Mritasanjeevani Stotram in English – mr̥tasañjīvana stōtra

Mritasanjeevani Stotram or Stotra lyrics pdfPin

Mritasanjeevani Stotra was created by Rishi Shukracharya by combing the Gayatri Mantra and Maha Mrityunjaya Mantra. The Gayathri Mantra helps in attaining spiritual well-being and upliftment, and Maha Mrutyunjaya Mantra protects the physical self. It is said that the Mritasanjeevani Mantra has the power to get back the life of a deceased, however, there are many steps and rules involved in chanting the Mritasanjeevani Mantra and it should be done properly under the guidance of an able Guru who attained the siddhi of both the Gayatri and Maha Mrutyunjaya Mantras. Get Sri Mritasanjeevani Stotram in English Lyrics Pdf here.

Mritasanjeevani Stotram in English – mr̥tasañjīvana stōtra 

ēvamārādhya gaurīśaṁ dēvaṁ mr̥tyuñjayēśvaram |
mr̥tasañjīvanaṁ nāmnā kavacaṁ prajapētsadā || 1 ||

sārātsārataraṁ puṇyaṁ guhyādguhyataraṁ śubham |
mahādēvasya kavacaṁ mr̥tasañjīvanāmakam || 2 ||

samāhitamanā bhūtvā śr̥ṇuṣva kavacaṁ śubham |
śr̥tvaitaddivya kavacaṁ rahasyaṁ kuru sarvadā || 3 ||

varābhayakarō yajvā sarvadēvaniṣēvitaḥ |
mr̥tyuñjayō mahādēvaḥ prācyāṁ māṁ pātu sarvadā || 4 ||

dadhānaḥ śaktimabhayāṁ trimukhaṁ ṣaḍbhujaḥ prabhuḥ |
sadāśivō:’gnirūpī māṁ āgnēyyāṁ pātu sarvadā || 5 ||

aṣṭādaśabhujōpētō daṇḍābhayakarō vibhuḥ |
yamarūpī mahādēvō dakṣiṇasyāṁ sadā:’vatu || 6 ||

khaḍgābhayakarō dhīrō rakṣōgaṇaniṣēvitaḥ |
rakṣōrūpī mahēśō māṁ nairr̥tyāṁ sarvadā:’vatu || 7 ||

pāśābhayabhujaḥ sarvaratnākaraniṣēvitaḥ |
varūṇātmā mahādēvaḥ paścimē māṁ sadā:’vatu || 8 ||

gadābhayakaraḥ prāṇanāyakaḥ sarvadāgatiḥ |
vāyavyāṁ mārutātmā māṁ śaṅkaraḥ pātu sarvadā || 9 ||

śaṅkhābhayakarasthō māṁ nāyakaḥ paramēśvaraḥ |
sarvātmāntaradigbhāgē pātu māṁ śaṅkaraḥ prabhuḥ || 10 ||

śūlābhayakaraḥ sarvavidyānāmadhināyakaḥ |
īśānātmā tathaiśānyāṁ pātu māṁ paramēśvaraḥ || 11 ||

ūrdhvabhāgē brahmarūpī viśvātmā:’dhaḥ sadā:’vatu |
śirō mē śaṅkaraḥ pātu lalāṭaṁ candraśēkharaḥ || 12 ||

bhrūmadhyaṁ sarvalōkēśastrinētrō lōcanē:’vatu |
bhrūyugmaṁ giriśaḥ pātu karṇau pātu mahēśvaraḥ || 13 ||

nāsikāṁ mē mahādēva ōṣṭhau pātu vr̥ṣadhvajaḥ |
jihvāṁ mē dakṣiṇāmūrtirdantānmē giriśō:’vatu || 14 ||

mr̥tyuñjayō mukhaṁ pātu kaṇṭhaṁ mē nāgabhūṣaṇaḥ |
pinākī matkarau pātu triśūlī hr̥dayaṁ mama || 15 ||

pañcavaktraḥ stanau pātu udaraṁ jagadīśvaraḥ |
nābhiṁ pātu virūpākṣaḥ pārśvau mē pārvatīpatiḥ || 16 ||

kaṭidvayaṁ girīśō mē pr̥ṣṭhaṁ mē pramathādhipaḥ |
guhyaṁ mahēśvaraḥ pātu mamōrū pātu bhairavaḥ || 17 ||

jānunī mē jagaddhartā jaṅghē mē jagadambikā |
pādau mē satataṁ pātu lōkavandyaḥ sadāśivaḥ || 18 ||

giriśaḥ pātu mē bhāryāṁ bhavaḥ pātu sutānmama |
mr̥tyuñjayō mamāyuṣyaṁ cittaṁ mē gaṇanāyakaḥ || 19 ||

sarvāṅgaṁ mē sadā pātu kālakālaḥ sadāśivaḥ |
ētattē kavacaṁ puṇyaṁ dēvatānāṁ ca durlabham || 20 ||

mr̥tasañjīvanaṁ nāmnā mahādēvēna kīrtitam |
sahasrāvartanaṁ cāsya puraścaraṇamīritam || 21 ||

yaḥ paṭhēcchr̥ṇuyānnityaṁ śrāvayētsusamāhitaḥ |
sa kālamr̥tyuṁ nirjitya sadāyuṣyaṁ samaśnutē || 22 ||

hastēna vā yadā spr̥ṣṭvā mr̥taṁ sañjīvayatyasau |
ādhayō vyādhayastasya na bhavanti kadācana || 23 ||

kālamr̥tyumapi prāptamasau jayati sarvadā |
aṇimādiguṇaiśvaryaṁ labhatē mānavōttamaḥ || 24 ||

yuddhārambhē paṭhitvēdamaṣṭāviṁśativārakam |
yuddhamadhyē sthitaḥ śatruḥ sadyaḥ sarvairna dr̥śyatē || 25 ||

na brahmādīni cāstrāṇi kṣayaṁ kurvanti tasya vai |
vijayaṁ labhatē dēvayuddhamadhyēpi sarvadā || 26 ||

prātarutthāya satataṁ yaḥ paṭhētkavacaṁ śubham |
akṣayyaṁ labhatē saukhyamihalōkē paratra ca || 27 ||

sarvavyādhivinirmuktaḥ sarvarōgavivarjitaḥ |
ajarāmaraṇōbhūtvā sadā ṣōḍaśavārṣikaḥ || 28 ||

vicaratyakhilānlōkānprāpya bhōgāṁśca durlabhān |
tasmādidaṁ mahāgōpyaṁ kavacaṁ samudāhr̥tam || 29 ||

mr̥tasañjīvanaṁ nāmnā dēvatairapi durlabham |
mr̥tasañjīvanaṁ nāmnā dēvatairapi durlabham || 30 ||

ithi sri mr̥tasañjīvana stōtra ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *