம் விஶ்வநேத்ரம் ச விஶ்வப꞉ ॥ 63 ॥

யாஜகோ யஜமாநஶ்ச பாவக꞉ பிதரஸ்ததா² ।
ஶ்ரத்³தா⁴ பு³த்³தி⁴꞉ க்ஷமா தந்த்³ரா மந்த்ரோ மந்த்ரயிதா ஸுர꞉ ॥ 64 ॥

ராஜேந்த்³ரோ பூ⁴பதீ ரூடோ⁴ மாலீ ஸம்ஸாரஸாரதி²꞉ ।
நித்ய꞉ ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச ப⁴க்தகாமது⁴கு³த்தம꞉ ॥ 65 ॥

க³ணப꞉ கேஶவோ ப்⁴ராதா பிதா மாதா(அ)த² மாருதி꞉ ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ஸஹஸ்ராஸ்ய꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66 ॥

காமஜித் காமத³ஹந꞉ காம꞉ காம்யப²லப்ரத³꞉ ।
முத்³ரோபஹாரீ ரக்ஷோக்⁴ந꞉ க்ஷிதிபா⁴ரஹரோ ப³ல꞉ ॥ 67 ॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதோ⁴ விஷ்ணுப⁴க்தோ ப⁴க்தாப⁴யப்ரத³꞉ ।
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த³ம்ஷ்ட்ராஶதமூர்திரமூர்திமாந் ॥ 68 ॥

மஹாநிதி⁴ர்மஹாபா⁴கோ³ மஹாப⁴ர்கோ³ மஹர்தி⁴த³꞉ ।
மஹாகாரோ மஹாயோகீ³ மஹாதேஜா மஹாத்³யுதி꞉ ॥

மஹாகர்மா மஹாநாதோ³ மஹாமந்த்ரோ மஹாமதி꞉ ।
மஹாஶமோ மஹோதா³ரோ மஹாதே³வாத்மகோ விபு⁴꞉ ॥ 70 ॥

ருத்³ரகர்மா க்ரூரகர்மா ரத்நநாப⁴꞉ க்ருதாக³ம꞉ ।
அம்போ⁴தி⁴ளங்க⁴ந꞉ ஸித்³த⁴꞉ ஸத்யத⁴ர்மா ப்ரமோத³ந꞉ ॥ 71 ॥

ஜிதாமித்ரோ ஜய꞉ ஸோமோ விஜயோ வாயுவாஹந꞉ ।
ஜீவோ தா⁴தா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்முகுந்தோ³ பூ⁴ரித³க்ஷிண꞉ ॥ 72 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ஸித்³த⁴꞉ ஸங்கல்ப꞉ ஸித்³தி⁴ஹேதுக꞉ ।
ஸப்தபாதாலசரண꞉ ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த꞉ ॥ 73 ॥

ஸப்தாப்³தி⁴ளங்க⁴நோ வீர꞉ ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல꞉ ।
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த³꞉ ஸப்தமாத்ருநிஷேவித꞉ ॥ 74 ॥

ஸப்தலோகைகமகுட꞉ ஸப்தஹோத்ர꞉ ஸ்வராஶ்ரய꞉ ।
ஸப்தஸாமோபகீ³தஶ்ச ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரய꞉ ॥ 75 ॥

ஸப்தச்ச²ந்தோ³நிதி⁴꞉ ஸப்தச்ச²ந்த³꞉ ஸப்தஜநாஶ்ரய꞉ ।
மேதா⁴த³꞉ கீர்தித³꞉ ஶோகஹாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶந꞉ ॥ 76 ॥

ஸர்வவஶ்யகரோ க³ர்ப⁴தோ³ஷஹா புத்ரபௌத்ரத³꞉ ।
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்போ⁴ ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³ந꞉ ॥ 77 ॥

பராபி⁴சாரஶமநோ து³꞉க²ஹா ப³ந்த⁴மோக்ஷத³꞉ ।
நவத்³வாரபுராதா⁴ரோ நவத்³வாரநிகேதந꞉ ॥ 78 ॥

நரநாராயணஸ்துத்யோ நவநாத²மஹேஶ்வர꞉ ।
மேக²லீ கவசீ க²ட்³கீ³ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுஸாரதி²꞉ ॥

ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணபுச்ச²꞉ புச்ச²ஹதாஸுர꞉ ।
து³ஷ்டஹந்தா நியமிதா பிஶாசக்³ரஹஶாதந꞉ ॥ 80 ॥

பா³லக்³ரஹவிநாஶீ ச த⁴ர்மநேதா க்ருபாகர꞉ ।
உக்³ரக்ருத்யஶ்சோக்³ரவேக³ உக்³ரநேத்ர꞉ ஶதக்ரது꞉ ॥ 81 ॥

ஶதமந்யுஸ்துத꞉ ஸ்துத்ய꞉ ஸ்துதி꞉ ஸ்தோதா மஹாப³ல꞉ ।
ஸமக்³ரகு³ணஶாலீ ச வ்யக்³ரோ ரக்ஷோவிநாஶந꞉ ॥ 82 ॥

ரக்ஷோ(அ)க்³நிதா³வோ ப்³ரஹ்மேஶ꞉ ஶ்ரீத⁴ரோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
மேக⁴நாதோ³ மேக⁴ரூபோ மேக⁴வ்ருஷ்டிநிவாரண꞉ ॥ 83 ॥

மேக⁴ஜீவநஹேதுஶ்ச மேக⁴ஶ்யாம꞉ பராத்மக꞉ ।
ஸமீரதநயோ தா⁴தா தத்த்வவித்³யாவிஶாரத³꞉ ॥ 84 ॥

அமோகோ⁴(அ)மோக⁴வ்ருஷ்டிஶ்சாபீ⁴ஷ்டதோ³(அ)நிஷ்டநாஶந꞉ ।
அர்தோ²(அ)நர்தா²பஹாரீ ச ஸமர்தோ² ராமஸேவக꞉ ॥ 85 ॥

அர்தீ² த⁴ந்யோ(அ)ஸுராராதி꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆத்மபூ⁴꞉ ।
ஸங்கர்ஷணோ விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாராஶி꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 86 ॥

அசலோத்³தா⁴ரகோ நித்ய꞉ ஸேதுக்ருத்³ராமஸாரதி²꞉ ।
ஆநந்த³꞉ பரமாநந்தோ³ மத்ஸ்ய꞉ கூர்மோ நிதி⁴꞉ ஶய꞉ ॥ 87 ॥

வராஹோ நாரஸிம்ஹஶ்ச வாமநோ ஜமத³க்³நிஜ꞉ ।
ராம꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஶிவோ பு³த்³த⁴꞉ கல்கீ ராமாஶ்ரயோ ஹரி꞉ ॥ 88 ॥

நந்தீ³ ப்⁴ருங்கீ³ ச சண்டீ³ ச க³ணேஶோ க³ணஸேவித꞉ ।
கர்மாத்⁴யக்ஷ꞉ ஸுராராமோ விஶ்ராமோ ஜக³தீபதி꞉ ॥

ஜக³ந்நாத²꞉ கபீஶஶ்ச ஸர்வாவாஸ꞉ ஸதா³ஶ்ரய꞉ ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துதோ தா³ந்த꞉ ஸர்வகர்மா ப்லவங்க³ம꞉ ॥ 90 ॥

நக²தா³ரிதரக்ஷஶ்ச நக²யுத்³த⁴விஶாரத³꞉ ।
குஶல꞉ ஸுத⁴ந꞉ ஶேஷோ வாஸுகிஸ்தக்ஷகஸ்ததா² ॥ 91 ॥

ஸ்வர்ணவர்ணோ ப³லாட்⁴யஶ்ச புருஜேதா(அ)க⁴நாஶந꞉ ।
கைவல்யதீ³ப꞉ கைவல்யோ க³ருட³꞉ பந்நகோ³ கு³ரு꞉ ॥ 92 ॥

க்லீக்லீராவஹதாராதிக³ர்வ꞉ பர்வதபே⁴த³ந꞉ ।
வஜ்ராங்கோ³ வஜ்ரவக்த்ரஶ்ச ப⁴க்தவஜ்ரநிவாரக꞉ ॥ 93 ॥

நகா²யுதோ⁴ மணிக்³ரீவோ ஜ்வாலாமாலீ ச பா⁴ஸ்கர꞉ ।
ப்ரௌட⁴ப்ரதாபஸ்தபநோ ப⁴க்ததாபநிவாரக꞉ ॥ 94 ॥

ஶரணம் ஜீவநம் போ⁴க்தா நாநாசேஷ்டோ(அ)த² சஞ்சல꞉ ।
ஸ்வஸ்த²ஸ்த்வஸ்வாஸ்த்²யஹா து³꞉க²ஶாதந꞉ பவநாத்மஜ꞉ ॥ 95 ॥

பவந꞉ பாவந꞉ காந்தோ ப⁴க்தாங்க³꞉ ஸஹநோ ப³ல꞉ ।
மேக⁴நாத³ரிபுர்மேக⁴நாத³ஸம்ஹ்ருதராக்ஷஸ꞉ ॥ 96 ॥

க்ஷரோ(அ)க்ஷரோ விநீதாத்மா வாநரேஶ꞉ ஸதாங்க³தி꞉ ।
ஶ்ரீகண்ட²꞉ ஶிதிகண்ட²ஶ்ச ஸஹாய꞉ ஸஹநாயக꞉ ॥ 97 ॥

அஸ்தூ²லஸ்த்வநணுர்ப⁴ர்கோ³ தே³வஸம்ஸ்ருதிநாஶந꞉ ।
அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாரஶ்சாப்யத்⁴யாத்மகுஶல꞉ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 98 ॥

அகல்மஷ꞉ ஸத்யஹேது꞉ ஸத்யத³꞉ ஸத்யகோ³சர꞉ ।
ஸத்யக³ர்ப⁴꞉ ஸத்யரூப꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 99 ॥

அஞ்ஜநாப்ராணலிங்க³ம் ச வாயுவம்ஶோத்³ப⁴வ꞉ ஶ்ருதி꞉ ।
ப⁴த்³ரரூபோ ருத்³ரரூப꞉ ஸுரூபஶ்சித்ரரூபத்⁴ருக் ॥ 100 ॥

மைநாகவந்தி³த꞉ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶநோ விஜயோ ஜய꞉ ।
க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லோ ருத்³ர꞉ ப்ரகடீக்ருதவிக்ரம꞉ ॥ 101 ॥

கம்பு³கண்ட²꞉ ப்ரஸந்நாத்மா ஹ்ரஸ்வநாஸோ வ்ருகோத³ர꞉ ।
லம்போ³ஷ்ட²꞉ குண்ட³லீ சித்ரமாலீ யோக³விதா³ம் வர꞉ ॥ 102 ॥

விபஶ்சித் கவிராநந்த³விக்³ரஹோ(அ)நல்பநாஶந꞉ ।
பா²ல்கு³நீஸூநுரவ்யக்³ரோ யோகா³த்மா யோக³தத்பர꞉ ॥ 103 ॥

யோக³வித்³யோக³கர்தா ச யோக³யோநிர்தி³க³ம்ப³ர꞉ ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணநிர்மிதவிக்³ரஹ꞉ ॥ 104 ॥

உலூக²லமுக²꞉ ஸித்³த⁴ஸம்ஸ்துத꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஶ்லிஷ்டஜங்க⁴꞉ ஶ்லிஷ்டஜாநு꞉ ஶ்லிஷ்டபாணி꞉ ஶிகா²த⁴ர꞉ ॥ 105 ॥

ஸுஶர்மா(அ)மிதத⁴ர்மா ச நாராயணபராயண꞉ ।
ஜிஷ்ணுர்ப⁴விஷ்ணூ ரோசிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணு꞉ ஸ்தா²ணுரேவ ச ॥ 106 ॥

ஹரீ ருத்³ராநுக்ருத்³வ்ருக்ஷகம்பநோ பூ⁴மிகம்பந꞉ ।
கு³ணப்ரவாஹ꞉ ஸூத்ராத்மா வீதராக³꞉ ஸ்துதிப்ரிய꞉ ॥ 107 ॥

நாக³கந்யாப⁴யத்⁴வம்ஸீ க்ருதபூர்ண꞉ கபாலப்⁴ருத் ।
அநுகூலோ(அ)க்ஷயோ(அ)பாயோ(அ)நபாயோ வேத³பாரக³꞉ ॥ 108 ॥

அக்ஷர꞉ புருஷோ லோகநாத²ஸ்த்ர்யக்ஷ꞉ ப்ரபு⁴ர்த்³ருட⁴꞉ ।
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபூ⁴꞉ ஸத்யஸந்த⁴꞉ புருஷ்டுத꞉ ॥ 109 ॥

ஶ்மஶாநஸ்தா²நநிலய꞉ ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷம꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரபர꞉ பஞ்சமாத்ருகோ ரஞ்ஜநோ த்⁴வஜ꞉ ॥ 110 ॥

யோகி³நீவ்ருந்த³வந்த்³யஶ்ரீ꞉ ஶத்ருக்⁴நோ(அ)நந்தவிக்ரம꞉ ।
ப்³ரஹ்மசாரீந்த்³ரியவபுர்த்⁴ருதத³ண்டோ³ த³ஶாத்மக꞉ ॥ 111 ॥

அப்ரபஞ்ச꞉ ஸதா³சார꞉ ஶூரஸேநோ விதா³ரக꞉ ।
பு³த்³த⁴꞉ ப்ரமோத³ ஆநந்த³꞉ ஸப்தஜிஹ்வபதிர்த⁴ர꞉ ॥ 112 ॥

நவத்³வாரபுராதா⁴ர꞉ ப்ரத்யக்³ர꞉ ஸாமகா³யந꞉ ।
ஷட்சக்ரதா⁴மா ஸ்வர்லோகப⁴யஹ்ருந்மாநதோ³ மத³꞉ ॥ 113 ॥

ஸர்வவஶ்யகர꞉ ஶக்திரநந்தோ(அ)நந்தமங்க³ள꞉ ।
அஷ்டமூர்தித⁴ரோ நேதா விரூப꞉ ஸ்வரஸுந்த³ர꞉ ॥ 114 ॥

தூ⁴மகேதுர்மஹாகேது꞉ ஸத்யகேதுர்மஹாரத²꞉ ।
நந்தீ³ப்ரிய꞉ ஸ்வதந்த்ரஶ்ச மேக²லீ ட³மருப்ரிய꞉ ॥ 115 ॥

லோஹிதாங்க³꞉ ஸமித்³வஹ்நி꞉ ஷட்³ருது꞉ ஶர்வ ஈஶ்வர꞉ ।
ப²லபு⁴க் ப²லஹஸ்தஶ்ச ஸர்வகர்மப²லப்ரத³꞉ ॥ 116 ॥

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மப²லோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³(அ)ர்த²த³꞉ ।
பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞஸ்தாரகோ ப்³ரஹ்மதத்பர꞉ ॥ 117 ॥

த்ரிமார்க³வஸதிர்பீ⁴ம꞉ ஸர்வது³ஷ்டநிப³ர்ஹண꞉ ।
ஊர்ஜ꞉ஸ்வாமீ ஜலஸ்வாமீ ஶூலீ மாலீ நிஶாகர꞉ ॥ 118 ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷண꞉ ।
வநமாலீ ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ச ஶ்வேத꞉ ஶ்வேதாம்ப³ரோ யுவா ॥ 119 ॥

ஜயோ(அ)ஜேயபரீவார꞉ ஸஹஸ்ரவத³ந꞉ கவி꞉ ।
ஶாகிநீடா³கிநீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 120 ॥

ஸத்³யோஜாத꞉ காமக³திர்ஜ்ஞாநமூர்திர்யஶஸ்கர꞉ ।
ஶம்பு⁴தேஜா꞉ ஸார்வபௌ⁴மோ விஷ்ணுப⁴க்த꞉ ப்லவங்க³ம꞉ ॥ 121 ॥

சதுர்ணவதிமந்த்ரஜ்ஞ꞉ பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பஹா ।
ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரத³꞉ ஶ்ரீமாநங்க³த³ப்ரியவர்த⁴ந꞉ ॥ 122 ॥

ஸ்ம்ருதிபீ³ஜம் ஸுரேஶாந꞉ ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந꞉ ।
உத்தம꞉ ஶ்ரீபரீவார꞉ ஶ்ரீபூ⁴ருக்³ரஶ்ச காமது⁴க் ॥ 123 ॥

ஸதா³க³திர்மாதரிஶ்வா ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பத³꞉ ।
நீலப்ரியோ நீலவர்ணோ நீலவர்ணப்ரிய꞉ ஸுஹ்ருத் ॥ 124 ॥

ராமதூ³தோ லோகப³ந்து⁴ரந்தராத்மா மநோரம꞉ ।
ஶ்ரீராமத்⁴யாநக்ருத்³வீர꞉ ஸதா³ கிம்புருஷஸ்துத꞉ ॥ 125 ॥

ராமகார்யாந்தரங்க³ஶ்ச ஶுத்³தி⁴ர்க³திரநாமய꞉ ।
புண்யஶ்லோக꞉ பராநந்த³꞉ பரேஶப்ரியஸாரதி²꞉ ॥ 126 ॥

லோகஸ்வாமீ முக்திதா³தா ஸர்வகாரணகாரண꞉ ।
மஹாப³லோ மஹாவீர꞉ பாராவாரக³திர்கு³ரு꞉ ॥ 127 ॥

தாரகோ ப⁴க³வாம்ஸ்த்ராதா ஸ்வஸ்திதா³தா ஸுமங்க³ள꞉ ।
ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷீ ச ஸமஸ்தஸுரவந்தி³த꞉ ।
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரந்த⁴ர꞉ ॥ 128 ॥

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து யோ(அ)தீ⁴தே ப்ரத்யஹம் நர꞉ ।
து³꞉கௌ²கோ⁴ நஶ்யதே க்ஷிப்ரம் ஸம்பத்திர்வர்த⁴தே சிரம் ।
வஶ்யம் சதுர்வித⁴ம் தஸ்ய ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 129 ॥

ராஜாநோ ராஜபுத்ராஶ்ச ராஜகீயாஶ்ச மந்த்ரிண꞉ ।
த்ரிகாலம் பட²நாத³ஸ்ய த்³ருஶ்யந்தே ச த்ரிபக்ஷத꞉ ॥ 130 ॥

அஶ்வத்த²மூலே ஜபதாம் நாஸ்தி வைரிக்ருதம் ப⁴யம் ।
த்ரிகாலபட²நாத³ஸ்ய ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத் கரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 131 ॥

ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே சோத்தா²ய ப்ரத்யஹம் ய꞉ படே²ந்நர꞉ ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகாந் ஸோ(அ)பி லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 132 ॥

ஸங்க்³ராமே ஸந்நிவிஷ்டாநாம் வைரிவித்³ராவணம் ப⁴வேத் ।
ஜ்வராபஸ்மாரஶமநம் கு³ள்மாதி³வ்யாதி⁴வாரணம் ॥ 133 ॥

ஸாம்ராஜ்யஸுக²ஸம்பத்திதா³யகம் ஜபதாம் ந்ருணாம் ।
ய இத³ம் பட²தே நித்யம் பாட²யேத்³வா ஸமாஹித꞉ ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி வாயுபுத்ரப்ரஸாத³த꞉ ॥ 134 ॥

இதி ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன