Skip to content

Pratyangira Devi Sahasranamam in Tamil – ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா சஹஸ்ரநாமம்

Pratyangira Sahasranamavali or Pratyangira Devi Sahasranamam or 100 namesPin

Pratyangira Sahasranamavali is the 1008 names of Pratyangira Devi. Get Sri Pratyangira Sahasranamam in Tamil pdf lyrics here and chant the 1008 names of Pratyangira Devi with devotion.

Pratyangira Devi Sahasranamam in Tamil – ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா சஹஸ்ரநாமம் 

ௐ தே³வ்யை நம꞉
ௐ ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉
ௐ ஸேவ்யாயை நம꞉
ௐ ஶிரஸாயை நம꞉
ௐ ஶஶிஶேக²ராயை நம꞉
ௐ ஸமா(அ)ஸமாயை நம꞉
ௐ த⁴ர்மிண்யை நம꞉
ௐ ஸமஸ்தஸுரஶேமுஷ்யை நம꞉
ௐ ஸர்வஸம்பத்திஜனன்யை நம꞉
ௐ ஸமதா³யை நம꞉
ௐ ஸிந்து⁴ஸேவின்யை நம꞉
ௐ ஶம்பு⁴ஸீமந்தின்யை நம꞉
ௐ ஸோமாராத்⁴யாயை நம꞉
ௐ வஸுதா⁴ரஸாயை நம꞉
ௐ ரஸாயை நம꞉
ௐ ரஸவத்யை நம꞉
ௐ வேலாயை நம꞉
ௐ வந்யாயை நம꞉
ௐ வனமாலின்யை நம꞉
ௐ வனஜாக்ஷ்யை நம꞉ || 20 ||

ௐ வனசர்யை நம꞉
ௐ வன்யை நம꞉
ௐ வனவினோதி³ன்யை நம꞉
ௐ வேகி³ன்யை நம꞉
ௐ வேக³தா³யை நம꞉
ௐ க³ப³லாயை நம꞉
ௐ ஸ்தா²னப³லாதி⁴காயை நம꞉
ௐ கலாயை நம꞉
ௐ கலாப்ரியாயை நம꞉
ௐ கௌல்யை நம꞉
ௐ மலாயை நம꞉
ௐ காலகாமின்யை நம꞉
ௐ கமலாயை நம꞉
ௐ கமலாஸ்யாயை நம꞉
ௐ கமலஸ்தா²யை நம꞉
ௐ லாவத்யை நம꞉
ௐ குலீனாயை நம꞉
ௐ குடிலாயை நம꞉
ௐ காந்தாயை நம꞉
ௐ கோகிலாயை நம꞉ || 40 ||

ௐ குலபா⁴ஷிண்யை நம꞉
ௐ கீரகேல்யை நம꞉
ௐ கலாயை நம꞉
ௐ கால்யை நம꞉
ௐ கபாலின்யை நம꞉
ௐ லிகாயை நம꞉
ௐ கேஶின்யை நம꞉
ௐ குஶாவர்தாயை நம꞉
ௐ கௌஶாம்ப்³யை நம꞉
ௐ கேஶவப்ரியாயை நம꞉
ௐ காஶ்யை நம꞉
ௐ காஶாபஹாயை நம꞉
ௐ காம்ʼஶீஸங்காஶாயை நம꞉
ௐ கேஶதா³யின்யை நம꞉
ௐ குண்ட³ல்யை நம꞉
ௐ ண்ட³லீஸ்தா²யை நம꞉
ௐ குண்ட³லாங்க³த³மண்டி³தாயை நம꞉
ௐ குஶாபாஶ்யை நம꞉
ௐ குமுதி³ன்யை நம꞉
ௐ த³ப்ரீதிவர்தி⁴ன்யை நம꞉ || 60 ||

ௐ குந்த³ப்ரியாயை நம꞉
ௐ குந்த³ருச்யை நம꞉
ௐ குரங்க³மத³மோதி³ன்யை நம꞉
ௐ குரங்க³நயனாயை நம꞉
ௐ குந்தா³யை நம꞉
ௐ குருவ்ருʼந்தா³பி⁴னந்தி³ன்யை நம꞉
ௐ குஸும்ப⁴குஸுமாயை நம꞉
ௐ கிஞ்சித்க்வணத்கிங்கிணிகாயை நம꞉
ௐ கடவே நம꞉
ௐ கடோ²ராயை நம꞉
ௐ கரணாயை நம꞉
ௐ கண்டா²யை நம꞉
ௐ கௌமுத்³யை நம꞉
ௐ கம்பு³கண்டி²ன்யை நம꞉
ௐ கபர்தி³ன்யை நம꞉
ௐ கபடின்யை நம꞉
ௐ கடி²ன்யை நம꞉
ௐ காலகண்டி²காயை நம꞉
ௐ கிப்³ருஹஸ்தாயை நம꞉
ௐ குமார்யை நம꞉ || 80 ||

ௐ குருந்தா³யை நம꞉
ௐ குஸுமப்ரியாயை நம꞉
ௐ குஞ்ஜரஸ்தா²யை நம꞉
ௐ குஞ்ஜரதாயை நம꞉
ௐ கும்பி⁴கும்ப⁴ஸ்தனத்³வயாயை நம꞉
ௐ கும்பி⁴காயை நம꞉
ௐ கரபோ⁴ரவே நம꞉
ௐ கத³லீத³லஶாலின்யை நம꞉
ௐ குபிதாயை நம꞉
ௐ கோடரஸ்தா²யை நம꞉
ௐ கங்கால்யை நம꞉
ௐ கந்த³ஶேக²ராயை நம꞉
ௐ ஏகாந்தவாஸின்யை நம꞉
ௐ கிஞ்சித்கம்பமானஶிரோருஹாயை நம꞉
ௐ காத³ம்ப³ர்யை நம꞉
ௐ கத³ம்ப³ஸ்தா²யை நம꞉
ௐ குங்கும்யை நம꞉
ௐ ப்ரேமதா⁴ரிண்யை நம꞉
ௐ குடும்பி³ன்யை நம꞉
ௐ ப்ரியாயுக்தாயை நம꞉ || 100 ||

ௐ க்ரதவே நம꞉
ௐ க்ரதுகர்யை நம꞉
ௐ க்ரியாயை நம꞉
ௐ காத்யாயன்யை நம꞉
ௐ க்ருʼத்திகாயை நம꞉
ௐ கார்திகேயப்ரவர்த்தின்யை நம꞉
ௐ காமபத்ன்யை நம꞉
ௐ காமதா⁴த்ர்யை நம꞉
ௐ காமேஶ்யை நம꞉
ௐ காமவந்தி³தாயை நம꞉
ௐ காமரூபாயை நம꞉
ௐ காமக³த்யை நம꞉
ௐ காமாக்ஷ்யை நம꞉
ௐ காமமோஹிதாயை நம꞉
ௐ க²ட்³கி³ன்யை நம꞉
ௐ கே²சர்யை நம꞉
ௐ க²ஞ்ஜாயை நம꞉
ௐ க²ஞ்ஜரீடேக்ஷணாயை நம꞉
ௐ க²லாயை நம꞉
ௐ க²ரகா³யை நம꞉ || 120 ||

ௐ க²ரனாஸாயை நம꞉
ௐ க²ராஸ்யாயை நம꞉
ௐ கே²லனப்ரியாயை நம꞉
ௐ க²ராம்ʼஶவே நம꞉
ௐ கே²டின்யை நம꞉
ௐ க²ரக²ட்வாங்க³தா⁴ரிண்யை நம꞉
ௐ க²லக²ண்டி³ன்யை நம꞉
ௐ விக்²யாத்யை நம꞉
ௐ க²ண்டி³தாயை நம꞉
ௐ க²ண்ட³வ்யை நம꞉
ௐ ஸ்தி²ராயை நம꞉
ௐ க²ண்ட³ப்ரியாயை நம꞉
ௐ க²ண்ட³கா²த்³யாயை நம꞉
ௐ ஸேந்து³க²ண்டா³யை நம꞉
ௐ க²ஞ்ஜன்யை நம꞉
ௐ க³ங்கா³யை நம꞉
ௐ கோ³தா³வர்யை நம꞉
ௐ கௌ³ர்யை நம꞉
ௐ கோ³மத்யை நம꞉
ௐ கௌ³தம்யை நம꞉ || 140 ||

ௐ க³யாயை நம꞉
ௐ க³வே நம꞉
ௐ க³ஜ்யை நம꞉
ௐ க³க³னாயை நம꞉
ௐ கா³ருட்³யை நம꞉
ௐ க³ருட³த்⁴வஜாயை நம꞉
ௐ கீ³தாயை நம꞉
ௐ கீ³தப்ரியாயை நம꞉
ௐ கோ³த்ராயை நம꞉
ௐ கோ³த்ரக்ஷயகர்யை நம꞉
ௐ க³தா³யை நம꞉
ௐ கி³ரிபூ⁴பாலது³ஹிதாயை நம꞉
ௐ கோ³கா³யை நம꞉
ௐ கோ³குலவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ க⁴னஸ்தன்யை நம꞉
ௐ க⁴னருசயே நம꞉
ௐ க⁴னோரவே நம꞉
ௐ க⁴னநி꞉ஸ்வனாயை நம꞉
ௐ கூ⁴த்காரிண்யை நம꞉
ௐ கூ⁴தகர்யை நம꞉ || 160 ||

ௐ கு⁴கூ⁴கபரிவாரிதாயை நம꞉
ௐ க⁴ண்டாநாத³ப்ரியாயை நம꞉
ௐ க⁴ண்டாயை நம꞉
ௐ க⁴னாயை நம꞉
ௐ கோ⁴டப்ரவாஹின்யை நம꞉
ௐ கோ⁴ரரூபாயை நம꞉
ௐ கோ⁴ராயை நம꞉
ௐ கூ⁴னீப்ரீத்யை நம꞉
ௐ க⁴னாஞ்ஜன்யை நம꞉
ௐ க்⁴ருʼதாச்யை நம꞉
ௐ க⁴னமுஷ்ட்யை நம꞉
ௐ க⁴டாயை நம꞉
ௐ க⁴ண்டாயை நம꞉
ௐ க⁴டாம்ருʼதாயை நம꞉
ௐ க⁴டாஸ்யாயை நம꞉
ௐ க⁴டாநாதா³யை நம꞉
ௐ கா⁴தபாதநிவாரிண்யை நம꞉
ௐ சஞ்சரீகாயை நம꞉
ௐ சகோர்யை நம꞉
ௐ சாமுண்டா³யை நம꞉ || 180 ||

ௐ சீரதா⁴ரிண்யை நம꞉
ௐ சாதுர்யை நம꞉
ௐ சபலாயை நம꞉
ௐ சாரவே நம꞉
ௐ சலாயை நம꞉
ௐ சேலாயை நம꞉
ௐ சலாசலாயை நம꞉
ௐ சதவே நம꞉
ௐ சிரந்தனாயை நம꞉
ௐ சாகாயை நம꞉
ௐ சியாயை நம꞉
ௐ சாமீகரச்ச²வ்யை நம꞉
ௐ சாபின்யை நம꞉
ௐ சபலாயை நம꞉
ௐ சம்பவே நம꞉
ௐ சித்தசிந்தாமண்யை நம꞉
ௐ சிதாயை நம꞉
ௐ சாதுர்வர்ண்யமய்யை நம꞉
ௐ சஞ்சச்சௌராயை நம꞉
ௐ சாபசமத்க்ருʼத்யை நம꞉ || 200 ||

ௐ சக்ரவர்த்யை நம꞉
ௐ வத⁴வே நம꞉
ௐ சக்ராயை நம꞉
ௐ சக்ராங்கா³யை நம꞉
ௐ சக்ரமோதி³ன்யை நம꞉
ௐ சேதஶ்சர்யை நம꞉
ௐ சித்தவ்ருʼத்த்யை நம꞉
ௐ சேதாயை நம꞉
ௐ சேதனாப்ரதா³யை நம꞉
ௐ சாம்பேய்யை நம꞉
ௐ சம்பகப்ரீத்யை நம꞉
ௐ சண்ட்³யை நம꞉
ௐ சண்டா³லவாஸின்யை நம꞉
ௐ சிரஞ்ஜீவிததா³சித்தாயை நம꞉
ௐ தருமூலநிவாஸின்யை நம꞉
ௐ சு²ரிகாயை நம꞉
ௐ ச²த்ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉
ௐ சி²த்³ராயை நம꞉
ௐ சே²த³கர்யை நம꞉
ௐ சி²தா³யை நம꞉ || 220 ||

ௐ சு²ச்சு²ந்த³ரீபலப்ரீத்யை நம꞉
ௐ சு²ந்த³ரீப⁴னிப⁴ஸ்வனாயை நம꞉
ௐ ச²லின்யை நம꞉
ௐ ச²லவச்சி²ன்னாயை நம꞉
ௐ சி²டிகாயை நம꞉
ௐ சே²கக்ருʼதே நம꞉
ௐ ச²த்³மின்யை நம꞉
ௐ சா²ந்த³ஸ்யை நம꞉
ௐ சா²யாயை நம꞉
ௐ சா²யாக்ருʼதே நம꞉
ௐ சா²த³யே நம꞉
ௐ ஜயாயை நம꞉
ௐ ஜயதா³யை நம꞉
ௐ ஜாத்யை நம꞉
ௐ ஜ்ருʼம்பி⁴ன்யை நம꞉
ௐ ஜாமலாயுதாயை நம꞉
ௐ ஜயாபுஷ்பப்ரியாயை நம꞉
ௐ ஜாயாயை நம꞉
ௐ ஜாப்யாயை நம꞉
ௐ ஜாப்யஜக³ஜ்ஜன்யை நம꞉ || 240 ||

ௐ ஜம்பூ³ப்ரியாயை நம꞉
ௐ ஜயஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஜங்க³மாயை நம꞉
ௐ ஜங்க³மப்ரியாயை நம꞉
ௐ ஜந்தவே நம꞉
ௐ ஜந்துப்ரதா⁴னாயை நம꞉
ௐ ஜரத்கர்ணாயை நம꞉
ௐ ஜரத்³க³வாயை நம꞉
ௐ ஜாதீப்ரியாயை நம꞉
ௐ ஜீவனஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஜீமூதஸத்³ருʼஶச்ச²வயே நம꞉
ௐ ஜந்யாயை நம꞉
ௐ ஜனஹிதாயை நம꞉
ௐ ஜாயாயை நம꞉
ௐ ஜம்ப⁴ஜம்பி⁴லஶாலின்யை நம꞉
ௐ ஜவதா³யை நம꞉
ௐ ஜவவத்³வாஹாயை நம꞉
ௐ ஜமான்யை நம꞉
ௐ ஜ்வரஹாயை நம꞉
ௐ ஜ்வர்யை நம꞉ || 260 ||

ௐ ஜ²ஞ்ஜா²நீலமய்யை நம꞉
ௐ ஜ²ஞ்ஜா²ஜ²ணத்காரகராசலாயை நம꞉
ௐ ஜி²ண்டீஶாயை நம꞉
ௐ ஜ²ஸ்யக்ருʼதே நம꞉
ௐ ஜ²ம்பாயை நம꞉
ௐ யமத்ராஸநிவாரிண்யை நம꞉
ௐ டங்காரஸ்தா²யை நம꞉
ௐ டங்கத⁴ராயை நம꞉
ௐ டங்காரகாரணாயை நம꞉
ௐ டஸ்யை நம꞉
ௐ ட²குராயை நம꞉
ௐ டீ²க்ருʼத்யை நம꞉
ௐ டி²ண்டீ²ரவஸனாவ்ருʼதாயை நம꞉
ௐ ட²ண்டா²நீலமய்யை நம꞉
ௐ ட²ண்டா²யை நம꞉
ௐ ட²ணத்காரகராயை நம꞉
ௐ ட²ஸாயை நம꞉
ௐ டா³கின்யை நம꞉
ௐ டா³மராயை நம꞉
ௐ டி³ண்டி³மத்⁴வனிநாதி³ன்யை நம꞉ || 280 ||

ௐ ட⁴க்காப்ரியஸ்வனாயை நம꞉
ௐ ட⁴க்காயை நம꞉
ௐ தபின்யை நம꞉
ௐ தாபின்யை நம꞉
ௐ தருண்யை நம꞉
ௐ துந்தி³லாயை நம꞉
ௐ துந்தா³யை நம꞉
ௐ தாமஸ்யை நம꞉
ௐ தப꞉ப்ரியாயை நம꞉
ௐ தாம்ராயை நம꞉
ௐ தாம்ராம்ப³ராயை நம꞉
ௐ தால்யை நம꞉
ௐ தாலீத³லவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ துரங்கா³யை நம꞉
ௐ த்வரிதாயை நம꞉
ௐ தோதாயை நம꞉
ௐ தோதலாயை நம꞉
ௐ தாதி³ன்யை நம꞉
ௐ துலாயை நம꞉
ௐ தாபத்ரயஹராயை நம꞉ || 300 ||

ௐ தாராயை நம꞉
ௐ தாலகேஶ்யை நம꞉
ௐ தமாலின்யை நம꞉
ௐ தமாலத³லவச்சா²யாயை நம꞉
ௐ தாலஸ்வனவத்யை நம꞉
ௐ தம்யை நம꞉
ௐ தாமஸ்யை நம꞉
ௐ தமிஸ்ராயை நம꞉
ௐ தீவ்ராயை நம꞉
ௐ தீவ்ரபராக்ரமாயை நம꞉
ௐ தடஸ்தா²யை நம꞉
ௐ திலதைலாக்தாயை நம꞉
ௐ தாரிண்யை நம꞉
ௐ தபனத்³யுத்யை நம꞉
ௐ திலோத்தமாயை நம꞉
ௐ திலகக்ருʼதே நம꞉
ௐ தாரகாதீ⁴ஶஶேக²ராயை நம꞉
ௐ திலபுஷ்பப்ரியாயை நம꞉
ௐ தாராயை நம꞉
ௐ தாரகேஶகுடும்பி³ன்யை நம꞉ || 320 ||

ௐ ஸ்தா²ணுபத்ன்யை நம꞉
ௐ ஸ்தி²திகர்யை நம꞉
ௐ ஸ்த²லஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஸ்த²லவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ ஸ்தி²த்யை நம꞉
ௐ ஸ்தை²ர்யாயை நம꞉
ௐ ஸ்த²விஷ்டா²யை நம꞉
ௐ ஸ்தா²வத்யை நம꞉
ௐ ஸ்தூ²லவிக்³ரஹாயை நம꞉
ௐ த³ந்தின்யை நம꞉
ௐ த³ண்டி³ன்யை நம꞉
ௐ தீ³னாயை நம꞉
ௐ த³ரித்³ராயை நம꞉
ௐ தீ³னவத்ஸலாயை நம꞉
ௐ தே³வ்யை நம꞉
ௐ தே³வவத்⁴வை நம꞉
ௐ தை³த்யத³மின்யை நம꞉
ௐ த³ந்தபூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ த³யாவத்யை நம꞉
ௐ த³மவத்யை நம꞉ || 340 ||

ௐ த³மதா³யை நம꞉
ௐ தா³டி³மஸ்தன்யை நம꞉
ௐ த³ந்த³ஶூகனிபா⁴யை நம꞉
ௐ தை³த்யதா³ரிண்யை நம꞉
ௐ தே³வதா(ஆ)நனாயை நம꞉
ௐ தோ³லாக்ரீடா³யை நம꞉
ௐ த³யாலவே நம꞉
ௐ த³ம்பத்யை நம꞉
ௐ தே³வதாமய்யை நம꞉
ௐ த³ஶாயை நம꞉
ௐ தீ³பஸ்தி²தாயை நம꞉
ௐ தோ³ஷாயை நம꞉
ௐ தோ³ஷஹாயை நம꞉
ௐ தோ³ஷகாரிண்யை நம꞉
ௐ து³ர்கா³யை நம꞉
ௐ து³ர்கா³ர்திஶமன்யை நம꞉
ௐ து³ர்க³மாயை நம꞉
ௐ து³ர்க³வாஸின்யை நம꞉
ௐ து³ர்க³ந்த⁴நாஶின்யை நம꞉
ௐ து³꞉ஸ்தா²யை நம꞉ || 360 ||

ௐ து³꞉ஸ்வப்னஶமகாரிண்யை நம꞉
ௐ து³ர்வாராயை நம꞉
ௐ து³ந்து³பி⁴த்⁴வானாயை நம꞉
ௐ தூ³ரகா³யை நம꞉
ௐ தூ³ரவாஸின்யை நம꞉
ௐ த³ரதா³யை நம꞉
ௐ த³ரஹாயை நம꞉
ௐ தா³த்ர்யை நம꞉
ௐ த³யாதா³யை நம꞉
ௐ து³ஹிதாயை நம꞉
ௐ த³ஶாயை நம꞉
ௐ து⁴ரந்த⁴ராயை நம꞉
ௐ து⁴ரீணாயை நம꞉
ௐ தௌ⁴ரேய்யை நம꞉
ௐ த⁴னதா³யின்யை நம꞉
ௐ தீ⁴ராயை நம꞉
ௐ அதீ⁴ராயை நம꞉
ௐ த⁴ரித்ர்யை நம꞉
ௐ த⁴ர்மதா³யை நம꞉
ௐ தீ⁴ரமானஸாயை நம꞉ || 380 ||

ௐ த⁴னுர்த⁴ராயை நம꞉
ௐ த⁴மின்யை நம꞉
ௐ தூ⁴ர்தாயை நம꞉
ௐ தூ⁴ர்தபரிக்³ரஹாயை நம꞉
ௐ தூ⁴மவர்ணாயை நம꞉
ௐ தூ⁴மபானாயை நம꞉
ௐ தூ⁴மலாயை நம꞉
ௐ தூ⁴மமோதி³ன்யை நம꞉
ௐ நலின்யை நம꞉
ௐ நந்த³ன்யை நம꞉
ௐ நந்தா³னந்தி³ன்யை நம꞉
ௐ நந்த³பா³லிகாயை நம꞉
ௐ நவீனாயை நம꞉
ௐ நர்மதா³யை நம꞉
ௐ நர்ம்யை நம꞉
ௐ நேம்யை நம꞉
ௐ நியமநிஶ்சயாயை நம꞉
ௐ நிர்மலாயை நம꞉
ௐ நிக³மாசராயை நம꞉
ௐ நிம்னகா³யை நம꞉ || 400 ||

ௐ நக்³நிகாயை நம꞉
ௐ நிம்யை நம꞉
ௐ நாலாயை நம꞉
ௐ நிரந்தராயை நம꞉
ௐ நிக்⁴ன்யை நம꞉
ௐ நிர்லேபாயை நம꞉
ௐ நிர்கு³ணாயை நம꞉
ௐ நத்யை நம꞉
ௐ நீலக்³ரீவாயை நம꞉
ௐ நிரீஹாயை நம꞉
ௐ நிரஞ்ஜனஜன்யை நம꞉
ௐ நவ்யை நம꞉
ௐ நவனீதப்ரியாயை நம꞉
ௐ நார்யை நம꞉
ௐ நரகார்ணவதாரிண்யை நம꞉
ௐ நாராயண்யை நம꞉
ௐ நிராகாராயை நம꞉
ௐ நிபுணாயை நம꞉
ௐ நிபுணப்ரியாயை நம꞉
ௐ நிஶாயை நம꞉ || 420 ||

ௐ நித்³ராயை நம꞉
ௐ நரேந்த்³ரஸ்தா²யை நம꞉
ௐ நமிதாயை நம꞉
ௐ நமிதாப்யை நம꞉
ௐ நிர்கு³ண்டி³காயை நம꞉
ௐ நிர்கு³ண்டா³யை நம꞉
ௐ நிர்மாம்ʼஸாயை நம꞉
ௐ நாஸிகாபி⁴தா⁴யை நம꞉
ௐ பதாகின்யை நம꞉
ௐ பதாகாயை நம꞉
ௐ பலப்ரீத்யை நம꞉
ௐ யஶஶ்வின்யை நம꞉
ௐ பீனாயை நம꞉
ௐ பீனஸ்தனாயை நம꞉
ௐ பத்ன்யை நம꞉
ௐ பவநாஶனஶாயின்யை நம꞉
ௐ பராயை நம꞉
ௐ பராயைகலாயை நம꞉
ௐ பாகாயை நம꞉
ௐ பாகக்ருʼத்யரத்யை நம꞉ || 440 ||

ௐ ப்ரியாயை நம꞉
ௐ பவனஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஸுபவனாயை நம꞉
ௐ தாபஸ்யை நம꞉
ௐ ப்ரீதிவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ பஶுவ்ருʼத்³தி⁴கர்யை நம꞉
ௐ புஷ்ட்யை நம꞉
ௐ போஷண்யை நம꞉
ௐ புஷ்பவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ புஷ்பிண்யை நம꞉
ௐ புஸ்தககராயை நம꞉
ௐ புந்நாக³தலவாஸின்யை நம꞉
ௐ புரந்த³ரப்ரியாயை நம꞉
ௐ ப்ரீத்யை நம꞉
ௐ புரமார்க³நிவாஸின்யை நம꞉
ௐ பேஶாயை நம꞉
ௐ பாஶகராயை நம꞉
ௐ பாஶப³ந்த⁴ஹாயை நம꞉
ௐ பாம்ʼஶுலாயை நம꞉
ௐ பஶவே நம꞉ || 460 ||

ௐ படாயை நம꞉
ௐ படாஶாயை நம꞉
ௐ பரஶுதா⁴ரிண்யை நம꞉
ௐ பாஶின்யை நம꞉
ௐ பாபக்⁴ன்யை நம꞉
ௐ பதிபத்ன்யை நம꞉
ௐ பதிதா நம꞉
ௐ அபதிதாயை நம꞉
ௐ பிஶாச்யை நம꞉
ௐ பிஶாசக்⁴ன்யை நம꞉
ௐ பிஶிதாஶனதோஷிதாயை நம꞉
ௐ பானதா³யை நம꞉
ௐ பானபாத்ராயை நம꞉
ௐ பானதா³னகரோத்³யதாயை நம꞉
ௐ பேஷாயை நம꞉
ௐ ப்ரஸித்³த்⁴யை நம꞉
ௐ பீயூஷாயை நம꞉
ௐ பூர்ணாயை நம꞉
ௐ பூர்ணமனோரதா²யை நம꞉
ௐ பதத்³க³ர்பா⁴யை நம꞉ || 480 ||

ௐ பதத்³கா³த்ராயை நம꞉
ௐ பௌன꞉புண்ய்யை நம꞉
ௐ புராயை நம꞉
ௐ பங்கிலாயை நம꞉
ௐ பங்கமக்³னாயை நம꞉
ௐ பாமீபாயை நம꞉
ௐ பஞ்ஜரஸ்தி²தாயை நம꞉
ௐ பஞ்சமாயை நம꞉
ௐ பஞ்சயாமாயை நம꞉
ௐ பஞ்சதாயை நம꞉
ௐ பஞ்சமப்ரியாயை நம꞉
ௐ பஞ்சமுத்³ராயை நம꞉
ௐ புண்ட³ரீகாயை நம꞉
ௐ பிங்க³லாயை நம꞉
ௐ பிங்க³லோசனாயை நம꞉
ௐ ப்ரியங்கு³மஞ்ஜர்யை நம꞉
ௐ பிண்ட்³யை நம꞉
ௐ பண்டி³தாயை நம꞉
ௐ பாண்டு³ரப்ரபா⁴யை நம꞉
ௐ ப்ரேதாஸனாயை நம꞉ || 500 ||

ௐ ப்ரியாலுஸ்தா²யை நம꞉
ௐ பாண்டு³க்⁴ன்யை நம꞉
ௐ பீதஸாபஹாயை நம꞉
ௐ ப²லின்யை நம꞉
ௐ ப²லதா³த்ர்யை நம꞉
ௐ ப²லஶ்ர்யை நம꞉
ௐ ப²ணிபூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ பூ²த்காரகாரிண்யை நம꞉
ௐ ஸ்பா²ராயை நம꞉
ௐ பு²ல்லாயை நம꞉
ௐ பு²ல்லாம்பு³ஜாஸனாயை நம꞉
ௐ பி²ரங்க³ஹாயை நம꞉
ௐ ஸ்பீ²தமத்யை நம꞉
ௐ ஸ்பி²த்யை நம꞉
ௐ ஸ்பீ²திகர்யை நம꞉
ௐ வனமாயாயை நம꞉
ௐ ப³லாராத்யை நம꞉
ௐ ப³லின்யை நம꞉
ௐ ப³லவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ வேணுவாத்³யாயை நம꞉ || 520 ||

ௐ வனசர்யை நம꞉
ௐ வீராயை நம꞉
ௐ பீ³ஜமய்யை நம꞉
ௐ வித்³யாயை நம꞉
ௐ வித்³யாப்ரதா³யை நம꞉
ௐ வித்³யாபோ³தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ வேத³தா³யின்யை நம꞉
ௐ பு³த⁴மாதாயை நம꞉
ௐ பு³த்³தா⁴யை நம꞉
ௐ வனமாலாவத்யை நம꞉
ௐ வராயை நம꞉
ௐ வரதா³யை நம꞉
ௐ வாருண்யை நம꞉
ௐ வீணாயை நம꞉
ௐ வீணாவாத³னதத்பராயை நம꞉
ௐ வினோதி³ன்யை நம꞉
ௐ வினோத³ஸ்தா²யை நம꞉
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉
ௐ விஷ்ணுவல்லபா⁴யை நம꞉
ௐ வித்³யாயை நம꞉ || 540 ||

ௐ வைத்³யசிகித்ஸாயை நம꞉
ௐ விவஶாயை நம꞉
ௐ விஶ்வவிஶ்ருதாயை நம꞉
ௐ விதந்த்³ராயை நம꞉
ௐ விஹ்வலாயை நம꞉
ௐ வேலாயை நம꞉
ௐ விராவாயை நம꞉
ௐ விரத்யை நம꞉
ௐ வராயை நம꞉
ௐ விவிதா⁴ர்ககராயை நம꞉
ௐ வீராயை நம꞉
ௐ பி³ம்போ³ஷ்ட்²யை நம꞉
ௐ பி³ம்ப³வத்ஸலாயை நம꞉
ௐ விந்த்⁴யஸ்தா²யை நம꞉
ௐ வீரவந்த்³யாயை நம꞉
ௐ வர்யை நம꞉
ௐ யானபராயை நம꞉
ௐ விதே³ நம꞉
ௐ வேதா³ந்தவேத்³யாயை நம꞉
ௐ வைத்³யாயை நம꞉ || 560 ||

ௐ வேத³ஸ்ய விஜயப்ரதா³யை நம꞉
ௐ விரோத⁴வர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ வந்த்⁴யாயை நம꞉
ௐ வந்த்⁴யாப³ந்த⁴நிவாரிண்யை நம꞉
ௐ ப⁴கி³ன்யை நம꞉
ௐ ப⁴க³மாலாயை நம꞉
ௐ ப⁴வான்யை நம꞉
ௐ ப⁴யபா⁴வின்யை நம꞉
ௐ பீ⁴மாயை நம꞉
ௐ பீ⁴மானனாயை நம꞉
ௐ பை⁴ம்யை நம꞉
ௐ ப⁴ங்கு³ராயை நம꞉
ௐ பீ⁴மத³ர்ஶனாயை நம꞉
ௐ பி⁴ல்ல்யை நம꞉
ௐ ப⁴ல்லத⁴ராயை நம꞉
ௐ பீ⁴ரவே நம꞉
ௐ பே⁴ருண்ட்³யை நம꞉
ௐ பி⁴யே நம꞉
ௐ ப⁴யாபஹாயை நம꞉
ௐ ப⁴க³ஸர்பிண்யை நம꞉ || 580 ||

ௐ ப⁴கா³யை நம꞉
ௐ ப⁴க³ரூபாயை நம꞉
ௐ ப⁴கா³லயாயை நம꞉
ௐ ப⁴கா³ஸனாயை நம꞉
ௐ ப⁴கா³மோதா³யை நம꞉
ௐ பே⁴ரீப⁴ங்காரரஞ்ஜின்யை நம꞉
ௐ பீ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ பீ⁴ஷணாராவாயை நம꞉
ௐ ப⁴க³வத்யை நம꞉
ௐ பூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ பா⁴ரத்³வாஜ்யை நம꞉
ௐ போ⁴க³தா³த்ர்யை நம꞉
ௐ ப⁴வக்⁴ன்யை நம꞉
ௐ பூ⁴திபூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ பூ⁴திதா³யை நம꞉
ௐ பூ⁴மிதா³த்ர்யை நம꞉
ௐ பூ⁴பதித்வப்ரதா³யின்யை நம꞉
ௐ ப்⁴ரமர்யை நம꞉
ௐ ப்⁴ராமர்யை நம꞉
ௐ நீலாயை நம꞉ || 600 ||

ௐ பூ⁴பாலமுகுடஸ்தி²தாயை நம꞉
ௐ மத்தாயை நம꞉
ௐ மனோஹரமனாயை நம꞉
ௐ மானின்யை நம꞉
ௐ மோஹன்யை நம꞉
ௐ மஹ்யை நம꞉
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉
ௐ மத³க்ஷீபா³யை நம꞉
ௐ மதீ³யாயை நம꞉
ௐ மதி³ராலயாயை நம꞉
ௐ மதோ³த்³த⁴தாயை நம꞉
ௐ மதங்க³ஸ்தா²யை நம꞉
ௐ மாத⁴வ்யை நம꞉
ௐ மது⁴மாதி³ன்யை நம꞉
ௐ மேதா⁴யை நம꞉
ௐ மேதா⁴கர்யை நம꞉
ௐ மேத்⁴யாயை நம꞉
ௐ மத்⁴யாயை நம꞉
ௐ மத்⁴யவயஸ்தி²தாயை நம꞉
ௐ மத்³யபாயை நம꞉ || 620 ||

ௐ மாம்ʼஸலாயை நம꞉
ௐ மத்ஸ்யமோதி³ன்யை நம꞉
ௐ மைது²னோத்³த⁴தாயை நம꞉
ௐ முத்³ராயை நம꞉
ௐ முத்³ராவத்யை நம꞉
ௐ மாதாயை நம꞉
ௐ மாயாயை நம꞉
ௐ மஹிமமந்தி³ராயை நம꞉
ௐ மஹாமாயாயை நம꞉
ௐ மஹாவித்³யாயை நம꞉
ௐ மஹாமார்யை நம꞉
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம꞉
ௐ மஹாதே³வவத்⁴வை நம꞉
ௐ மாந்யாயை நம꞉
ௐ மது⁴ராயை நம꞉
ௐ வீரமண்ட³லாயை நம꞉
ௐ மேத³ஸ்வின்யை நம꞉
ௐ மீலத³ஶ்ரியே நம꞉
ௐ மஹிஷாஸுரமர்தி³ன்யை நம꞉
ௐ மண்ட³பஸ்தா²யை நம꞉ || 640 ||

ௐ மட²ஸ்தா²யை நம꞉
ௐ மதி³ராக³மக³ர்விதாயை நம꞉
ௐ மோக்ஷதா³யை நம꞉
ௐ முண்ட³மாலாயை நம꞉
ௐ மாலாயை நம꞉
ௐ மாலாவிலாஸின்யை நம꞉
ௐ மாதங்கி³ன்யை நம꞉
ௐ மாதங்க்³யை நம꞉
ௐ மதங்க³தனயாயை நம꞉
ௐ மது⁴ஸ்ரவாயை நம꞉
ௐ மது⁴ரஸாயை நம꞉
ௐ மதூ⁴ககுஸுமப்ரியாயை நம꞉
ௐ யாமின்யை நம꞉
ௐ யாமினீநாத²பூ⁴ஷாயை நம꞉
ௐ யாவகரஞ்ஜிதாயை நம꞉
ௐ யவாங்குரப்ரியாயை நம꞉
ௐ மாயாயை நம꞉
ௐ யவன்யை நம꞉
ௐ யவனாதி⁴பாயை நம꞉
ௐ யமக்⁴ன்யை நம꞉ || 660 ||

ௐ யமகந்யாயை நம꞉
ௐ யஜமானஸ்வரூபிண்யை நம꞉
ௐ யஜ்ஞாயை நம꞉
ௐ யஜ்வாயை நம꞉
ௐ யஜுர்யஜ்வாயை நம꞉
ௐ யஶோநிகரகாரிண்யை நம꞉
ௐ யஜ்ஞஸூத்ரப்ரதா³யை நம꞉
ௐ ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉
ௐ யஜ்ஞகர்மகர்யை நம꞉
ௐ யஶஸ்வின்யை நம꞉
ௐ யகாரஸ்தா²யை நம꞉
ௐ யூபஸ்தம்ப⁴நிவாஸின்யை நம꞉
ௐ ரஞ்ஜிதாயை நம꞉
ௐ ராஜபத்ன்யை நம꞉
ௐ ரமாயை நம꞉
ௐ ரேகா²யை நம꞉
ௐ ரவேரண்யை நம꞉
ௐ ரஜோவத்யை நம꞉
ௐ ரஜஶ்சித்ராயை நம꞉
ௐ ரஜன்யை நம꞉ || 680 ||

ௐ ரஜனீபத்யை நம꞉
ௐ ராகி³ண்யை நம꞉
ௐ ராஜ்யன்யை நம꞉
ௐ ராஜ்யாயை நம꞉
ௐ ராஜ்யதா³யை நம꞉
ௐ ராஜ்யவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ ராஜன்வத்யை நம꞉
ௐ ராஜனீத்யை நம꞉
ௐ ரஜதவாஸின்யை நம꞉
ௐ ரமண்யை நம꞉
ௐ ரமணீயாயை நம꞉
ௐ ராமாயை நம꞉
ௐ ராமாவத்யை நம꞉
ௐ ரத்யை நம꞉
ௐ ரேதோவத்யை நம꞉
ௐ ரதோத்ஸாஹாயை நம꞉
ௐ ரோக³ஹ்ருʼதே நம꞉
ௐ ரோக³காரிண்யை நம꞉
ௐ ரங்கா³யை நம꞉
ௐ ரங்க³வத்யை நம꞉ || 700 ||

ௐ ராகா³யை நம꞉
ௐ ராக³ஜ்ஞாயை நம꞉
ௐ ராக³க்ருʼதே நம꞉
ௐ ரணாயை நம꞉
ௐ ரஞ்ஜிகாயை நம꞉
ௐ அரஞ்ஜிகாயை நம꞉
ௐ ரஞ்ஜாயை நம꞉
ௐ ரஞ்ஜின்யை நம꞉
ௐ ரக்தலோசனாயை நம꞉
ௐ ரக்தசர்மத⁴ராயை நம꞉
ௐ ரஞ்ஜாயை நம꞉
ௐ ரக்தஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ரக்தவாதி³ன்யை நம꞉
ௐ ரம்பா⁴யை நம꞉
ௐ ரம்பா⁴ப²லப்ரீத்யை நம꞉
ௐ ரம்போ⁴ரவே நம꞉
ௐ ராக⁴வப்ரியாயை நம꞉
ௐ ரங்க³ப்⁴ருʼதே நம꞉
ௐ ரங்க³மது⁴ராயை நம꞉
ௐ ரோத³ஸ்யை நம꞉ || 720 ||

ௐ ரோத³ஸீக்³ரஹாயை நம꞉
ௐ ரோத⁴க்ருʼதே நம꞉
ௐ ரோத⁴ஹந்த்ர்யை நம꞉
ௐ ரோக³ப்⁴ருʼதே நம꞉
ௐ ரோக³ஶாயின்யை நம꞉
ௐ வந்த்³யை நம꞉
ௐ வதி³ஸ்துதாயை நம꞉
ௐ ப³ந்தா⁴யை நம꞉
ௐ ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாத⁴ராயை நம꞉
ௐ வந்தீ³த்ராயை நம꞉
ௐ வந்தி³தாயை நம꞉
ௐ மாத்ரே நம꞉
ௐ விந்து³ராயை நம꞉
ௐ வைந்த³வ்யை நம꞉
ௐ விதா⁴யை நம꞉
ௐ விங்க்யை நம꞉
ௐ விங்கபலாயை நம꞉
ௐ விங்காயை நம꞉
ௐ விங்கஸ்தா²யை நம꞉
ௐ விங்கவத்ஸலாயை நம꞉ || 740 ||

ௐ வத்³யை நம꞉
ௐ விலக்³னாயை நம꞉
ௐ விப்ராயை நம꞉
ௐ வித்⁴யை நம꞉
ௐ விதி⁴கர்யை நம꞉
ௐ விதா⁴யை நம꞉
ௐ ஶங்கி²ன்யை நம꞉
ௐ ஶங்க²வலயாயை நம꞉
ௐ ஶங்க²மாலாவத்யை நம꞉
ௐ ஶம்யை நம꞉
ௐ ஶங்க²பாத்ராஶின்யை நம꞉
ௐ ஶங்கா²யை நம꞉
ௐ அஶங்கா²யை நம꞉
ௐ ஶங்க²க³லாயை நம꞉
ௐ ஶஶ்யை நம꞉
ௐ ஶம்ʼவ்யை நம꞉
ௐ ஶராவத்யை நம꞉
ௐ ஶ்யாமாயை நம꞉
ௐ ஶ்யாமாங்க்³யை நம꞉
ௐ ஶ்யாமலோசனாயை நம꞉ || 760 ||

ௐ ஶ்மஶானஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஶ்மஶானாயை நம꞉
ௐ ஶ்மஶானஸ்த²லபூ⁴ஷணாயை நம꞉
ௐ ஶமதா³யை நம꞉
ௐ ஶமஹந்த்ர்யை நம꞉
ௐ ஶாகின்யை நம꞉
ௐ ஶங்குஶேக²ராயை நம꞉
ௐ ஶாந்த்யை நம꞉
ௐ ஶாந்திப்ரதா³யை நம꞉
ௐ ஶேஷாயை நம꞉
ௐ ஶேஷஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஶேஷதா³யின்யை நம꞉
ௐ ஶேமுஷ்யை நம꞉
ௐ ஶோஷிண்யை நம꞉
ௐ ஶீர்யை நம꞉
ௐ ஶௌர்யை நம꞉
ௐ ஶௌர்யாயை நம꞉
ௐ ஶராயை நம꞉
ௐ ஶிர்யை நம꞉
ௐ ஶாபஹாயை நம꞉ || 780 ||

ௐ ஶாபஹானீஶாயை நம꞉
ௐ ஶம்பாயை நம꞉
ௐ ஶபத²தா³யின்யை நம꞉
ௐ ஶ்ருʼங்கி³ண்யை நம꞉
ௐ ஶ்ருʼங்க³பலபு⁴ஜே நம꞉
ௐ ஶங்கர்யை நம꞉
ௐ ஈஶங்கர்யை நம꞉
ௐ ஶங்காயை நம꞉
ௐ ஶங்காபஹாயை நம꞉
ௐ ஸம்ʼஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஶாஶ்வத்யை நம꞉
ௐ ஶீதலாயை நம꞉
ௐ ஶிவாயை நம꞉
ௐ ஶிவஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஶவபு⁴க்தாயை நம꞉
ௐ ஶவவர்ணாயை நம꞉
ௐ ஶிவோத³ர்யை நம꞉
ௐ ஶாயின்யை நம꞉
ௐ ஶாவஶயனாயை நம꞉
ௐ ஶிம்ʼஶபாயை நம꞉ || 800 ||

ௐ ஶிஶுபாலின்யை நம꞉
ௐ ஶவகுண்ட³லின்யை நம꞉
ௐ ஶைவாயை நம꞉
ௐ ஶங்கராயை நம꞉
ௐ ஶிஶிராயை நம꞉
ௐ ஶிராயை நம꞉
ௐ ஶவகாஞ்ச்யை நம꞉
ௐ ஶவஶ்ரீகாயை நம꞉
ௐ ஶவமாலாயை நம꞉
ௐ ஶவாக்ருʼத்யை நம꞉
ௐ ஶயன்யை நம꞉
ௐ ஶங்குவாயை நம꞉
ௐ ஶக்த்யை நம꞉
ௐ ஶந்தனவே நம꞉
ௐ ஶீலதா³யின்யை நம꞉
ௐ ஸிந்த⁴வே நம꞉
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம꞉
ௐ ஸிந்து⁴ஸுந்த³ர்யை நம꞉
ௐ ஸுந்த³ரானனாயை நம꞉
ௐ ஸாத்⁴வை நம꞉ || 820 ||

ௐ ஸித்³த்⁴யை நம꞉
ௐ ஸித்³தி⁴தா³த்ர்யை நம꞉
ௐ ஸித்³தா⁴யை நம꞉
ௐ ஸித்³த⁴ஸரஸ்வத்யை நம꞉
ௐ ஸந்தத்யை நம꞉
ௐ ஸம்பதா³யை நம꞉
ௐ ஸம்பதே³ நம꞉
ௐ ஸம்ʼவிதே³ நம꞉
ௐ ஸரதிதா³யின்யை நம꞉
ௐ ஸபத்ன்யை நம꞉
ௐ ஸரஸாயை நம꞉
ௐ ஸாராயை நம꞉
ௐ ஸரஸ்வதிகர்யை நம꞉
ௐ ஸ்வதா⁴யை நம꞉
ௐ ஸர꞉ஸமாயை நம꞉
ௐ ஸமானாயை நம꞉
ௐ ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉
ௐ ஸமஸ்ததா³யை நம꞉
ௐ ஸமித்³தா⁴யை நம꞉
ௐ ஸமதா³யை நம꞉ || 840 ||

ௐ ஸம்மாயை நம꞉
ௐ ஸம்மோஹாயை நம꞉
ௐ ஸமத³ர்ஶனாயை நம꞉
ௐ ஸமித்யை நம꞉
ௐ ஸமிதா⁴யை நம꞉
ௐ ஸீமாயை நம꞉
ௐ ஸவித்ர்யை நம꞉
ௐ ஸவிதா⁴யை நம꞉
ௐ ஸத்யை நம꞉
ௐ ஸவதாயை நம꞉
ௐ ஸவநாதா³ராயை நம꞉
ௐ ஸாவனாயை நம꞉
ௐ ஸமராயை நம꞉
ௐ ஸம்யை நம꞉
ௐ ஸிமிராயை நம꞉
ௐ ஸததாயை நம꞉
ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம꞉
ௐ ஸக்⁴ரீச்யை நம꞉
ௐ ஸஹாயின்யை நம꞉
ௐ ஹம்ʼஸ்யை நம꞉ || 860 ||

ௐ ஹம்ʼஸக³த்யை நம꞉
ௐ ஹம்ʼஸாயை நம꞉
ௐ ஹம்ʼஸோஜ்ஜ்வலனிசோலுயுஜே நம꞉
ௐ ஹலின்யை நம꞉
ௐ ஹலதா³யை நம꞉
ௐ ஹாலாயை நம꞉
ௐ ஹரஶ்ரியாயை நம꞉
ௐ ஹரவல்லபா⁴யை நம꞉
ௐ ஹேலாயை நம꞉
ௐ ஹேலாவத்யை நம꞉
ௐ ஹேஷாயை நம꞉
ௐ ஹ்ரேஷஸ்தா²யை நம꞉
ௐ ஹ்ரேஷவர்தி⁴ன்யை நம꞉
ௐ ஹந்தாயை நம꞉
ௐ ஹந்தாயை நம꞉
ௐ ஹதாயை நம꞉
ௐ ஹத்யாயை நம꞉
ௐ ஹாஹந்ததாபஹாரிண்யை நம꞉
ௐ ஹங்கார்யை நம꞉
ௐ ஹந்தக்ருʼதே நம꞉ || 880 ||

ௐ ஹங்காயை நம꞉
ௐ ஹீஹாயை நம꞉
ௐ ஹாதாயை நம꞉
ௐ ஹதாஹதாயை நம꞉
ௐ ஹேமப்ரதா³யை நம꞉
ௐ ஹம்ʼஸவத்யை நம꞉
ௐ ஹார்யை நம꞉
ௐ ஹாதரிஸம்மதாயை நம꞉
ௐ ஹோர்யை நம꞉
ௐ ஹோத்ர்யை நம꞉
ௐ ஹோலிகாயை நம꞉
ௐ ஹோமாயை நம꞉
ௐ ஹோமாய நம꞉
ௐ ஹவிஷே நம꞉
ௐ ஹரயே நம꞉
ௐ ஹாரிண்யை நம꞉
ௐ ஹரிணீநேத்ராயை நம꞉
ௐ ஹிமாசலநிவாஸின்யை நம꞉
ௐ லம்போ³த³ர்யை நம꞉
ௐ லம்ப³கர்ணாயை நம꞉ || 900 ||

ௐ லம்பி³காயை நம꞉
ௐ லம்ப³விக்³ரஹாயை நம꞉
ௐ லீலாயை நம꞉
ௐ லோலாவத்யை நம꞉
ௐ லோலாயை நம꞉
ௐ லலன்யை நம꞉
ௐ லாலிதாயை நம꞉
ௐ லதாயை var லோகாயை நம꞉
ௐ லலாமலோசனாயை நம꞉
ௐ லோச்யாயை நம꞉
ௐ லோலாக்ஷ்யை நம꞉
ௐ லக்ஷணாயை நம꞉
ௐ லலாயை நம꞉
ௐ லம்பத்யை நம꞉
ௐ லும்பத்யை நம꞉
ௐ லம்பாயை நம꞉
ௐ லோபாமுத்³ராயை நம꞉
ௐ லலந்தின்யை நம꞉
ௐ லந்திகாயை நம꞉
ௐ லம்பி³காயை நம꞉ || 920 ||

ௐ லம்பா³யை நம꞉
ௐ லகி⁴மாயை நம꞉
ௐ லகு⁴மத்⁴யமாயை நம꞉
ௐ லகீ⁴யஸ்யை நம꞉
ௐ லகு⁴த³ய்யை நம꞉
ௐ லூதாயை நம꞉
ௐ லூதாநிவாரிண்யை நம꞉
ௐ லோமப்⁴ருʼதே நம꞉
ௐ லோம்னே நம꞉
ௐ லோப்தாயை நம꞉
ௐ லுலுத்யை நம꞉
ௐ லுலுஸம்ʼயத்யை நம꞉
ௐ லுலாயஸ்தா²யை நம꞉
ௐ லஹர்யை நம꞉
ௐ லங்காபுரபுரந்த³ர்யை நம꞉
ௐ லக்ஷ்ம்யை நம꞉
ௐ லக்ஷ்மீப்ரதா³யை நம꞉
ௐ லக்ஷ்ம்யாயை நம꞉
ௐ லக்ஷாயை நம꞉
ௐ ப³லமதிப்ரதா³யை நம꞉ || 940 ||

ௐ க்ஷுண்ணாயை நம꞉
ௐ க்ஷுபாயை நம꞉
ௐ க்ஷணாயை நம꞉
ௐ க்ஷீணாயை நம꞉
ௐ க்ஷமாயை நம꞉
ௐ க்ஷாந்த்யை நம꞉
ௐ க்ஷணாவத்யை நம꞉
ௐ க்ஷாமாயை நம꞉
ௐ க்ஷாமோத³ர்யை நம꞉
ௐ க்ஷீமாயை நம꞉
ௐ க்ஷௌமப்⁴ருʼதே நம꞉
ௐ க்ஷத்ரியாங்க³னாயை நம꞉
ௐ க்ஷயாயை நம꞉
ௐ க்ஷயகர்யை நம꞉
ௐ க்ஷீராயை நம꞉
ௐ க்ஷீரதா³யை நம꞉
ௐ க்ஷீரஸாக³ராயை நம꞉
ௐ க்ஷேமங்கர்யை நம꞉
ௐ க்ஷயகர்யை நம꞉
ௐ க்ஷயதா³யை நம꞉ || 960 ||

ௐ க்ஷணதா³யை நம꞉
ௐ க்ஷத்யை நம꞉
ௐ க்ஷுரந்த்யை நம꞉
ௐ க்ஷுத்³ரிகாயை நம꞉
ௐ க்ஷுத்³ராயை நம꞉
ௐ க்ஷுத்க்ஷாமாயை நம꞉
ௐ க்ஷரபாதகாயை நம꞉ || 967 ||

இதி ஸ்ரீ பிரத்யங்கிரா சஹஸ்ரநாமம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன