Skip to content

Mahadeva Ashtakam in English – Mahadevam Vandhe Pranathajana

Mahadeva Ashtakam or Mahadevastakam or MahadevashtakamPin

Mahadeva Ashtakam or Mahadevashtakam is an eight verse stotram in praise of Lord Shiva as Mahadeva. Get Sri Mahadeva Ashtakam in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva. Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam.

Mahadeva Ashtakam in English 

Shivam Shantham shuddham Prakatam Amalam Shruthinutham
Maheshanam Shambhum Sakalasura Samsevyacharanam |
Gireesham Gaureesham Bhavabhayaharam Nishkalamajam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 1 ||

Sadhasevyam Bhakthairhridhi Vasantham Girishayam
Umakantham Kshantham Karadhritha Pinakam Bhramaharam |
Thrinethram Panchasyam Dhashambhujam Anantham Shashidharam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 2 ||

Chithabhasmaliptham Bhujagamukudam Vishvasukhadham
Dhanadhyakshasyangam Thripuravadhakartharam Anangham |
Kireedi Gadvange Hyarasi Cha Dhadhanam Mrithiharam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 3 ||

Sadhothsaham Gangadharam Achalam Anandhakaranam
Purarathim Bhatham Rathipathiharam Dheepthavadhanam |
Jadajoodairjushtam Rasamukha Ganeshanapitharam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 4 ||

Vasantham Kailase Suramunisabhayam Hi Nitharam
Bhruvanam Saddharmam Nikhilamanujananadha Janakam |
Maheshani Sakshath Sanakamuni Devarshisahitha
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 5 ||

Shivam Sve Vamange Guha Ganapathim Dhakshinabhuje
Gale Kalam Vyalam Jaladhigaralam Kandavivare |
Lalate Shvethendhum Jagadhapi Dhadhanam Cha Jadare
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 6 ||

Suranam Dhaithyanam Bahulamanjanam Bahuvidham
Thapa: Kurvananam Jadithi Phaladhatharam Akhilam |
Suresham Vidhyesham Jalanidhi Suthakanthahridhayam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 7 ||

Vasanam Vaiyaghrim Mridhulalalitham Kriththimajaram
Vrisharoodam Shrishtyadhishu Kamalaja Athmavapusham |
Atharkyam Nirmayam Thadhapi Phaladham Bhakthasukhadham
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam || 8 ||

Idham Sthothram Shambhor Dhurithadhalanam Dhanyadhanadham
Hridhi Dhyathva Shambhum Thadhanu Raghunathena Rachitham |
Nara: Sayam Pratha: Padathi Niyatham Thasya Vipadha:
Kshayam Yanthi Swargam Vrajathi Sahasa So Api Mudhitha: ||

Ithi Sri Mahadeva Ashtakam Sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *