Skip to content

Tiruppavai in English – tiruppāvai

Tiruppavai or ThiruppavaiPin

Tiruppavai is a set of 30 Tamil devotional hymns in praise of Lord Perumal or Thirumal. It is attributed to poet-saint Andal or Goda Devi or Kodhai. Thiruppavai is part of Divya Prabanda, which is a collection of 4000 verses composed by the 12 Alvars. Get Tiruppavai in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Perumal, who is a manifestation of Lord Vishnu.

Tiruppavai in English – tiruppāvai 

nīḷā tuṁga stanagiritaṭī suptamudbōdhya kr̥ṣṇaṁ
pārārdhyaṁ svaṁ śr̥tiśataśirassiddhamadhyāpayantī |
svōcchiṣṭāyāṁ sraji nigaḷitaṁ yā balātkr̥tya bhuṅktē
gōdā tasyai nama idamidaṁ bhūya ēvāstu bhūyaḥ ||

anna vayal puduvai yāṇḍāḷ
araṁgarku pannu tiruppāvaip pal padiyam,
inni śaiyāl pāḍikkoḍuttāḷ naṟpāmālai
pūmālai śūḍikkoḍuttāḷaic col
śūḍikkoḍutta śuḍarkoḍiyē
tol-pāvai pāḍiyaruḷavalla palvaḷaiyāy,
nāḍi nī vēṁgaḍavaṟkennai vidi yen-ṟa vimmāṟṟam
nāṁ kaḍavā vaṇṇamē nal-gu.

 

mārgaḷi*t tiṅgaḷ madiniṟainda nannāḷāl ,
nīrāḍap pōduvīr pōduminō nēriḷai*yīr ,
śīr mal-gum āy-pāḍic celvac ciṟumīrgāḷ ,
kūr vēl koḍundoḷi*lan nandagōpan kumaran ,
ērār-nda kaṇṇi yaśōdai yiḷañ-śiṅgam ,
kār-mēnic ceṅgaṇ kadir madiyam pōl mugattān,
nārāyaṇanē namakkē paṟai taruvān ,
pārōr pugaḷa*p paḍindu ēl ōr embāvāy || 1 ||

vaiyattu vāḷ*vīr-gāḷ nāmum nam pāvaikku,
śeyyum kiriśaigaḷ kēḷīrō,
pāṟ-kaḍaluḷ paiyat tuyin-ṟa paramanaḍi pāḍi,
neyyuṇṇōm pāluṇṇōm nāṭkālē nīrāḍi,
maiyiṭṭeḷu*dōm malariṭṭu nām muḍiyōm,
śeyyādana śeyyōm tīkkuṟaḷai cen-ṟōdōm,
aiyamum piccaiyum āndanaiyum kai kāṭṭi,
uyyumāṟu eṇṇi ugandu ēl ōr embāvāy || 2 ||

ōṅgi ulagaḷanda uttaman pēr pāḍi,
nāṅgaḷ nam pāvaikkuc cāṟṟi nīrāḍināl,
tīṅgin-ṟi nāḍellām tiṅgaḷ mummāri pey-du,
ōṅgu peruñ cennel ūḍu kayal ugaḷa,
pūṅguvaḷaip pōdil poṟi vaṇḍu kaṇpaḍuppa,
tēṅgādē pukkirundu śīr-tta mulai paṟṟi vāṅga,
kuḍam niṟaikkum vaḷḷal perum paśukkaḷ,
nīṅgāda śelvam niṟaindu ēl ōr embāvāy || 3 ||

āḷi* maḷai*k kaṇṇā on-ṟu nī kai karavēl,
āḷi*yuḷ pukku mugandu koḍārtēṟi,
ūḷi* mudalvan uruvam bōl mey kaṟuttu,
pāḷi*yan dōḷuḍaip paṟbanāban kaiyil,
āḷi* pōl minni valamburi pōl nin-ṟu adir-ndu,
tāḷā*dē śār-ṅgam udaitta śaramaḷai* pōl,
vāḷa* ulaginil pey-diḍāy,
nāṅgaḷum mārgaḷi* nīrāḍa magiḷ*ndu ēl ōr embāvāy || 4 ||

māyanai mannu vaḍamadurai maindanai,
tūya perunīr yamunait tuṟaivanai,
āyar kulattinil tōn-ṟum aṇi viḷakkai,
tāyaik kuḍal viḷakkam śey-da dāmōdaranai,
tūyōmāy vandu nām tūmalar tūvit toḷu*tu,
vāyināl pāḍi manattināl śindikka,
pōya piḷai*yum pugudaruvān nin-ṟanavum,
tīyinil tūśāguṁ śeppu ēl ōr embāvāy || 5 ||

puḷḷum śilambina kāṇ puḷḷaraiyan kōyilil,
veḷḷai viḷiśaṅgin pēraravam kēṭṭilaiyō,
piḷḷāy eḷu*ndirāy pēy-mulai nañjuṇḍu,
kaḷḷac cagaḍam kalak kaḷi*yak kālōcci,
veḷḷat taravil tuyil amar-nda vittinai,
uḷḷattuk koṇḍu munivar-gaḷum yōgigaḷum,
meḷḷa eḷu*ndu ariyen-ṟa pēraravam,
uḷḷaṁ pugundu kuḷir-ndu ēl ōr embāvāy || 6 ||

kīśu kīśen-ṟu eṅguṁ ānaic cāttan,
kalandu pēśina pēccaravam kēṭṭilaiyō pēy-p peṇṇē,
kāśum piṟappum kalagalappak kaipēr-ttu,
vāśa naṟuṅkuḷa*l āy-cciyar,
mattināl ōśai paḍutta tayiraravaṁ kēṭṭilaiyō,
nāyagap peṇ piḷḷāy nārāyaṇan mūr-tti,
kēśavanaip pāḍavum nī kēṭṭē kiḍattiyō,
tēśamuḍaiyāy tiṟu ēl ōr embāvāy || 7 ||

kīḷ*vānam veḷḷen-ṟu erumai śiṟu vīḍu,
mēy-vān parandana kāṇ mikkuḷḷa piḷḷaigaḷum,
pōvān pōgin-ṟāraip pōgāmal kāttu,
unnaik kūvuvān vandu nin-ṟōm,
kōdukalamuḍaiya pāvāy eḷu*ndirāy pāḍip paṟai koṇḍu,
māvāy piḷandānai mallarai māṭṭiya,
dēvādi dēvanaic cen-ṟu nām śēvittāl,
āvāven-ṟu ārāy-ndu aruḷ ēl ōr embāvāy || 8 ||

tūmaṇi māḍattuc cuṟṟum viḷakkeriya,
dūpaṁ kamaḷa* tuyil aṇai mēl kaṇ vaḷarum,
māmān magaḷē maṇikkadavam tāḷ tiṟavāy,
māmīr avaḷai eḷuppīrō,
un -magaḷ tān ūmaiyō? an-ṟic ceviḍō? anandalō,
ēmap perunduyil mandirap paṭṭāḷō?,
māmāyan mādavan vaikundan en-ṟen-ṟu,
nāmam palavum navin-ṟu ēl ōr embāvāy || 9 ||

nōṟṟuc cuvar-ggam pugugin-ṟa ammanāy,
māṟṟamum tārārō vāśal tiṟavādār,
nāṟṟat tuḷā*ymuḍi nārāyaṇan,
nammāl pōṟṟap paṟai tarum puṇṇiyanāl,
paṇḍu oru nāḷ kūṟṟattin vāy vīḷ*nda kumbakaraṇanum,
tōṟṟum unakkē perunduyil tān tandānō?,
āṟṟa anandaluḍaiyāy aruṅgalamē,
tēṟṟamāy vandu tiṟa ēl ōr embāvāy || 10 ||

kaṟṟuk kaṟavaik kaṇaṅgaḷ pala kaṟandu,
śeṟṟār tiṟal aḷi*yac cen-ṟu śeruc ceyyum,
kuṟṟam on-ṟillāda kōvalar tam poṟ-koḍiyē,
puṟṟaraval-gul punamayilē pōdarāy,
śuṟṟattu tōḷi*mār ellārum vandu,
nin muṟṟam pugundu mugil vaṇṇan pēr pāḍa,
śiṟṟādē pēśādē śelvap peṇḍāṭṭi,
nī eṟṟukku uṟaṅgum poruḷ ēl ōr embāvāy || 11 ||

kanaittiḷaṅgaṟṟerumai kan-ṟuk kiṟaṅgi,
ninaittu mulai vaḷi*yē nin-ṟu pāl śōra,
nanaittillam śēṟākkum naṟcelvan taṅgāy,
panittalai vīḷa* nin vāśaṟ kaḍai paṟṟi,
śinattināl tennilaṅgaik kōmānaic ceṟṟa,
manattukku iniyānaip pāḍavum nī vāy tiṟavāy,
inittān eḷu*ndirāy īdenna pēruṟakkam,
anaittu illattāruṁ aṟindu ēl ōr embāvāy || 12 ||

puḷḷin vāy kīṇḍānaip pollā arakkanai
kiḷḷik kaḷaindānaik kīr-ttimai pāḍippōy,
piḷḷaigaḷ ellārum pāvaik kaḷaṁ pukkār,
veḷḷi eḷu*ndu viyāḷa*m uṟaṅgiṟṟu,
puḷḷum śilambina kāṇ! pōdu arikkaṇṇināy,
kuḷḷak kuḷirak kuḍaindu nīrāḍādē,
paḷḷik kiḍattiyō pāvāy! nī nannāḷāl,
kaḷḷam tavir-ndu kalandu ēl ōr embāvāy || 13 ||

uṅgaḷ puḷai*kkaḍait tōṭṭattu vāviyuḷ,
śeṅgaḷu* nīr vāy negiḷ*ndu ambal vāy kūmbina kāṇ,
śeṅgal poḍik kūṟai veṇ-pal tavattavar,
taṅgaḷ tirukkōyil śaṅgiḍuvān pōdandār
eṅgaḷai munnam eḷu*ppuvān vāy pēśum,
naṅgāy eḷu*ndirāy nāṇādāy nāvuḍaiyāy,
śaṅgoḍu śakkaraṁ ēndum taḍakkaiyan,
paṅkayak kaṇṇānaip pāḍu ēl ōr embāvāy || 14 ||

ellē! iḷaṅkiḷiyē innam uṟaṅgudiyō,
śillen-ṟu aḷai*yēn min naṅgaimīr pōdarugin-ṟēn,
vallai un kaṭṭuraigaḷ paṇḍē un vāy aṟidum,
vallīr-gaḷ nīṅgaḷē nānē dān āyiḍuga,
ollai nī pōdāy unakku enna vēṟu uḍaiyai,
ellārum pōndārō? pōndār pōndu eṇṇik koḷ,
vallānai kon-ṟānai māṟṟārai māṟṟaḷi*kka vallānai,
māyānai pāḍu ēl ōr embāvāy || 15 ||

nāyakanāy ninṟa nanda gōpan uḍaiya kōyil kāppānē,
koḍit tōn-ṟum tōraṇa vāyil kāppānē,
maṇikkadavaṁ tāḷ tiṟavāy,
āyar śiṟumiyarōmukku,
aṟaipaṟai māyan maṇi vaṇṇan nennalē vāy nēr-ndān,
tūyōmāy vandōm tuyil eḷa*p pāḍuvān,
vāyāl munnamunnam māṟṟādē ammā,
nī nēya nilaik kadavam nīkku ēl ōr embāvāy || 16 ||

ambaramē taṇṇīrē śōṟē aṟañ śeyyum,
emberumān nandagōpālā eḷu*ndirāy,
kombanār-kku ellām koḷundē kula viḷakkē,
emberumāṭṭi yaśōdāy aṟivuṟāy,
ambaram ūḍu aṟuttu ōṅgi ulagaḷanda,
umbar kōmānē! uṟaṅgādu eḷu*ndirāy,
śem poṟ kaḷa*laḍic celvā baladēvā,
umbiyum nīyum uṟaṅgēl ōr embāvāy || 17 ||

undu mada gaḷiṟṟan ōḍāda tōḷ valiyan,
nandagōpālan marumagaḷē! nappinnāy!,
gandam kamaḷu*m kuḷa*lī kaḍaitiṟavāy,
vandu eṅguṁ kōḷi* aḷai*ttana kāṇ,
mādavi pandal mēl pal-kāl kuyil inaṅgaḷ kūvina kāṇ,
pandār virali un maittunan pēr pāḍa,
śendāmaraik kaiyāl śīrār vaḷaiyolippa,
vandu tiṟavāy magiḷ*ndu ēl ōr embāvāy || 18 ||

kuttu viḷakkeriyak kōṭṭukkāl kaṭṭil mēl,
metten-ṟa pañca śayanattin mēlēṟi,
kottu alar pūṅguḷa*l nappinnai koṅgaimēl,
vaittuk kiḍanda malar mār-bā vāy tiṟavāy,
maittaḍaṅ kaṇṇināy nīyun maṇāḷanai,
ettanai pōdum tuyil eḷa* oṭṭāy kāṇ,
ettanaiyēlum pirivāṟṟa gillaiyāl,
tattuvam an-ṟu tagavu ēl ōr embāvāy || 19 ||

muppattu mūvar amarar-kku mun cen-ṟu,
kappam tavir-kkuṁ kaliyē tuyileḷā*y,
śeppamuḍaiyāy tiṟaluḍaiyāy,
śeṟṟār-kku veppam koḍukkum vimalā tuyileḷā*y,
śeppanna menmulai cevvāyi ciṟumaruṅgul,
nappinnai naṅgāy tiruvē tuyileḷā*y,
ukkamum taṭṭoḷiyum tandun maṇāḷanai,
ippōdē emmai nīrāṭṭu ēl ōr embāvāy || 20 ||

ēṟṟa kalaṅgaḷ edir-poṅgi mīdaḷippa,
māṟṟādē pāl śoriyum vaḷḷal perum paśukkaḷ,
āṟṟap paḍaittān maganē aṟivuṟāy,
ūṟṟamuḍaiyāy periyāy,
ulaginil tōṟṟamāy nin-ṟa śuḍarē tuyileḷā*y,
māṟṟār unakku valitolaindu un vāśaṟkaṇ,
āṟṟādu vandu un aḍi paṇiyumāpōlē,
pōṟṟiyām vandōm pugaḷ*ndu ēl ōr embāvāy || 21 ||

aṅgaṇ mā ñālattu araśar,
abhimāna bhaṅgamāy vandu nin paḷḷik kaṭṭiṟkīḷē*,
śaṅgamiruppār pōl vandu talaippey-dōm,
kiṅkiṇi vāy-c cey-da tāmaraip pūppōlē,
śeṅgaṇ śiṟuc ciṟidē emmēl viḷi*yāvō,
tiṅgaḷum ādittiyanum eḷu*ndāṟpōl,
aṅgaṇ iraṇḍuṅkoṇḍu eṅgaḷ mēl nōkkudiyēl,
eṅgaḷ mēl śāpam iḷi*ndu ēl ōr embāvāy || 22 ||

mārimalai muḷai*ñjil mannik kiḍandu uṟaṅgum,
śīriya śiṅgaṁ aṟivuṟṟut tīviḷi*ttu,
vēri mayir-ppoṅga eppāḍum pēr-ndu udaṟi,
mūri nimir-ndu muḷa*ṅgip puṟappaṭṭu,
pōdarumā pōlē nī pūvaip pūvaṇṇā,
un kōyil nin-ṟu iṅganē pōndaruḷi,
kōppuḍaiya śīriya śiṅgāśanattu irundu,
yām vanda kāriyam ārāy-ndu aruḷ ēl ōr embāvāy || 23 ||

an-ṟu ivvulagaṁ aḷandāy aḍipōṟṟi,
śen-ṟaṅgut tennilaṅgai śeṟṟāy tiṟal pōṟṟi,
pon-ṟac cagaḍam udaittāy pugaḷ* pōṟṟi,
kan-ṟu kuṇilā eṟindāy kaḷa*l pōṟṟi,
kun-ṟu kuḍaiyāy eḍuttāy guṇam pōṟṟi,
ven-ṟu pagai keḍukkum nin-kaiyil vēl pōṟṟi,
en-ṟen-ṟun śēvagamē ēttip paṟai koḷ-vān,
in-ṟu yām vandōm irandu ēl ōr embāvāy || 24 ||

orutti maganāy-p piṟandu,
ōr iravil orutti maganāy oḷittu vaḷara,
darikkilān āgittān tīṅgu ninainda,
karuttaip piḷai*ppittuk kañjan vayiṟṟil,
neruppenna nin-ṟa neḍumālē,
unnai aruttittu vandōm paṟai tarudiyāgil,
tiruttakka śelvamum śēvakamum yāmpāḍi,
varuttamum tīr-ndu magiḷ*ndu ēl ōr embāvāy || 25 ||

mālē ! maṇivaṇṇā ! mārgaḷi* nīrāḍuvān,
mēlaiyār śey-vanagaḷ vēṇḍuvana kēṭṭiyēl,
ñālattaiyellām naḍuṅga muralvana,
pālanna vaṇṇattu un pāñcajanniyamē,
pōlvana śaṅgaṅgaḷ pōy-ppāḍu uḍaiyanavē,
śālapperum baṟaiyē pallāṇḍu iśaippārē,
kōla viḷakkē koḍiyē vitānamē,
ālin ilaiyāy aruḷ ēl ōr embāvāy || 26 ||

kūḍārai vellum śīr gōvindā,
un tannai pāḍi paṟai koṇḍu yām peṟu śammānam,
nāḍu pugaḷum pariśināl nan-ṟāga,
śūḍagamē tōḷ vaḷaiyē tōḍē śevippūvē,
pāḍagamē en-ṟanaiya pal-galanum yām aṇivōm,
āḍai uḍuppōm adan pinnē pāṟ-śōṟu,
mūḍa ney pey-du muḷa*ṅgai vaḷi*vāra,
kūḍiyirundu kuḷir-ndu ēl ōr embāvāy || 27 ||

kaṟavaigaḷ pinśen-ṟu kānam śēr-ndu uṇbōm,
aṟivon-ṟum illāda āy-kkulattu,
untannai piṟavi perundanaip puṇṇiyam yām uḍaiyōm,
kuṟai on-ṟum illāda gōvindā,
un tannōḍu uṟavēl namakku iṅgu oḷi*kka oḷi*yādu,
aṟiyāda piḷḷaigaḷōm anbināl,
un tannai śiṟupēr aḷai*ttanavum śīṟi aruḷādē,
iṟaivā! nī tārāy paṟai ēl ōr embāvāy || 28 ||

śiṟṟañ śiṟu kālē vandunnai śēvittu,
un pōṟṟāmarai aḍiyē pōṟṟum poruḷ kēḷāy,
peṟṟam mēy-ttu uṇṇuṁ kulattil piṟandu,
nī kuṟṟēval eṅgaḷai kōḷḷāmal pōgādu,
iṟṟaip paṟai koḷvān an-ṟu kāṇ gōvindā,
eṟṟaikkum ēḷ* ēḷ* piṟavikkum,
un tannōḍu uṟṟōmē yāvōṁ unakkē nām āṭcey-vōm,
maṟṟai nam kāmaṅgaḷ māṟṟu ēl ōr embāvāy || 29 ||

vaṅgak kaḍal kaḍainda mādavanai kēśavanai,
tiṅgaḷ tirumugattuś śeyiḷai*yār śen-ṟiṟaiñji,
aṅgap paṟai koṇḍavāṟṟai,
aṇipuduvai paiṅgamalat taṇ-teriyal paṭṭar birān kōdai śonna,
śaṅgat tamiḷ* mālai muppadum tappāmē,
iṅgip pariśuṟaippār īriraṇḍu māl varait tōḷ,
śeṅgan tirumugattuc celvat tirumālāl,
eṅguṁ tiruvaruḷ peṟṟu inbuṟuvar embāvāy || 30 ||

āṁḍāḷ tiruvaḍigaḷē śaraṇam ||

svasti ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *