Skip to content

Aditya Hrudayam lyrics in Tamil – ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics or Aditya Hridaya StotraPin

Aditya Hrudaya stotram is a hymn addressed to the Sun God, Lord Surya Deva or Aditya. Lord Surya deva is also called Aditya, which literally means “Son of Aditi”. Aditya Hrudayam is about Lord Surya being the Primal force in the Universe. It is about Lord Surya or Aditya being the primal force in the entire universe, and it is also a lesson on how to defeat an enemy by worshipping Surya deva. When Lord Rama got tired in the battle, Sage Agastya came to the battlefield and preached Aditya Hrudayam to Lord Rama. After this teaching, Lord Rama kills Ravanasura. Aditya Hrudayam is found in the Yuddha kanda  in Valmiki Ramayana. Get Aditya Hrudayam lyrics in Tamil Pdf here and chant with devotion for the grace of the Sun God.

ஆதித்யா ஹிருதயம் ஸ்தோத்திரம் சூர்ய பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ராமர் போரில் சோர்வடைந்தபோது, ​​அகஸ்திய முனிவர் போர்க்களத்திற்கு வந்து ஆதித்யா ஹிருதயம் என்ற இந்த மந்திரத்தை பிரசங்கித்தார். இந்த போதனைக்குப் பிறகு, ராமர் ராவணாசுரனைக் கொல்கிறார். இந்த ஆதித்யா இதய வசனங்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் போரின்போது 107 சர்காக்களில் வந்துள்ளன.

Aditya Hrudayam lyrics in Tamil – ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

ததோ யுத்³த⁴பரிஶ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி²தம் |
ராவணம் சாக்³ரதோ த்³ருஷ்ட்வா யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் || 1 ||

தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம் |
உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமமக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான்ருஷி꞉ || 2 ||

ராம ராம மஹாபா³ஹோ ஶ்ருணு கு³ஹ்யம் ஸனாதனம் |
யேன ஸர்வானரீன்வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி || 3 ||

ஆதி³த்யஹ்ருத³யம் புண்யம் ஸர்வஶத்ருவினாஶனம் |
ஜயாவஹம் ஜபேன்னித்யமக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் || 4 ||

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ள்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
சிந்தாஶோகப்ரஶமன-மாயுர்வர்த⁴னமுத்தமம் || 5 ||

ரஶ்மிமந்தம் ஸமுத்³யந்தம் தே³வாஸுரனமஸ்க்ருதம் |
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பா⁴ஸ்கரம் பு⁴வனேஶ்வரம் || 6 ||

ஸர்வதே³வாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபா⁴வன꞉ |
ஏஷ தே³வாஸுரக³ணான் லோகான்பாதி க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ || 7 ||

ஏஷ ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
மஹேந்த்³ரோ த⁴னத³꞉ காலோ யம꞉ ஸோமோ ஹ்யபாம்பதி꞉ || 8 ||

பிதரோ வஸவ꞉ ஸாத்⁴யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனு꞉ |
வாயுர்வஹ்னி꞉ ப்ரஜாப்ராண ருதுகர்தா ப்ரபா⁴கர꞉ || 9 ||

ஆதி³த்ய꞉ ஸவிதா ஸூர்ய꞉ க²க³꞉ பூஷா க³ப⁴ஸ்திமான் |
ஸுவர்ணஸத்³ருஶோ பா⁴னுர்ஹிரண்யரேதா தி³வாகர꞉ || 10 ||

ஹரித³ஶ்வ꞉ ஸஹஸ்ரார்சி꞉ ஸப்தஸப்திர்மரீசிமான் |
திமிரோன்மத²ன꞉ ஶம்பு⁴ஸ்த்வஷ்டா மார்தண்ட³ அம்ஶுமான் || 11 ||

ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஶிஶிரஸ்தபனோ பா⁴ஸ்கரோ ரவி꞉ |
அக்³னிக³ர்போ⁴(அ)தி³தே꞉ புத்ர꞉ ஶங்க²꞉ ஶிஶிரனாஶன꞉ || 12 ||

வ்யோமனாத²ஸ்தமோபே⁴தீ³ ருக்³யஜுஸ்ஸாமபாரக³꞉ |
க⁴னவ்ருஷ்டிரபாம்-மித்ரோ விந்த்⁴யவீதீ²ப்லவங்க³ம꞉ || 13 ||

ஆதபீ மண்ட³லீ ம்ருத்யு꞉ பிங்க³ள꞉ ஸர்வதாபன꞉ |
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்த꞉ ஸர்வப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ || 14 ||

நக்ஷத்ரக்³ரஹதாராணாமதி⁴போ விஶ்வபா⁴வன꞉ |
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்³வாத³ஶாத்மன்னமோ(அ)ஸ்து தே || 15 ||

நம꞉ பூர்வாய கி³ரயே பஶ்சிமாயாத்³ரயே நம꞉ |
ஜ்யோதிர்க³ணானாம் பதயே தி³னாதி⁴பதயே நம꞉ || 16 ||

ஜயாய ஜயப⁴த்³ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நம꞉ |
நமோ நம꞉ ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதி³த்யாய நமோ நம꞉ || 17 ||

நம உக்³ராய வீராய ஸாரங்கா³ய நமோ நம꞉ |
நம꞉ பத்³மப்ரபோ³தா⁴ய மார்தாண்டா³ய நமோ நம꞉ || 18 ||

ப்³ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதி³த்யவர்சஸே |
பா⁴ஸ்வதே ஸர்வப⁴க்ஷாய ரௌத்³ராய வபுஷே நம꞉ || 19 ||

தமோக்⁴னாய ஹிமக்⁴னாய ஶத்ருக்⁴னாயாமிதாத்மனே |
க்ருதக்⁴னக்⁴னாய தே³வாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம꞉ || 20 ||

தப்தசாமீகராபா⁴ய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே |
நமஸ்தமோபி⁴னிக்⁴னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே || 21 ||

நாஶயத்யேஷ வை பூ⁴தம் ததே³வ ஸ்ருஜதி ப்ரபு⁴꞉ |
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ || 22 ||

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி பூ⁴தேஷு பரினிஷ்டி²த꞉ |
ஏஷ ஏவாக்³னிஹோத்ரம் ச ப²லம் சைவாக்³னிஹோத்ரிணாம் || 23 ||

வேதா³ஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம் ப²லமேவ ச |
யானி க்ருத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 24 ||

ஏனமாபத்ஸு க்ருச்ச்²ரேஷு காந்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச |
கீர்தயன்புருஷ꞉ கஶ்சின்னாவஸீத³தி ராக⁴வ || 25 ||

பூஜயஸ்வைனமேகாக்³ரோ தே³வதே³வம் ஜக³த்பதிம் |
ஏதத்த்ரிகு³ணிதம் ஜப்த்வா யுத்³தே⁴ஷு விஜயிஷ்யஸி || 26 ||

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபா³ஹோ ராவணம் த்வம் வதி⁴ஷ்யஸி |
ஏவமுக்த்வா ததா³(அ)க³ஸ்த்யோ ஜகா³ம ச யதா²க³தம் || 27 ||

ஏதச்ச்²ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டஶோகோ(அ)ப⁴வத்ததா³ |
தா⁴ரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராக⁴வ꞉ ப்ரயதாத்மவான் || 28 ||

ஆதி³த்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான் |
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா த⁴னுராதா³ய வீர்யவான் || 29 ||

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்³தா⁴ய ஸமுபாக³மத் |
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே⁴ தஸ்ய த்⁴ருதோ(அ)ப⁴வத் || 30 ||

அத² ரவிரவத³ன்னிரீக்ஷ்ய ராமம்
முதி³தமனா꞉ பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண꞉ |
நிஶிசரபதிஸங்க்ஷயம் விதி³த்வா
ஸுரக³ணமத்⁴யக³தோ வசஸ்த்வரேதி || 31 ||

இதி ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம் அறுதி||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன