Skip to content

Karya Siddhi Hanuman Mantra in Kannada – ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರಂ

Karya Siddhi Hanuman MantraPin

Karya Siddhi Hanuman Mantra in Kannada – ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರಂ 

 

ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ |
ಹನುಮಾನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ