छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Valli Ashtottara Shatanamavali in Hindi – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

Valli Ashtottara Shatanamavali Lyrics or 108 Names of Valli DeviPin

Valli Ashtottara Shatanamavali or Valli Ashtothram is the 108 names of Sri Valli Devi, who is the consort of Lord Subrahmanya. Get Sri Valli Ashtottara Shatanamavali in Hindi Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Valli Devi.

Valli Ashtottara Shatanamavali in Hindi – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली 

ओं महावल्ल्यै नमः ।
ओं श्यामतनवे नमः ।
ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ओं पीताम्बर्यै नमः ।
ओं शशिसुतायै नमः ।
ओं दिव्यायै नमः ।
ओं अम्बुजधारिण्यै नमः ।
ओं पुरुषाकृत्यै नमः ।
ओं ब्रह्म्यै नमः । ९

ओं नलिन्यै नमः ।
ओं ज्वालनेत्रिकायै नमः ।
ओं लम्बायै नमः ।
ओं प्रलम्बायै नमः ।
ओं ताटङ्किण्यै नमः ।
ओं नागेन्द्रतनयायै नमः ।
ओं शुभरूपायै नमः ।
ओं शुभाकरायै नमः ।
ओं सव्यायै नमः । १८

ओं लम्बकरायै नमः ।
ओं प्रत्यूषायै नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं तुङ्गस्तन्यै नमः ।
ओं सकञ्चुकायै नमः ।
ओं अणिमायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं कुञ्जायै नमः ।
ओं मार्जधरायै नमः । २७

ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं त्रिभङ्ग्यै नमः ।
ओं प्रवासवदनायै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं स्कन्दभार्यायै नमः ।
ओं सत्प्रभायै नमः ।
ओं ऐश्वर्यासनायै नमः ।
ओं निर्मायायै नमः । ३६

ओं ओजस्तेजोमय्यै नमः ।
ओं अनामयायै नमः ।
ओं परमेष्ठिन्यै नमः ।
ओं गुरुब्राह्मण्यै नमः ।
ओं चन्द्रवर्णायै नमः ।
ओं कलाधरायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्रायै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ।
ओं जयायै नमः । ४५

ओं सिद्धादिसेवितायै नमः ।
ओं द्विनेत्रायै नमः ।
ओं द्विभुजायै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं इष्टसिद्धिप्रदायकायै नमः ।
ओं साम्राज्यायै नमः ।
ओं सुधाकारायै नमः ।
ओं काञ्चनायै नमः ।
ओं हेमभूषणायै नमः । ५४

ओं महावल्ल्यै नमः ।
ओं पारात्वै नमः ।
ओं सद्योजातायै नमः ।
ओं पङ्कजायै नमः ।
ओं सर्वाध्यक्षायै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ।
ओं लोकाध्यक्षायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः । ६३

ओं वरलक्ष्म्यै नमः ।
ओं ब्राह्मिविद्यायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं जनमोहिन्यै नमः ।
ओं स्वजाकृत्यै नमः ।
ओं सुस्वप्नायै नमः । ७२

ओं सुषुप्तीच्छायै नमः ।
ओं साक्षिण्यै नमः ।
ओं पुराण्यै नमः ।
ओं पुण्यरूपिण्यै नमः ।
ओं कैवल्यायै नमः ।
ओं कलात्मिकायै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः ।
ओं इन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ओं इन्द्रशक्त्यै नमः । ८१

ओं पारायण्यै नमः ।
ओं कावेर्यै नमः ।
ओं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ओं क्षीराब्दितनयायै नमः ।
ओं कृष्णवेण्यै नमः ।
ओं भीमनद्यै नमः ।
ओं पुष्करायै नमः ।
ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं मूलाधिपायै नमः । ९०

ओं पराशक्त्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलकारणायै नमः ।
ओं बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वाण्यै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं ईशानायै नमः ।
ओं लोकमात्रे नमः ।
ओं पोषण्यै नमः । ९९

ओं पद्मवासिन्यै नमः ।
ओं गुणत्रयदयारूपिण्यै नमः ।
ओं नायक्यै नमः ।
ओं नागधारिण्यै नमः ।
ओं अशेषहृदयायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं शरणागतरक्षिण्यै नमः ।
ओं श्रीवल्ल्यै नमः । १०७

इति श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली ||

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *