Skip to content

Narasimha Kavacham in Tamil – ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

Narasimha Kavacham or Nrusimha KavachamPin

Narasimha Kavacham is a very powerful mantra of Lord Lakshmi Narasimha. Kavacham literally means “Armour”. It is believed that, chanting Narasimha Kavacham protects one from demons and other evil forces like armor protects a body from injuries. Get Sri Narasimha Kavacham in Tamil Lyrics pdf here and chant devoutly for the grace of Lord Narasimha or Nrusimha.

Narasimha Kavacham in Tamil – ந்ருஸிம்ஹ கவசம் 

ந்ருஸிம்ஹ கவசம் வக்ஷ்யே ப்ரஹ்லாதே³நோதி³தம் புரா ।
ஸர்வரக்ஷாகரம் புண்யம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ॥ 1 ॥

ஸர்வஸம்பத்கரம் சைவ ஸ்வர்க³மோக்ஷப்ரதா³யகம் ।
த்⁴யாத்வா ந்ருஸிம்ஹம் தே³வேஶம் ஹேமஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தம் ॥ 2 ॥

விவ்ருதாஸ்யம் த்ரிநயநம் ஶரதி³ந்து³ஸமப்ரப⁴ம் ।
லக்ஷ்ம்யாலிங்கி³தவாமாங்க³ம் விபூ⁴திபி⁴ருபாஶ்ரிதம் ॥ 3 ॥

சதுர்பு⁴ஜம் கோமலாங்க³ம் ஸ்வர்ணகுண்ட³லஶோபி⁴தம் ।
உரோஜஶோபி⁴தோரஸ்கம் ரத்நகேயூரமுத்³ரிதம் ॥ 4 ॥

தப்தகாஞ்சநஸங்காஶம் பீதநிர்மலவாஸநம் ।
இந்த்³ராதி³ஸுரமௌலிஸ்த²ஸ்பு²ரந்மாணிக்யதீ³ப்திபி⁴꞉ ॥ 5 ॥

விராஜிதபத³த்³வந்த்³வம் ஶங்க²சக்ராதி³ஹேதிபி⁴꞉ ।
க³ருத்மதா ஸவிநயம் ஸ்தூயமாநம் முதா³ந்விதம் ॥ 6 ॥

ஸ்வஹ்ருத்கமலஸம்வாஸம் க்ருத்வா து கவசம் படே²த் ।
ந்ருஸிம்ஹோ மே ஶிர꞉ பாது லோகரக்ஷாத்மஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 7 ॥

ஸர்வகோ³(அ)பி ஸ்தம்ப⁴வாஸ꞉ பா²லம் மே ரக்ஷது த்⁴வநிம் ।
ந்ருஸிம்ஹோ மே த்³ருஶௌ பாது ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசந꞉ ॥ 8 ॥

ஸ்ம்ருதிம் மே பாது ந்ருஹரிர்முநிவர்யஸ்துதிப்ரிய꞉ ।
நாஸாம் மே ஸிம்ஹநாஸஸ்து முக²ம் லக்ஷ்மீமுக²ப்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

ஸர்வவித்³யாதி⁴ப꞉ பாது ந்ருஸிம்ஹோ ரஸநாம் மம ।
வக்த்ரம் பாத்விந்து³வத³ந꞉ ஸதா³ ப்ரஹ்லாத³வந்தி³த꞉ ॥ 10 ॥

ந்ருஸிம்ஹ꞉ பாது மே கண்ட²ம் ஸ்கந்தௌ⁴ பூ⁴ப⁴ரணாந்தக்ருத் ।
தி³வ்யாஸ்த்ரஶோபி⁴தபு⁴ஜோ ந்ருஸிம்ஹ꞉ பாது மே பு⁴ஜௌ ॥ 11 ॥

கரௌ மே தே³வவரதோ³ ந்ருஸிம்ஹ꞉ பாது ஸர்வத꞉ ।
ஹ்ருத³யம் யோகி³ஸாத்⁴யஶ்ச நிவாஸம் பாது மே ஹரி꞉ ॥ 12 ॥

மத்⁴யம் பாது ஹிரண்யாக்ஷவக்ஷ꞉குக்ஷிவிதா³ரண꞉ ।
நாபி⁴ம் மே பாது ந்ருஹரி꞉ ஸ்வநாபி⁴ ப்³ரஹ்மஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 13 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடய꞉ கட்யாம் யஸ்யாஸௌ பாது மே கடிம் ।
கு³ஹ்யம் மே பாது கு³ஹ்யாநாம் மந்த்ராணாம் கு³ஹ்யரூபத்⁴ருக் ॥ 14 ॥

ஊரூ மநோப⁴வ꞉ பாது ஜாநுநீ நரரூபத்⁴ருக் ।
ஜங்கே⁴ பாது த⁴ராபா⁴ரஹர்தா யோ(அ)ஸௌ ந்ருகேஸரீ ॥ 15 ॥

ஸுரராஜ்யப்ரத³꞉ பாது பாதௌ³ மே ந்ருஹரீஶ்வர꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ பாது மே ஸர்வஶஸ்தநும் ॥ 16 ॥

மஹோக்³ர꞉ பூர்வத꞉ பாது மஹாவீராக்³ரஜோ(அ)க்³நித꞉ ।
மஹாவிஷ்ணுர்த³க்ஷிணே து மஹாஜ்வாலஸ்து நைர்ருதௌ ॥ 17 ॥

பஶ்சிமே பாது ஸர்வேஶோ தி³ஶி மே ஸர்வதோமுக²꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹ꞉ பாது வாயவ்யாம் ஸௌம்யாம் பூ⁴ஷணவிக்³ரஹ꞉ ॥ 18 ॥

ஈஶாந்யாம் பாது ப⁴த்³ரோ மே ஸர்வமங்க³லதா³யக꞉ ।
ஸம்ஸாரப⁴யத³꞉ பாது ம்ருத்யோர்ம்ருத்யுர்ந்ருகேஸரீ ॥ 19 ॥

இத³ம் ந்ருஸிம்ஹகவசம் ப்ரஹ்லாத³முக²மண்டி³தம் ।
ப⁴க்திமாந்ய꞉ படே²ந்நித்யம் ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 20 ॥

புத்ரவாந் த⁴நவாந் லோகே தீ³ர்கா⁴யுருபஜாயதே ।
யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோத்யஸம்ஶயம் ॥ 21 ॥

ஸர்வத்ர ஜயமாப்நோதி ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
பூ⁴ம்யந்தரிக்ஷதி³வ்யாநாம் க்³ரஹாணாம் விநிவாரணம் ॥ 22 ॥

வ்ருஶ்சிகோரக³ஸம்பூ⁴தவிஷாபஹரணம் பரம் ।
ப்³ரஹ்மராக்ஷஸயக்ஷாணாம் தூ³ரோத்ஸாரணகாரணம் ॥ 23 ॥

பூ⁴ர்ஜே வா தாலபத்ரே வா கவசம் லிகி²தம் ஶுப⁴ம் ।
கரமூலே த்⁴ருதம் யேந ஸித்⁴யேயு꞉ கர்மஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 24 ॥

தே³வாஸுரமநுஷ்யேஷு ஸ்வம் ஸ்வமேவ ஜயம் லபே⁴த் ।
ஏகஸந்த்⁴யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் வா ய꞉ படே²ந்நியதோ நர꞉ ॥ 25 ॥

ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யம் பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி ।
த்³வாத்ரிம்ஶதிஸஹஸ்ராணி படே²ச்சு²த்³தா⁴த்மநாம் ந்ருணாம் ॥ 26 ॥

கவசஸ்யாஸ்ய மந்த்ரஸ்ய மந்த்ரஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।
அநேந மந்த்ரராஜேந க்ருத்வா ப⁴ஸ்மாபி⁴மந்த்ரணம் ॥ 27 ॥

திலகம் விந்யஸேத்³யஸ்து தஸ்ய க்³ரஹப⁴யம் ஹரேத் ।
த்ரிவாரம் ஜபமாநஸ்து த³த்தம் வார்யபி⁴மந்த்ர்ய ச ॥ 28 ॥

ப்ராஶயேத்³யோ நரோ மந்த்ரம் ந்ருஸிம்ஹத்⁴யாநமாசரேத் ।
தஸ்ய ரோகா³꞉ ப்ரணஶ்யந்தி யே ச ஸ்யு꞉ குக்ஷிஸம்ப⁴வா꞉ ॥ 29 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ந்ருஸிம்ஹஸத்³ருஶோ ப⁴வேத் ।
மநஸா சிந்திதம் யத்து ஸ தச்சாப்நோத்யஸம்ஶயம் ॥ 30 ॥

க³ர்ஜந்தம் க³ர்ஜயந்தம் நிஜபு⁴ஜபடலம் ஸ்போ²டயந்தம் ஹட²ந்தம்
ரூப்யந்தம் தாபயந்தம் தி³வி பு⁴வி தி³திஜம் க்ஷேபயந்தம் க்ஷிபந்தம் ।
க்ரந்த³ந்தம் ரோஷயந்தம் தி³ஶி தி³ஶி ஸததம் ஸம்ஹரந்தம் ப⁴ரந்தம்
வீக்ஷந்தம் கூ⁴ர்ணயந்தம் ஶரநிகரஶதைர்தி³வ்யஸிம்ஹம் நமாமி ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே ப்ரஹ்லாதோ³க்தம் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன