Skip to content

Venkateswara Prapatti Lyrics in English

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics of Lord VenkatesaPin

Sri Venkateswara Prapatti is part of the Sri Venkateswara Suprabhatam hymns that are composed by Prathivadhi Bhayankaram Annangaracharya. Sri Venkateswara Suprabhatam consists of 70 hymns in four parts including Suprabhatam (29), Stotram (11), Prapatti (14), and Mangalasasanam (16). Prapatti is also called Sharanagati, which means total surrender to God. Get Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in English here and chant it with devotion and totally surrender yourself to the Lord.

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in English 

Eesaanaam Jagatosya Venkatapatervishnoh Paraam Preyaseem
Tadvakshasthala Nityavaasa rasikaam Tatkshaanti Samvardhineem |
Padmaalankruta Paanipallava yugaam Padmaasanasthaam Sriyam
Vaatsalyaadi gunojjwalaam Bhagavateem Vande Jaganmaataram || 1 ||

Sreeman! Krupaajalanidhe! Kruta Sarva loka
Sarvagna! Sakta! Natavatsala! Sarvaseshin |
Swaamin! Suseela Sulabhaasrita Paarijaata
Sree Venkatesa! Charanow Saranam Prapadye || 2 ||

Asoopuraarpita Sujaata Sugandhi Pushpa
Sourabhya sourabha karow samasannivesow |
Sowmyau Sadaanubhavanepi Navaanubhaavyow
Sree Venkatesa charanow Saranam Prapadye || 3 ||

Sadyovikaasi Samuditwara Saandraraaga
Sourabhya Nirbhara Saroruha Saamyavaartaam |
Samyakshu Saahasapadeshu Vilekhayantow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 4 ||

Rekhaamaya dhwaja Sudhaakalasaata patra
Vajrankusaamburuha kalpaka Sankha Chakraih |
Bhavyairalankruta talow Paratattwa chihnaih
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 5 ||

Taamrodara dyuti paraajita padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhibhoota Mahendra neelow |
Udyannakhaamsu birudasta Sasaanka bhaasow
Sree Venkatesa charanow Saranam Prapadye || 6 ||

Saprema bheeti Kamalaakara pallavaabhyaam
Samvaahanepi Sapadi Klamamaada dhaanow |
Kaantaava vaagmaanasa gochara Sowkumaryow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 7 ||

Lakshmee Maheetadanuroopa Nijaanubhaava
Neelaadi divya mahisheekarapallavaanaam |
Aarunya samkramanatah kila saandra raagow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 8 ||

Nityaanamadvidhi Sivaadi Kireeta koti
Pratyupta deepta navaratna mahah prarohaih |
Neeraajanaavidhi mudaara mupaadadhaanow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 9 ||

‘Vishnohpade Parama’ Ityudita Prasamsow
Yow ‘Madhwa Utsa’ iti bhogyatayaapyu paattow |
bhooyastatheti Tava Paanitala Pradishtow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 10 ||

Paarthaaya Tatsadrusasaarathinaatvayaiva
Yow darshitow svacharanow saranam Vrajeti |
Bhooyopi Mahya miha tow Karadarsi towte
‘Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 11 ||

Manmoordhni Kaaliya Phane Vikataataveeshu
Sree Venkataadri Sikhare Sirasi Sruteenaam |
Chittepyananya manasaam sama Maahitowte
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 12 ||

Amlaanahrushya davaneetala Keerna pushpow
Sree Venkatadri Sikharaabharanaaya maanow |
Aananditaakhila Mano Nayanow Tavaitow
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 13 ||

Praayah prapanna Janataa prathamaavagaahyow
Maatuh Stanaaviva sisoramrutaaya maanow |
Praaptow Parasparatulaamatulaantarow te
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 14 ||

Sattvottaraissatata Sevyapadaambujena
Samsaarataarakadayaardradruganchalena |
Sowmyopayantrumuninaa mama darsitow te
Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye || 15 ||

Sreesa Sriyaa Ghatikayaa twadupaaya bhaave
Praapye tvayi Swayamupeyatayaa sphurantyaa |
Nityaasritaaya niravadyagunaaya tubhyam
Syaan Kinkaro Vrishagireesa Na Jaatu Mahyam || 16 ||

Ithi Sri Venkateswara Prapatti ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *