Skip to content

Shyamala Navaratnamalika Stotram in English

Shyamala Navaratnamalika stotram or stavam lyrics pdfPin

Shyamala Navaratnamalika Stotram is a devotional hymn for worshipping Goddess Shyamala Devi. It was composed by Shri Adi Shankaracharya. Get Shri Shyamala Navaratnamalika Stotram in English Lyrics Pdf here and chant it for the grace of Goddess Shyamala Devi.

Shyamala Navaratnamalika Stotram in English 

dhyāna śloka

kacāñcitavipañcikāṃ kuṭilakuntalālaṅkṛtāṃ
kuśeśayaniveśinīṃ kuṭilacittavidveṣiṇīm |
madālasagatipriyāṃ manasijārirājyaśriyaṃ
mataṅgakulakanyakāṃ madhurabhāṣiṇīmāśraye ||

kundamukulāgradantāṃ kuṅkumapaṅkena liptakucabhārām |
ānīlanīladehāmambāmakhilāṇḍanāyikāṃ vande ||

atha stotram

oṅkārapañjaraśukīmupaniṣadudyānakelikalakaṇṭhīm |
āgamavipinamayūrīmāryāmantarvibhāvaye gaurīm || 1 ||

dayamānadīrghanayanāṃ deśikarūpeṇa darśitābhyudayām |
vāmakucanihitavīṇāṃ varadāṃ saṅgītamātṛkāṃ vande || 2 ||

śyāmalimasaukumāryāṃ saundaryānandasampadunmeṣāṃ
taruṇimakaruṇāpūrāṃ madajalakallolalocanāṃ vande || 3 ||

nakhamukhamukharitavīṇānādarasāsvādanavanavollāsam |
mukhamamba modayatu māṃ muktātāṭaṅkamugddhahasitaṃ te || 4 ||

sarigamapadhaniratāṃ tāṃ vīṇāsaṅkrāntakāntahastāntām |
śāntāṃ mṛdulasvāntāṃ kucabharatāntāṃ namāmi śivakāntām || 5 ||

avaṭutaṭaghaṭitacūlītāḍitatālīpalāśatāṭaṅkām |
vīṇāvādanaleśākampitaśīrṣāṃ namāmi mātaṅgīm || 6 ||

vīṇāravānuṣaṅgaṃ vikalakacāmodamādhurībhṛṅgam |
karuṇāpūrataraṅgaṃ kalaye mātaṅgakanyakāpāṅgam || 7 ||

mecakamāsecanakaṃ mithyādṛṣṭāntamaddhyabhāgaṃ te |
mātastava svarūpaṃ maṅgalasaṅgītasaurabhaṃ vande || 8 ||

maṇibhaṅgamecakāṅgīṃ mātaṅgīṃ naumi siddhamātaṅgīm |
yauvanavanasāraṅgīṃ saṅgītāmbhoruhānubhavabhṛṅgīm || 9 ||

navaratnamālyametadracitaṃ mātaṅgakanyakā”bharaṇam |
yaḥ paṭhati bhaktiyuktassaphalassa bhavati śivākṛpāpātram || 10 ||

prapañcapañcīkṛtakanidānapadapāṃsave |
vīṇāveṇuśukālāpapravīṇamahase namaḥ || 11 ||

iti śyāmalā navaratnamālikā stavaḥ sampūrṇaḥ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *