छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Devasena Ashtottara Shatanamavali in Hindi – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

Devasena Ashtottara Shatanamavali lyrics or 108 Names of Devasena SeviPin

Devasena Ashtottara Shatanamavali or Devasena Ashtothram is the 108 names of Sri Devasena Devi, who is the consort of Lord Subrahmanya. Get Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali in Hindi Pdf Lyrics here and chant the 108 names of Devasena Devi.

Devasena Ashtottara Shatanamavali in Hindi – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली 

ओं पीताम्बर्यै नमः ।
ओं देवसेनायै नमः ।
ओं दिव्यायै नमः ।
ओं उत्पलधारिण्यै नमः ।
ओं अणिमायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं करालिन्यै नमः ।
ओं ज्वालनेत्रिण्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः । ९

ओं वाराह्यै नमः ।
ओं ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं उषायै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ओं शुभरूपायै नमः ।
ओं शुभकर्यै नमः । १८

ओं प्रत्यूषायै नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं अचिन्त्यशक्त्यै नमः ।
ओं अक्षोभ्यायै नमः ।
ओं चन्द्रवर्णायै नमः ।
ओं कलाधरायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्रायै नमः ।
ओं स्वरायै नमः ।
ओं अक्षरायै नमः । २७

ओं इष्टसिद्धिप्रदायकायै नमः ।
ओं मायाधारायै नमः ।
ओं महामायिन्यै नमः ।
ओं प्रवालवदनायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः ।
ओं इन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ओं इन्द्रशक्त्यै नमः ।
ओं पारायण्यै नमः । ३६

ओं लोकाध्यक्षायै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ।
ओं धर्माध्यक्षायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं सुजाग्रतायै नमः ।
ओं सुस्वप्नायै नमः ।
ओं स्कन्दभार्यायै नमः ।
ओं सत्प्रभायै नमः ।
ओं ऐश्वर्यासनायै नमः । ४५

ओं अनिन्दितायै नमः ।
ओं कावेर्यै नमः ।
ओं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ओं ईशानायै नमः ।
ओं लोकमात्रे नमः ।
ओं ओजसे नमः ।
ओं तेजसे नमः ।
ओं अघापहायै नमः ।
ओं सद्योजातायै नमः । ५४

ओं स्वरूपायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं सुखासनायै नमः ।
ओं सुखाकारायै नमः ।
ओं महाछत्रायै नमः ।
ओं पुरातन्यै नमः ।
ओं वेदायै नमः ।
ओं वेदसारायै नमः । ६३

ओं वेदगर्भायै नमः ।
ओं त्रयीमय्यै नमः ।
ओं साम्राज्यायै नमः ।
ओं सुधाकारायै नमः ।
ओं काञ्चनायै नमः ।
ओं हेमभूषणायै नमः ।
ओं मूलाधिपायै नमः ।
ओं पराशक्त्यै नमः ।
ओं पुष्करायै नमः । ७२

ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं देवसेनायै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं सुस्तन्यै नमः ।
ओं पतिव्रतायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं हेमवत्यै नमः ।
ओं सनातनायै नमः । ८१

ओं बहुवर्णायै नमः ।
ओं गोपवत्यै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं मङ्गलकारिण्यै नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं गणाम्बायै नमः ।
ओं विश्वाम्बायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः । ९०

ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं नायक्यै नमः ।
ओं नागधारिण्यै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं विश्वतोमुख्यै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं गुणत्रयायै नमः ।
ओं दयारूपिण्यै नमः । ९९

ओं अभ्यादिकायै नमः ।
ओं प्राणशक्त्यै नमः ।
ओं परादेव्यै नमः ।
ओं शरणागतरक्षणायै नमः ।
ओं अशेषहृदयायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः । १०८

इति श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली ||

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *