Skip to content

Dhairya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil – ஶ்ரீ தைர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி

Dhairya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali or 108 NamesPin

Dhairya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali is the 108 names of Dhairya lakshmi Devi. Get Sri Dhairya lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Dhairya Lakshmi Devi.

Dhairya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Tamil – ஶ்ரீ தைர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி 

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தை⁴ர்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அபூர்வாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அனாத்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அதி³ரீஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அபீ⁴ஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆத்மரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அப்ரமேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அருணாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அலக்ஷ்யாயை நம꞉ | 9

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அத்³வைதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆதி³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஈஶானவரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இந்தி³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உன்னதாகாராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உத்³த⁴டமதா³பஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருஶாங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காயவர்ஜிதாயை நம꞉ | 18

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காமின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குந்தஹஸ்தாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குலவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கௌலிக்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காவ்யஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கே²சர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கே²டகாமதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கோ³ப்த்ர்யை நம꞉ | 27

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கு³ணாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க³வே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சந்த்³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாரவே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சந்த்³ரப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சஞ்சவே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சதுராஶ்ரமபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சித்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கோ³ஸ்வரூபாயை நம꞉ | 36

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கௌ³தமாக்²யமுனிஸ்துதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கா³னப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ச²த்³மதை³த்யவினாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயந்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜாதரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜ்யோத்ஸ்னாயை நம꞉ | 45

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜனதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தாராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ரிபதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தோமராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் துஷ்ட்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴னுர்த⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தே⁴னுகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴வஜின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தீ⁴ராயை நம꞉ | 54

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தூ⁴லித்⁴வாந்தஹராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴வனயே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴யேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴ன்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நௌகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீலமேக⁴ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நவ்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீலாம்ப³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நக²ஜ்வாலாயை நம꞉ | 63

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நளின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராபவாத³ஸம்ஹர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பன்னகே³ந்த்³ரஶயனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பதகே³ந்த்³ரக்ருதாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பாகஶாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பரஶுப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லிப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லதா³யை நம꞉ | 72

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³லிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³லாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³த³ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லஶாலின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லப⁴த்³ரப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு³த்³த்⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³ஹுதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் முக்²யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மோக்ஷதா³யை நம꞉ | 81

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மீனரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞாங்கா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞகாமதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரமண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராமமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராகி³ண்யை நம꞉ | 90

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக³ஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக³வல்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரத்னக³ர்பா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரத்னக²ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக்ஷஸ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லக்ஷணாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லோலார்கபரிபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வேத்ரவத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் விஶ்வேஶாயை நம꞉ | 99

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரமாத்ரே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரஶ்ரியை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶுச்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶோணாக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶேஷவந்தி³தாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶதாக்ஷயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹததா³னவாயை நம꞉ | 108
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹயக்³ரீவதனவே நம꞉ | 109

இதி ஶ்ரீ தைர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன