Skip to content

Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram or Dwadash Jyotirling Stotra Lyrics PdfPin

Dwadasa Jyotirlinga Stotram is a prayer addressed to the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva. It was composed by Sri Adi Shankaracharya. Get Sri Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Lord Shiva.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram in English 

saurāṣṭradēśē viśadē:’tiramyē jyōtirmayaṁ candrakalāvataṁsam |
bhaktapradānāya kr̥pāvatīrṇaṁ taṁ sōmanāthaṁ śaraṇaṁ prapadyē || 1 ||

śrīśailaśr̥ṅgē vividhaprasaṅgē śēṣādriśr̥ṅgē:’pi sadā vasantam |
tamarjunaṁ mallikapūrvamēnaṁ namāmi saṁsārasamudrasētum || 2 ||

avantikāyāṁ vihitāvatāraṁ muktipradānāya ca sajjanānām |
akālamr̥tyōḥ parirakṣaṇārthaṁ vandē mahākālamahāsurēśam || 3 ||

kāvērikānarmadayōḥ pavitrē samāgamē sajjanatāraṇāya |
sadaiva māndhātr̥purē vasantaṁ ōṅkāramīśaṁ śivamēkamīḍē || 4 ||

pūrvōttarē prajvalikānidhānē sadā vasaṁ taṁ girijāsamētam |
surāsurārādhitapādapadmaṁ śrīvaidyanāthaṁ tamahaṁ namāmi || 5 ||

yāmyē sadaṅgē nagarē:’tiramyē vibhūṣitāṅgaṁ vividhaiśca bhōgaiḥ |
sadbhaktimuktipradamīśamēkaṁ śrīnāganāthaṁ śaraṇaṁ prapadyē || 6 ||

mahādripārśvē ca taṭē ramantaṁ sampūjyamānaṁ satataṁ munīndraiḥ |
surāsurairyakṣa mahōragāḍhyaiḥ kēdāramīśaṁ śivamēkamīḍē || 7 ||

sahyādriśīrṣē vimalē vasantaṁ gōdāvaritīrapavitradēśē |
yaddarśanāt pātakaṁ pāśu nāśaṁ prayāti taṁ tryambakamīśamīḍē || 8 ||

śrītāmraparṇījalarāśiyōgē nibadhya sētuṁ viśikhairasaṅkhyaiḥ |
śrīrāmacandrēṇa samarpitaṁ taṁ rāmēśvarākhyaṁ niyataṁ namāmi || 9 ||

yaṁ ḍākiniśākinikāsamājē niṣēvyamāṇaṁ piśitāśanaiśca |
sadaiva bhīmādipadaprasiddhaṁ taṁ śaṅkaraṁ bhaktahitaṁ namāmi || 10 ||

sānandamānandavanē vasantaṁ ānandakandaṁ hatapāpabr̥ndam |
vārāṇasīnāthamanāthanāthaṁ śrīviśvanāthaṁ śaraṇaṁ prapadyē || 11 ||

ilāpurē ramyaviśālakē:’smin samullasantaṁ ca jagadvarēṇyam |
vandē mahōdāratarasvabhāvaṁ ghr̥ṣṇēśvarākhyaṁ śaraṇaṁ prapadyē || 12 ||

jyōtirmayadvādaśaliṅgakānāṁ śivātmanāṁ prōktamidaṁ kramēṇa |
stōtraṁ paṭhitvā manujō:’tibhaktyā phalaṁ tadālōkya nijaṁ bhajēcca ||

ithi sri dvādaśa jyōtirliṅga stōtram ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *