छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Bala Trishati Namavali in Hindi – श्री बाला त्रिशती नामावली

Bala Trishati Namavali Lyrics - 300 Names of Bala Tripura Sundari DeviPin

Bala Trishati Namavali is the 300 names of Maa Bala Tripura Sundari Devi. Get Sri Bala Trishati Namavali in Hindi Pdf Lyrics here.

Bala Trishati Namavali in Hindi – श्री बाला त्रिशती नामावली 

ओं ऐङ्काररूपायै नमः ।
ओं ऐङ्कार निलयायै नमः ।
ओं ऐम्पदप्रियायै नमः ।
ओं ऐङ्काररूपिण्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारवरवर्णिन्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारबीजसर्वस्वायै नमः ।
ओं ऐङ्काराकारशोभितायै नमः ।
ओं ऐङ्कारवरदानाढ्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारवररूपिण्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारब्रह्मविद्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारप्रचुरेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारजपसन्तुष्टायै नमः ।
ओं ऐङ्कारामृतसुन्दर्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारकमलासीनायै नमः ।
ओं ऐङ्कारगुणरूपिण्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारब्रह्मसदनायै नमः ।
ओं ऐङ्कारप्रकटेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारशक्तिवरदायै नमः ।
ओं ऐङ्काराप्लुतवैभवायै नमः ।
ओं ऐङ्कारामितसम्पन्नायै नमः । २०

ओं ऐङ्काराच्युतरूपिण्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारजपसुप्रीतायै नमः ।
ओं ऐङ्कारप्रभवायै नमः ।
ओं ऐङ्कारविश्वजनन्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारब्रह्मवन्दितायै नमः ।
ओं ऐङ्कारवेद्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारपूज्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारपीठिकायै नमः ।
ओं ऐङ्कारवाच्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारचिन्त्यायै नमः ।
ओं ऐं ऐं शरीरिण्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारामृतरूपायै नमः ।
ओं ऐङ्कारविजयेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐङ्कारभार्गवीविद्यायै नमः ।
ओं ऐङ्कारजपवैभवायै नमः ।
ओं ऐङ्कारगुणरूपायै नमः ।
ओं ऐङ्कारप्रियरूपिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्काररूपायै नमः ।
ओं क्लीङ्कार निलयायै नमः ।
ओं क्लीम्पदप्रियायै नमः । ४०

ओं क्लीङ्कारकीर्तिचिद्रूपायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकीर्तिदायिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकिन्नरीपूज्यायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकिंशुकप्रियायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकिल्बिषहर्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वरूपिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारवशिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारानङ्गरूपिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारवदनायै नमः ।
ओं क्लीङ्काराखिलवश्यदायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारमोदिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारहरवन्दितायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारशम्बररिपवे नमः ।
ओं क्लीङ्कारकीर्तिदायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारमन्मथसख्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारवंशवर्धिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारपुष्टिदायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकुधरप्रियायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकृष्णसम्पूज्यायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं किञ्जल्कसन्निभायै नमः । ६०

ओं क्लीङ्कारवशगायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारनिखिलेश्वर्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारधारिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारब्रह्मपूजितायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारालापवदनायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारनूपुरप्रियायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारभवनान्तस्थायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं कालस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारसौधमध्यस्थायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकृत्तिवासिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारचक्रनिलयायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं किम्पुरुषार्चितायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकमलासीनायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं गन्धर्वपूजितायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारवासिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारक्रुद्धनाशिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारतिलकामोदायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारक्रीडसम्भ्रमायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वसृष्ट्यम्बायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वमालिन्यै नमः । ८०

ओं क्लीङ्कारकृत्स्नसम्पूर्णायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं कृपीटवासिन्यै नमः ।
ओं क्लीं मायाक्रीडविद्वेष्यै नमः ।
ओं क्लीं क्लीङ्कारकृपानिध्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वसम्भ्रमकारिण्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वरूपायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारविश्वमोहिन्यै नमः ।
ओं क्लीं मायाकृत्तिमदनायै नमः ।
ओं क्लीं क्लीं वंशविवर्धिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारसुन्दरीरूपायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारहरिपूजितायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारगुणरूपायै नमः ।
ओं क्लीङ्कारकमलप्रियायै नमः ।
ओं सौःकाररूपायै नमः ।
ओं सौःकार निलयायै नमः ।
ओं सौःपदप्रियायै नमः ।
ओं सौःकार सारसदनायै नमः ।
ओं सौःकार सत्यवादिन्यै नमः ।
ओं सौःप्रासादसमासीनायै नमः । १००

ओं सौःकार साधनप्रियायै नमः ।
ओं सौःकार कल्पलतिकायै नमः ।
ओं सौःकार भक्ततोषिण्यै नमः ।
ओं सौःकार सौभरीपूज्यायै नमः ।
ओं सौःकार प्रियसाधिन्यै नमः ।
ओं सौःकार परमाशक्त्यै नमः ।
ओं सौःकार रत्नदायिन्यै नमः ।
ओं सौःकार सौम्यसुभगायै नमः ।
ओं सौःकार वरदायिन्यै नमः ।
ओं सौःकार सुभगानन्दायै नमः ।
ओं सौःकार भगपूजितायै नमः ।
ओं सौःकार सम्भवायै नमः ।
ओं सौःकार निखिलेश्वर्यै नमः ।
ओं सौःकार विश्वायै नमः ।
ओं सौःकार विश्वसम्भ्रमकारिण्यै नमः ।
ओं सौःकार विभवानन्दायै नमः ।
ओं सौःकार विभवप्रदायै नमः ।
ओं सौःकार सम्पदाधारायै नमः ।
ओं सौः सौः सौभाग्यवर्धिन्यै नमः ।
ओं सौःकार सत्त्वसम्पन्नायै नमः । १२०

ओं सौःकार सर्ववन्दितायै नमः ।
ओं सौःकार सर्ववरदायै नमः ।
ओं सौःकार सनकार्चितायै नमः ।
ओं सौःकार कौतुकप्रीतायै नमः ।
ओं सौःकार मोहनाकृत्यै नमः ।
ओं सौःकार सच्चिदानन्दायै नमः ।
ओं सौःकार रिपुनाशिन्यै नमः ।
ओं सौःकार सान्द्रहृदयायै नमः ।
ओं सौःकार ब्रह्मपूजितायै नमः ।
ओं सौःकार वेद्यायै नमः ।
ओं सौःकार साधकाभीष्टदायिन्यै नमः ।
ओं सौःकार साध्यसम्पूज्यायै नमः ।
ओं सौःकार सुरपूजितायै नमः ।
ओं सौःकार सकलाकारायै नमः ।
ओं सौःकार हरिपूजितायै नमः ।
ओं सौःकार मातृचिद्रूपायै नमः ।
ओं सौःकार पापनाशिन्यै नमः ।
ओं सौःकार युगलाकारायै नमः ।
ओं सौःकार सूर्यवन्दितायै नमः ।
ओं सौःकार सेव्यायै नमः । १४०

ओं सौःकार मानसार्चितपादुकायै नमः ।
ओं सौःकार वश्यायै नमः ।
ओं सौःकार सखीजनवरार्चितायै नमः ।
ओं सौःकार सम्प्रदायज्ञायै नमः ।
ओं सौः सौः बीजस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सौःकार सम्पदाधारायै नमः ।
ओं सौःकार सुखरूपिण्यै नमः ।
ओं सौःकार सर्वचैतन्यायै नमः ।
ओं सौः सर्वापद्विनाशिन्यै नमः ।
ओं सौःकार सौख्यनिलयायै नमः ।
ओं सौःकार सकलेश्वर्यै नमः ।
ओं सौःकार रूपकल्याण्यै नमः ।
ओं सौःकार बीजवासिन्यै नमः ।
ओं सौःकार विद्रुमाराध्यायै नमः ।
ओं सौः सौः सद्भिर्निषेवितायै नमः ।
ओं सौःकार रससल्लापायै नमः ।
ओं सौः सौः सौरमण्डलगायै नमः ।
ओं सौःकार रससम्पूर्णायै नमः ।
ओं सौःकार सिन्धुरूपिण्यै नमः ।
ओं सौःकार पीठनिलयायै नमः । १६०

ओं सौःकार सगुणेश्वर्यै नमः ।
ओं सौः सौः पराशक्त्यै नमः ।
ओं सौः सौः साम्राज्यविजयप्रदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः बीजनिलयायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः पदभूषितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ऐन्द्रभवनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सफलात्मिकायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः संसारान्तस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः योगिनीप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ब्रह्मपूज्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः हरिवन्दितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः शान्तनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वश्यमार्गगायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कुलकुम्भस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः पटुपञ्चम्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः पैलवंशस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कल्पकासनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चित्प्रभायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चिन्तितार्थदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कुरुकुल्लाम्बायै नमः । १८०

ओं ऐं क्लीं सौः धर्मचारिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कुणपाराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सौम्यसुन्दर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः षोडशकलायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सुकुमारिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मन्त्रमहिष्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मन्त्रमन्दिरायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मानुषाराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मागधेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मौनिवरदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मञ्जुभाषिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मधुराराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः शोणितप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मङ्गलाकारायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मदनावत्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः साध्यगमितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मानसार्चितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः राज्यरसिकायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रामपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रात्रिज्योत्स्नायै नमः । २००

ओं ऐं क्लीं सौः रात्रिलालिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रथमध्यस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रम्यविग्रहायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः पूर्वपुण्येशायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः पृथुकप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वटुकाराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वटवासिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वरदानाढ्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वज्रवल्लक्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः नारदनतायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः नन्दिपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः उत्पलाङ्ग्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः उद्भवेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः नागगमनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः नामरूपिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सत्यसङ्कल्पायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सोमभूषणायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः योगपूज्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः योगगोचरायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः योगिवन्द्यायै नमः । २२०

ओं ऐं क्लीं सौः योगिपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ब्रह्मगायत्र्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ब्रह्मवन्दितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रत्नभवनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः रुद्रपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चित्रवदनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चारुहासिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चिन्तिताकारायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः चिन्तितार्थदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वैश्वदेवेश्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः विश्वनायिकायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ओघवन्द्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ओघरूपिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः दण्डिनीपूज्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः दुरतिक्रमायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मन्त्रिणीसेव्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मानवर्धिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वाणीवन्द्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वागधीश्वर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वाममार्गस्थायै नमः । २४०

ओं ऐं क्लीं सौः वारुणीप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः लोकसौन्दर्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः लोकनायिकायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः हंसगमनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः हंसपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मदिरामोदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः महदर्चितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ज्ञानगम्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः ज्ञानवर्धिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः धनधान्याढ्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः धैर्यदायिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः साध्यवरदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः साधुवन्दितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः विजयप्रख्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः विजयप्रदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वीरसंसेव्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वीरपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वीरमात्रे नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वीरसन्नुतायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सच्चिदानन्दायै नमः । २६०

ओं ऐं क्लीं सौः सद्गतिप्रदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः भण्डपुत्रघ्न्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः दैत्यमर्दिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः भण्डदर्पघ्न्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः भण्डनाशिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः शरभदमनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः शत्रुमर्दिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सत्यसन्तुष्टायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सर्वसाक्षिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सम्प्रदायज्ञायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सकलेष्टदायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सज्जननुतायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः हतदानवायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः विश्वजनन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः विश्वमोहिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सर्वदेवेश्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मारमन्त्रस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मदनार्चितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मदघूर्णाङ्ग्यै नमः । २८०

ओं ऐं क्लीं सौः कामपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मन्त्रकोशस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मन्त्रपीठगायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मणिदामाढ्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कुलसुन्दर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मातृमध्यस्थायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मोक्षदायिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मीननयनायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः दमनपूजितायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कालिकाराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः कौलिकप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मोहनाकारायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः सर्वमोहिन्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः त्रिपुरादेव्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः त्रिपुरेश्वर्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः देशिकाराध्यायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः देशिकप्रियायै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः मातृचक्रेश्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः वर्णरूपिण्यै नमः ।
ओं ऐं क्लीं सौः त्रिबीजात्मक बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ३००

इति श्री बाला त्रिशती नामावली ।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *